جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خرگوشکی

سرخ قلعه | قلعه گنج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خرگوشکی


اذان صبح: ٠٤:١٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٥١
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٥١:٠٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرگوشکی (شهرستان قلعه گنج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای خرگوشکی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خرگوشکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرگوشکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان ماكسول
خیلی ها غافل از نقاط قوت یكدیگر راهی دادگاه طلاق می شوند. این زوجها تابع افراط و تفریط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته كردن آن می روند و در نهایت تنها نقاط ضعف را می بینند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرگوشکی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرگوشکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرگوشکی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خرگوشکی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرگوشکی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرگوشکی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٤:١٤١٢:٣٧:٥٥١٩:٠٢:٠١١٩:١٨:٥٧٢٣:٥٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:١٣١٢:٣٧:٤٠١٩:٠٢:٣٣١٩:١٩:٣١٢٣:٥٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٢:١٢١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٣:٠٥١٩:٢٠:٠٥٢٣:٥٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١١:١٢١٢:٣٧:١٢١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٣٩٢٣:٥٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٠:١٣١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٤:١٠١٩:٢١:١٣٢٣:٥٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٠٩:١٤١٢:٣٦:٤٦١٩:٠٤:٤٣١٩:٢١:٤٨٢٣:٥٦:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٦:٣٣١٩:٠٥:١٦١٩:٢٢:٢٢٢٣:٥٦:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٧:١٨١٢:٣٦:٢١١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٢:٥٧٢٣:٥٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٣٦:٠٩١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:٣٢٢٣:٥٥:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٥:٢٥١٢:٣٥:٥٨١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٠٧٢٣:٥٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٤:٣٠١٢:٣٥:٤٧١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٤:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣٥:٣٦١٩:٠٨:٠١١٩:٢٥:١٨٢٣:٥٤:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٢:٤١١٢:٣٥:٢٦١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٤:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٠١:٤٩١٢:٣٥:١٧١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٦:٢٩٢٣:٥٤:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٠:٥٧١٢:٣٥:٠٨١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:٠٥٢٣:٥٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٤:٥٩١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤١٢٣:٥٣:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٤:٥١١٩:١٠:٥٠١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٣:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥١٠٥:٥٨:٢٦١٢:٣٤:٤٤١٩:١١:٢٥١٩:٢٨:٥٤٢٣:٥٣:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٩٠٥:٥٧:٣٨١٢:٣٤:٣٧١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٣٠٢٣:٥٢:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٤:٣١١٩:١٢:٣٣١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥٢:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٤:٢٥١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٤٤٢٣:٥٢:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٥:١٩١٢:٣٤:٢٠١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٢٠٢٣:٥٢:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٤:١٥١٩:١٤:١٧١٩:٣١:٥٧٢٣:٥٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٤:١١١٩:١٤:٥٢١٩:٣٢:٣٤٢٣:٥١:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٤:٠٨١٩:١٥:٢٧١٩:٣٣:١٢٢٣:٥١:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٥٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٤:٠٥١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٤٩٢٣:٥١:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١١٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٤:٠٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥١:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:١١١٢:٣٤:٠١١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٤:٠٠١٩:١٧:٤٧١٩:٣٥:٤٠٢٣:٥١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خرگوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خرگوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خرگوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرگوشکی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خرگوشکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرگوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرگوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خرگوشکی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرگوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خرگوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خرگوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرگوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرگوشکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرگوشکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرگوشکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرگوشکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرگوشکی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٥:٤٥١٢:٣٤:١٦١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:١٨٢٣:٥٠:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٥:٢٠١٢:٣٤:٢١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٠:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٤:١٢١٩:٤٢:٢٩٢٣:٥٠:٢٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٠:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٤:٣٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥٠:٣٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٢٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:١٢٢٣:٥٠:٣١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣٤:٥١١٩:٢٦:٢١١٩:٤٤:٤٦٢٣:٥٠:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٠:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٠:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣٥:١٥١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٢٤٢٣:٥٠:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٢:٣٦١٢:٣٥:٢٤١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٠:٤٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٠:٥١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٠:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٥:٥٢١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٢٧٢٣:٥١:٠٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥١:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٦:١٣١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥١:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٦:٢٤١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٥١٢٣:٥١:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤١:٤١١٢:٣٦:٣٥١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:١٨٢٣:٥١:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٣٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤٤٢٣:٥١:٣٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٦:٥٨١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:٠٩٢٣:٥١:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٧:١٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٣٢٣:٥١:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٧:٢٢١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٢:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٤١:٤٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:١٩٢٣:٥٢:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٢:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٨:٠٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٠١٢٣:٥٢:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٤١:٥٤١٢:٣٨:١٣١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٢١٢٣:٥٢:٥١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٣:٠٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٨:٣٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٣:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٣:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣١٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٣:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٩:١٨١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٤٢٢٣:٥٣:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خرگوشکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرگوشکی روستای خرگوشکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرگوشکی روستای خرگوشکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرگوشکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرگوشکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرگوشکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرگوشکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرگوشکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرگوشکی

روستای خرگوشکی بر روی نقشه

روستای خرگوشکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرگوشکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرگوشکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرگوشکی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خرگوشکی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خرگوشکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرگوشکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرگوشکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرگوشکی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرگوشکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرگوشکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرگوشکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرگوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرگوشکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرگوشکی
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خرگوشکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرگوشکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرگوشکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو