جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرم آباد

ماربین علیا | خمینی شهر | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خرم آباد


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٥
اذان مغرب: ١٧:١٨:٥٩
نیمه شب: ٢٣:١٥:٥٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرم آباد (شهرستان خمینی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای خرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بوبن
مرگ پایان انسان نیست، اما برخی مرگشان زودتر از مردن فرا می رسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرم آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٠٦١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠١:٥٦١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٣٦٠٠:١٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٤٦١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٢٠٠:١٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠١:٣٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٩:٥٦١٣:٠١:٢٨١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٧:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٨:٥٦١٣:٠١:٢٠١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٦:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:٥٦١٣:٠١:١٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٦:٥٨١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠١٠٠:١٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٥:٠٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٥:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٣:١٤١٣:٠٠:٤١١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٥:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٢:٢١١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٥:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١١:٢٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٥:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٤:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٠:٢٧١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٤:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٩:٠١١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:١٢٠٠:١٤:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٥٧٠٠:١٤:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٣:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٠:٢١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١٤٠٠:١٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٥:١٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٣:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٤٥٠٠:١٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٣:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:١٤٠٠:١٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٣:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٣:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٣:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠١:٠٧١٣:٠٠:٤٣٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٣:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٣٥٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠٠:٤٨٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٥٦١١:٥١:٤٧١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٩:٢٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٢:٠٨١٦:٥٨:١٥١٧:١٧:١٨٢٣:٠٩:٤٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٢:٢٩١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:١١٢٣:١٠:٠٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٢:٥١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٧:٠٦٢٣:١٠:٢٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٢١١١:٥٣:١٤١٦:٥٧:٥٥١٧:١٧:٠٣٢٣:١٠:٤٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:١١١١:٥٣:٣٧١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠١٢٣:١١:٠٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٤:٠١١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٢٢٣:١١:٢٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٤٩١١:٥٤:٢٥١٦:٥٧:٥١١٧:١٧:٠٤٢٣:١١:٤٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٧١١:٥٤:٥٠١٦:٥٧:٥٣١٧:١٧:٠٨٢٣:١٢:٠٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٥:١٥١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:١٣٢٣:١٢:٣١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٣:١١١١:٥٥:٤١١٦:٥٨:٠٣١٧:١٧:٢٠٢٣:١٢:٥٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٦:٠٧١٦:٥٨:١١١٧:١٧:٢٩٢٣:١٣:١٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٤١١١:٥٦:٣٤١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٤٠٢٣:١٣:٤٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٧:٠١١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٥٣٢٣:١٤:٠٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٦:٠٧١١:٥٧:٢٩١٦:٥٨:٤٥١٧:١٨:٠٧٢٣:١٤:٣٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٦:٤٩١١:٥٧:٥٧١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٢٢٢٣:١٥:٠١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٧:٢٩١١:٥٨:٢٥١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٤٠٢٣:١٥:٢٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٨:٠٩١١:٥٨:٥٤١٦:٥٩:٣٥١٧:١٨:٥٩٢٣:١٥:٥٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٨:٤٧١١:٥٩:٢٣١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:١٩٢٣:١٦:٢٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٩:٢٤١١:٥٩:٥٢١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:٤٢٢٣:١٦:٥١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠٠:٢١١٧:٠٠:٤٠١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٧:١٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٠:٣٥١٢:٠٠:٥١١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٣١٢٣:١٧:٤٨
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠١:٠٨١٢:٠١:٢١١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٥٨٢٣:١٨:١٧
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠١:٤٠١٢:٠١:٥٠١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٢٦٢٣:١٨:٤٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠٢:١١١٢:٠٢:٢٠١٧:٠٢:٣٠١٧:٢١:٥٦٢٣:١٩:١٦
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٢:٤٠١٢:٠٢:٥٠١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٩:٤٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٣:٠٨١٢:٠٣:٢٠١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٥٩٢٣:٢٠:١٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٦:٥٩٠٧:٠٣:٣٤١٢:٠٣:٥٠١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٣:٣٣٢٣:٢٠:٤٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:٥٩١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٠٩٢٣:٢١:١٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٤:٥٠١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٤:٤٥٢٣:٢١:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٩:٣٦١١:٤٩:٥٩١٧:٠٠:٠٥١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٨:٠٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٠:٣٠١١:٥٠:١٥١٦:٥٩:٤٤١٧:١٨:٣٥٢٣:٠٨:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤١:٢٤١١:٥٠:٣٢١٦:٥٩:٢٥١٧:١٨:١٨٢٣:٠٨:٢٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٢:١٧١١:٥٠:٥٠١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٨:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٣:١٠١١:٥١:٠٨١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:٤٩٢٣:٠٨:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٤:٠٣١١:٥١:٢٧١٦:٥٨:٣٧١٧:١٧:٣٧٢٣:٠٩:١٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٤:٥٦١١:٥١:٤٧١٦:٥٨:٢٥١٧:١٧:٢٦٢٣:٠٩:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٢:٠٨١٦:٥٨:١٥١٧:١٧:١٨٢٣:٠٩:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٢:٢٩١٦:٥٨:٠٦١٧:١٧:١١٢٣:١٠:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٢:٥١١٦:٥٨:٠٠١٧:١٧:٠٦٢٣:١٠:٢٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٨:٢١١١:٥٣:١٤١٦:٥٧:٥٥١٧:١٧:٠٣٢٣:١٠:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٩:١١١١:٥٣:٣٧١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠١٢٣:١١:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٤:٠١١٦:٥٧:٥٠١٧:١٧:٠٢٢٣:١١:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٤٩١١:٥٤:٢٥١٦:٥٧:٥١١٧:١٧:٠٤٢٣:١١:٤٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥١:٣٧١١:٥٤:٥٠١٦:٥٧:٥٣١٧:١٧:٠٨٢٣:١٢:٠٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٢:٢٤١١:٥٥:١٥١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:١٣٢٣:١٢:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٣:١١١١:٥٥:٤١١٦:٥٨:٠٣١٧:١٧:٢٠٢٣:١٢:٥٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٦:٠٧١٦:٥٨:١١١٧:١٧:٢٩٢٣:١٣:١٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٧٠٦:٥٤:٤١١١:٥٦:٣٤١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٤٠٢٣:١٣:٤٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٧:٠١١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٥٣٢٣:١٤:٠٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٦:٠٧١١:٥٧:٢٩١٦:٥٨:٤٥١٧:١٨:٠٧٢٣:١٤:٣٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٦:٤٩١١:٥٧:٥٧١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٢٢٢٣:١٥:٠١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٦:٥٧:٢٩١١:٥٨:٢٥١٦:٥٩:١٧١٧:١٨:٤٠٢٣:١٥:٢٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٨:٠٩١١:٥٨:٥٤١٦:٥٩:٣٥١٧:١٨:٥٩٢٣:١٥:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٨:٤٧١١:٥٩:٢٣١٦:٥٩:٥٥١٧:١٩:١٩٢٣:١٦:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٩:٢٤١١:٥٩:٥٢١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:٤٢٢٣:١٦:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٥٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠٠:٢١١٧:٠٠:٤٠١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٧:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٩٠٧:٠٠:٣٥١٢:٠٠:٥١١٧:٠١:٠٥١٧:٢٠:٣١٢٣:١٧:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٧:٠١:٠٨١٢:٠١:٢١١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٥٨٢٣:١٨:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠١:٤٠١٢:٠١:٥٠١٧:٠٢:٠٠١٧:٢١:٢٦٢٣:١٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرم آباد

روستای خرم آباد بر روی نقشه

روستای خرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرم آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرم آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرم آباد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خرم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرم آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو