جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خرم آباد

بهادران | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز خرم آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠١
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٠٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٩:٤٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرم آباد (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای خرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

دالای لاما
فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرم آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرم آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خرم آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٣:٢٨١٢:٥٠:٤٣١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٠:٢٩١٩:١٩:٠٨١٩:٣٦:٤٩٠٠:٠٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:١٠١٢:٥٠:١٥١٩:١٩:٤٨١٩:٣٧:٣١٠٠:٠٨:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٠:٠١١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:١٤٠٠:٠٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٨:٥٤١٢:٤٩:٤٧١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:٥٦٠٠:٠٧:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:٤٨١٢:٤٩:٣٤١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٣٩٠٠:٠٧:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٦:٤٢١٢:٤٩:٢٢١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٢٢٠٠:٠٦:٥٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:١٠٠٦:١٥:٣٦١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٠٤٠٠:٠٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٤:٣٢١٢:٤٨:٥٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٣:٢٨١٢:٤٨:٤٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:٣٠٠٠:٠٥:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٢:٢٥١٢:٤٨:٣٥١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:١٤٠٠:٠٥:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١١:٢٣١٢:٤٨:٢٥١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٥:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٠:٢١١٢:٤٨:١٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٥:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٨:٠٥١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٤:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٧:٥٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٤:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٧:٢٣١٢:٤٧:٤٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٤:١٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٧:٤٠١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٣:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٥:٢٩١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٣:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٤:٣٤١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٣:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٣:٣٩١٢:٤٧:١٩١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٣:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:٤٦١٢:٤٧:١٣١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠١:٥٤١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:١٦٠٠:٠٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠١:٠٣١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٣:٣١١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٠:١٣١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٢:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٦:٥٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٢:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٤:١٢٠٠:٠٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٦:٥١١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠١:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٧:٠٥١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٤٠٠٠:٠١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٦:٢١١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٢٤٠٠:٠١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرم آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرم آباد روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرم آباد روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرم آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٦:٢١١٢:٥٢:٢٠١٩:٥٨:١٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:٠٣:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٦:٣٥١٢:٥٢:٣٣١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:١٧٠٠:٠٤:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٥٢:٤٦١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٢٧٠٠:٠٤:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٧:٠٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٤:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٧:٢٤١٢:٥٣:١٢١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٤:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٤٨٠٠:٠٤:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٥١٠٠:٠٥:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٤٨:٢٣١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٥٤٠٠:٠٥:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥٤:٠١١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٥٥٠٠:٠٥:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٩:٠٧١٢:٥٤:١٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٥٤٠٠:٠٥:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٥٢٠٠:٠٦:١٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥٤:٣٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٤٨٠٠:٠٦:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥٠:٢١١٢:٥٤:٤٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠٦:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٠:٤٨١٢:٥٤:٥٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٥٠٠:٠٦:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٥:٥١:١٥١٢:٥٥:٠٧١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:٠٧:١٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٥١:٤٣١٢:٥٥:١٧١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:١٦٠٠:٠٧:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٥٢:١٢١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٤٠٠:٠٧:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٧:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٣:١١١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٨:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٣:٤٢١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:١٩٠٠:٠٨:٢٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٤:١٤١٢:٥٦:٠١١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٠١٠٠:٠٨:٤١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٦:٠٩١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٤١٠٠:٠٨:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٦:١٦١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٢٠٠٠:٠٩:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٥:٥٣١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٥٧٠٠:٠٩:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٦:٢٧١٢:٥٦:٢٨١٩:٥٦:١٣٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٩:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٩:٤٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٧:٣٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٠:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٦:٤٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٠٠٠:١٠:١١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٦:٤٨١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٠:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٩:٢٤١٢:٥٦:٥١١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٠:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٦:٥٤١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرم آباد

روستای خرم آباد بر روی نقشه

روستای خرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرم آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرم آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق خرم آباد
افق شرعی امروز فردا خرم آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرم آباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خرم آباد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خرم آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو