جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرم آباد

بهادران | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز خرم آباد


اذان صبح: ٠٥:١٤:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٤٤
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠١
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٠١:٣٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرم آباد (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای خرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
تنها با اتكا به یك رفتار نادرست، همه‌ی هویت و منش افراد را زیر سؤال نبرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرم آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤١٠٦:١١:٠٨١٢:٤٨:٢٣١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٥:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٠:٠٧١٢:٤٨:١٣١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٤:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٩:٠٧١٢:٤٨:٠٤١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٤:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٨:٠٨١٢:٤٧:٥٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٠٣٠٠:٠٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٦:١٣١٢:٤٧:٣٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٤٧٠٠:٠٣:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٥:١٧١٢:٤٧:٣٢١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٧:١٩١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٣:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٧:١٣١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٢:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٧:٠٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٢:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٢:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٧:٠٠١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٢:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٦:٥٦١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٢:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٨:٢٦١٢:٤٦:٥٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٢٤٠٠:٠١:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٧:٤٠١٢:٤٦:٥١١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٠٧٠٠:٠١:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٦:٥٥١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٥١٠٠:٠١:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٦:١١١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠١:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٥:٢٩١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:١٨٠٠:٠١:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠١:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٤:٠٨١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٣:٣٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٢:٥٣١٢:٤٦:٥٢١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٠:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٦:٥٤١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٠٠:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٦:٥٧١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥١:١٠١٢:٤٧:٠١١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٧:٠٥١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٠٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٧:٠٩١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٠٠:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٧:١٥١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٠٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٣:٤٠١١:٣٦:٢٦١٦:٤٨:٥٦١٧:٠٧:٢٩٢٢:٥٥:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٤:٣٢١١:٣٦:٤٢١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٧:١١٢٢:٥٥:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٥:٢٣١١:٣٦:٥٩١٦:٤٨:١٩١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٥:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٦:١٥١١:٣٧:١٦١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٦:٤٢٢٢:٥٥:٤٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٧:٠٧١١:٣٧:٣٥١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٦:٣٠٢٢:٥٥:٥٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٧:٥٨١١:٣٧:٥٤١٦:٤٧:٣٧١٧:٠٦:١٩٢٢:٥٦:١٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٢٨:٤٩١١:٣٨:١٤١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:١٠٢٢:٥٦:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٩:٣٩١١:٣٨:٣٤١٦:٤٧:١٧١٧:٠٦:٠٣٢٢:٥٦:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٣٠١١:٣٨:٥٦١٦:٤٧:١٠١٧:٠٥:٥٨٢٢:٥٧:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:١٩١١:٣٩:١٨١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٥:٥٤٢٢:٥٧:٢٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٢:٠٩١١:٣٩:٤٠١٦:٤٧:٠١١٧:٠٥:٥٢٢٢:٥٧:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٢:٥٧١١:٤٠:٠٣١٦:٤٦:٥٩١٧:٠٥:٥٢٢٢:٥٨:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٣:٤٥١١:٤٠:٢٧١٦:٤٦:٥٩١٧:٠٥:٥٣٢٢:٥٨:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٤:٣٣١١:٤٠:٥٢١٦:٤٧:٠١١٧:٠٥:٥٦٢٢:٥٨:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٥:٢٠١١:٤١:١٦١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٦:٠١٢٢:٥٩:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٦:٠٦١١:٤١:٤٢١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٦:٠٨٢٢:٥٩:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٣٦:٥١١١:٤٢:٠٨١٦:٤٧:١٦١٧:٠٦:١٦٢٢:٥٩:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٧:٣٦١١:٤٢:٣٤١٦:٤٧:٢٥١٧:٠٦:٢٦٢٣:٠٠:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٨:٢٠١١:٤٣:٠١١٦:٤٧:٣٥١٧:٠٦:٣٧٢٣:٠٠:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٩:٠٢١١:٤٣:٢٨١٦:٤٧:٤٧١٧:٠٦:٥٠٢٣:٠١:١١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٣:٥٦١٦:٤٨:٠١١٧:٠٧:٠٥٢٣:٠١:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٠:٢٥١١:٤٤:٢٤١٦:٤٨:١٧١٧:٠٧:٢١٢٣:٠٢:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤١:٠٥١١:٤٤:٥٢١٦:٤٨:٣٤١٧:٠٧:٣٩٢٣:٠٢:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤١:٤٤١١:٤٥:٢١١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٧:٥٩٢٣:٠٢:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٢:٢٢١١:٤٥:٤٩١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٢٠٢٣:٠٣:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٦:١٩١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠٣:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٦:٤٨١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٩:٠٦٢٣:٠٤:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٤٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٧:١٧١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٣٢٢٣:٠٤:٥٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٦٠٦:٤٤:٤٢١١:٤٧:٤٧١٦:٥٠:٥١١٧:٠٩:٥٩٢٣:٠٥:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:١٤١١:٤٨:١٧١٦:٥١:١٩١٧:١٠:٢٧٢٣:٠٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرم آباد

روستای خرم آباد بر روی نقشه

روستای خرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرم آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرم آباد
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خرم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرم آباد
زمان پخش اذان زنده به افق خرم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو