جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرم آباد

باراندوز | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز خرم آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٢٦
اذان ظهر: ١٢:١٤:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:١١
اذان مغرب: ١٧:٣٩:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٥٨

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرم آباد (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای خرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانك اسكولی
چرا خودمان را به سر شاخه نرسانیم؟ مگر آنجا محل رویش میوه نیست؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرم آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٧:٢٥٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٣٩:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٩:٠٦١٣:٢٧:١٦٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٩:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٧:٥٤١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٦:٥٩٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٨:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٥:٣٣١٣:٢٦:٥٢٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٨:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٣:١٦١٣:٢٦:٣٨٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٣٠٠٠:٣٧:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١١٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٦:٣٢٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٢٨٠٠:٣٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٦:٢٦٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٣٧:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٤٠٦:٣٠:٠٠١٣:٢٦:٢١٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٦:١٦٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣٦:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٧:٥٥١٣:٢٦:١٢٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣٦:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٦:٠٩٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:١٢٠٠:٣٦:١٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٥:٥٦١٣:٢٦:٠٦٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٠٩٠٠:٣٦:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٦:٠٤٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٠٥٠٠:٣٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٦:٠٢٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٦:٠١٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٤٩:٥٧٠٠:٣٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٢٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٠:١٨٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٣٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٦:٠١٢٠:٣١:١٠٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤١٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٢:٠١٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٣٤:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٣٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٨:٠٩١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٥:٢٣٠٠:٣٤:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٧:٢٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٦:١٦٠٠:٣٤:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٦:٤٢١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٦:١٢٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٣٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٦:٠١١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٣٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٧:٤٨٢٠:٥٨:٥١٠٠:٣٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤١٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٦:٢٧٢٠:٣٨:٣٥٢٠:٥٩:٤١٠٠:٣٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:٤٢٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٩:٢٢٢١:٠٠:٣١٠٠:٣٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خرم آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٤:٤٧١٢:١٤:٠١١٧:٤٢:٤٥١٨:٠١:٣٨٢٣:٣١:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٥:٤٦١٢:١٣:٥٣١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٢٥٢٣:٣١:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٦:٤٦١٢:١٣:٤٦١٧:٤٠:١٦١٧:٥٩:١٣٢٣:٣٠:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٧:٤٥١٢:١٣:٣٩١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٨:٠٢٢٣:٣٠:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٤٨:٤٥١٢:١٣:٣٣١٧:٣٧:٥١١٧:٥٦:٥٣٢٣:٣٠:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:٤٦١٢:١٣:٢٨١٧:٣٦:٤١١٧:٥٥:٤٤٢٣:٣٠:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥٠:٤٦١٢:١٣:٢٣١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٣٧٢٣:٣٠:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥١:٤٧١٢:١٣:٢٠١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٣:٣٢٢٣:٣٠:١٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٤٩١٢:١٣:١٧١٧:٣٣:١٦١٧:٥٢:٢٧٢٣:٣٠:١٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:٥٠١٢:١٣:١٥١٧:٣٢:١١١٧:٥١:٢٤٢٣:٣٠:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٤:٥٢١٢:١٣:١٣١٧:٣١:٠٧١٧:٥٠:٢٢٢٣:٢٩:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٥:٥٤١٢:١٣:١٣١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٩:٢٢٢٣:٢٩:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٦:٥٦١٢:١٣:١٣١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:٢٣٢٣:٢٩:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٧:٥٩١٢:١٣:١٤١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٧:٢٥٢٣:٢٩:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٩:٠١١٢:١٣:١٦١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٦:٢٩٢٣:٢٩:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٠:٠٤١٢:١٣:١٨١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٥:٣٥٢٣:٢٩:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٧:٠١:٠٧١٢:١٣:٢٢١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٤٢٢٣:٢٩:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٧:٠٢:١٠١٢:١٣:٢٦١٧:٢٤:١٧١٧:٤٣:٥٠٢٣:٢٩:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٣:١٣١٢:١٣:٣١١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٣:٠١٢٣:٢٩:٤٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٤:١٦١٢:١٣:٣٧١٧:٢٢:٣٤١٧:٤٢:١٢٢٣:٢٩:٤٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٧:٠٥:١٩١٢:١٣:٤٤١٧:٢١:٤٥١٧:٤١:٢٦٢٣:٢٩:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٦:٢٢١٢:١٣:٥١١٧:٢٠:٥٧١٧:٤٠:٤١٢٣:٢٩:٥٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠٧:٢٦١٢:١٤:٠٠١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٥٨٢٣:٢٩:٥٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٨:٢٩١٢:١٤:٠٩١٧:١٩:٢٧١٧:٣٩:١٧٢٣:٣٠:٠٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٠٠٧:٠٩:٣٢١٢:١٤:٢٠١٧:١٨:٤٥١٧:٣٨:٣٧٢٣:٣٠:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:١٠:٣٥١٢:١٤:٣١١٧:١٨:٠٥١٧:٣٧:٥٩٢٣:٣٠:١٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١١:٣٨١٢:١٤:٤٣١٧:١٧:٢٦١٧:٣٧:٢٣٢٣:٣٠:٢٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:١٢:٤١١٢:١٤:٥٥١٧:١٦:٤٩١٧:٣٦:٤٩٢٣:٣٠:٣٣
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:١٣:٤٣١٢:١٥:٠٩١٧:١٦:١٥١٧:٣٦:١٧٢٣:٣٠:٤٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٩٠٧:١٤:٤٦١٢:١٥:٢٣١٧:١٥:٤٢١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خرم آباد روستای خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرم آباد

روستای خرم آباد بر روی نقشه

روستای خرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرم آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرم آباد
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خرم آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خرم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو