جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خرم آباد

خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز خرم آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٦
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٢٤

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرم آباد (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر خرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام مهدی (عج)
خداوند مقدّر فرموده است كه حقّ به مرحله نهايى و كمال خود برسد و باطل از بين برود، و او بر آنچه بيان نمودم گواه است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرم آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرم آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خرم آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرم آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٢٠٦:٤٧:٣٤١٣:١٦:٥٢١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٣٣:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٦:٢١١٣:١٦:٣٧١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٣٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٦:٢٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٣٣:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٣:٥٥١٣:١٦:٠٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٣٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٢:٤٣١٣:١٥:٥٦١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٣٢:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤١:٣١١٣:١٥:٤٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٢:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٠:٢١١٣:١٥:٣٠١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٣١:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٩:١١١٣:١٥:١٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٦٠٠:٣١:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٨:٠٢١٣:١٥:٠٦١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٠٤٠٠:٣١:٠٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٤:٥٥١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٢٠٠:٣٠:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٥:٤٧١٣:١٤:٤٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٣٩٠٠:٣٠:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٤:٣٣١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٢٧٠٠:٣٠:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٤:٢٣١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٩:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٤:١٤١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٩:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣١:٢٦١٣:١٤:٠٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٩:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٣:٥٦١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٣٩٠٠:٢٨:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٣:٤٨١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:٢٨٠٠:٢٨:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٨:٢١١٣:١٣:٤١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٨:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٨:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٦:٢٣١٣:١٣:٢٨٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٧:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٣:٢٢٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٣:١٧٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٧:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٣:١٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٨٠٠:٢٧:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٢:٤١١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢١:٤٩١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٠:٥٧١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٦:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٦:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٩:١٩١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٦:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٨:٣١١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٦:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خرم آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرم آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٢:١٨١٣:١٣:١٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٤:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١١:٤٥١٣:١٣:١٨٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٤:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١١:١٣١٣:١٣:٢٣٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٤:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٠:٤٣١٣:١٣:٢٩٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٤:٥٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٠:١٥١٣:١٣:٣٥٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٤:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٩:٤٨١٣:١٣:٤٢٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٢٤:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٣:٤٩٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٣:٥٦٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٤:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٤:٠٤٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢٤:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٨:١٦١٣:١٤:١٣٢٠:٢٠:٢٦٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٢٤:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٤:٢١٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٠٧٠٠:٢٤:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٤:٣٠٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤١:٤٤٠٠:٢٤:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١١٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٤:٤٠٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٢٤:٥٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٧:٠٨١٣:١٤:٥٠٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٢٥:٠١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٦:٥٥١٣:١٥:٠٠٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٢٥:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٥:١٠٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٥:١١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٥:٢١٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٢٥:١٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٦:٢٦١٣:١٥:٣٢٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٥:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٦:١٩١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٢٥:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٦:١٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٠٥٠٠:٢٥:٣٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٦:١٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٦:٢٠٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٥:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢٦:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٢٦:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٦:١٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:١٢٠٠:٢٦:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٦:١٦١٣:١٧:١٠٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٢٦:٣٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٦:٢١١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٨:٢٨٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٢٦:٤٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:١٢٠٠:٢٧:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٢٧:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٢٧:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٦:٥٨١٣:١٨:١٥٢٠:٢٩:٣٣٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٢٧:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرم آباد شهر خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرم آباد شهر خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرم آباد

خُرَّم‌آباد بزرگترین شهر لرنشین، بیست و سومین شهر پرجمعیت ایران و مرکز استان لرستان است. جمعیت خرم‌آباد طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، ۳۷۳٬۴۱۶ نفر بوده‌است. شهر در ارتفاع ۱۱۴۷٬۸ متری از سطح دریا و در میان دره‌های زاگرس قرار دارد

شهر خرم آباد در ویکیپدیا

شهر خرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرم آباد بر روی نقشه

شهر خرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرم آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق خرم آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرم آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خرم آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرم آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرم آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرم آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرم آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو