جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خرم آباد

خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز خرم آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٣٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٢٧:١٠

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرم آباد (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر خرم آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر خرم آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرم آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
جدال مكن كه ارزشت میرود و شوخی مكن كه بر تو دلیر شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرم آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرم آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرم آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خرم آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرم آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٤:٣١١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٠٠٠:٣٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٤:٢٢١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٢:١٥١٣:١٤:١٢١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٩:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣١:١٢١٣:١٤:٠٤١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٣٠:١٠١٣:١٣:٥٥١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٨:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٣:٤٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٤١٠٠:٢٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٣:٤١١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٦:١١١٣:١٣:٢٨٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٧:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٥:١٤١٣:١٣:٢٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٧:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٤:١٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٣:١٢٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٧:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٣:٠٨٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٦:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢١:٣٧١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٦:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٦:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٩:٥٦١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٦:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٩:٠٧١٣:١٢:٥٨٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢٦:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٨:٢٠١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٦:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٧:٣٤١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٥:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٦:٥٠١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٥:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٦:٠٧١٣:١٢:٥٨٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٥:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٥:٢٥١٣:١٢:٥٩٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:٤٤١٣:١٣:٠١٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٠٦١٣:١٣:٠٣٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣١:٥٨٠٠:٢٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٣:٢٨١٣:١٣:٠٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٢:٥٢١٣:١٣:١٠٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٧٠٦:١٢:١٨١٣:١٣:١٤٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١١:٤٥١٣:١٣:١٨٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٤:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١١:١٣١٣:١٣:٢٣٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرم آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر خرم آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر خرم آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرم آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خرم آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر خرم آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرم آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خرم آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٤:٠١١٢:٠٢:٣٥١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٠:١١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٢٠٦:٥٤:٥٦١٢:٠٢:٥١١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٣٣٢٣:٢٠:٢٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٥:٥١١٢:٠٣:٠٨١٧:١٠:٠٨١٧:٢٩:١٤٢٣:٢٠:٣٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:٤٦١٢:٠٣:٢٥١٧:٠٩:٤٩١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٠:٥١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٤٠١٢:٠٣:٤٤١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٨:٤٢٢٣:٢١:٠٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٣٤١٢:٠٤:٠٣١٧:٠٩:١٧١٧:٢٨:٢٩٢٣:٢١:٢٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٩:٢٨١٢:٠٤:٢٣١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٨:١٨٢٣:٢١:٣٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠٠:٢١١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٨:٥٢١٧:٢٨:٠٨٢٣:٢١:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠١:١٤١٢:٠٥:٠٥١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٨:٠١٢٣:٢٢:١٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٢:٠٦١٢:٠٥:٢٧١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٧:٥٥٢٣:٢٢:٣٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٥:٤٩١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٧:٥١٢٣:٢٢:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٦٠٧:٠٣:٤٩١٢:٠٦:١٣١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٤٨٢٣:٢٣:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٤:٣٩١٢:٠٦:٣٦١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٧:٤٨٢٣:٢٣:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٥:٢٩١٢:٠٧:٠١١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:٤٩٢٣:٢٣:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٦:١٧١٢:٠٧:٢٦١٧:٠٨:٢٤١٧:٢٧:٥٢٢٣:٢٤:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٧:٠٥١٢:٠٧:٥١١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٥٧٢٣:٢٤:٤٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٧:٥٣١٢:٠٨:١٧١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٠٣٢٣:٢٥:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:٠٨:٣٩١٢:٠٨:٤٣١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٨:١٢٢٣:٢٥:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٩:٢٤١٢:٠٩:١٠١٧:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٥:٥٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٠:٠٨١٢:٠٩:٣٧١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٨:٣٤٢٣:٢٦:١٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٠:٥١١٢:١٠:٠٥١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٤٧٢٣:٢٦:٤٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١١:٣٤١٢:١٠:٣٣١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٩:٠٣٢٣:٢٧:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٢:١٥١٢:١١:٠١١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٩:٢٠٢٣:٢٧:٣٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٢:٥٤١٢:١١:٣٠١٧:١٠:٠١١٧:٢٩:٣٨٢٣:٢٨:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١٣:٣٣١٢:١١:٥٩١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:٥٩٢٣:٢٨:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:١٤:١١١٢:١٢:٢٨١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:٢١٢٣:٢٨:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٤٧١٢:١٢:٥٧١٧:١١:٠٥١٧:٣٠:٤٤٢٣:٢٩:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٥:٢٢١٢:١٣:٢٧١٧:١١:٣٠١٧:٣١:٠٩٢٣:٢٩:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٥:٥٥١٢:١٣:٥٦١٧:١١:٥٦١٧:٣١:٣٦٢٣:٣٠:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٥٠٧:١٦:٢٧١٢:١٤:٢٦١٧:١٢:٢٥١٧:٣٢:٠٤٢٣:٣٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خرم آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خرم آباد شهر خرم آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر خرم آباد شهر خرم آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرم آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرم آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرم آباد

خُرَّم‌آباد بزرگترین شهر لرنشین، بیست و سومین شهر پرجمعیت ایران و مرکز استان لرستان است. جمعیت خرم‌آباد طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، ۳۷۳٬۴۱۶ نفر بوده‌است. شهر در ارتفاع ۱۱۴۷٬۸ متری از سطح دریا و در میان دره‌های زاگرس قرار دارد

شهر خرم آباد در ویکیپدیا

شهر خرم آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرم آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرم آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرم آباد بر روی نقشه

شهر خرم آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرم آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر خرم آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرم آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرم آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرم آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرم آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرم آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرم آباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خرم آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرم آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرم آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرم آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو