جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خرمنگاه

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خرمنگاه

اذان صبح: ٠٣:٤٠:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٨
اذان مغرب: ٢٠:١٣:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٦:٤٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرمنگاه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای خرمنگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خرمنگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرمنگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

میلان كوندرا
فراموشی، در عین حال بی عدالتی مطلق و آسایش مطلق است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرمنگاه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرمنگاه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرمنگاه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خرمنگاه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرمنگاه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خرمنگاه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٤:١٣١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:٢٩٢٣:٤٩:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:٢٠٢٣:٤٩:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٣:٤٤١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:١١٢٣:٤٩:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٧:٠٣٢٣:٤٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٣:١٧١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٥٥٢٣:٤٨:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٦:٣٨١٢:٣٣:٠٤١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٤٦٢٣:٤٨:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٢:٥١١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٨٢٣:٤٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣٢:٣٩١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٢:٥٦١٢:٣٢:٢٧١٩:١٢:٣١١٩:٣١:٢٢٢٣:٤٧:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥١:٤٤١٢:٣٢:١٥١٩:١٣:٢١١٩:٣٢:١٤٢٣:٤٦:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٢:٠٤١٩:١٤:١٠١٩:٣٣:٠٦٢٣:٤٦:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣١:٥٤١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٥٨٢٣:٤٦:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٣١:٤٤١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٥:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣١:٣٤١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٥:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣١:٢٥١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٥:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣١:١٧١٩:١٨:١٨١٩:٣٧:٢٧٢٣:٤٤:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٣:٤٣١٢:٣١:٠٩١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٤:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣١:٠٢١٩:١٩:٥٧١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٤:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٠:٤٦١٩:٤٠:٠٥٢٣:٤٤:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٠:٤٨١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٣:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٦:٣٥١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٥:٣٩١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:١٩٢٣:٤٢:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٤:٤٤١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٦:٣١١٩:٤٦:١١٢٣:٤٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٣:٥٠١٢:٣٠:٢١١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٢:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٣٢:٥٨١٢:٣٠:١٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤١:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٣٢:٠٧١٢:٣٠:١٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٤٦٢٣:٤١:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمنگاه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خرمنگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرمنگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمنگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خرمنگاه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرمنگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمنگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرمنگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خرمنگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمنگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرمنگاه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرمنگاه روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خرمنگاه روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خرمنگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمنگاه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرمنگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمنگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمنگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرمنگاه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٧٠٥:١٩:٢٧١٢:٣٥:٤٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:١٥٢٣:٤٣:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٢٠٥:١٩:٤١١٢:٣٦:٠٢١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٣:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٩٠٥:١٩:٥٧١٢:٣٦:١٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٣٥٢٣:٤٣:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٨٠٥:٢٠:١٣١٢:٣٦:٢٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:٤٣٢٣:٤٣:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٩٠٥:٢٠:٣٢١٢:٣٦:٤١١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٣:٥٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٣٠٥:٢٠:٥١١٢:٣٦:٥٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٥٣٢٣:٤٤:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٩٠٥:٢١:١٢١٢:٣٧:٠٦١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٣:٥٥٢٣:٤٤:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٧٠٥:٢١:٣٤١٢:٣٧:١٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٥٦٢٣:٤٤:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٧٠٥:٢١:٥٨١٢:٣٧:٣٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٥٥٢٣:٤٥:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٩٠٥:٢٢:٢٢١٢:٣٧:٤٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٥:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٣٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣٧:٥٣١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٥:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٩٠٥:٢٣:١٥١٢:٣٨:٠٥١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٤٠٢٣:٤٥:٥١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٧٠٥:٢٣:٤٣١٢:٣٨:١٦١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٣٢٢٣:٤٦:٠٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣٧٠٥:٢٤:١٢١٢:٣٨:٢٦١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٣:٢٢٢٣:٤٦:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٨٠٥:٢٤:٤٢١٢:٣٨:٣٦١٩:٥٢:١٨٢٠:١٣:١٠٢٣:٤٦:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٢٠٥:٢٥:١٣١٢:٣٨:٤٦١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٢:٥٦٢٣:٤٦:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٥:٤٥١٢:٣٨:٥٦١٩:٥١:٥٣٢٠:١٢:٤٠٢٣:٤٧:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٣٠٥:٢٦:١٨١٢:٣٩:٠٥١٩:٥١:٣٧٢٠:١٢:٢٣٢٣:٤٧:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢١٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٩:١٤١٩:٥١:٢٠٢٠:١٢:٠٤٢٣:٤٧:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:٢٧:٢٧١٢:٣٩:٢٢١٩:٥١:٠١٢٠:١١:٤٣٢٣:٤٨:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٩:٣٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:١١:٢٠٢٣:٤٨:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٥٠٥:٢٨:٣٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٥٠:١٨٢٠:١٠:٥٥٢٣:٤٨:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٩٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٩:٤٥١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٢٩٢٣:٤٨:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٢٩:٥٥١٢:٣٩:٥١١٩:٤٩:٢٩٢٠:١٠:٠١٢٣:٤٩:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٠٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٩:٥٨١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٩:٣١٢٣:٤٩:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٣١:١٣١٢:٤٠:٠٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٤٩:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣١:٥٣١٢:٤٠:٠٨١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٤٩:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٦٠٥:٣٢:٣٤١٢:٤٠:١٣١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٣:١٥١٢:٤٠:١٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٧:١٥٢٣:٥٠:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٣:٥٧١٢:٤٠:٢٠١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٦:٣٧٢٣:٥٠:٣٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٣٤:٣٩١٢:٤٠:٢٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:٥٧٢٣:٥٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرمنگاه روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خرمنگاه روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرمنگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمنگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرمنگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرمنگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرمنگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرمنگاه

روستای خرمنگاه بر روی نقشه

روستای خرمنگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرمنگاه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خرمنگاه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خرمنگاه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خرمنگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرمنگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خرمنگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرمنگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خرمنگاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خرمنگاه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرمنگاه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرمنگاه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خرمنگاه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمنگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمنگاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرمنگاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو