جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرمنگاه

بایک | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز خرمنگاه


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٠٨
اذان ظهر: ١١:٢٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٦:٢١:٣٨
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٣٥

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرمنگاه (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای خرمنگاه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خرمنگاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرمنگاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

امام علی (ع)
پیش از حركت در راه، از همراه و پیش از قرار گرفتن در خانه درباره‌ی همسایه تحقیق نما.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرمنگاه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرمنگاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرمنگاه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرمنگاه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرمنگاه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرمنگاه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣١:٥٢١٩:١٥:١٢١٩:٣٤:١١٢٣:٤٦:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣١:٤٢١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٥:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣١:٣٣١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٦٢٣:٤٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣١:٢٤١٩:١٧:٤١١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٤:٣٤١٢:٣١:١٦١٩:١٨:٣١١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:١٢٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣١:٠٨١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣١:٠١١٩:٢٠:١٠١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٤:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤١:٢١١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٤:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٠:٤٨١٩:٢١:٤٩١٩:٤١:١١٢٣:٤٣:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٤١٠٥:٣٩:١٨١٢:٣٠:٤٣١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠٤٢٣:٤٣:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٣:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٠١٠٥:٣٧:٢٠١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٣:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٠:٢٩١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٢:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٥:٢٦١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٢:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:١٠٠٥:٣٤:٣٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٦:٢٤٢٣:٤٢:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٠:٢١١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٢:٤٦١٢:٣٠:١٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤١:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٣١:٥٥١٢:٣٠:١٨١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤١:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣١:٠٦١٢:٣٠:١٧١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٤٩٢٣:٤١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٠:١٧١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٤٠٢٣:٤١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٢٩:٣١١٢:٣٠:١٨١٩:٣١:٣٢١٩:٥١:٣٠٢٣:٤١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٢٨:٤٦١٢:٣٠:١٩١٩:٣٢:١٩١٩:٥٢:٢٠٢٣:٤١:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٥١٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٠:٢١١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٠:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٧:٢١١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٦:٤٠١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:٤٨٢٣:٤٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٢٦:٠١١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:٣٦٢٣:٤٠:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٥:٢٤١٢:٣٠:٣٤١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٢٤٢٣:٤٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٢٤:٤٨١٢:٣٠:٣٩١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٧:١١٢٣:٤٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٤:١٤١٢:٣٠:٤٤١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٥٨٢٣:٤٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمنگاه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خرمنگاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرمنگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمنگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خرمنگاه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرمنگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمنگاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرمنگاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرمنگاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمنگاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرمنگاه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٥:١٩١١:١٩:٥٥١٦:٢٤:١٣١٦:٤٣:٤٤٢٢:٣٦:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٦:١٧١١:٢٠:١١١٦:٢٣:٤٧١٦:٤٣:٢١٢٢:٣٦:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٧:١٥١١:٢٠:٢٨١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٢:٥٩٢٢:٣٦:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٨:١٢١١:٢٠:٤٥١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٤٠٢٢:٣٧:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٩:٠٩١١:٢١:٠٤١٦:٢٢:٤٢١٦:٤٢:٢٢٢٢:٣٧:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٠٦١١:٢١:٢٣١٦:٢٢:٢٤١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٧:٤٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٠٣١١:٢١:٤٣١٦:٢٢:٠٨١٦:٤١:٥٣٢٢:٣٧:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢١:٥٨١١:٢٢:٠٣١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٤١٢٢:٣٨:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٢:٥٣١١:٢٢:٢٥١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٣١٢٢:٣٨:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٣:٤٨١١:٢٢:٤٧١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:٢٢٢٢:٣٨:٥٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٤:٤٢١١:٢٣:٠٩١٦:٢١:٢٤١٦:٤١:١٦٢٢:٣٩:١١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٥:٣٥١١:٢٣:٣٢١٦:٢١:١٨١٦:٤١:١٢٢٢:٣٩:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٦:٢٧١١:٢٣:٥٦١٦:٢١:١٣١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٩:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٧:١٩١١:٢٤:٢٠١٦:٢١:١١١٦:٤١:٠٩٢٢:٤٠:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٨:١٠١١:٢٤:٤٥١٦:٢١:١١١٦:٤١:١٠٢٢:٤٠:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٨:٥٩١١:٢٥:١١١٦:٢١:١٢١٦:٤١:١٣٢٢:٤٠:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٩:٤٨١١:٢٥:٣٧١٦:٢١:١٦١٦:٤١:١٨٢٢:٤١:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٠:٣٦١١:٢٦:٠٣١٦:٢١:٢٢١٦:٤١:٢٥٢٢:٤١:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:٢٣١١:٢٦:٣٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٢:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٢:٠٨١١:٢٦:٥٧١٦:٢١:٣٨١٦:٤١:٤٤٢٢:٤٢:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٥٣١١:٢٧:٢٥١٦:٢١:٥٠١٦:٤١:٥٧٢٢:٤٣:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٣:٣٦١١:٢٧:٥٣١٦:٢٢:٠٣١٦:٤٢:١١٢٢:٤٣:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٤:١٨١١:٢٨:٢١١٦:٢٢:١٨١٦:٤٢:٢٧٢٢:٤٣:٥٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٤:٥٩١١:٢٨:٤٩١٦:٢٢:٣٥١٦:٤٢:٤٥٢٢:٤٤:٢٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣٥:٣٨١١:٢٩:١٨١٦:٢٢:٥٤١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٤:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٦:١٧١١:٢٩:٤٧١٦:٢٣:١٥١٦:٤٣:٢٦٢٢:٤٥:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٦:٥٣١١:٣٠:١٧١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٣:٤٩٢٢:٤٥:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٧:٢٩١١:٣٠:٤٦١٦:٢٤:٠٢١٦:٤٤:١٤٢٢:٤٦:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٨:٠٣١١:٣١:١٦١٦:٢٤:٢٨١٦:٤٤:٤٠٢٢:٤٦:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٥٠٦:٣٨:٣٥١١:٣١:٤٦١٦:٢٤:٥٦١٦:٤٥:٠٨٢٢:٤٧:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خرمنگاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرمنگاه روستای خرمنگاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خرمنگاه روستای خرمنگاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرمنگاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمنگاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرمنگاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرمنگاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرمنگاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرمنگاه

روستای خرمنگاه بر روی نقشه

روستای خرمنگاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرمنگاه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خرمنگاه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای خرمنگاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرمنگاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرمنگاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خرمنگاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خرمنگاه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمنگاه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمنگاه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرمنگاه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرمنگاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرمنگاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرمنگاه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرمنگاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو