جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرمندیچال

سرخکلا | سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز خرمندیچال


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢١:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١٢
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرمندیچال (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای خرمندیچال)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خرمندیچال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرمندیچال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفوسیوس
شتاب در یاد گرفتن مثل این است كه از پی كسی بدوی و به او نرسی و بترسی كه او را گم كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرمندیچال

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرمندیچال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرمندیچال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرمندیچال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرمندیچال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرمندیچال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١١:٥٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٥:٤٣١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٢:١٣٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٠٨:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٧:١١١٢:٥٥:١٧١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٨:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٥:٠٩١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٧:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٠٧:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٧:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٠٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٦:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٦:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٦:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٤:٢٦١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:٢٢٠٠:٠٥:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٥:٥٧١٢:٥٤:٢١١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:١٥٠٠:٠٥:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٥:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٤:١١١٢:٥٤:١٩١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٠٤:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٤:١٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٠٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٢:٣٠١٢:٥٤:١٨١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٤٦٠٠:٠٤:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥١:٤٢١٢:٥٤:١٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٥٠٥:٥٠:٥٦١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٣٠٠٠:٠٤:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٥٠:١١١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٤:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٩:٢٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:١٢٠٠:٠٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٥٤:٢٧٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢١:٠٢٠٠:٠٣:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٨:٠٥١٢:٥٤:٣١٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٥٢٠٠:٠٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٧:٢٦١٢:٥٤:٣٥٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٤١٠٠:٠٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٤٦:٤٩١٢:٥٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٠٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٦:١٣١٢:٥٤:٤٥٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمندیچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمندیچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمندیچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمندیچال

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خرمندیچال

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمندیچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمندیچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خرمندیچال

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٢:٣٨١٣:٠٣:٣٢١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:١٧٠٠:٢٠:٣٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥١:١١١٣:٠٣:١٤١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٠٩٠٠:٢٠:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠٢:٥٦١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٠١٠٠:١٩:٥٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٢:٣٨١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٥٣٠٠:١٩:٢٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:٥١١٣:٠٢:٢٠١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:٤٥٠٠:١٩:٠٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٢:٠٢١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٨:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠١:٤٥١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٨:١٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠١:٢٧١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٧:٥٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٠٦١٣:٠١:٠٩١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:١٢٠٠:١٧:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٠:٥٢١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٠٤٠٠:١٧:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٥٦٠٠:١٦:٤٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٠:١٧١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٦:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٤١٠٠:١٥:٥٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٥:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٩:٢٧١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٥:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣١:١٦١٢:٥٩:١١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:١٨٠٠:١٤:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:١١٠٠:١٤:٢٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٤:٠٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٧:١١١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٣:٤٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٨:١٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٥٠٠٠:١٣:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٧:٥٥١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٢:٥٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٧:٤١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣٧٠٠:١٢:٣٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٢:١٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٧:١٤١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٢٤٠٠:١١:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:١٦١٢:٥٧:٠١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٨٠٠:١١:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٦:١٣١٩:٥٥:١٢٠٠:١١:٠٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٦:٤٤١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٠:٤٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٦:٢٥١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٠٠٠٠:١٠:٢٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٤:١٦١٢:٥٦:١٤١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٠:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٣:٠٢١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:٠٩:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرمندیچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خرمندیچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خرمندیچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرمندیچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمندیچال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خرمندیچال

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرمندیچال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرمندیچال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خرمندیچال

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠١:٢٠١٢:٠٥:٢٠١٨:٠٩:٥٤١٨:٢٨:٠٦٢٣:٥٢:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٩:٥٣١٣:٠٥:٠٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٥٨٠٠:٢٢:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٩٠٦:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٤٤١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٥٠٠٠:٢٢:٠١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٢٦١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٤٢٠٠:٢١:٤٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٥:٣٢١٣:٠٤:٠٨١٩:١٣:٢٠١٩:٣١:٣٤٠٠:٢١:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٤:٠٥١٣:٠٣:٥٠١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٢:٣٨١٣:٠٣:٣٢١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:١٧٠٠:٢٠:٣٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥١:١١١٣:٠٣:١٤١٩:١٥:٥٣١٩:٣٤:٠٩٠٠:٢٠:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٤٩:٤٤١٣:٠٢:٥٦١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٠١٠٠:١٩:٥٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:١٧١٣:٠٢:٣٨١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٥٣٠٠:١٩:٢٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:٥١١٣:٠٢:٢٠١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:٤٥٠٠:١٩:٠٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٢٤١٣:٠٢:٠٢١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٣٦٠٠:١٨:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٣:٥٨١٣:٠١:٤٥١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٢٨٠٠:١٨:١٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٢:٣٢١٣:٠١:٢٧١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٢٠٠٠:١٧:٥٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٠٦١٣:٠١:٠٩١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:١٢٠٠:١٧:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٩:٤١١٣:٠٠:٥٢١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٠٤٠٠:١٧:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٨:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٥٦٠٠:١٦:٤٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٠:١٧١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٤٩٠٠:١٦:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٤١٠٠:١٥:٥٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٥:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٢:٣٩١٢:٥٩:٢٧١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٥:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣١:١٦١٢:٥٩:١١١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:١٨٠٠:١٤:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٩:٥٤١٢:٥٨:٥٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:١١٠٠:١٤:٢٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٨:٣٢١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٠٤٠٠:١٤:٠٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٧:١١١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٣:٤٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٨:١٠١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٥٠٠٠:١٣:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٧:٥٥١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:١٢:٥٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٥٧:٤١١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣٧٠٠:١٢:٣٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٢:١٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٧:١٤١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٢٤٠٠:١١:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:١٦١٢:٥٧:٠١١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:١٨٠٠:١١:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خرمندیچال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خرمندیچال روستای خرمندیچال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خرمندیچال روستای خرمندیچال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرمندیچال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرمندیچال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرمندیچال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرمندیچال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرمندیچال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرمندیچال

روستای خرمندیچال بر روی نقشه

روستای خرمندیچال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرمندیچال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرمندیچال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرمندیچال
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خرمندیچال + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای خرمندیچال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرمندیچال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرمندیچال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرمندیچال رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمندیچال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خرمندیچال دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرمندیچال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرمندیچال
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرمندیچال دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرمندیچال
افق شرعی امروز فردا خرمندیچال دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمندیچال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرمندیچال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو