جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خرمشهر

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمشهر


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٧
اذان ظهر: ١٣:١٦:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٥٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمشهر (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر خرمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خرمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خداوند بزرگ (همان‌طور) ‌كه درد آفریده، ‌درمان را نیز خلق كرده است، پس (‌دردهای خود را با داروی خاصّ خودش) ‌درمان كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمشهر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمشهر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خرمشهر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمشهر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرمشهر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥١:١٤١٣:١٧:٣٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠١:٤٧٠٠:٣٦:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٧:١٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣٥:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٧:٠٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٣٥:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٧:٥٤١٣:١٦:٥٠١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٥:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٦:٤٨١٣:١٦:٣٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٣٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٣٤:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٦:١١١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٤:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:١٥:٥٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣٣:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٢:٣٤١٣:١٥:٤٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:١٠٠٠:٣٣:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤١:٣٢١٣:١٥:٣٥١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٣:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٠:٣١١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٣:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٩:٣١١٣:١٥:١٤١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٢:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٥:٠٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٢:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٤:٥٤١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٢:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٤:٤٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:١٧٠٠:٣١:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٤:٣٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١١:٥٩٠٠:٣١:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٢:٤١٠٠:٣١:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٤:٢٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٢٣٠٠:٣١:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٤:١٥١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:٣٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٠:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣١:١٢١٣:١٤:٠٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٢٩٠٠:٣٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:١١٠٠:٣٠:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٥٣١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣٠:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٤٩١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٩:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٣:٤٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٩:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:١٢١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٩:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٣:٤١٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٩:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمشهر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خرمشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خرمشهر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٩:٣٥١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٨:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٣٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٨:١٣١٣:١٤:١٠٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٢٨:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٧:٤٩١٣:١٤:١٦٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٨:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٧:٢٦١٣:١٤:٢٢٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٨:٠٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:٠٤١٣:١٤:٣٠٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:١٦٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٦:٤٤١٣:١٤:٣٧٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٨:٠٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٦:٢٥١٣:١٤:٤٥٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢٨:١١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٦:٠٨١٣:١٤:٥٣٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢٨:١٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٥:٥٢١٣:١٥:٠٢٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٨:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٥:٣٨١٣:١٥:١١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:١٢٠٠:٢٨:٢١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٥:٢٥١٣:١٥:٢١٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٤٥٠٠:٢٨:٢٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٥:١٣١٣:١٥:٣١٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٨:٣١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٥:٠٣١٣:١٥:٤١٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٢٨:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٤:٥٤١٣:١٥:٥١٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:١٩٠٠:٢٨:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٤:٤٧١٣:١٦:٠٢٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٨:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٤:٤١١٣:١٦:١٣٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٨:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٤:٣٦١٣:١٦:٢٥٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٩:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٤:٣٣١٣:١٦:٣٦٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢٩:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٣١١٣:١٦:٤٨٢٠:١٩:١٢٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٩:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٤:٣١١٣:١٧:٠٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٩:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٣٢١٣:١٧:١٣٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٩:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٤:٣٥١٣:١٧:٢٥٢٠:٢٠:٢١٢٠:٣٩:٥٠٠٠:٢٩:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٤:٣٨١٣:١٧:٣٨٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:١١٠٠:٣٠:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٤:٤٤١٣:١٧:٥١٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٠:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٤:٥٠١٣:١٨:٠٤٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٠:٢٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٤:٥٨١٣:١٨:١٧٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤١:٠٩٠٠:٣٠:٣٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٥:٠٧١٣:١٨:٣٠٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٠:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٥:١٧١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤١:٤١٠٠:٣١:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٥:٢٩١٣:١٨:٥٦٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤١:٥٥٠٠:٣١:١٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمشهر

خُرَّمشَهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون و در ناحیه‌ای باتلاقی و پست در دلتای رودخانهٔ اروندرود قرار گرفته و ۲۳ کیلومتر مربع مساحت دارد

شهر خرمشهر در ویکیپدیا

شهر خرمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمشهر بر روی نقشه

شهر خرمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمشهر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خرمشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرمشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرمشهر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرمشهر
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خرمشهر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خرمشهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو