جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خرمشهر

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمشهر

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٦

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمشهر (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر خرمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خرمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمشهر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خرمشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خرمشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٠:٠٦١٣:١٧:١٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣٥:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٤٩:٠٠١٣:١٧:٠٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٣٥:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٧:٥٤١٣:١٦:٥٠١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٥:١١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٤٦:٤٨١٣:١٦:٣٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٣٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٥:٤٤١٣:١٦:٢٣١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٣٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٤:٤٠١٣:١٦:١١١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٣٤:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٣:٣٧١٣:١٥:٥٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٣٣:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٢:٣٤١٣:١٥:٤٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:١٠٠٠:٣٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤١:٣٢١٣:١٥:٣٥١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٣:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٠:٣١١٣:١٥:٢٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٣٣:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٩:٣١١٣:١٥:١٤١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٢:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:١٥:٠٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٣٢:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٤:٥٤١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٤:٤٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:١٧٠٠:٣١:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٥:٤٠١٣:١٤:٣٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١١:٥٩٠٠:٣١:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٤:٤٤١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٢:٤١٠٠:٣١:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٤:٢٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٢٣٠٠:٣١:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٤:١٥١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٠٥٠٠:٣٠:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٤:٠٩١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣١:١٢١٣:١٤:٠٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٢٩٠٠:٣٠:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٣:٥٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:١١٠٠:٣٠:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٣:٥٣١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣٠:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٤٥١٣:١٣:٤٩١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٩:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٥٨١٣:١٣:٤٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٩:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٧:١٢١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٩:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٦:٢٨١٣:١٣:٤١٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٩:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٠٧٠٠:٢٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمشهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خرمشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خرمشهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمشهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمشهر شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرمشهر شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٠٩:٥٢١٨:١٣:٣٦١٨:٣٠:٣٧٢٣:٣٠:٣٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٦:١٥١٢:٠٩:٣١١٨:١٢:٢٠١٨:٢٩:٢٠٢٣:٣٠:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٦:٤٩١٢:٠٩:١٠١٨:١١:٠٥١٨:٢٨:٠٥٢٣:٢٩:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٠٧:٢٣١٢:٠٨:٥٠١٨:٠٩:٤٩١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٩:٣٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٠٧:٥٧١٢:٠٨:٢٩١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٥:٣٤٢٣:٢٩:١٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٠٨:٣١١٢:٠٨:٠٩١٨:٠٧:١٩١٨:٢٤:١٨٢٣:٢٨:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٠٩:٠٦١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٦:٠٤١٨:٢٣:٠٤٢٣:٢٨:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٣٠٦:٠٩:٤١١٢:٠٧:٢٨١٨:٠٤:٤٩١٨:٢١:٤٩٢٣:٢٨:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٠:١٦١٢:٠٧:٠٩١٨:٠٣:٣٤١٨:٢٠:٣٥٢٣:٢٨:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٠:٥١١٢:٠٦:٤٩١٨:٠٢:٢٠١٨:١٩:٢١٢٣:٢٧:٤١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١١:٢٦١٢:٠٦:٣٠١٨:٠١:٠٧١٨:١٨:٠٨٢٣:٢٧:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٢:٠٢١٢:٠٦:١١١٧:٥٩:٥٣١٨:١٦:٥٥٢٣:٢٧:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٢:٣٨١٢:٠٥:٥٣١٧:٥٨:٤٠١٨:١٥:٤٣٢٣:٢٦:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٣:١٥١٢:٠٥:٣٥١٧:٥٧:٢٨١٨:١٤:٣١٢٣:٢٦:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٣:٥١١٢:٠٥:١٧١٧:٥٦:١٦١٨:١٣:١٩٢٣:٢٦:١٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٤:٢٨١٢:٠٥:٠٠١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:٠٩٢٣:٢٥:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٥:٠٥١٢:٠٤:٤٣١٧:٥٣:٥٤١٨:١٠:٥٩٢٣:٢٥:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٥:٤٣١٢:٠٤:٢٦١٧:٥٢:٤٣١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٥:١٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٦:٢١١٢:٠٤:١٠١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٤٠٢٣:٢٥:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:١٦:٥٩١٢:٠٣:٥٥١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٧:٣٢٢٣:٢٤:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٧:٣٨١٢:٠٣:٤٠١٧:٤٩:١٦١٨:٠٦:٢٤٢٣:٢٤:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٨:١٧١٢:٠٣:٢٥١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٥:١٨٢٣:٢٤:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:١٨:٥٦١٢:٠٣:١١١٧:٤٧:٠١١٨:٠٤:١٢٢٣:٢٣:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:١٩:٣٦١٢:٠٢:٥٨١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٣:٠٧٢٣:٢٣:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٠:١٧١٢:٠٢:٤٥١٧:٤٤:٤٩١٨:٠٢:٠٢٢٣:٢٣:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٠:٥٧١٢:٠٢:٣٣١٧:٤٣:٤٤١٨:٠٠:٥٩٢٣:٢٣:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢١:٣٨١٢:٠٢:٢٢١٧:٤٢:٤٠١٧:٥٩:٥٦٢٣:٢٣:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٢:٢٠١٢:٠٢:١١١٧:٤١:٣٧١٧:٥٨:٥٤٢٣:٢٢:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٣:٠١١٢:٠٢:٠٠١٧:٤٠:٣٥١٧:٥٧:٥٣٢٣:٢٢:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٣:٤٤١٢:٠١:٥١١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٦:٥٤٢٣:٢٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خرمشهر شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمشهر

خُرَّمشَهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون و در ناحیه‌ای باتلاقی و پست در دلتای رودخانهٔ اروندرود قرار گرفته و ۲۳ کیلومتر مربع مساحت دارد

شهر خرمشهر در ویکیپدیا

شهر خرمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمشهر بر روی نقشه

شهر خرمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمشهر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خرمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خرمشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمشهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرمشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرمشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خرمشهر
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرمشهر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خرمشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو