جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خرمشهر

خرمشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمشهر


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:١١
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمشهر (شهرستان خرمشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر خرمشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خرمشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرمشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمشهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خرمشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرمشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٠:١٧١٣:١٥:٢٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٣٢:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٩:١٧١٣:١٥:١٢١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٣٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٨:١٩١٣:١٥:٠٢١٩:٥٢:١٣٢٠:١٠:٠٥٠٠:٣٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٧:٢١١٣:١٤:٥٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٠:٤٧٠٠:٣٢:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١١:٢١٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٤:٤٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١١:٢٩٠٠:٣١:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٤:٣٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:١١٠٠:٣١:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣١:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٣:٣٨١٣:١٤:٢١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٣٥٠٠:٣١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٢:٤٥١٣:١٤:١٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:١٧٠٠:٣٠:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣١:٥٢١٣:١٤:٠٨١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:٣٠:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣١:٠١١٣:١٤:٠٣١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٥:٤١٠٠:٣٠:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٠:١١١٣:١٣:٥٨١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٠:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٣:٥٣١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣٠:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٨:٣٤١٣:١٣:٤٩١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٩:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٤٨١٣:١٣:٤٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٩:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:١١٠٠:٢٩:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٦:١٨١٣:١٣:٤١٢٠:٠١:٢٧٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٩:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:١٢١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢١:٥٩٠٠:٢٨:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:٥٥١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٢:١٨١٣:١٣:٤٠٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٨:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:٢١:٤٣١٣:١٣:٤١٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٨:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢١:٠٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٨:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٨:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٨:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٩:٣٥١٣:١٣:٥٤٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٨:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢٨:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٣٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمشهر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خرمشهر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خرمشهر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١١:٢٠١٢:٢٩:٥٣١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٦:٥١٢٣:٤٩:٠٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٠:٥٢١٢:٣٠:٠٥١٧:٤٩:٣٧١٨:٠٧:٤٢٢٣:٤٩:١٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٠٠٠٧:١٠:٢٢١٢:٣٠:١٧١٧:٥٠:٣٠١٨:٠٨:٣٣٢٣:٤٩:٣٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٣٧٠٧:٠٩:٥١١٢:٣٠:٢٧١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٢٣٢٣:٤٩:٤٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:١١٠٧:٠٩:١٨١٢:٣٠:٣٧١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:١٤٢٣:٥٠:٠٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٤٤٠٧:٠٨:٤٣١٢:٣٠:٤٦١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٠٤٢٣:٥٠:١٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:١٦٠٧:٠٨:٠٧١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٤:٠٠١٨:١١:٥٤٢٣:٥٠:٢٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٤٦٠٧:٠٧:٣٠١٢:٣١:٠١١٧:٥٤:٥٢١٨:١٢:٤٤٢٣:٥٠:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:١٤٠٧:٠٦:٥١١٢:٣١:٠٧١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٣٤٢٣:٥٠:٤٣
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٦:١١١٢:٣١:١٣١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٢٣٢٣:٥٠:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٠٧٠٧:٠٥:٣٠١٢:٣١:١٨١٧:٥٧:٢٧١٨:١٥:١٣٢٣:٥٠:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٣١٠٧:٠٤:٤٧١٢:٣١:٢٢١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٠١٢٣:٥١:٠٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٥٤٠٧:٠٤:٠٣١٢:٣١:٢٥١٧:٥٩:٠٨١٨:١٦:٥٠٢٣:٥١:١٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:١٥٠٧:٠٣:١٧١٢:٣١:٢٧١٧:٥٩:٥٨١٨:١٧:٣٨٢٣:٥١:١٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:٣٥٠٧:٠٢:٣١١٢:٣١:٢٨١٨:٠٠:٤٨١٨:١٨:٢٧٢٣:٥١:٢١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠١:٤٣١٢:٣١:٢٩١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:١٤٢٣:٥١:٢٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:١١٠٧:٠٠:٥٤١٢:٣١:٢٩١٨:٠٢:٢٧١٨:٢٠:٠٢٢٣:٥١:٢٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٠:٠٣١٢:٣١:٢٨١٨:٠٣:١٦١٨:٢٠:٤٩٢٣:٥١:٢٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٤١٠٦:٥٩:١٢١٢:٣١:٢٧١٨:٠٤:٠٥١٨:٢١:٣٦٢٣:٥١:٣٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٥٤٠٦:٥٨:١٩١٢:٣١:٢٥١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٢:٢٢٢٣:٥١:٣٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:٠٦٠٦:٥٧:٢٦١٢:٣١:٢٢١٨:٠٥:٤١١٨:٢٣:٠٩٢٣:٥١:٢٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:١٧٠٦:٥٦:٣١١٢:٣١:١٨١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٣:٥٥٢٣:٥١:٢٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٢٧٠٦:٥٥:٣٦١٢:٣١:١٤١٨:٠٧:١٦١٨:٢٤:٤٠٢٣:٥١:٢٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٣٥٠٦:٥٤:٣٩١٢:٣١:٠٩١٨:٠٨:٠٣١٨:٢٥:٢٦٢٣:٥١:٢٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٣:٤١١٢:٣١:٠٣١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:١١٢٣:٥١:١٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٢:٤٣١٢:٣٠:٥٧١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٦:٥٥٢٣:٥١:١٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥١:٤٣١٢:٣٠:٥٠١٨:١٠:٢٢١٨:٢٧:٤٠٢٣:٥١:٠٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٠:٤٣١٢:٣٠:٤٢١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٢٤٢٣:٥١:٠٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٤٩:٤٢١٢:٣٠:٣٤١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:٠٧٢٣:٥٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خرمشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خرمشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خرمشهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٣:٤١١٢:٣١:٠٣١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:١١٢٣:٥١:١٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٢:٤٣١٢:٣٠:٥٧١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٦:٥٥٢٣:٥١:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥١:٤٣١٢:٣٠:٥٠١٨:١٠:٢٢١٨:٢٧:٤٠٢٣:٥١:٠٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٠:٤٣١٢:٣٠:٤٢١٨:١١:٠٧١٨:٢٨:٢٤٢٣:٥١:٠٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٤٩:٤٢١٢:٣٠:٣٤١٨:١١:٥٢١٨:٢٩:٠٧٢٣:٥٠:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٤٨:٣٩١٢:٣٠:٢٥١٨:١٢:٣٧١٨:٢٩:٥١٢٣:٥٠:٤٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٤٧:٣٧١٢:٣٠:١٦١٨:١٣:٢١١٨:٣٠:٣٤٢٣:٥٠:٤١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٤٦:٣٣١٢:٣٠:٠٦١٨:١٤:٠٥١٨:٣١:١٧٢٣:٥٠:٣٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٤٥:٢٨١٢:٢٩:٥٥١٨:١٤:٤٨١٨:٣١:٥٩٢٣:٥٠:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٣١٢:٢٩:٤٤١٨:١٥:٣٢١٨:٣٢:٤١٢٣:٥٠:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٣:١٧١٢:٢٩:٣٣١٨:١٦:١٤١٨:٣٣:٢٣٢٣:٥٠:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٢:١١١٢:٢٩:٢١١٨:١٦:٥٧١٨:٣٤:٠٤٢٣:٤٩:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤١:٠٤١٢:٢٩:٠٨١٨:١٧:٣٩١٨:٣٤:٤٦٢٣:٤٩:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٣٩:٥٦١٢:٢٨:٥٥١٨:١٨:٢١١٨:٣٥:٢٧٢٣:٤٩:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٣٨:٤٨١٢:٢٨:٤١١٨:١٩:٠٢١٨:٣٦:٠٧٢٣:٤٩:١١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٣٧:٣٩١٢:٢٨:٢٧١٨:١٩:٤٣١٨:٣٦:٤٨٢٣:٤٨:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٢٠٦:٣٦:٢٩١٢:٢٨:١٣١٨:٢٠:٢٤١٨:٣٧:٢٨٢٣:٤٨:٤٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٣٥:١٩١٢:٢٧:٥٨١٨:٢١:٠٤١٨:٣٨:٠٨٢٣:٤٨:٢٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٤:٠٩١٢:٢٧:٤٣١٨:٢١:٤٥١٨:٣٨:٤٧٢٣:٤٨:١٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٢:٥٨١٢:٢٧:٢٨١٨:٢٢:٢٤١٨:٣٩:٢٧٢٣:٤٧:٥٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣١:٤٧١٢:٢٧:١٢١٨:٢٣:٠٤١٨:٤٠:٠٦٢٣:٤٧:٤٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٠:٣٦١٢:٢٦:٥٦١٨:٢٣:٤٤١٨:٤٠:٤٥٢٣:٤٧:٢٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٢٩:٢٤١٢:٢٦:٣٩١٨:٢٤:٢٣١٨:٤١:٢٤٢٣:٤٧:٠٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٢٨:١١١٢:٢٦:٢٣١٨:٢٥:٠٢١٨:٤٢:٠٣٢٣:٤٦:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٦:٥٩١٢:٢٦:٠٦١٨:٢٥:٤١١٨:٤٢:٤٢٢٣:٤٦:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٥:٤٦١٢:٢٥:٤٩١٨:٢٦:١٩١٨:٤٣:٢٠٢٣:٤٦:١٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٤:٣٣١٢:٢٥:٣٢١٨:٢٦:٥٨١٨:٤٣:٥٩٢٣:٤٥:٥٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٣:٢٠١٢:٢٥:١٤١٨:٢٧:٣٦١٨:٤٤:٣٧٢٣:٤٥:٣٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٢:٠٧١٢:٢٤:٥٧١٨:٢٨:١٤١٨:٤٥:١٦٢٣:٤٥:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خرمشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خرمشهر شهر خرمشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خرمشهر شهر خرمشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمشهر

خُرَّمشَهر یکی از شهرهای جنوبی استان خوزستان و مرکز شهرستان خرمشهر است. این شهر در محل تلاقی رودخانه‌های اروندرود و کارون و در ناحیه‌ای باتلاقی و پست در دلتای رودخانهٔ اروندرود قرار گرفته و ۲۳ کیلومتر مربع مساحت دارد

شهر خرمشهر در ویکیپدیا

شهر خرمشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمشهر بر روی نقشه

شهر خرمشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمشهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر خرمشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرمشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرمشهر دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خرمشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرمشهر
افق شرعی امروز فردا خرمشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرمشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرمشهر
زمان پخش اذان زنده به افق خرمشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو