جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خرمدره

خرمدره | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمدره


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤٦
اذان ظهر: ١٣:١٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٥٩:١١
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٠

سه شنبه ١٩ فروردین ١٣٩٩
١٣ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٧ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمدره (شهرستان خرمدره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ فروردین ٩٩ شهر خرمدره)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خرمدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرمدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز سلامتی (روز جهانی بهداشت)

مثل چینی
با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی كرد، بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمدره

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمدره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خرمدره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٧:٠٦١٣:١١:١٧١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٤:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:٥٤١٣:١١:٠٧١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٠:٥٨١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٤:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٤٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٠:٤١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٣:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢١:١٩١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٣:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٠:١٢١٣:١٠:٢٦٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٢:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٢:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٢:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٥٩١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢١:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:١١٠٠:٢١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٣:٠١١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢١:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٠:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١١:٠٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٠:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٠:١٥١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٠:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١١٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٠:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٠:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٥١٠٠:١٩:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٤٢٠٠:١٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٣٢٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢١٠٠:١٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠١:٥٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١٠٠٠:١٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠١:٢٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خرمدره

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خرمدره

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٨:٠٠١٣:١٨:٥٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٣٥:٥٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٦:٣٢١٣:١٨:٣٨١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣٥:٣٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٨:٢٠١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٥:١١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٨:٠٢١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٢١٠٠:٣٤:٤٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٢:١٢١٣:١٧:٤٤١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٣٤:٢٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٧:٢٦١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٣٤:٠٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٩:١٨١٣:١٧:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٣:٣٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٥٢١٣:١٦:٥١١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٥٠٠٠:٣٣:١٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٦:٣٣١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٢:٥٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٥:٠١١٣:١٦:١٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٣٥١٣:١٥:٥٩١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٢:٠٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٢:١٠١٣:١٥:٤١١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:١٩٠٠:٣١:٤٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٠:٤٦١٣:١٥:٢٤١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:١١٠٠:٣١:٢٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٩:٢٢١٣:١٥:٠٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٠:٥٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٤:٥١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٣٠:٣٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٤:٣٥١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:٣٠:١٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٥:١٢١٣:١٤:١٩١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٩:٤٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٤:٠٤١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٩:٢٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٣:٤٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٩:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٨٠٦:٤١:٠٧١٣:١٣:٣٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٨:٣٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:٤٧١٣:١٣:١٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٨:١٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٣:٠٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٧:٥٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٢:٥١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٧:٣٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٥٠١٣:١٢:٣٨١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٧:١١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٢:٢٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٦:٤٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٣:١٦١٣:١٢:١٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٦:٢٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٢:٠٠١٣:١٢:٠١١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٠:٤٥١٣:١١:٤٩١٩:٥٣:٢٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٩:٣١١٣:١١:٣٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢٨٠٠:٢٥:٢٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٨:١٨١٣:١١:٢٧١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٦:٤٣١٢:٢٠:٤٤١٨:٢٥:٢٠١٨:٤٣:٣٢٠٠:٠٨:٠٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٩٠٧:١٥:١٦١٣:٢٠:٢٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٧:٤٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٣:٤٩١٣:٢٠:٠٨١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٥:١٧٠٠:٣٧:٢٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٢:٢٢١٣:١٩:٥٠١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٧:٠١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٠:٥٤١٣:١٩:٣٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٠١٠٠:٣٦:٣٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٣٠٧:٠٩:٢٧١٣:١٩:١٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٥٣٠٠:٣٦:١٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٨:٠٠١٣:١٨:٥٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٣٥:٥٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٦:٣٢١٣:١٨:٣٨١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٣٧٠٠:٣٥:٣٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٥:٠٥١٣:١٨:٢٠١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٥:١١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٨:٠٢١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:٢١٠٠:٣٤:٤٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٢:١٢١٣:١٧:٤٤١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٢:١٣٠٠:٣٤:٢٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٠:٤٥١٣:١٧:٢٦١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٠٥٠٠:٣٤:٠٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٩:١٨١٣:١٧:٠٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٥٨٠٠:٣٣:٣٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٥٢١٣:١٦:٥١١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٥٠٠٠:٣٣:١٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٦:٢٦١٣:١٦:٣٣١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٤٢٠٠:٣٢:٥٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٥:٠١١٣:١٦:١٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥٣:٣٥١٣:١٥:٥٩١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٢:٠٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٢:١٠١٣:١٥:٤١١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:١٩٠٠:٣١:٤٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٠:٤٦١٣:١٥:٢٤١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:١١٠٠:٣١:٢٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٩:٢٢١٣:١٥:٠٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٠:٥٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٤٧:٥٨١٣:١٤:٥١١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٣٠:٣٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٦:٣٥١٣:١٤:٣٥١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٥٠٠٠:٣٠:١٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٥:١٢١٣:١٤:١٩١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٩:٤٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٥٠١٣:١٤:٠٤١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:٣٦٠٠:٢٩:٢٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٥٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٣:٤٩١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٩:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٤١:٠٧١٣:١٣:٣٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٢٨:٣٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٩:٤٧١٣:١٣:١٩١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٨:١٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٣:٠٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٧:٥٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٧:٠٨١٣:١٢:٥١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٥٠١٣:١٢:٣٨١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٧:١١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٤:٣٣١٣:١٢:٢٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمدره

خُرَّمدَره[۲] از شهرهای استان زنجان ایران است. شهرستان خرم‌دره در ۴۹ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقهٔ طول شرقی نصف‌النهار مبدأ و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱۰دقیقهٔ شمالی خط استوا قرار گرفته‌است.

شهر خرمدره در ویکیپدیا

شهر خرمدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمدره بر روی نقشه

شهر خرمدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمدره
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرمدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خرمدره
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خرمدره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خرمدره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خرمدره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمدره
زمان پخش اذان زنده به افق خرمدره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرمدره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرمدره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو