جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خرمدره

خرمدره | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خرمدره


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٢٥:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٠:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢٠

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرمدره (شهرستان خرمدره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر خرمدره)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر خرمدره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرمدره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان استوارت میل
حقایق بسیاری هستند كه نمی‌توان معنای [=چَم] كامل‌شان را دریافت، مگر آنكه از راه تجربه‌ی شخصی فراهم آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرمدره

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرمدره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خرمدره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرمدره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٨:١٨١٣:١١:٢٧١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٣٠٠:٢٥:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢٧:٠٦١٣:١١:١٧١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٥:٥٤١٣:١١:٠٧١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:٤٤١٣:١٠:٥٨١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٠٧٠٠:٢٤:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٤٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:٠١٠٠:٢٣:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٠:٤١١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٥٦٠٠:٢٣:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٢١:١٩١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٣:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢٠:١٢١٣:١٠:٢٦٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٢:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:١٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٢:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٥٩١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢١:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:١١٠٠:٢١:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٣:٠١١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢١:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٠:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١١:٠٩١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢٠:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١٠:١٥١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٠:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:١١٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٠:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٧:٤٢١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٠٩٠٠:١٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٥:٢٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٠٠٠٠:١٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٥١٠٠:١٩:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٤٢٠٠:١٩:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٤٠٦:٠٣:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٧:٣٢٠٠:١٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٤٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٢١٠٠:١٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠١:٥٩١٣:١٠:٠٤٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١٠٠٠:١٨:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٨٠٦:٠١:٢٤١٣:١٠:٠٩٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٥٨٠٠:١٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرمدره

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر خرمدره

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر خرمدره

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢٣:٢٨١٢:١٤:٤١١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٦:٢٥٢٣:٢٩:٣٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٣:٤٧١٢:١٥:١٠١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٧:٠٥٢٣:٣٠:٠٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٤:٠٣١٢:١٥:٣٩١٧:٠٧:٢١١٧:٢٧:٤٧٢٣:٣٠:٣٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٤:١٨١٢:١٦:٠٨١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٨:٣٠٢٣:٣١:٠٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٤:٣١١٢:١٦:٣٧١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٩:١٤٢٣:٣١:٣٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:١٩٠٧:٢٤:٤١١٢:١٧:٠٥١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٩:٥٩٢٣:٣٢:٠٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:٣٢٠٧:٢٤:٥٠١٢:١٧:٣٣١٧:١٠:٢٤١٧:٣٠:٤٦٢٣:٣٢:٣٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٤:٥٧١٢:١٨:٠١١٧:١١:١٣١٧:٣١:٣٣٢٣:٣٣:٠٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٥:٠٢١٢:١٨:٢٨١٧:١٢:٠٣١٧:٣٢:٢٢٢٣:٣٣:٣٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٥:٠٥١٢:١٨:٥٥١٧:١٢:٥٥١٧:٣٣:١٢٢٣:٣٤:٠١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢٥:٠٦١٢:١٩:٢١١٧:١٣:٤٧١٧:٣٤:٠٢٢٣:٣٤:٣٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:٢٥:٠٥١٢:١٩:٤٧١٧:١٤:٤٠١٧:٣٤:٥٤٢٣:٣٤:٥٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٥:٠٢١٢:٢٠:١٢١٧:١٥:٣٤١٧:٣٥:٤٦٢٣:٣٥:٢٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٤:٥٧١٢:٢٠:٣٧١٧:١٦:٢٩١٧:٣٦:٣٩٢٣:٣٥:٥٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:١٧٠٧:٢٤:٥٠١٢:٢١:٠١١٧:١٧:٢٥١٧:٣٧:٣٣٢٣:٣٦:٢٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:١٥٠٧:٢٤:٤١١٢:٢١:٢٥١٧:١٨:٢٢١٧:٣٨:٢٨٢٣:٣٦:٤٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٤:٣٠١٢:٢١:٤٨١٧:١٩:٢٠١٧:٣٩:٢٤٢٣:٣٧:١٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٥:٠٦٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٢:١٠١٧:٢٠:١٨١٧:٤٠:٢٠٢٣:٣٧:٣٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٤:٠٢١٢:٢٢:٣٢١٧:٢١:١٧١٧:٤١:١٧٢٣:٣٨:٠٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٢:٥٣١٧:٢٢:١٧١٧:٤٢:١٤٢٣:٣٨:٢٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٤:٣٩٠٧:٢٣:٢٦١٢:٢٣:١٣١٧:٢٣:١٧١٧:٤٣:١٢٢٣:٣٨:٥٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٤:٢٦٠٧:٢٣:٠٦١٢:٢٣:٣٣١٧:٢٤:١٨١٧:٤٤:١٠٢٣:٣٩:١٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٢:٤٣١٢:٢٣:٥٢١٧:٢٥:١٩١٧:٤٥:٠٩٢٣:٣٩:٣٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٣:٥٦٠٧:٢٢:١٩١٢:٢٤:١٠١٧:٢٦:٢١١٧:٤٦:٠٩٢٣:٣٩:٥٩
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٣:٣٨٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٧:٠٨٢٣:٤٠:٢١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٤:٤٥١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٠:٤١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٥:٠١١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٩:٠٩٢٣:٤١:٠١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٥:١٧١٧:٣٠:٣١١٧:٥٠:٠٩٢٣:٤١:٢٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٩:٤٩١٢:٢٥:٣١١٧:٣١:٣٤١٧:٥١:١٠٢٣:٤١:٣٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٩:١٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٢:١١٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خرمدره

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر خرمدره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرمدره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خرمدره

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٨٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٤:٢٨١٧:٢٧:٢٣١٧:٤٧:٠٨٢٣:٤٠:٢١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢١:٢٤١٢:٢٤:٤٥١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٠:٤١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٥:٠١١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٩:٠٩٢٣:٤١:٠١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٤٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٥:١٧١٧:٣٠:٣١١٧:٥٠:٠٩٢٣:٤١:٢٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٩٠٧:١٩:٤٩١٢:٢٥:٣١١٧:٣١:٣٤١٧:٥١:١٠٢٣:٤١:٣٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:١٩:١٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٢:٣٨١٧:٥٢:١١٢٣:٤١:٥٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٤٠٧:١٨:٣٦١٢:٢٥:٥٨١٧:٣٣:٤٢١٧:٥٣:١٢٢٣:٤٢:١٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٧:٥٧١٢:٢٦:١٠١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٤:١٣٢٣:٤٢:٢٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٢٠٧:١٧:١٦١٢:٢٦:٢٢١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:١٥٢٣:٤٢:٤٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١٦:٣٤١٢:٢٦:٣٢١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:١٦٢٣:٤٢:٥٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٥:٥٠١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:١٧٢٣:٤٣:١١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٥:٠٤١٢:٢٦:٥١١٧:٣٩:٠١١٧:٥٨:١٩٢٣:٤٣:٢٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٤:١٧١٢:٢٦:٥٩١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:٢٠٢٣:٤٣:٣٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٣:٢٨١٢:٢٧:٠٦١٧:٤١:٠٨١٨:٠٠:٢١٢٣:٤٣:٤٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٤٠٧:١٢:٣٨١٢:٢٧:١٢١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٢٢٢٣:٤٣:٥٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٠٠٧:١١:٤٦١٢:٢٧:١٨١٧:٤٣:١٥١٨:٠٢:٢٣٢٣:٤٤:٠٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٥٠٧:١٠:٥٢١٢:٢٧:٢٢١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:٢٤٢٣:٤٤:١٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:٠٩:٥٧١٢:٢٧:٢٦١٧:٤٥:٢١١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤٤:٢٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٩٠٧:٠٩:٠١١٢:٢٧:٢٩١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٥:٢٥٢٣:٤٤:٢٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٨:٠٣١٢:٢٧:٣٢١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٦:٢٥٢٣:٤٤:٣٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:٠٧:٠٤١٢:٢٧:٣٣١٧:٤٨:٢٩١٨:٠٧:٢٥٢٣:٤٤:٣٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٦:٠٤١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٩:٣٢١٨:٠٨:٢٥٢٣:٤٤:٤١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٥:٠٢١٢:٢٧:٣٤١٧:٥٠:٣٤١٨:٠٩:٢٥٢٣:٤٤:٤٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠٣:٥٩١٢:٢٧:٣٣١٧:٥١:٣٥١٨:١٠:٢٤٢٣:٤٤:٤٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٢:٥٥١٢:٢٧:٣٢١٧:٥٢:٣٧١٨:١١:٢٤٢٣:٤٤:٤٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠١:٥٠١٢:٢٧:٢٩١٧:٥٣:٣٨١٨:١٢:٢٣٢٣:٤٤:٤٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٠:٤٣١٢:٢٧:٢٧١٧:٥٤:٣٩١٨:١٣:٢٢٢٣:٤٤:٤٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٦:٥٩:٣٥١٢:٢٧:٢٣١٧:٥٥:٤٠١٨:١٤:٢٠٢٣:٤٤:٤٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٨:٢٧١٢:٢٧:١٩١٧:٥٦:٤٠١٨:١٥:١٩٢٣:٤٤:٤٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٨٠٦:٥٧:١٧١٢:٢٧:١٤١٧:٥٧:٤٠١٨:١٦:١٧٢٣:٤٤:٤١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خرمدره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر خرمدره شهر خرمدره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرمدره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرمدره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرمدره

خُرَّمدَره[۲] از شهرهای استان زنجان ایران است. شهرستان خرم‌دره در ۴۹ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۵۵ دقیقهٔ طول شرقی نصف‌النهار مبدأ و ۳۶ درجه و ۲۵ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۱۰دقیقهٔ شمالی خط استوا قرار گرفته‌است.

شهر خرمدره در ویکیپدیا

شهر خرمدره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرمدره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرمدره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرمدره بر روی نقشه

شهر خرمدره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرمدره
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر خرمدره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خرمدره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرمدره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرمدره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرمدره
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ خرمدره دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خرمدره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرمدره
زمان پخش اذان زنده به افق خرمدره
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرمدره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرمدره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرمدره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو