جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خرما

لنگرود | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خرما

اذان صبح: ٠٥:٣٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٣:٠٤
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٣٤
اذان مغرب: ١٧:١٣:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٣٣

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خرما (شهرستان لنگرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر خرما)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر خرما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

حضرت محمد (ص)
انسان بدكاری كه به رحمت خداوند بزرگ، امیدوار است از عابدی كه مأیوس است، به خداوند نزدیك‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خرما

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خرما در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرما ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خرما (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خرما ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خرما
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٧:١٤١٣:١٠:١٨١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٥:٥١١٣:١٠:٠٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٥٤٠٠:٢٤:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٢٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٩:٢٢١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٤١٠٠:٢٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٦:٣٤١٣:٠٨:٣٢١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢١:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٥:١٨١٣:٠٨:٢١١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٢٢٠٠:٢١:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٨:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:١٩٠٠:٢١:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٠:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:١٢٠٠:٢٠:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٠:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٧:٣١١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٩:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٧:٥٩١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٠١٠٠:١٩:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٧:١٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٩:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:٤١١٣:٠٧:٠٧١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٨:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٥١٠٠:١٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٨:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٨:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٩٠٦:١١:١٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٤٠٠٠:١٧:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٠:١٦١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٦:٣٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٧:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٧:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٦:٢٩٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:٢١٠٠:١٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٦:٢٥٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:١١٠٠:١٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرما

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر خرما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر خرما

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرما

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرما

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرما شهر خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خرما شهر خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرما برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خرما

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خرما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خرما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خرما

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٥:٠٨١١:٥٥:٥٩١٦:٥٦:٣٠١٧:١٦:٣١٢٣:١١:٣٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٦:٠٩١١:٥٦:١٤١٦:٥٦:٠١١٧:١٦:٠٥٢٣:١١:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٧:١٠١١:٥٦:٣١١٦:٥٥:٣٤١٧:١٥:٤٠٢٣:١٢:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٨:١٠١١:٥٦:٤٨١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:١٨٢٣:١٢:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٩:١٠١١:٥٧:٠٦١٦:٥٤:٤٦١٧:١٤:٥٧٢٣:١٢:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٧:٠٠:٠٩١١:٥٧:٢٥١٦:٥٤:٢٥١٧:١٤:٣٨٢٣:١٢:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠١:٠٨١١:٥٧:٤٥١٦:٥٤:٠٦١٧:١٤:٢١٢٣:١٢:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٢٠٧:٠٢:٠٦١١:٥٨:٠٥١٦:٥٣:٤٩١٧:١٤:٠٦٢٣:١٣:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٢٠٧:٠٣:٠٤١١:٥٨:٢٦١٦:٥٣:٣٤١٧:١٣:٥٣٢٣:١٣:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٢٠٧:٠٤:٠١١١:٥٨:٤٨١٦:٥٣:٢١١٧:١٣:٤٣٢٣:١٣:٥١
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢١٠٧:٠٤:٥٧١١:٥٩:١٠١٦:٥٣:١٠١٧:١٣:٣٤٢٣:١٤:١٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٠٠٧:٠٥:٥٢١١:٥٩:٣٣١٦:٥٣:٠١١٧:١٣:٢٧٢٣:١٤:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٨٠٧:٠٦:٤٦١١:٥٩:٥٦١٦:٥٢:٥٤١٧:١٣:٢٢٢٣:١٤:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٧:٤٠١٢:٠٠:٢١١٦:٥٢:٤٩١٧:١٣:١٩٢٣:١٥:١١
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٢٠٧:٠٨:٣٣١٢:٠٠:٤٥١٦:٥٢:٤٧١٧:١٣:١٨٢٣:١٥:٣٢
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠١:١١١٦:٥٢:٤٦١٧:١٣:١٩٢٣:١٥:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٣٠٧:١٠:١٥١٢:٠١:٣٦١٦:٥٢:٤٨١٧:١٣:٢٢٢٣:١٦:١٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٧٠٧:١١:٠٥١٢:٠٢:٠٣١٦:٥٢:٥١١٧:١٣:٢٧٢٣:١٦:٤١
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣١٠٧:١١:٥٣١٢:٠٢:٢٩١٦:٥٢:٥٧١٧:١٣:٣٥٢٣:١٧:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:١٤٠٧:١٢:٤١١٢:٠٢:٥٧١٦:٥٣:٠٥١٧:١٣:٤٤٢٣:١٧:٣١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٦٠٧:١٣:٢٧١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٣:١٥١٧:١٣:٥٥٢٣:١٧:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٧٠٧:١٤:١٢١٢:٠٣:٥٢١٦:٥٣:٢٧١٧:١٤:٠٨٢٣:١٨:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٧٠٧:١٤:٥٥١٢:٠٤:٢١١٦:٥٣:٤١١٧:١٤:٢٣٢٣:١٨:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٥:٣٨١٢:٠٤:٥٠١٦:٥٣:٥٧١٧:١٤:٣٩٢٣:١٩:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٥٠٧:١٦:١٨١٢:٠٥:١٩١٦:٥٤:١٤١٧:١٤:٥٨٢٣:١٩:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٦:٥٨١٢:٠٥:٤٨١٦:٥٤:٣٤١٧:١٥:١٩٢٣:٢٠:١١
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٨٠٧:١٧:٣٥١٢:٠٦:١٧١٦:٥٤:٥٦١٧:١٥:٤١٢٣:٢٠:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٢٠٧:١٨:١١١٢:٠٦:٤٧١٦:٥٥:٢٠١٧:١٦:٠٥٢٣:٢١:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٨:٤٦١٢:٠٧:١٦١٦:٥٥:٤٥١٧:١٦:٣١٢٣:٢١:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٨٠٧:١٩:١٩١٢:٠٧:٤٦١٦:٥٦:١٣١٧:١٦:٥٨٢٣:٢٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خرما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خرما شهر خرما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خرما شهر خرما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خرما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خرما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خرما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خرما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خرما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خرما

شهر خرما بر روی نقشه

شهر خرما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خرما

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خرما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خرما
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر خرما + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر خرما + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر خرما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خرما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خرما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خرما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خرما رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرما ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خرما
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرما
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ خرما دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرما دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خرما
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرما
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خرما ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خرما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو