جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرطه باغ

پایین طالقان | طالقان | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز خرطه باغ


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤١
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:١٦
اذان مغرب: ١٨:١٦:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرطه باغ (شهرستان طالقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای خرطه باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خرطه باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرطه باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرطه باغ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرطه باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرطه باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرطه باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرطه باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرطه باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٦:١٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:٠١٠٠:١٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٥:٤١١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٥٠٠٠:١٨:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١١٠٦:١٨:١٦١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٨:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٦:٠١١٣:٠٥:١٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٧:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٧:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٧:١٨٠٠:١٧:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١١:٤٢١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:١٢٠٠:١٦:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٠:٤١١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٦:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٠:١٣٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٦:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٤:٣٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٦:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠١٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٥:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:٤٦١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٥:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٣:٣٦٠٠:١٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٦:١٦٠٠:١٤:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٥٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٤:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٤:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٤:٣١٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٣:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٢٥٠٠:١٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٤:٣٨٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٤:٤٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٥٤٠٠:١٣:٣٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٤:٥٢٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٤٢٠٠:١٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرطه باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرطه باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرطه باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرطه باغ

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای خرطه باغ

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرطه باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرطه باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای خرطه باغ

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٤١١٢:٢١:١٣١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٥٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٢٥١٢:٢١:٠٣١٧:٥٩:١٤١٨:١٧:٣٩٢٣:٣٨:٤٢
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٢:٠٨١٢:٢٠:٥٤١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٣٥٢٣:٣٨:٣٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٠:٥٠١٢:٢٠:٤٣١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٣١٢٣:٣٨:٢٤
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٩:٣١١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٢٧٢٣:٣٨:١٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٨:١١١٢:٢٠:٢٠١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٢٢٢٣:٣٨:٠٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٠:٠٨١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:١٧٢٣:٣٧:٥١
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٥:٣٠١٢:١٩:٥٦١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٣:١٢٢٣:٣٧:٣٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٠٩١٢:١٩:٤٣١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٢٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٩:٢٩١٨:٠٦:٤٤١٨:٢٥:٠١٢٣:٣٧:١٢
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣١:٢٤١٢:١٩:١٥١٨:٠٧:٣٩١٨:٢٥:٥٥٢٣:٣٦:٥٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٠:٠١١٢:١٩:٠١١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٦:٤٩٢٣:٣٦:٤٣
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:١٨:٤٦١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٧:٤٢٢٣:٣٦:٢٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٧:١٣١٢:١٨:٣١١٨:١٠:٢٢١٨:٢٨:٣٦٢٣:٣٦:١١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٥:٤٩١٢:١٨:١٥١٨:١١:١٦١٨:٢٩:٢٩٢٣:٣٥:٥٥
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٤:٢٤١٢:١٧:٥٩١٨:١٢:٠٩١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٣٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٢:٥٩١٢:١٧:٤٣١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:١٥٢٣:٣٥:٢١
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢١:٣٣١٢:١٧:٢٧١٨:١٣:٥٥١٨:٣٢:٠٨٢٣:٣٥:٠٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٧:١٠١٨:١٤:٤٨١٨:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:٤٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٨:٤١١٢:١٦:٥٣١٨:١٥:٤١١٨:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:٢٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٧:١٤١٢:١٦:٣٦١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٤:٠٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٥:٤٧١٢:١٦:١٩١٨:١٧:٢٦١٨:٣٥:٣٨٢٣:٣٣:٤٧
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٤:٢١١٢:١٦:٠٢١٨:١٨:١٨١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٢٧
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:٥٤١٢:١٥:٤٤١٨:١٩:١٠١٨:٣٧:٢٣٢٣:٣٣:٠٧
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١١:٢٦١٢:١٥:٢٧١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٨:١٥٠٠:٠٢:٤٧
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٥:٣١٠٧:٠٩:٥٩١٣:١٥:٠٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:٣٢:٢٦
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٨:٣٢١٣:١٤:٥١١٩:٢١:٤٦١٩:٣٩:٥٩٠٠:٣٢:٠٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٢٤٠٧:٠٧:٠٥١٣:١٤:٣٣١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥١٠٠:٣١:٤٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٥:٣٧١٣:١٤:١٥١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٤٤٠٠:٣١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرطه باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای خرطه باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای خرطه باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرطه باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرطه باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خرطه باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرطه باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرطه باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خرطه باغ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٠:٥٠١٢:٢١:٥١١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٥٧٢٣:٣٩:٢٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٩:٣٨١٢:٢١:٤٤١٧:٥٤:٢١١٨:١٢:٥٥٢٣:٣٩:١٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٨:٢٥١٢:٢١:٣٧١٧:٥٥:٢٠١٨:١٣:٥٢٢٣:٣٩:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:١١١٢:٢١:٣٠١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٤٩٢٣:٣٩:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٥:٥٧١٢:٢١:٢٢١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٤٦٢٣:٣٨:٥٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٨٠٦:٤٤:٤١١٢:٢١:١٣١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:٤٣٢٣:٣٨:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٢٥١٢:٢١:٠٣١٧:٥٩:١٤١٨:١٧:٣٩٢٣:٣٨:٤٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٢:٠٨١٢:٢٠:٥٤١٨:٠٠:١١١٨:١٨:٣٥٢٣:٣٨:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٠:٥٠١٢:٢٠:٤٣١٨:٠١:٠٨١٨:١٩:٣١٢٣:٣٨:٢٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٩:٣١١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٢٧٢٣:٣٨:١٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٨:١١١٢:٢٠:٢٠١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٢٢٢٣:٣٨:٠٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٣٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٠:٠٨١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:١٧٢٣:٣٧:٥١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٥:٣٠١٢:١٩:٥٦١٨:٠٤:٥٤١٨:٢٣:١٢٢٣:٣٧:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٠٩١٢:١٩:٤٣١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٩:٢٩١٨:٠٦:٤٤١٨:٢٥:٠١٢٣:٣٧:١٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣١:٢٤١٢:١٩:١٥١٨:٠٧:٣٩١٨:٢٥:٥٥٢٣:٣٦:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٠:٠١١٢:١٩:٠١١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٦:٤٩٢٣:٣٦:٤٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٨:٣٨١٢:١٨:٤٦١٨:٠٩:٢٨١٨:٢٧:٤٢٢٣:٣٦:٢٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٧:١٣١٢:١٨:٣١١٨:١٠:٢٢١٨:٢٨:٣٦٢٣:٣٦:١١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٥:٤٩١٢:١٨:١٥١٨:١١:١٦١٨:٢٩:٢٩٢٣:٣٥:٥٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٤:٢٤١٢:١٧:٥٩١٨:١٢:٠٩١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٣٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٢:٥٩١٢:١٧:٤٣١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:١٥٢٣:٣٥:٢١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢١:٣٣١٢:١٧:٢٧١٨:١٣:٥٥١٨:٣٢:٠٨٢٣:٣٥:٠٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٧:١٠١٨:١٤:٤٨١٨:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:٤٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٨:٤١١٢:١٦:٥٣١٨:١٥:٤١١٨:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:٢٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٧:١٤١٢:١٦:٣٦١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٤:٠٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٥:٤٧١٢:١٦:١٩١٨:١٧:٢٦١٨:٣٥:٣٨٢٣:٣٣:٤٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٤:٢١١٢:١٦:٠٢١٨:١٨:١٨١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٢٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:٥٤١٢:١٥:٤٤١٨:١٩:١٠١٨:٣٧:٢٣٢٣:٣٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خرطه باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خرطه باغ روستای خرطه باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خرطه باغ روستای خرطه باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرطه باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرطه باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرطه باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرطه باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرطه باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرطه باغ

روستای خرطه باغ بر روی نقشه

روستای خرطه باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرطه باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرطه باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرطه باغ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خرطه باغ + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای خرطه باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرطه باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرطه باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرطه باغ رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خرطه باغ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرطه باغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرطه باغ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرطه باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خرطه باغ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خرطه باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرطه باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خرطه باغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرطه باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو