جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی

ملاوی | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز خرسدرسفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٦:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٣٦

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای خرسدرسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خرسدرسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرسدرسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
یك روش عالی برای موفقیت در كار این است : افكارتان را روی كاغذ بیاورید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرسدرسفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرسدرسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خرسدرسفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرسدرسفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرسدرسفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥٠:٢٣١٣:١٩:٢٣١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٣٦:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:١٠١٣:١٩:٠٩١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٣٦:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٧:٥٧١٣:١٨:٥٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٣٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٦:٤٥١٣:١٨:٤١١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:١٦٠٠:٣٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٨:٢٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٠٢٠٠:٣٥:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٨:١٤١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:٣٤:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٣:١٣١٣:١٨:٠١١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٣٥٠٠:٣٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٧:٤٩١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣٤:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٧:٣٧١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٠٩٠٠:٣٣:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٩:٤٨١٣:١٧:٢٦١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٣:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢١٠٦:٣٨:٤١١٣:١٧:١٥١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٤٣٠٠:٣٣:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٧:٣٦١٣:١٧:٠٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:٣٢:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٦:٣١١٣:١٦:٥٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٢:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٦:٤٥١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:٣٢:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٦:٣٦١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٥٣٠٠:٣١:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٣:٢١١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣١:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٦:٢٠٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣١:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:٢٠١٣:١٦:١٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣١:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣٠:٢١١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:١٥:٥٩٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٠:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٨:٢٧١٣:١٥:٥٣٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٠:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٧:٣١١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٣٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٥:٤٤٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٥:٤٠٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٤:٥٢١٣:١٥:٣٦٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٤:٠١١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٣:١١١٣:١٥:٣١٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٥:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١٢٠٠:٢٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢١:٣٦١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خرسدرسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خرسدرسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خرسدرسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرسدرسفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خرسدرسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرسدرسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرسدرسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خرسدرسفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرسدرسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خرسدرسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خرسدرسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرسدرسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرسدرسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرسدرسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرسدرسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرسدرسفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٥:٢٧١٣:١٥:٤٥٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٧:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٤:٥٥١٣:١٥:٥٠٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٢٧:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٤:٢٣١٣:١٥:٥٥٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٧:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٣:٥٤١٣:١٦:٠٠٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:١١٠٠:٢٧:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٣:٢٦١٣:١٦:٠٧٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٧:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٢:٥٩١٣:١٦:١٣٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٢٧:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١٢:٣٤١٣:١٦:٢٠٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٢:١١١٣:١٦:٢٨٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٧:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١١:٤٩١٣:١٦:٣٦٢٠:٢١:٣٩٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢٧:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١١:٢٩١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:١٣٠٠:٢٧:٣٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١١:١٠١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٢:٥١٠٠:٢٧:٤٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١٠:٥٢١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٧:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٠:٣٧١٣:١٧:١١٢٠:٢٤:٠١٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٢٧:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:١٠:٢٢١٣:١٧:٢١٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٧:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:١٠١٣:١٧:٣١٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:١٣٠٠:٢٧:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٧:٤٢٢٠:٢٥:٣٨٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٢٨:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:١٨٠٠:٢٨:٠٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٩:٤١١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:٤٩٠٠:٢٨:١٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٨:١٥٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٨:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٨:٢٧٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٢٨:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:١٥٠٠:٢٨:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٨:٥١٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٨:٤٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٢٨:٥٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٩:١٦٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٣٠٠٠:٢٩:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٩:٢٩٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٢٩:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٩:٣٢١٣:١٩:٤١٢٠:٢٩:٥٥٢٠:٥٠:١٤٠٠:٢٩:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٩:٥٤٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٩:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٩:٤٥١٣:٢٠:٠٧٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٢٩:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:٢٠:٢١٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:١٠٠٠:٣٠:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٠:٠٣١٣:٢٠:٣٤٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥١:٢٦٠٠:٣٠:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٠:١٥١٣:٢٠:٤٧٢٠:٣١:٢٠٢٠:٥١:٤٠٠٠:٣٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خرسدرسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرسدرسفلی روستای خرسدرسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خرسدرسفلی روستای خرسدرسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرسدرسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرسدرسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرسدرسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرسدرسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرسدرسفلی

روستای خرسدرسفلی بر روی نقشه

روستای خرسدرسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرسدرسفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خرسدرسفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خرسدرسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خرسدرسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خرسدرسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرسدرسفلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خرسدرسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرسدرسفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا خرسدرسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خرسدرسفلی
افق شرعی امروز فردا خرسدرسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خرسدرسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرسدرسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو