جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خردمند

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز خردمند

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٣١
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٤١

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خردمند (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر خردمند)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خردمند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خردمند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خردمند

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خردمند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خردمند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خردمند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خردمند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خردمند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٤:١٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٣٠:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤١:٣٣١٣:١٤:٠٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٣٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤٠:١٨١٣:١٣:٥٠١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٩:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٠٣١٣:١٣:٣٧١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:١٣٠٠:٢٩:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٣:٢٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٢٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٣:١١١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٢:٥٩١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٨:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:١٢١٣:١٢:٤٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٣:٠١١٣:١٢:٣٥١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٧:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣١:٥٢١٣:١٢:٢٤١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٧:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٢:١٤١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٠٥٠٠:٢٧:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٢:٠٤١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٦:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٨:٢٧١٣:١١:٥٤١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٦:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٧:٢١١٣:١١:٤٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٣٧٠٠:٢٦:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٦:١٦١٣:١١:٣٧١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٢٨٠٠:٢٥:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٥:١٢١٣:١١:٢٩١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٥:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:١١:٢٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٥:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:١١:١٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٤:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٠٩٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢١:٠٧١٣:١١:٠٣٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٤:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٤:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٩:١١١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٣:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٨:١٥١٣:١٠:٤٩٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٣:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:٢٧١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٣:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٠٠٦:١٥:٣٤١٣:١٠:٤١٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٣:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٤:٤٣١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٢:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٣:٥٤١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢٢:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٣:٠٦١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خردمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خردمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خردمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خردمند

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خردمند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خردمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خردمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر خردمند

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خردمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خردمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر خردمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خردمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خردمند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خردمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر خردمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خردمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خردمند

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خردمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خردمند شهر خردمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خردمند شهر خردمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خردمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خردمند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خردمند

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خردمند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خردمند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خردمند

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٢:٢٥١٢:٠٦:٥٢١٨:١٠:٤٧١٨:٢٨:٣٦٢٣:٢٥:٣٧
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٣:٠٩١٢:٠٦:٣١١٨:٠٩:٢٢١٨:٢٧:١٠٢٣:٢٥:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٦:١٠١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٤٥٢٣:٢٥:٠٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٤:٣٦١٢:٠٥:٥٠١٨:٠٦:٣١١٨:٢٤:٢٠٢٣:٢٤:٤١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٢٠١٢:٠٥:٢٩١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٢:٥٥٢٣:٢٤:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٦:٠٤١٢:٠٥:٠٩١٨:٠٣:٤١١٨:٢١:٣٠٢٣:٢٤:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٦:٤٨١٢:٠٤:٤٨١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٠٥٢٣:٢٣:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٧:٣٣١٢:٠٤:٢٨١٨:٠٠:٥٢١٨:١٨:٤١٢٣:٢٣:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٨:١٧١٢:٠٤:٠٩١٧:٥٩:٢٨١٨:١٧:١٨٢٣:٢٣:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٩:٠٢١٢:٠٣:٤٩١٧:٥٨:٠٥١٨:١٥:٥٤٢٣:٢٢:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٩:٤٧١٢:٠٣:٣٠١٧:٥٦:٤١١٨:١٤:٣١٢٣:٢٢:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٠:٣٣١٢:٠٣:١١١٧:٥٥:١٩١٨:١٣:٠٩٢٣:٢٢:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١١:١٨١٢:٠٢:٥٣١٧:٥٣:٥٦١٨:١١:٤٧٢٣:٢١:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٢:٠٤١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٢٦٢٣:٢١:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٢:٥٠١٢:٠٢:١٧١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٠٥٢٣:٢١:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٣:٣٧١٢:٠٢:٠٠١٧:٤٩:٥١١٨:٠٧:٤٥٢٣:٢١:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٤:٢٤١٢:٠١:٤٣١٧:٤٨:٣١١٨:٠٦:٢٥٢٣:٢٠:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٥:١١١٢:٠١:٢٦١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:٠٦٢٣:٢٠:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٥:٥٨١٢:٠١:١٠١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٣:٤٨٢٣:٢٠:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٦:٤٦١٢:٠٠:٥٥١٧:٤٤:٣٣١٨:٠٢:٣٠٢٣:١٩:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٧:٣٤١٢:٠٠:٤٠١٧:٤٣:١٥١٨:٠١:١٣٢٣:١٩:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:٢٣١٢:٠٠:٢٥١٧:٤١:٥٨١٧:٥٩:٥٧٢٣:١٩:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥١٠٦:١٩:١٢١٢:٠٠:١٢١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٨:٤٢٢٣:١٩:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٠١١١:٥٩:٥٨١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٧:٢٧٢٣:١٨:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٠:٥١١١:٥٩:٤٥١٧:٣٨:١١١٧:٥٦:١٤٢٣:١٨:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١١٠٦:٢١:٤١١١:٥٩:٣٣١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٥:٠١٢٣:١٨:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٣١١١:٥٩:٢٢١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٨:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٢٢١١:٥٩:١١١٧:٣٤:٣١١٧:٥٢:٣٨٢٣:١٨:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٤:١٣١١:٥٩:٠٠١٧:٣٣:١٩١٧:٥١:٢٨٢٣:١٧:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٥:٠٥١١:٥٨:٥١١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٢٠٢٣:١٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خردمند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خردمند شهر خردمند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر خردمند شهر خردمند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خردمند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خردمند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خردمند

خردمند، روستایی از توابع بخش جوکار شهرستان ملایر در استان همدان ایران است

شهر خردمند در ویکیپدیا

شهر خردمند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خردمند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خردمند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خردمند بر روی نقشه

شهر خردمند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خردمند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خردمند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خردمند
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر خردمند + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر خردمند + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر خردمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خردمند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خردمند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خردمند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خردمند رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خردمند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خردمند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خردمند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ خردمند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خردمند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خردمند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خردمند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خردمند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خردمند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو