جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خردل

افین | زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز خردل


اذان صبح: ٠٥:٠١:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٣٦
اذان ظهر: ١١:٢٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٢٥:١٢
اذان مغرب: ١٦:٤٤:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٢٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خردل (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای خردل)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خردل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خردل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گاندی
عشق به كسی كه از ما بیزار است، دشوارترین كارهاست. ولی به لطف پروردگار، حتی این دشوارترین كارها نیز اگر بخواهیم انجام‌شان دهیم، آسان و ساده خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خردل

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خردل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خردل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خردل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خردل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خردل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٣٥٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٩:٥٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:١٦٢٣:٤٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٩:٤٩١٩:١١:٢٩١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٥:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٧:٣٦١٢:٢٩:٤٠١٩:١٢:١٥١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٤:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٩:٣١١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٤١٢٣:٤٤:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٢٩:٢٣١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٠٢٣:٤٤:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٤:٢٨١٢:٢٩:١٥١٩:١٤:٣٣١٩:٣٣:١٨٢٣:٤٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣١٠٥:٤٣:٢٧١٢:٢٩:٠٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤٣:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢٩:٠١١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٥٥٢٣:٤٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤١:٢٩١٢:٢٨:٥٥١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٣:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٨:٥٠١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:٣٢٢٣:٤٣:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٩:٣٦١٢:٢٨:٤٤١٩:١٨:٢٢١٩:٣٧:٢١٢٣:٤٢:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٨:٤١١٢:٢٨:٤٠١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٢:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢٨:٣٦١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٥٧٢٣:٤٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٨:٣٢١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٢:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٨:٣٠١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٣٤٢٣:٤١:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٨:٢٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٢٢٢٣:٤١:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢١٠٥:٣٤:٢٤١٢:٢٨:٢٦١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٢:١٠٢٣:٤١:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٣:٣٧١٢:٢٨:٢٥١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٥٧٢٣:٤١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٢:٥١١٢:٢٨:٢٤١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٤٥٢٣:٤١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٠٥٠٥:٣٢:٠٦١٢:٢٨:٢٤١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤١:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٨:٢٥١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:١٩٢٣:٤٠:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٨:٢٦١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٦:٠٦٢٣:٤٠:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣٠:٠٠١٢:٢٨:٢٨١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٥٢٢٣:٤٠:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٠٥٠٥:٢٩:٢١١٢:٢٨:٣٠١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤٠:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٢٨:٤٣١٢:٢٨:٣٣١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٢٤٢٣:٤٠:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:١٤٠٥:٢٨:٠٧١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٠:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٢٢٠٥:٢٧:٣٣١٢:٢٨:٤١١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٥٤٢٣:٤٠:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٢٦:٥٩١٢:٢٨:٤٥١٩:٣٠:٥٣١٩:٥٠:٣٩٢٣:٤٠:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٤١٠٥:٢٦:٢٨١٢:٢٨:٥٠١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٠:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خردل

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خردل

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای خردل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خردل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای خردل

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٥:٠٧١١:١٩:٥٠١٦:٢٤:١٨١٦:٤٣:٣٤٢٢:٣٧:٠٢
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٦:٠١١١:٢٠:١٠١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٣:٢٤٢٢:٣٧:٢٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٦:٥٤١١:٢٠:٣١١٦:٢٣:٥٦١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٧:٣٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥١:١٩٠٦:١٧:٤٦١١:٢٠:٥٣١٦:٢٣:٤٨١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٧:٥٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٨:٣٨١١:٢١:١٦١٦:٢٣:٤٢١٦:٤٣:٠٦٢٢:٣٨:١٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٢٩١١:٢١:٣٩١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٣:٠٣٢٢:٣٨:٣٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:١٩١١:٢٢:٠٣١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:٠٢٢٢:٣٨:٥٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٠٩١١:٢٢:٢٧١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٣:٠٣٢٢:٣٩:١٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٥٨١١:٢٢:٥٢١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٣:٠٦٢٢:٣٩:٤١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٤٦١١:٢٣:١٧١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٣:١١٢٢:٤٠:٠٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٣٣١١:٢٣:٤٣١٦:٢٣:٤٥١٦:٤٣:١٨٢٢:٤٠:٢٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٤:١٩١١:٢٤:١٠١٦:٢٣:٥٢١٦:٤٣:٢٦٢٢:٤٠:٥١
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:٠٥١١:٢٤:٣٧١٦:٢٤:٠١١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤١:١٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٤٩١١:٢٥:٠٤١٦:٢٤:١٢١٦:٤٣:٤٧٢٢:٤١:٤١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٥:٣١١٦:٢٤:٢٤١٦:٤٤:٠١٢٢:٤٢:٠٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١٥١١:٢٥:٥٩١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:١٦٢٢:٤٢:٣٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٥٦١١:٢٦:٢٨١٦:٢٤:٥٤١٦:٤٤:٣٣٢٢:٤٣:٠٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٨:٣٦١١:٢٦:٥٦١٦:٢٥:١٢١٦:٤٤:٥٢٢٢:٤٣:٢٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٩:١٤١١:٢٧:٢٥١٦:٢٥:٣٢١٦:٤٥:١٢٢٢:٤٣:٥٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٧:٥٤١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٣٤٢٢:٤٤:٢٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:٢٨١١:٢٨:٢٤١٦:٢٦:١٦١٦:٤٥:٥٧٢٢:٤٤:٥١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:٠٣١١:٢٨:٥٣١٦:٢٦:٤١١٦:٤٦:٢٢٢٢:٤٥:٢٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣١:٣٧١١:٢٩:٢٣١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٥:٤٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٢:٠٩١١:٢٩:٥٣١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٧:١٧٢٢:٤٦:١٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٢:٤٠١١:٣٠:٢٢١٦:٢٨:٠٥١٦:٤٧:٤٧٢٢:٤٦:٤٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٣٣:٠٩١١:٣٠:٥٢١٦:٢٨:٣٧١٦:٤٨:١٨٢٢:٤٧:١٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٣:٣٧١١:٣١:٢٢١٦:٢٩:١٠١٦:٤٨:٥١٢٢:٤٧:٤٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:٠٣١١:٣١:٥٢١٦:٢٩:٤٤١٦:٤٩:٢٥٢٢:٤٨:١٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٤:٢٧١١:٣٢:٢٢١٦:٣٠:٢٠١٦:٥٠:٠٠٢٢:٤٨:٤٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٤:٥٠١١:٣٢:٥٢١٦:٣٠:٥٧١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤٩:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خردل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خردل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خردل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خردل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خردل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خردل

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٩:٤٠١١:١٨:٠١١٦:٢٦:٠٦١٦:٤٥:١٠٢٢:٣٥:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٠:٣٥١١:١٨:١٨١٦:٢٥:٤٤١٦:٤٤:٤٩٢٢:٣٥:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١١:٣٠١١:١٨:٣٤١٦:٢٥:٢٣١٦:٤٤:٣١٢٢:٣٦:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٢:٢٥١١:١٨:٥٢١٦:٢٥:٠٤١٦:٤٤:١٤٢٢:٣٦:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٣:١٩١١:١٩:١١١٦:٢٤:٤٧١٦:٤٣:٥٨٢٢:٣٦:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٤:١٤١١:١٩:٣٠١٦:٢٤:٣١١٦:٤٣:٤٥٢٢:٣٦:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٥:٠٧١١:١٩:٥٠١٦:٢٤:١٨١٦:٤٣:٣٤٢٢:٣٧:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٦:٠١١١:٢٠:١٠١٦:٢٤:٠٦١٦:٤٣:٢٤٢٢:٣٧:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٦:٥٤١١:٢٠:٣١١٦:٢٣:٥٦١٦:٤٣:١٦٢٢:٣٧:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:١٧:٤٦١١:٢٠:٥٣١٦:٢٣:٤٨١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٧:٥٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٨:٣٨١١:٢١:١٦١٦:٢٣:٤٢١٦:٤٣:٠٦٢٢:٣٨:١٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٢٩١١:٢١:٣٩١٦:٢٣:٣٨١٦:٤٣:٠٣٢٢:٣٨:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:١٩١١:٢٢:٠٣١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:٠٢٢٢:٣٨:٥٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:٠٩١١:٢٢:٢٧١٦:٢٣:٣٥١٦:٤٣:٠٣٢٢:٣٩:١٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٥٨١١:٢٢:٥٢١٦:٢٣:٣٧١٦:٤٣:٠٦٢٢:٣٩:٤١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٤٦١١:٢٣:١٧١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٣:١١٢٢:٤٠:٠٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٣:٣٣١١:٢٣:٤٣١٦:٢٣:٤٥١٦:٤٣:١٨٢٢:٤٠:٢٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٤:١٩١١:٢٤:١٠١٦:٢٣:٥٢١٦:٤٣:٢٦٢٢:٤٠:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٥:٠٥١١:٢٤:٣٧١٦:٢٤:٠١١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤١:١٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٤٩١١:٢٥:٠٤١٦:٢٤:١٢١٦:٤٣:٤٧٢٢:٤١:٤١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٦:٣٢١١:٢٥:٣١١٦:٢٤:٢٤١٦:٤٤:٠١٢٢:٤٢:٠٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١٥١١:٢٥:٥٩١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:١٦٢٢:٤٢:٣٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٧:٥٦١١:٢٦:٢٨١٦:٢٤:٥٤١٦:٤٤:٣٣٢٢:٤٣:٠٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٨:٣٦١١:٢٦:٥٦١٦:٢٥:١٢١٦:٤٤:٥٢٢٢:٤٣:٢٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٩:١٤١١:٢٧:٢٥١٦:٢٥:٣٢١٦:٤٥:١٢٢٢:٤٣:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٧:٥٤١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٥:٣٤٢٢:٤٤:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:٢٨١١:٢٨:٢٤١٦:٢٦:١٦١٦:٤٥:٥٧٢٢:٤٤:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣١:٠٣١١:٢٨:٥٣١٦:٢٦:٤١١٦:٤٦:٢٢٢٢:٤٥:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣١:٣٧١١:٢٩:٢٣١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:٤٩٢٢:٤٥:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٢:٠٩١١:٢٩:٥٣١٦:٢٧:٣٦١٦:٤٧:١٧٢٢:٤٦:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خردل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خردل روستای خردل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خردل روستای خردل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خردل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خردل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خردل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خردل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خردل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خردل

روستای خردل بر روی نقشه

روستای خردل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خردل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خردل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خردل
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خردل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای خردل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خردل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خردل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خردل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خردل
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خردل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خردل دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خردل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خردل
زمان پخش اذان مستقیم به افق خردل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خردل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خردل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خردل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو