جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خراسانلو

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خراسانلو


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:٣١
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٤٨
اذان مغرب: ١٨:١٧:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٥٠

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خراسانلو (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای خراسانلو)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خراسانلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خراسانلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج برنارد شاو
زندگی، پُر از ماجراهای دلنشین و هیجان انگیز است؛ هرگز شانس خود را برای یافتن آنها از دست ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خراسانلو

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خراسانلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خراسانلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خراسانلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خراسانلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خراسانلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٨:٢٤١٣:١١:٤٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٥:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٧:١١١٣:١١:٣٣١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:٢٤:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:١١:٢٤١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٤١٠٠:٢٤:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٤:٤٩١٣:١١:١٤١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٤:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٣٩١٣:١١:٠٦١٩:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٠:٥٧١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٣:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢١:٢٣١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٣:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:١٦١٣:١٠:٤٢٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٣:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٩:١١١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:١١٠٠:٢٢:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٨:٠٧١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٢:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٧:٠٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٦:٠٢١٣:١٠:١٩٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٢:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:١٤٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٢١:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:١٠٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢١:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٣:٠٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢١:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٠٠٦:١٢:٠٦١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣١٠٦:١١:١١١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:١٠:١٧١٣:١٠:٠٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٠:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:١٣٠٠:٢٠:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٩:٥٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٠:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٠:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٦:٥٤١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٦:٠٨١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٩:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٠:٠٣٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٣٥٠٠:١٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٤:٣٨١٣:١٠:٠٥٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٩:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:١٠:٠٨٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٧:١٧٠٠:١٩:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٣:١٥١٣:١٠:١١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٨:٠٧٠٠:١٩:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٢:٣٦١٣:١٠:١٦٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٤٨٠٦:٠١:٥٩١٣:١٠:٢٠٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٨:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٥١٠٦:٠١:٢٣١٣:١٠:٢٥٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٨:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خراسانلو

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خراسانلو

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خراسانلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خراسانلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خراسانلو

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٩:٠٧١٢:٢٦:١٤١٧:٣٣:٤٤١٧:٥٣:١٦٢٣:٤٢:٢٥
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٨:٢٨١٢:٢٦:٢٧١٧:٣٤:٤٨١٧:٥٤:١٨٢٣:٤٢:٤١
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٧:٤٧١٢:٢٦:٣٨١٧:٣٥:٥٢١٧:٥٥:١٩٢٣:٤٢:٥٦
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٧:٠٤١٢:٢٦:٤٨١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٦:٢١٢٣:٤٣:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٦:٢٠١٢:٢٦:٥٨١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٧:٢٢٢٣:٤٣:٢٤
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٥:٣٤١٢:٢٧:٠٧١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٨:٢٤٢٣:٤٣:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٠٨٠٧:١٤:٤٦١٢:٢٧:١٥١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٩:٢٥٢٣:٤٣:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٣:٥٧١٢:٢٧:٢٢١٧:٤١:١٢١٨:٠٠:٢٧٢٣:٤٣:٥٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٦:٤٥٠٧:١٣:٠٧١٢:٢٧:٢٩١٧:٤٢:١٦١٨:٠١:٢٨٢٣:٤٤:٠٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٢:١٤١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٣:١٩١٨:٠٢:٢٩٢٣:٤٤:١٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:١٥٠٧:١١:٢١١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٤:٢٣١٨:٠٣:٣٠٢٣:٤٤:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٠:٢٥١٢:٢٧:٤٣١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٤:٣١٢٣:٤٤:٣٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٣٩٠٧:٠٩:٢٩١٢:٢٧:٤٦١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٥:٣٢٢٣:٤٤:٣٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٧:٤٨١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٦:٣٢٢٣:٤٤:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٧:٣١١٢:٢٧:٥٠١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٣٣٢٣:٤٤:٤٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٦:٣١١٢:٢٧:٥٠١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٣٣٢٣:٤٤:٥٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٠٩٠٧:٠٥:٢٩١٢:٢٧:٥٠١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٩:٣٣٢٣:٤٤:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٤:٢٦١٢:٢٧:٥٠١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٣٣٢٣:٤٤:٥٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٣:٢١١٢:٢٧:٤٨١٧:٥٢:٤٤١٨:١١:٣٢٢٣:٤٤:٥٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٢:١٥١٢:٢٧:٤٦١٧:٥٣:٤٥١٨:١٢:٣٢٢٣:٤٥:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠١:٠٩١٢:٢٧:٤٣١٧:٥٤:٤٦١٨:١٣:٣١٢٣:٤٥:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٠:٠١١٢:٢٧:٣٩١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٣٠٢٣:٤٤:٥٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٧:٣٥١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٢٨٢٣:٤٤:٥٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٧:٤٢١٢:٢٧:٣٠١٧:٥٧:٤٨١٨:١٦:٢٧٢٣:٤٤:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٦:٣١١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٨:٤٨١٨:١٧:٢٥٢٣:٤٤:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:١٨١٢:٢٧:١٨١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٢٣٢٣:٤٤:٤٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:٠٥١٢:٢٧:١١١٨:٠٠:٤٧١٨:١٩:٢١٢٣:٤٤:٤٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٢:٥١١٢:٢٧:٠٣١٨:٠١:٤٧١٨:٢٠:١٨٢٣:٤٤:٣٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥١:٣٦١٢:٢٦:٥٥١٨:٠٢:٤٥١٨:٢١:١٥٢٣:٤٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خراسانلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خراسانلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خراسانلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خراسانلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خراسانلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خراسانلو

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٦:٣١١٢:٢٧:٢٤١٧:٥٨:٤٨١٨:١٧:٢٥٢٣:٤٤:٥٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٥:١٨١٢:٢٧:١٨١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٢٣٢٣:٤٤:٤٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:٠٥١٢:٢٧:١١١٨:٠٠:٤٧١٨:١٩:٢١٢٣:٤٤:٤٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٣٠٦:٥٢:٥١١٢:٢٧:٠٣١٨:٠١:٤٧١٨:٢٠:١٨٢٣:٤٤:٣٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥١:٣٦١٢:٢٦:٥٥١٨:٠٢:٤٥١٨:٢١:١٥٢٣:٤٤:٢٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٢١١٢:٢٦:٤٦١٨:٠٣:٤٤١٨:٢٢:١٢٢٣:٤٤:٢٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٤٩:٠٤١٢:٢٦:٣٧١٨:٠٤:٤٢١٨:٢٣:٠٩٢٣:٤٤:١٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٧:٤٧١٢:٢٦:٢٧١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٤:٠٥٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٦:٢٨١٢:٢٦:١٧١٨:٠٦:٣٧١٨:٢٥:٠١٢٣:٤٣:٥٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٥:٠٩١٢:٢٦:٠٦١٨:٠٧:٣٤١٨:٢٥:٥٧٢٣:٤٣:٤٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٣:٥٠١٢:٢٥:٥٤١٨:٠٨:٣١١٨:٢٦:٥٣٢٣:٤٣:٣٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٢٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٧:٤٨٢٣:٤٣:٢١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٤١:٠٨١٢:٢٥:٢٩١٨:١٠:٢٣١٨:٢٨:٤٣٢٣:٤٣:٠٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٣٩:٤٦١٢:٢٥:١٦١٨:١١:١٩١٨:٢٩:٣٨٢٣:٤٢:٥٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٨:٢٤١٢:٢٥:٠٣١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:٣٢٢٣:٤٢:٤٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣٧:٠١١٢:٢٤:٤٩١٨:١٣:١٠١٨:٣١:٢٧٢٣:٤٢:٢٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٥:٣٨١٢:٢٤:٣٤١٨:١٤:٠٤١٨:٣٢:٢١٢٣:٤٢:١٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:١٤١٢:٢٤:١٩١٨:١٤:٥٩١٨:٣٣:١٥٢٣:٤١:٥٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٢:٤٩١٢:٢٤:٠٤١٨:١٥:٥٣١٨:٣٤:٠٨٢٣:٤١:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣١:٢٥١٢:٢٣:٤٩١٨:١٦:٤٧١٨:٣٥:٠٢٢٣:٤١:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٢٩:٥٩١٢:٢٣:٣٣١٨:١٧:٤١١٨:٣٥:٥٥٢٣:٤١:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٨:٣٤١٢:٢٣:١٧١٨:١٨:٣٤١٨:٣٦:٤٩٢٣:٤٠:٥١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٧:٠٨١٢:٢٣:٠١١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٤٢٢٣:٤٠:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٥:٤٢١٢:٢٢:٤٤١٨:٢٠:٢١١٨:٣٨:٣٥٢٣:٤٠:١٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٤:١٥١٢:٢٢:٢٧١٨:٢١:١٤١٨:٣٩:٢٨٢٣:٣٩:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٢:٤٨١٢:٢٢:١٠١٨:٢٢:٠٧١٨:٤٠:٢٠٢٣:٣٩:٣٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:٢١١٢:٢١:٥٣١٨:٢٢:٥٩١٨:٤١:١٣٢٣:٣٩:١٧
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٩:٥٤١٢:٢١:٣٥١٨:٢٣:٥٢١٨:٤٢:٠٦٢٣:٣٨:٥٧
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٨:٢٧١٢:٢١:١٨١٨:٢٤:٤٤١٨:٤٢:٥٨٢٣:٣٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خراسانلو روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خراسانلو روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خراسانلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خراسانلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خراسانلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خراسانلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خراسانلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خراسانلو

روستای خراسانلو بر روی نقشه

روستای خراسانلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خراسانلو
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خراسانلو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای خراسانلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خراسانلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خراسانلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خراسانلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خراسانلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خراسانلو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خراسانلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خراسانلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا خراسانلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خراسانلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خراسانلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو