جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خراسانلو

صایین قلعه | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خراسانلو

اذان صبح: ٠٥:٣٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٣
اذان مغرب: ١٩:٣١:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٣٩

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خراسانلو (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای خراسانلو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای خراسانلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خراسانلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

مارگارت یانگ
تو نخست باید آن كسی كه به راستی هستی، باشی، آنگاه برای به دست آوردن چیزهایی كه می خواهی، دست به كار شوی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خراسانلو

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خراسانلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خراسانلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خراسانلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خراسانلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خراسانلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٤٠٦:٤٠:١٥١٣:١٣:٣٩١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٢٨:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٨:٥٥١٣:١٣:٢٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٨:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٣:١١١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٦:١٧١٣:١٢:٥٨١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٢٧:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٤:٥٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٧:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٣:٤٢١٣:١٢:٣٢١٩:٥١:٥٨٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٢:٢٠١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣١:١٠١٣:١٢:٠٨١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:١١:٥٦١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٥:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٨:٤١١٣:١١:٤٦١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٥:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٧:٢٨١٣:١١:٣٥١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٥:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٦:١٦١٣:١١:٢٥١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٤:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٥:٠٥١٣:١١:١٦١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٤:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٣:٥٥١٣:١١:٠٧١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٤:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٢:٤٦١٣:١٠:٥٨١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:١١٠٠:٢٣:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢١:٣٨١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٣:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٠:٣١١٣:١٠:٤٣٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٣:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٢٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٢:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٨:٢١١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٧:١٨١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢٢:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٢:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:١١٠٦:١٥:١٥١٣:١٠:١٤٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢١:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٤:١٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٢١:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢١:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:١٢:١٩١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢١:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١١:٢٤١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٠:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٠٠٢٠:١٠:٠١٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٠:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٩:٥٩٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٥٣٠٠:٢٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خراسانلو

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خراسانلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خراسانلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خراسانلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خراسانلو

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خراسانلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خراسانلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خراسانلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای خراسانلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خراسانلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خراسانلو

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خراسانلو روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خراسانلو روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خراسانلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خراسانلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای خراسانلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای خراسانلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خراسانلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای خراسانلو

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٧:١٥١٣:١٦:٢٦١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٠٠٠٠:٣١:١٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٦:١١١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:٣١:٠٨
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٨:٥١١٣:١٥:٥٤١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٥٠٠:٣١:٠١
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:٣٩١٣:١٥:٣٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٣٠:٥٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٤٠:٢٧١٣:١٥:٢١١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٤١:١٤١٣:١٥:٠٤١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٣٠:٣٤
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٢:٠٢١٣:١٤:٤٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٣٠:٢٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٤٩١٣:١٤:٢٨١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:١٢٠٠:٣٠:١٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٣٦١٣:١٤:٠٩١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٣٠:٠٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٣:٥٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٩:٥١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٥:١١١٣:١٣:٣١١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٩:٣٨
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٣:١٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٩:٢٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٦:٤٥١٣:١٢:٥٢١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٥٦٠٠:٢٩:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٧:٣١١٣:١٢:٣٢١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٢٨٠٠:٢٨:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٨:١٨١٣:١٢:١٢١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٥٩٠٠:٢٨:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٩:٠٥١٣:١١:٥٢١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢٨:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٩:٥٢١٣:١١:٣١١٩:٣٢:٣٥١٩:٥١:٠٠٠٠:٢٨:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٠:٣٩١٣:١١:١٠١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٣١٠٠:٢٨:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥١:٢٦١٣:١٠:٥٠١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٨:٠١٠٠:٢٧:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٢:١٣١٣:١٠:٢٩١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٣١٠٠:٢٧:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٢:٥٩١٣:١٠:٠٨١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٠١٠٠:٢٧:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٣:٤٦١٣:٠٩:٤٦١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٣٠٠٠:٢٦:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٤:٣٣١٣:٠٩:٢٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠٠٠٠:٢٦:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٥:٢٠١٣:٠٩:٠٤١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٢٩٠٠:٢٦:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٦:٠٧١٣:٠٨:٤٣١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٥٩٠٠:٢٦:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٦:٥٤١٣:٠٨:٢١١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٢٨٠٠:٢٥:٥٠
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٤٢١٣:٠٨:٠٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٥٨٠٠:٢٥:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٨:٢٩١٣:٠٧:٣٨١٩:١٦:١٣١٩:٣٤:٢٧٠٠:٢٥:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٦٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٧:١٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:٥٧٠٠:٢٤:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٠٠٧:٠٠:٠٤١٣:٠٦:٥٦١٩:١٣:١٣١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٤:٣٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٠:٥١١٢:٠٦:٣٥١٨:١١:٤٣١٨:٢٩:٥٦٢٣:٢٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خراسانلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای خراسانلو روستای خراسانلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای خراسانلو روستای خراسانلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خراسانلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خراسانلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خراسانلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خراسانلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خراسانلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خراسانلو

روستای خراسانلو بر روی نقشه

روستای خراسانلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خراسانلو
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای خراسانلو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای خراسانلو + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خراسانلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خراسانلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خراسانلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خراسانلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خراسانلو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خراسانلو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خراسانلو
زمان پخش اذان مستقیم به افق خراسانلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خراسانلو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خراسانلو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خراسانلو
جدول اوقات شرعی امروز فردا خراسانلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خراسانلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو