جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خراجو

مراغه | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز خراجو

اذان صبح: ٠٥:٤٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٣١
اذان ظهر: ١٢:١٢:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٢٧:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٧:١٤

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خراجو (شهرستان مراغه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر خراجو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر خراجو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خراجو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

ژزف رو
كوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشك.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خراجو

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خراجو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خراجو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خراجو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خراجو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خراجو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣١٠٦:٥٠:٤٧١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٣:٥٤١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١١٠٦:٤٨:٠٢١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٠٢٠٠:٣٧:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٣:٢٦٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣٧:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٣:١٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٣٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٦٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٦:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٤١:٢١١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٤٠:٠٣١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٥:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢٢:١١٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٤:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٦:١٥١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٤:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٣٤:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣٣:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢١:٢١٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٣:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٣٠٦:٣١:٢٤١٣:٢١:١٣٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٠:١٤١٣:٢١:٠٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٢:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٩:٠٥١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٢:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٠:٥١٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٢:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣١:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣١:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:٢٤:٤٠١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣١:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٨:٠١٠٠:٣١:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٣٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢١:٣٥١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٠:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٠:١٧٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٠:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٢٩:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٢٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خراجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خراجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خراجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خراجو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر خراجو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خراجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خراجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر خراجو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خراجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر خراجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر خراجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خراجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خراجو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خراجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر خراجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خراجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خراجو

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر خراجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خراجو شهر خراجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خراجو شهر خراجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خراجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خراجو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خراجو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر خراجو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خراجو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خراجو

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٩:٣٢١٢:٠٩:٤٩١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٩:٥٢٢٣:٢٥:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٠٠٧:١٠:٣٣١٢:١٠:٠٥١٧:٠٩:١٨١٧:٢٩:٢٥٢٣:٢٥:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٣٠٧:١١:٣٥١٢:١٠:٢٢١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٩:٠٠٢٣:٢٥:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٥٠٧:١٢:٣٥١٢:١٠:٣٩١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٨:٣٧٢٣:٢٥:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٣:٣٦١٢:١٠:٥٧١٧:٠٨:٠١١٧:٢٨:١٦٢٣:٢٦:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٤:٣٥١٢:١١:١٦١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٧:٥٧٢٣:٢٦:٢٥
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٠٠٧:١٥:٣٥١٢:١١:٣٥١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٧:٤٠٢٣:٢٦:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٦:٣٣١٢:١١:٥٦١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٧:٢٥٢٣:٢٦:٥٧
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥١٠٧:١٧:٣١١٢:١٢:١٧١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٧:١٢٢٣:٢٧:١٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤١٠٧:١٨:٢٨١٢:١٢:٣٨١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٧:٠١٢٣:٢٧:٣٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٩:٢٥١٢:١٣:٠١١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٦:٥١٢٣:٢٧:٥١
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:٢٠:٢٠١٢:١٣:٢٤١٧:٠٦:١٤١٧:٢٦:٤٤٢٣:٢٨:١١
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٧٠٧:٢١:١٥١٢:١٣:٤٧١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢٨:٣١
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٥٠٧:٢٢:٠٩١٢:١٤:١١١٧:٠٦:٠٢١٧:٢٦:٣٦٢٣:٢٨:٥٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٢٠٧:٢٣:٠٢١٢:١٤:٣٦١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٦:٣٥٢٣:٢٩:١٣
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٨٠٧:٢٣:٥٤١٢:١٥:٠١١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٦:٣٦٢٣:٢٩:٣٦
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٤٠٧:٢٤:٤٥١٢:١٥:٢٧١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢٩:٥٩
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢٥:٣٥١٢:١٥:٥٣١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٦:٤٤٢٣:٣٠:٢٣
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٢٠٧:٢٦:٢٤١٢:١٦:٢٠١٧:٠٦:٠٨١٧:٢٦:٥١٢٣:٣٠:٤٧
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٧:١١١٢:١٦:٤٧١٧:٠٦:١٦١٧:٢٦:٥٩٢٣:٣١:١٢
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٧٠٧:٢٧:٥٧١٢:١٧:١٥١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٧:١٠٢٣:٣١:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٨:٤٢١٢:١٧:٤٣١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٧:٢٣٢٣:٣٢:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٩:٢٦١٢:١٨:١١١٧:٠٦:٥١١٧:٢٧:٣٨٢٣:٣٢:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٨٠٧:٣٠:٠٨١٢:١٨:٤٠١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٧:٥٥٢٣:٣٢:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٣٠:٤٩١٢:١٩:٠٩١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٨:١٣٢٣:٣٣:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:٢٤٠٧:٣١:٢٩١٢:١٩:٣٨١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٨:٣٤٢٣:٣٣:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٠٠٧:٣٢:٠٦١٢:٢٠:٠٨١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٨:٥٦٢٣:٣٤:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٣٤٠٧:٣٢:٤٣١٢:٢٠:٣٧١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٩:٢٠٢٣:٣٤:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٠٨٠٧:٣٣:١٧١٢:٢١:٠٧١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٩:٤٦٢٣:٣٥:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٤٠٠٧:٣٣:٥٠١٢:٢١:٣٧١٧:٠٩:٢٣١٧:٣٠:١٤٢٣:٣٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خراجو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خراجو شهر خراجو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر خراجو شهر خراجو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خراجو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خراجو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خراجو

خُداجو یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی ایران است. این شهر مرکز بخش سراجو شهرستان مراغه است

شهر خراجو در ویکیپدیا

شهر خراجو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خراجو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خراجو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خراجو بر روی نقشه

شهر خراجو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خراجو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خراجو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خراجو
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر خراجو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر خراجو + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر خراجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خراجو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خراجو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خراجو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خراجو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خراجو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا خراجو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خراجو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خراجو
زمان پخش اذان مستقیم به افق خراجو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خراجو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خراجو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خراجو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خراجو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو