جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خرابه

مقام | بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز خرابه


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٥٧
اذان ظهر: ١١:٤٨:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٤٨
اذان مغرب: ١٨:٠٩:١٤
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خرابه (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای خرابه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خرابه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرابه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ویكتور هوگو
مردم، توان و نیرو دارند؛ اراده ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خرابه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خرابه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرابه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خرابه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خرابه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خرابه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢١:٢٦١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٢:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٣:٢١١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٢:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٣:١٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٤:١٨٠٠:١٢:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٣:٠٤١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٤:٥٣٠٠:١١:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:٠٦١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٢٨٠٠:١١:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٧:١٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٠٣٠٠:١١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٢:٤٢١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٣٨٠٠:١١:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٤٠٠:١١:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٠١١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٤٩٠٠:١٠:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٤:١٨١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٢:٢١١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٠٠٠٠:١٠:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٢:١٧١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٣٦٠٠:١٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٢:١٢١٢:٥٢:١٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:١٢٠٠:١٠:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١١:٣٣١٢:٥٢:١٠١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٠:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٩:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:١٧١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٥٩٠٠:٠٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٩:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:١١٠٠:٠٩:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٩:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٩:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٧:٢٨١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٩:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٩:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٢:١١١٩:٣٨:١١١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٩:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٢:١٤١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٩:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٢:١٨١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٩:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٩:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٢:٣١١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٩:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٢:٣٧١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خرابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خرابه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خرابه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خرابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خرابه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای خرابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خرابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خرابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خرابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرابه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خرابه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خرابه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خرابه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خرابه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٨:٢٨١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٨:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣١:١٨١٢:٥٨:١٢١٩:٢٤:٤٣١٩:٤١:٣٨٠٠:١٨:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٨:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٧:٣٩١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٣٤٠٠:١٨:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٤٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٢١:٤٠١٩:٣٨:٣١٠٠:١٧:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٣:٠٨١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٧:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٣:٣٥١٢:٥٦:٤٧١٩:١٩:٣٦١٩:٣٦:٢٣٠٠:١٧:٣١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٤:٠٢١٢:٥٦:٢٩١٩:١٨:٣٣١٩:٣٥:١٨٠٠:١٧:١٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٦:١١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٤:١٣٠٠:١٧:٠٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٣٤:٥٥١٢:٥٥:٥٢١٩:١٦:٢٥١٩:٣٣:٠٨٠٠:١٦:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٤٠٦:٣٥:٢٢١٢:٥٥:٣٣١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٠٢٠٠:١٦:٣٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٣٥:٤٨١٢:٥٥:١٤١٩:١٤:١٥١٩:٣٠:٥٦٠٠:١٦:١٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٣٦:١٤١٢:٥٤:٥٤١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٩٠٠:١٦:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٣٦:٤٠١٢:٥٤:٣٤١٩:١٢:٠٤١٩:٢٨:٤٢٠٠:١٥:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٣٧:٠٦١٢:٥٤:١٤١٩:١٠:٥٧١٩:٢٧:٣٤٠٠:١٥:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٣٧:٣٢١٢:٥٣:٥٤١٩:٠٩:٥١١٩:٢٦:٢٧٠٠:١٥:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٣٧:٥٨١٢:٥٣:٣٣١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٥:١٩٠٠:١٤:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٨:٢٤١٢:٥٣:١٢١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٤:١٠٠٠:١٤:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٤٠٦:٣٨:٤٩١٢:٥٢:٥١١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٠٢٠٠:١٤:٢٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٣٩:١٥١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٥:٢١١٩:٢١:٥٣٠٠:١٤:٠٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٣٩:٤١١٢:٥٢:٠٩١٩:٠٤:١٣١٩:٢٠:٤٥٠٠:١٣:٤٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٠:٠٦١٢:٥١:٤٨١٩:٠٣:٠٥١٩:١٩:٣٦٠٠:١٣:٢٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٠:٣٢١٢:٥١:٢٦١٩:٠١:٥٧١٩:١٨:٢٧٠٠:١٣:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٠:٥٧١٢:٥١:٠٥١٩:٠٠:٤٨١٩:١٧:١٨٠٠:١٢:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤١:٢٣١٢:٥٠:٤٣١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:٠٨٠٠:١٢:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤١:٤٨١٢:٥٠:٢٢١٨:٥٨:٣١١٩:١٤:٥٩٠٠:١٢:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٤٢:١٤١٢:٥٠:٠٠١٨:٥٧:٢٣١٩:١٣:٥٠٠٠:١١:٥٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٤٢:٤٠١٢:٤٩:٣٩١٨:٥٦:١٤١٩:١٢:٤١٠٠:١١:٣٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٣:٠٥١٢:٤٩:١٧١٨:٥٥:٠٥١٩:١١:٣٢٢٣:٤١:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٤٣:٣١١١:٤٨:٥٦١٧:٥٣:٥٧١٨:١٠:٢٣٢٣:١٠:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٤٣:٥٧١١:٤٨:٣٥١٧:٥٢:٤٨١٨:٠٩:١٤٢٣:١٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خرابه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خرابه روستای خرابه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خرابه روستای خرابه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خرابه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خرابه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خرابه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خرابه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خرابه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خرابه

روستای خرابه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خرابه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خرابه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خرابه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خرابه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای خرابه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خرابه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خرابه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خرابه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق خرابه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرابه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خرابه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خرابه
افق شرعی امروز فردا خرابه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خرابه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خرابه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خرابه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خرابه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو