جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خداخواست آباد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز خداخواست آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٠١
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٢٥

سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
١٨ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٠ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خداخواست آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مرداد ٩٨ روستای خداخواست آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خداخواست آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خداخواست آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خداخواست آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خداخواست آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خداخواست آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خداخواست آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خداخواست آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خداخواست آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٩:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٢:١٠١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٣٠٠:١٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٢:٠١١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٥٧٠٠:١٨:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:٤٤١٣:٠١:٥٢١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٨:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠١:٤٤١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:٣٦١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:١١٠٠:١٧:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣١٠٦:١٨:٥١١٣:٠١:٢٩١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٥٥٠٠:١٧:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:٢٢١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤٠٠٠:١٧:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٧:٠١١٣:٠١:١٦١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٦:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٦:٠٧١٣:٠١:١١١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:١٥١٣:٠١:٠٦١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٦:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٤:٢٤١٣:٠١:٠١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٦:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٠:٥٧١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٢٢٠٠:١٦:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٧٠٠:١٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٥٧١٣:٠٠:٥١١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٥:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٩٠٦:١١:١٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:١٩٠٠:١٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤٧٠٠:١٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣١٠٠:١٤:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٥٠٠:١٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤١٠٠:١٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٧٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٩٠٠:١٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠١:٠٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٣١٠٠:١٤:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠١:٠٧١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٢٠٠:١٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠١:١٢١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خداخواست آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خداخواست آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خداخواست آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خداخواست آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خداخواست آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خداخواست آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خداخواست آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای خداخواست آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای خداخواست آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خداخواست آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای خداخواست آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خداخواست آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خداخواست آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خداخواست آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای خداخواست آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خداخواست آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خداخواست آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:١٣١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٤:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٤:٥١١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٤:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٥:٢٩١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٥:٠١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٦:٠٧١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٥:١٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٦:٤٥١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٥:١٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٢٣١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٢٥:٢٥
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٨:٠٢١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٥:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٨:٤١١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٥:٣٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٩:١٩١٣:١٠:٥٠٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٥:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٩:٥٨١٣:١٠:٤٧٢٠:٠١:١١٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٥:٤٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٠:٣٨١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٥:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢١:١٧١٣:١٠:٣٩١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٥:٥٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢١:٥٦١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٦:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٠:٢٨١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٦:٠٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٣:١٤١٣:١٠:٢٢١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٦:٠٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٠:١٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٦:٠٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٠:٠٧١٩:٥٥:١٦٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٦:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٥:١١١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٦:٠٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٩:٥١١٩:٥٣:٢٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٦:٠٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٩:٤١١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٦:٠٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٦:٠٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٩:٢١١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٦:٠١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٩:١٠١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٥:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢٥:٥٤
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٤١١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٥:٤٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٢٥:٤٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠٨:٢١١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٥:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٥:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٥:٢٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٧:٣٩١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٥٢٠٠:٢٥:١٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٣:٢٩١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:٢٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خداخواست آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خداخواست آباد روستای خداخواست آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای خداخواست آباد روستای خداخواست آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خداخواست آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خداخواست آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خداخواست آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خداخواست آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خداخواست آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خداخواست آباد

روستای خداخواست آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خداخواست آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خداخواست آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خداخواست آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای خداخواست آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای خداخواست آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خداخواست آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خداخواست آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خداخواست آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق خداخواست آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خداخواست آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خداخواست آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ خداخواست آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خداخواست آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خداخواست آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خداخواست آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خداخواست آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خداخواست آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو