جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خدابنده(قیدار)

اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٩:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٤١:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٠٠

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر خدابنده(قیدار))، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خدابنده(قیدار))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خدابنده(قیدار))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خدابنده(قیدار)

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خدابنده(قیدار) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خدابنده(قیدار) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خدابنده(قیدار) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خدابنده(قیدار)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٥:٥٤١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:٣١:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٣٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤١:١٢١٣:١٥:٢٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٣٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٥:١٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٣٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٤:٥٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٧:١٨١٣:١٤:٤٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٩:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٤:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٤:٢٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٨:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٣:٣١١٣:١٤:٠٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٨:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:١٧١٣:١٣:٥٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٧:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٩:٥١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٦:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٣:١٦١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٦:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٦:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٥٩٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٥:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٢:٥١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٥:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٥:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢١:٥٢١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٤:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٤٥١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٢:١٩٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٤:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:٤٣١٣:١٢:١٥٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٦:٤٤١٣:١٢:١١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٣:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٥:٤٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٣:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٤:٥٠١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٣:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٣:٠١١٣:١٢:٠١٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٢:٠٨١٣:١٢:٠٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خدابنده(قیدار)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خدابنده(قیدار)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خدابنده(قیدار)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خدابنده(قیدار)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خدابنده(قیدار)

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار)

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٩:٠١١٢:٠٠:٠٣١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٩:١٠٢٣:١٨:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٩:٥٦١١:٥٩:٥٥١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٨:٠٠٢٣:١٧:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٠:٥٢١١:٥٩:٤٧١٧:٢٨:١٤١٧:٤٦:٥١٢٣:١٧:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣١:٤٩١١:٥٩:٤٠١٧:٢٧:٠٣١٧:٤٥:٤٣٢٣:١٧:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٢:٤٥١١:٥٩:٣٤١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٤:٣٦٢٣:١٧:٢٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٤٢١١:٥٩:٢٩١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٣:٣٠٢٣:١٧:١٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٤:٣٩١١:٥٩:٢٤١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:٢٥٢٣:١٧:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٥:٣٧١١:٥٩:٢٠١٧:٢٢:٣٥١٧:٤١:٢٢٢٣:١٧:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٦:٣٥١١:٥٩:١٦١٧:٢١:٣٠١٧:٤٠:٢٠٢٣:١٦:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٧:٣٣١١:٥٩:١٤١٧:٢٠:٢٨١٧:٣٩:٢٠٢٣:١٦:٤٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٨:٣٢١١:٥٩:١٢١٧:١٩:٢٦١٧:٣٨:٢٠٢٣:١٦:٤٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٩:٣٠١١:٥٩:١١١٧:١٨:٢٦١٧:٣٧:٢٢٢٣:١٦:٣٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٠:٢٩١١:٥٩:١١١٧:١٧:٢٧١٧:٣٦:٢٦٢٣:١٦:٣٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤١:٢٩١١:٥٩:١٢١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٣١٢٣:١٦:٣٢
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٢:٢٨١١:٥٩:١٣١٧:١٥:٣٣١٧:٣٤:٣٧٢٣:١٦:٢٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٣:٢٨١١:٥٩:١٦١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٤٥٢٣:١٦:٢٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٤:٢٨١١:٥٩:١٩١٧:١٣:٤٦١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٦:٢٨
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٥:٢٨١١:٥٩:٢٣١٧:١٢:٥٤١٧:٣٢:٠٥٢٣:١٦:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٦:٢٨١١:٥٩:٢٨١٧:١٢:٠٤١٧:٣١:١٨٢٣:١٦:٢٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٩:٣٤١٧:١١:١٦١٧:٣٠:٣٢٢٣:١٦:٣١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٨:٢٩١١:٥٩:٤١١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٤٨٢٣:١٦:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٩:٣٠١١:٥٩:٤٨١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٩:٠٥٢٣:١٦:٣٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٠:٣١١١:٥٩:٥٧١٧:٠٩:٠١١٧:٢٨:٢٤٢٣:١٦:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥١:٣٢١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٨:١٩١٧:٢٧:٤٥٢٣:١٦:٤٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٢:٣٢١٢:٠٠:١٦١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٧:٠٨٢٣:١٦:٥٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٣:٣٣١٢:٠٠:٢٧١٧:٠٧:٠١١٧:٢٦:٣٢٢٣:١٧:٠٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٤:٣٤١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:٥٨٢٣:١٧:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٥:٣٤١٢:٠٠:٥٢١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٥:٢٦٢٣:١٧:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٦:٣٤١٢:٠١:٠٥١٧:٠٥:١٧١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٧:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٧:٣٤١٢:٠١:٢٠١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خدابنده(قیدار)

قیدار یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۳۰٫۲۵۱ نفر بوده‌است و زبان اهالی آن ترکی آذربایجانی است

شهر خدابنده(قیدار) در ویکیپدیا

شهر خدابنده(قیدار)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خدابنده(قیدار) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خدابنده(قیدار) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خدابنده(قیدار) بر روی نقشه

شهر خدابنده(قیدار) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خدابنده(قیدار)
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خدابنده(قیدار) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خدابنده(قیدار)
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ خدابنده(قیدار) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خدابنده(قیدار)
زمان پخش اذان مستقیم به افق خدابنده(قیدار)
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خدابنده(قیدار) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خدابنده(قیدار) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خدابنده(قیدار)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو