جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خدابنده(قیدار)


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٠٦
اذان مغرب: ١٨:١٩:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٩

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر خدابنده(قیدار))، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خدابنده(قیدار))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خدابنده(قیدار))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه به زیاد خوردن و زیاد نوشیدن عادت كند، قلبش سخت می-شود. (هم نسبت به دیگران بی‌اعتنا می¬شود و هم توفیقات خود را از دست می¬دهد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر خدابنده(قیدار)

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خدابنده(قیدار) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خدابنده(قیدار) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خدابنده(قیدار) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خدابنده(قیدار) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٣:٤٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٣:٣٤١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٣:٢٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٦:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٧:١٣١٣:١٣:١٥١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٦:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٢:٥٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٥:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٥:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٥:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢١:٣٨١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٥:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٤:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٣٢١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٤:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:٣٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٤:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:٣٠١٣:١٢:١٥٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:١٦٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٦:٣١١٣:١٢:١١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٣:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٥:٣٣١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٣:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٤:٣٧١٣:١٢:٠٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٣:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٣:٤٢١٣:١٢:٠٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٣:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٢:٤٨١٣:١٢:٠١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٢:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١١:٥٦١٣:١٢:٠٠٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١١:٠٥١٣:١١:٥٩٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٢:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٠:١٦١٣:١١:٥٩٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٢:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٢:٠٠٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٢:٠١٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢١:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٢:٠٣٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢١:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٧:١٣١٣:١٢:٠٥٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:٤٧٠٠:٢١:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٦:٣١١٣:١٢:٠٨٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢١:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٥:٥١١٣:١٢:١٢٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٥:١٢١٣:١٢:١٦٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢١:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٢:٢١٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢١:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خدابنده(قیدار)

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خدابنده(قیدار)

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خدابنده(قیدار)

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٠:٣٧١٢:٢٨:١٥١٧:٣٦:١٥١٧:٥٥:٤٣٢٣:٤٤:٣٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:١٩:٥٨١٢:٢٨:٢٧١٧:٣٧:١٨١٧:٥٦:٤٤٢٣:٤٤:٥٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٢٢٠٧:١٩:١٨١٢:٢٨:٣٨١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٤٥٢٣:٤٥:٠٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٨:٣٦١٢:٢٨:٤٩١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٤٦٢٣:٤٥:١٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:١٣٠٧:١٧:٥٢١٢:٢٨:٥٩١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٥:٣٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٧:٠٦١٢:٢٩:٠٧١٧:٤١:٣٢١٨:٠٠:٤٨٢٣:٤٥:٤٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٥٨٠٧:١٦:١٩١٢:٢٩:١٥١٧:٤٢:٣٦١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٥:٥٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٥:٣١١٢:٢٩:٢٣١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٢:٥٠٢٣:٤٦:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٤:٤١١٢:٢٩:٢٩١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٣:٥١٢٣:٤٦:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٥٢٠٧:١٣:٤٩١٢:٢٩:٣٥١٧:٤٥:٤٦١٨:٠٤:٥١٢٣:٤٦:٢٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٧:٠٧٠٧:١٢:٥٦١٢:٢٩:٣٩١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٥:٥٢٢٣:٤٦:٣٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٢:٠١١٢:٢٩:٤٣١٧:٤٧:٥١١٨:٠٦:٥٢٢٣:٤٦:٤٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٣٢٠٧:١١:٠٥١٢:٢٩:٤٦١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٧:٥٢٢٣:٤٦:٤٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١٠:٠٨١٢:٢٩:٤٩١٧:٤٩:٥٦١٨:٠٨:٥٢٢٣:٤٦:٥٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٥١٠٧:٠٩:٠٩١٢:٢٩:٥٠١٧:٥٠:٥٨١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٦:٥٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٥٨٠٧:٠٨:٠٩١٢:٢٩:٥١١٧:٥٢:٠٠١٨:١٠:٥٢٢٣:٤٧:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٧:٠٧١٢:٢٩:٥١١٧:٥٣:٠٢١٨:١١:٥١٢٣:٤٧:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤١:٠٨٠٧:٠٦:٠٥١٢:٢٩:٥٠١٧:٥٤:٠٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٧:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠٥:٠١١٢:٢٩:٤٨١٧:٥٥:٠٥١٨:١٣:٥٠٢٣:٤٧:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٣:٥٦١٢:٢٩:٤٦١٧:٥٦:٠٥١٨:١٤:٤٨٢٣:٤٧:٠٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٢:٤٩١٢:٢٩:٤٣١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٤٧٢٣:٤٧:٠٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٤٢١٢:٢٩:٤٠١٧:٥٨:٠٦١٨:١٦:٤٥٢٣:٤٧:٠٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٠:٣٤١٢:٢٩:٣٥١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٤٣٢٣:٤٧:٠٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:٢٤١٢:٢٩:٣٠١٨:٠٠:٠٦١٨:١٨:٤١٢٣:٤٧:٠٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٨:١٤١٢:٢٩:٢٥١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:٣٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٠٢١٢:٢٩:١٨١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٣٦٢٣:٤٦:٥٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٩:١١١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:٣٣٢٣:٤٦:٤٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٩:٠٤١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٣٠٢٣:٤٦:٤٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٣:٢٢١٢:٢٨:٥٦١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٣:٢٧٢٣:٤٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خدابنده(قیدار)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خدابنده(قیدار)

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٨٠٦:٥٨:١٤١٢:٢٩:٢٥١٨:٠١:٠٦١٨:١٩:٣٩٢٣:٤٦:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٧:٠٢١٢:٢٩:١٨١٨:٠٢:٠٥١٨:٢٠:٣٦٢٣:٤٦:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٥٠١٢:٢٩:١١١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:٣٣٢٣:٤٦:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٤٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٩:٠٤١٨:٠٤:٠٢١٨:٢٢:٣٠٢٣:٤٦:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٣:٢٢١٢:٢٨:٥٦١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٣:٢٧٢٣:٤٦:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٢:٠٧١٢:٢٨:٤٧١٨:٠٥:٥٨١٨:٢٤:٢٣٢٣:٤٦:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٠:٥١١٢:٢٨:٣٨١٨:٠٦:٥٦١٨:٢٥:١٩٢٣:٤٦:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٤٩:٣٤١٢:٢٨:٢٨١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٦:١٥٢٣:٤٦:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٨:١٦١٢:٢٨:١٧١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٧:١٠٢٣:٤٦:٠٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٦:٥٨١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٩:٤٦١٨:٢٨:٠٦٢٣:٤٥:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٥:٣٩١٢:٢٧:٥٤١٨:١٠:٤٢١٨:٢٩:٠١٢٣:٤٥:٤١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٤:١٩١٢:٢٧:٤٢١٨:١١:٣٨١٨:٢٩:٥٥٢٣:٤٥:٢٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٢:٥٩١٢:٢٧:٣٠١٨:١٢:٣٣١٨:٣٠:٥٠٢٣:٤٥:١٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤١:٣٨١٢:٢٧:١٧١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:٤٤٢٣:٤٥:٠٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:١٦١٢:٢٧:٠٣١٨:١٤:٢٣١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٤:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٨:٥٤١٢:٢٦:٤٩١٨:١٥:١٨١٨:٣٣:٣٢٢٣:٤٤:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٧:٣١١٢:٢٦:٣٥١٨:١٦:١٢١٨:٣٤:٢٥٢٣:٤٤:٢١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٦:٠٧١٢:٢٦:٢٠١٨:١٧:٠٦١٨:٣٥:١٨٢٣:٤٤:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٤:٤٤١٢:٢٦:٠٥١٨:١٨:٠٠١٨:٣٦:١١٢٣:٤٣:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٣:١٩١٢:٢٥:٤٩١٨:١٨:٥٣١٨:٣٧:٠٤٢٣:٤٣:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣١:٥٥١٢:٢٥:٣٣١٨:١٩:٤٦١٨:٣٧:٥٧٢٣:٤٣:١٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٠:٣٠١٢:٢٥:١٧١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٨:٥٠٢٣:٤٢:٥٩
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٩:٠٥١٢:٢٥:٠١١٨:٢١:٣٢١٨:٣٩:٤٢٢٣:٤٢:٤١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٧:٣٩١٢:٢٤:٤٤١٨:٢٢:٢٤١٨:٤٠:٣٤٢٣:٤٢:٢٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢٦:١٣١٢:٢٤:٢٨١٨:٢٣:١٧١٨:٤١:٢٧٢٣:٤٢:٠٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٤:٤٧١٢:٢٤:١٠١٨:٢٤:٠٩١٨:٤٢:١٩٢٣:٤١:٤٥
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٣:٢١١٢:٢٣:٥٣١٨:٢٥:٠١١٨:٤٣:١١٢٣:٤١:٢٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢١:٥٤١٢:٢٣:٣٦١٨:٢٥:٥٣١٨:٤٤:٠٣٢٣:٤١:٠٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٠:٢٧١٢:٢٣:١٨١٨:٢٦:٤٤١٨:٤٤:٥٥٢٣:٤٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خدابنده(قیدار)

قیدار یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۳۰٫۲۵۱ نفر بوده‌است و زبان اهالی آن ترکی آذربایجانی است

شهر خدابنده(قیدار) در ویکیپدیا

شهر خدابنده(قیدار)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خدابنده(قیدار) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خدابنده(قیدار) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خدابنده(قیدار) بر روی نقشه

شهر خدابنده(قیدار) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خدابنده(قیدار)
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خدابنده(قیدار) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خدابنده(قیدار) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خدابنده(قیدار)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خدابنده(قیدار) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خدابنده(قیدار)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خدابنده(قیدار) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق خدابنده(قیدار)
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خدابنده(قیدار) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو