جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز خدابنده(قیدار)


اذان صبح: ٠٤:١٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٣٠:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٥١:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٢١:١٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر خدابنده(قیدار))، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خدابنده(قیدار))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خدابنده(قیدار))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خدابنده(قیدار)

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خدابنده(قیدار) ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خدابنده(قیدار) (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خدابنده(قیدار) ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خدابنده(قیدار) ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٥:٥٤١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:٣١:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤٢:٣٢١٣:١٥:٤٠١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٣٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٦٠٦:٤١:١٢١٣:١٥:٢٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٣٠:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٩:٥٤١٣:١٥:١٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٣٠:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٤:٥٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٧:١٨١٣:١٤:٤٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٩:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:١٤:٣٢١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:١٤:٢٠١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٨:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٣:٣١١٣:١٤:٠٨١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٨:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:١٧١٣:١٣:٥٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٨٠٠:٢٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣١:٠٣١٣:١٣:٤٦١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٧:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٩:٥١١٣:١٣:٣٦١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٨:٤٠١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٦:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٧:٢٩١٣:١٣:١٦١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٦:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٤٨٠٠:٢٦:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٥٩٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٢٥:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:١٢:٥١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢٥:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٢:٥٨١٣:١٢:٤٣٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٥:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤٢٠٦:٢١:٥٢١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٤:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٤٥١٣:١٢:٢٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٤٠٠:٢٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٨:٤٤١٣:١٢:١٩٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٤:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:٤٣١٣:١٢:١٥٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٦:٤٤١٣:١٢:١١٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٥٦٠٠:٢٣:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٥:٤٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٣:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٤:٥٠١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٣:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٣:٥٥١٣:١٢:٠٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٣:٠١١٣:١٢:٠١٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٣١٠٠:٢٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٢:٠٨١٣:١٢:٠٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خدابنده(قیدار)

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خدابنده(قیدار)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خدابنده(قیدار)

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار)

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خدابنده(قیدار) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خدابنده(قیدار) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار)

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٥:١٢١٣:١٢:١٦٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢١:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٢:٢١٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٠٥٠٠:٢١:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٤:٠٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:٢١:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:١٢:٣١٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٤٠٠٠:٢١:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٢:٥٣١٣:١٢:٣٧٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٢١:٠٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٦:٠٢:٢٣١٣:١٢:٤٤٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٤:١٣٠٠:٢١:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٦:٠١:٥٤١٣:١٢:٥١٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٢٠:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠١:٢٦١٣:١٢:٥٩٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٢٠:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٦:٠١:٠١١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٦:٢٥٠٠:٢٠:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢١٠٦:٠٠:٣٧١٣:١٣:١٥٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٠:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٦:٠٠:١٤١٣:١٣:٢٤٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٢٠:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٩:٥٤١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٢٠:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٨٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٣:٤٢٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٩:٠٩٠٠:٢١:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٤٠٥:٥٩:١٨١٣:١٣:٥٢٢٠:٢٨:٤٢٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٢١:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٥٩:٠٢١٣:١٤:٠٢٢٠:٢٩:١٨٢٠:٥٠:٢٤٠٠:٢١:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٥٨:٤٨١٣:١٤:١٣٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٥١:٠٠٠٠:٢١:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:١٤:٢٤٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:٣٥٠٠:٢١:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٥٨:٢٦١٣:١٤:٣٥٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥٢:٠٨٠٠:٢١:٢٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٥٨:١٧١٣:١٤:٤٦٢٠:٣١:٢٧٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٢١:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٥٨:١٠١٣:١٤:٥٨٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٣:١١٠٠:٢١:٣٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٥٨:٠٤١٣:١٥:١٠٢٠:٣٢:٢٥٢٠:٥٣:٤١٠٠:٢١:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٨:٠١١٣:١٥:٢٢٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٤:٠٩٠٠:٢١:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٥٧:٥٩١٣:١٥:٣٤٢٠:٣٣:١٨٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢١:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٧٠٥:٥٧:٥٩١٣:١٥:٤٧٢٠:٣٣:٤٢٢٠:٥٥:٠١٠٠:٢٢:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٨:٠٠١٣:١٦:٠٠٢٠:٣٤:٠٥٢٠:٥٥:٢٥٠٠:٢٢:١٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٨:٠٣١٣:١٦:١٢٢٠:٣٤:٢٧٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٢٢:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٥٨:٠٨١٣:١٦:٢٥٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٦:٠٨٠٠:٢٢:٣٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥٨:١٤١٣:١٦:٣٨٢٠:٣٥:٠٦٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٢٢:٥٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٥٨:٢٢١٣:١٦:٥١٢٠:٣٥:٢٣٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٢٣:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٥:٥٨:٣٢١٣:١٧:٠٥٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٧:٠١٠٠:٢٣:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٨:٤٣١٣:١٧:١٨٢٠:٣٥:٥٣٢٠:٥٧:١٦٠٠:٢٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خدابنده(قیدار)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خدابنده(قیدار) شهر خدابنده(قیدار) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خدابنده(قیدار) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خدابنده(قیدار)

قیدار یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان خدابنده است. جمعیت این شهر بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۳۰٫۲۵۱ نفر بوده‌است و زبان اهالی آن ترکی آذربایجانی است

شهر خدابنده(قیدار) در ویکیپدیا

شهر خدابنده(قیدار)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خدابنده(قیدار) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خدابنده(قیدار) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خدابنده(قیدار) بر روی نقشه

شهر خدابنده(قیدار) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خدابنده(قیدار)
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خدابنده(قیدار) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خدابنده(قیدار) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خدابنده(قیدار) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خدابنده(قیدار) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خدابنده(قیدار)
افق شرعی امروز فردا خدابنده(قیدار) دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خدابنده(قیدار)
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خدابنده(قیدار) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خدابنده(قیدار) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خدابنده(قیدار) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو