جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خبوشان

حصار | فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز خبوشان


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٠٧:٤١
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٥

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خبوشان (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای خبوشان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خبوشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خبوشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

گاندی
همان گونه كه گرما، اگر مهار شود، به انرِژی تبدیل می‌شود، خشم نیز در صورت مهار شدن می‌تواند به نیرویی مبدل گردد كه جهان را به لرزه درمی‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خبوشان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خبوشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خبوشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خبوشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خبوشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خبوشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٤١٢٣:٤٧:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٤:١٨١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٦:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٤:١٠١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٥:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٥:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٤:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٤:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣٣:٣١١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٤:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٣:٢٧١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:١٢٢٣:٤٤:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٢٣١٩:٣١:٥٨١٩:٥٢:٠٩٢٣:٤٣:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٣:١٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٣:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٣:١٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٤:٠١٢٣:٤٣:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٥١٠٥:٣٢:٢٤١٢:٣٣:١٤١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٣١٠٥:٣١:٢٨١٢:٣٣:١٣١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٢:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:١٢٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٣:١٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٤٨٢٣:٤٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٣:١١١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٤٣٢٣:٤٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٣٨٠٥:٢٨:٤٩١٢:٣٣:١١١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٨:٣٨٢٣:٤٢:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٣:١٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٣٣٢٣:٤٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٣٣:١٣١٩:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٤١:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٦:٢٢١٢:٣٣:١٥١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠١:٢٠٢٣:٤١:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٥:٣٧١٢:٣٣:١٧١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٢:١٤٢٣:٤١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٤٠٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٣:٢٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٤١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٤:١٠١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٤١:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٣:٢٨١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٤١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٢٧٠٥:٢٢:٥٠١٢:٣٣:٣٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٥:٤١٢٣:٤١:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٢:١٣١٢:٣٣:٣٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٦:٣١٢٣:٤٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خبوشان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خبوشان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خبوشان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣١:١١١٢:٤٢:٢٥١٨:٥٤:١٧١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٨:٤٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٩:٤١١٢:٤٢:٠٧١٨:٥٥:١١١٩:١٣:٤٤٢٣:٥٨:٢٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٨:١١١٢:٤١:٤٩١٨:٥٦:٠٥١٩:١٤:٣٩٢٣:٥٨:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٤١١٢:٤١:٣١١٨:٥٦:٥٩١٩:١٥:٣٤٢٣:٥٧:٣٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:١٢١٢:٤١:١٣١٨:٥٧:٥٢١٩:١٦:٢٨٢٣:٥٧:١٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٤٣١٢:٤٠:٥٦١٨:٥٨:٤٦١٩:١٧:٢٣٢٣:٥٦:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٢:١٣١٢:٤٠:٣٨١٨:٥٩:٤٠١٩:١٨:١٨٢٣:٥٦:٢٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٢:٤٠:٢٠١٩:٠٠:٣٣١٩:١٩:١٣٢٣:٥٦:٠٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٩:١٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٠١:٢٧١٩:٢٠:٠٨٢٣:٥٥:٤٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٤٧١٢:٣٩:٤٥١٩:٠٢:٢٠١٩:٢١:٠٣٢٣:٥٥:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٦:١٩١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٥٨٢٣:٥٤:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٥٢١٢:٣٩:١١١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٥٤٢٣:٥٤:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٥٤١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٤٩٢٣:٥٤:٠٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٣:١١٠٦:١١:٥٨١٢:٣٨:٣٧١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:٤٤٢٣:٥٣:٤٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٠:٣١١٢:٣٨:٢١١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٤٠٢٣:٥٣:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٩:٠٥١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٢:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٧:٤٠١٢:٣٧:٤٩١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٢:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٦:١٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٢:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٧:١٨١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥١:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٣:٢٧١٢:٣٧:٠٣١٩:١١:١٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٥١:٢٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٢:٠٤١٢:٣٦:٤٨١٩:١٢:١٠١٩:٣١:١٥٢٣:٥٠:٥٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٠:٤٢١٢:٣٦:٣٤١٩:١٣:٠٤١٩:٣٢:١١٢٣:٥٠:٣٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٦:٢٠١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٠:١٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٦:٠٧١٩:١٤:٥٢١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٩:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٥:٥٤١٩:١٥:٤٦١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٩:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٥:٢٠١٢:٣٥:٤٢١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٩:٠٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٥:٣٠١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٨:٤٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٥:١٨١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٨:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥١:٢٨١٢:٣٥:٠٧١٩:١٩:٢٣١٩:٣٨:٤٩٢٣:٤٨:٠٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٠:١١١١:٤٤:١٣١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٢٠٢٣:٣٠:٥٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٨:٤١١٢:٤٣:٥٥١٨:٤٩:٤٦١٩:٠٨:١٥٠٠:٠٠:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٧:١١١٢:٤٣:٣٧١٨:٥٠:٤١١٩:٠٩:١٠٠٠:٠٠:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٥:٤١١٢:٤٣:٢٠١٨:٥١:٣٥١٩:١٠:٠٤٢٣:٥٩:٥١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٤:١١١٢:٤٣:٠٢١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٥٩٢٣:٥٩:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٢:٤١١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٣:٢٣١٩:١١:٥٤٢٣:٥٩:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣١:١١١٢:٤٢:٢٥١٨:٥٤:١٧١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٨:٤٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٩:٤١١٢:٤٢:٠٧١٨:٥٥:١١١٩:١٣:٤٤٢٣:٥٨:٢٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٨:١١١٢:٤١:٤٩١٨:٥٦:٠٥١٩:١٤:٣٩٢٣:٥٨:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٤١١٢:٤١:٣١١٨:٥٦:٥٩١٩:١٥:٣٤٢٣:٥٧:٣٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:١٢١٢:٤١:١٣١٨:٥٧:٥٢١٩:١٦:٢٨٢٣:٥٧:١٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٤٣١٢:٤٠:٥٦١٨:٥٨:٤٦١٩:١٧:٢٣٢٣:٥٦:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٢:١٣١٢:٤٠:٣٨١٨:٥٩:٤٠١٩:١٨:١٨٢٣:٥٦:٢٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٢:٤٠:٢٠١٩:٠٠:٣٣١٩:١٩:١٣٢٣:٥٦:٠٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٩:١٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٠١:٢٧١٩:٢٠:٠٨٢٣:٥٥:٤٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٧:٤٧١٢:٣٩:٤٥١٩:٠٢:٢٠١٩:٢١:٠٣٢٣:٥٥:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٦:١٩١٢:٣٩:٢٨١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٥٨٢٣:٥٤:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٥٢١٢:٣٩:١١١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٥٤٢٣:٥٤:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٣:٢٤١٢:٣٨:٥٤١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٤٩٢٣:٥٤:٠٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١١:٥٨١٢:٣٨:٣٧١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:٤٤٢٣:٥٣:٤٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٠:٣١١٢:٣٨:٢١١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٤٠٢٣:٥٣:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠٩:٠٥١٢:٣٨:٠٤١٩:٠٧:٤١١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٢:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٧:٤٠١٢:٣٧:٤٩١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٢:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٦:١٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٢٧٢٣:٥٢:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٤:٥١١٢:٣٧:١٨١٩:١٠:٢٢١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥١:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٣:٢٧١٢:٣٧:٠٣١٩:١١:١٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٥١:٢٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٢:٠٤١٢:٣٦:٤٨١٩:١٢:١٠١٩:٣١:١٥٢٣:٥٠:٥٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٠:٤٢١٢:٣٦:٣٤١٩:١٣:٠٤١٩:٣٢:١١٢٣:٥٠:٣٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٦:٢٠١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٠:١٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٦:٠٧١٩:١٤:٥٢١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٩:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٥:٥٤١٩:١٥:٤٦١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٩:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خبوشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خبوشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خبوشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خبوشان

روستای خبوشان بر روی نقشه

روستای خبوشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خبوشان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خبوشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خبوشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خبوشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خبوشان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خبوشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خبوشان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خبوشان
جدول اوقات شرعی امروز فردا خبوشان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خبوشان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خبوشان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو