جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خبوشان

حصار | فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز خبوشان


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٢:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٤١:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٢١

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خبوشان (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای خبوشان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خبوشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خبوشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میكل آنژ
انسان، با مغز نقاشی می‌كند نه با دست. هر كه اندیشه‌هایش گرفتار مسایل دیگر باشد، كارش رسوایی به بار می‌آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خبوشان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خبوشان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خبوشان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خبوشان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خبوشان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خبوشان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٤٤٠٥:٥٠:١٢١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٢١:١١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٤١:٤١٢٣:٤٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٤:١٨١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٦:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٤:١٠١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٣٣٢٣:٤٦:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤١:٤٩١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٥:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٧:٢٥٢٣:٤٥:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:٢٢٢٣:٤٤:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٤:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٧:٢٥١٢:٣٣:٣١١٩:٣٠:١١١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٤:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٣:٢٧١٩:٣١:٠٥١٩:٥١:١٢٢٣:٤٤:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٢٣١٩:٣١:٥٨١٩:٥٢:٠٩٢٣:٤٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٣:١٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥٣:٠٥٢٣:٤٣:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٤:١٣٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٣:١٧١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٤:٠١٢٣:٤٣:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٥١٠٥:٣٢:٢٤١٢:٣٣:١٤١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٤:٥٧٢٣:٤٣:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٣١٠٥:٣١:٢٨١٢:٣٣:١٣١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٢:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٠:١٢٠٥:٣٠:٣٤١٢:٣٣:١٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٦:٤٨٢٣:٤٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٥٤٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٣:١١١٩:٣٧:١٢١٩:٥٧:٤٣٢٣:٤٢:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٣٨٠٥:٢٨:٤٩١٢:٣٣:١١١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٨:٣٨٢٣:٤٢:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٢٧:٥٨١٢:٣٣:١٢١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٣٣٢٣:٤٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٥:١٠٠٥:٢٧:١٠١٢:٣٣:١٣١٩:٣٩:٤٦٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٤١:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٦:٢٢١٢:٣٣:١٥١٩:٤٠:٣٦٢٠:٠١:٢٠٢٣:٤١:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٥:٣٧١٢:٣٣:١٧١٩:٤١:٢٦٢٠:٠٢:١٤٢٣:٤١:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٤٠٠٥:٢٤:٥٣١٢:٣٣:٢٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٤١:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٤:١٠١٢:٣٣:٢٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٣:٥٨٢٣:٤١:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:٣٠٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٣:٢٨١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٤١:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:٢٧٠٥:٢٢:٥٠١٢:٣٣:٣٢١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٥:٤١٢٣:٤١:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٢:١٣١٢:٣٣:٣٨١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٦:٣١٢٣:٤٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خبوشان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خبوشان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خبوشان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٤:١٩١١:٤٩:٢٦١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:٤٥٢٣:٠٥:٠٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:٣٨١١:٤٩:٣٩١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:٤٨٢٣:٠٥:١٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٩:٥٠١٦:٥٧:٠٨١٧:١٦:٥١٢٣:٠٥:٣٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٢:١١١١:٥٠:٠١١٦:٥٨:١٤١٧:١٧:٥٥٢٣:٠٥:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤١:٢٥١١:٥٠:١٠١٦:٥٩:٢٠١٧:١٨:٥٨٢٣:٠٦:٠٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٠:٣٧١١:٥٠:١٩١٧:٠٠:٢٦١٧:٢٠:٠٢٢٣:٠٦:١٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٩:٤٧١١:٥٠:٢٧١٧:٠١:٣٢١٧:٢١:٠٥٢٣:٠٦:٢٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٨:٥٦١١:٥٠:٣٤١٧:٠٢:٣٨١٧:٢٢:٠٩٢٣:٠٦:٣٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٨:٠٣١١:٥٠:٤١١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٣:١٢٢٣:٠٦:٤٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٧:٠٩١١:٥٠:٤٦١٧:٠٤:٥٠١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٦:٥٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٦:١٣١١:٥٠:٥١١٧:٠٥:٥٦١٧:٢٥:١٨٢٣:٠٧:٠٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٥:١٦١١:٥٠:٥٥١٧:٠٧:٠١١٧:٢٦:٢١٢٣:٠٧:١٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٤:١٧١١:٥٠:٥٨١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٧:٢٤٢٣:٠٧:١٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:١٧١١:٥١:٠٠١٧:٠٩:١٢١٧:٢٨:٢٧٢٣:٠٧:٢٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٢:١٥١١:٥١:٠٢١٧:١٠:١٧١٧:٢٩:٢٩٢٣:٠٧:٢٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣١:١٣١١:٥١:٠٣١٧:١١:٢١١٧:٣٠:٣٢٢٣:٠٧:٣٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٠:٠٨١١:٥١:٠٣١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٣٤٢٣:٠٧:٣٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٩:٠٣١١:٥١:٠٢١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٣٦٢٣:٠٧:٣٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٧:٥٦١١:٥١:٠٠١٧:١٤:٣٤١٧:٣٣:٣٨٢٣:٠٧:٣٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٦:٤٨١١:٥٠:٥٨١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٣٩٢٣:٠٧:٤٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:٣٩١١:٥٠:٥٥١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٤١٢٣:٠٧:٤٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٤:٢٩١١:٥٠:٥٢١٧:١٧:٤٥١٧:٣٦:٤٢٢٣:٠٧:٣٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٧:٣٢٠٦:٢٣:١٨١١:٥٠:٤٧١٧:١٨:٤٨١٧:٣٧:٤٣٢٣:٠٧:٣٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٠٥١١:٥٠:٤٢١٧:١٩:٥١١٧:٣٨:٤٤٢٣:٠٧:٣٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٠:٣٧١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٤٤٢٣:٠٧:٣٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٩:٣٨١١:٥٠:٣١١٧:٢١:٥٥١٧:٤٠:٤٤٢٣:٠٧:٢٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٨:٢٢١١:٥٠:٢٤١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٤٤٢٣:٠٧:٢١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٧:٠٦١١:٥٠:١٦١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٢:٤٤٢٣:٠٧:١٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٥:٤٨١١:٥٠:٠٨١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٣:٤٤٢٣:٠٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خبوشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خبوشان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٠:٣٧١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٩:٤٤٢٣:٠٧:٣٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٩:٣٨١١:٥٠:٣١١٧:٢١:٥٥١٧:٤٠:٤٤٢٣:٠٧:٢٦
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٨:٢٢١١:٥٠:٢٤١٧:٢٢:٥٧١٧:٤١:٤٤٢٣:٠٧:٢١
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٧:٠٦١١:٥٠:١٦١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٢:٤٤٢٣:٠٧:١٥
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٥:٤٨١١:٥٠:٠٨١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٣:٤٤٢٣:٠٧:٠٨
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٤:٣٠١١:٤٩:٥٩١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٤٣٢٣:٠٧:٠١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٣:١١١١:٤٩:٥٠١٧:٢٧:٠١١٧:٤٥:٤٢٢٣:٠٦:٥٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١١:٥٢١١:٤٩:٤٠١٧:٢٨:٠١١٧:٤٦:٤١٢٣:٠٦:٤٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٠:٣١١١:٤٩:٢٩١٧:٢٩:٠١١٧:٤٧:٣٩٢٣:٠٦:٣٤
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:١٠١١:٤٩:١٨١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٨:٣٧٢٣:٠٦:٢٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:٤٧١١:٤٩:٠٧١٧:٣١:٠٠١٧:٤٩:٣٥٢٣:٠٦:١٣
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:٢٥١١:٤٨:٥٥١٧:٣١:٥٨١٧:٥٠:٣٣٢٣:٠٦:٠١
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٥:٠١١١:٤٨:٤٢١٧:٣٢:٥٧١٧:٥١:٣١٢٣:٠٥:٤٩
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٣:٣٧١١:٤٨:٢٩١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٢:٢٨٢٣:٠٥:٣٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٢:١٢١١:٤٨:١٥١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٣:٢٥٢٣:٠٥:٢٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٠:٤٧١١:٤٨:٠١١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٤:٢١٢٣:٠٥:٠٨
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٩:٢١١١:٤٧:٤٧١٧:٣٦:٤٨١٧:٥٥:١٨٢٣:٠٤:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٧:٥٥١١:٤٧:٣٢١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:١٤٢٣:٠٤:٣٨
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٦:٢٨١١:٤٧:١٧١٧:٣٨:٤١١٧:٥٧:١٠٢٣:٠٤:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٥:٠١١١:٤٧:٠٢١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٨:٠٦٢٣:٠٤:٠٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٣:٣٣١١:٤٦:٤٦١٧:٤٠:٣٤١٧:٥٩:٠٢٢٣:٠٣:٤٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٢:٠٥١١:٤٦:٣٠١٧:٤١:٣٠١٧:٥٩:٥٨٢٣:٠٣:٣١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٠:٣٧١١:٤٦:١٣١٧:٤٢:٢٦١٨:٠٠:٥٣٢٣:٠٣:١٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٩:٠٨١١:٤٥:٥٧١٧:٤٣:٢١١٨:٠١:٤٩٢٣:٠٢:٥٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٧:٣٩١١:٤٥:٤٠١٧:٤٤:١٧١٨:٠٢:٤٤٢٣:٠٢:٣٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٦:١٠١١:٤٥:٢٣١٧:٤٥:١٢١٨:٠٣:٣٩٢٣:٠٢:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٤:٤٠١١:٤٥:٠٦١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٤:٣٥٢٣:٠١:٥٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٣:١١١١:٤٤:٤٨١٧:٤٧:٠٢١٨:٠٥:٣٠٢٣:٠١:٣٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:١١٠٥:٤١:٤١١١:٤٤:٣١١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٦:٢٥٢٣:٠١:١٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خبوشان روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای خبوشان روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خبوشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خبوشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خبوشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خبوشان

روستای خبوشان بر روی نقشه

روستای خبوشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خبوشان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خبوشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خبوشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خبوشان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خبوشان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خبوشان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خبوشان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خبوشان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خبوشان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خبوشان
زمان پخش اذان زنده به افق خبوشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو