جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خبوشان

حصار | فاروج | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز خبوشان

اذان صبح: ٠٤:١٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤١:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٢٠
اذان مغرب: ١٩:٥٢:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:١٣

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خبوشان (شهرستان فاروج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ روستای خبوشان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای خبوشان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خبوشان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

استیو براون
كاری كه باید بشود، ارزش انجام شدن را دارد، گرچه بد انجام شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خبوشان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خبوشان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خبوشان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خبوشان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خبوشان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خبوشان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٣:٤٧١٢:٣٧:٠٦١٩:١١:٠٣١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥١:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٢:٢٤١٢:٣٦:٥٢١٩:١١:٥٧١٩:٣١:٠٢٢٣:٥١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠١:٠٢١٢:٣٦:٣٨١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٥٨٢٣:٥٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٦:٢٤١٩:١٣:٤٥١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥٠:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٣٦:١٠١٩:١٤:٣٩١٩:٣٣:٥١٢٣:٤٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٦:٥٩١٢:٣٥:٥٧١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:٤٨٢٣:٤٩:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٥:٤٥١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٤٤٢٣:٤٩:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:٣٢١٩:١٧:٢١١٩:٣٦:٤١٢٣:٤٨:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٣:٠٣١٢:٣٥:٢١١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٨:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥١:٤٦١٢:٣٥:٠٩١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٣٥٢٣:٤٨:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٧:٠٧٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٣٢٢٣:٤٧:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٠:٥٧١٩:٤٠:٢٩٢٣:٤٧:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٣٨١٩:٢١:٥١١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٧:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٦:٤٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٦:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٤:١٩١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:٢٠٢٣:٤٦:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٤:١١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٦:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٥:١٥٢٣:٤٥:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:١٠٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٦:١٢٢٣:٤٥:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٠:٥٦١٢:٣٣:٤٩١٩:٢٧:١٥١٩:٤٧:٠٩٢٣:٤٥:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٤:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٩:٠٣٢٣:٤٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٣:٣١١٩:٢٩:٥٧١٩:٥٠:٠٠٢٣:٤٤:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣٦:٣٧١٢:٣٣:٢٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٥٧٢٣:٤٤:٠٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٢٠٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٣:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٤:٣٥١٢:٣٣:١٩١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٣:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣٢٠٥:٣٣:٣٥١٢:٣٣:١٧١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٣:٤٧٢٣:٤٣:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:١٠٠٥:٣٢:٣٨١٢:٣٣:١٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:٤٣٢٣:٤٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٥٠٠٥:٣١:٤١١٢:٣٣:١٣١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٣٩٢٣:٤٢:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٣:١٢١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٣٥٢٣:٤٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خبوشان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای خبوشان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای خبوشان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خبوشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خبوشان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خبوشان روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خبوشان روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خبوشان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خبوشان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٢٠٥:٣٣:٢٨١٢:٤٣:٢٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٣٦٢٣:٥١:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٢٠٥:٣٤:١٥١٢:٤٣:٢١١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:٤٩٢٣:٥١:٥٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٣٥:٠٢١٢:٤٣:٢٣١٩:٥١:١٦٢٠:١٢:٠١٢٣:٥٢:٠٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٣٥:٤٩١٢:٤٣:٢٣١٩:٥٠:٢٩٢٠:١١:١١٢٣:٥٢:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٣٦:٣٧١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٩:٤٠٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٢:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٧:٢٥١٢:٤٣:٢٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٥٢:٤٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٣٨:١٤١٢:٤٣:٢١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٣١٢٣:٥٢:٥١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٣٩:٠٢١٢:٤٣:١٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥٣:٠١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٩:٥١١٢:٤٣:١٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٦:٣٧٢٣:٥٣:١١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٣:١٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٥٣:٢٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤١:٣٠١٢:٤٣:١٠١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٥٣:٢٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٢:٢٠١٢:٤٣:٠٥١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٥٣:٣٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٣:٠٠١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٣:٤٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٢:٥٥١٩:٤١:١٨٢٠:٠١:٢٦٢٣:٥٣:٤٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٤:٥٠١٢:٤٢:٤٩١٩:٤٠:١٥٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٥٣:٥٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٥:٤٠١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٩:١١١٩:٥٩:١٢٢٣:٥٣:٥٩
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٢:٣٤١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٤:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٥٤٢٣:٥٤:٠٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٨:١١١٢:٤٢:١٨١٩:٣٥:٥١١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٤:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٤:٣١٢٣:٥٤:١١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤١:٥٩١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:١٧٢٣:٥٤:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤١:٤٩١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٢:٠٣٢٣:٥٤:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٥:٥١:٣٤١٢:٤١:٣٨١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٤٧٢٣:٥٤:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٤١:٢٧١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٤:١٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٣:١٥١٢:٤١:١٥١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:١٤٢٣:٥٤:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٤:٠٦١٢:٤١:٠٣١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٤:١٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٣٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٤:٥١١٩:٤٤:١٦٢٣:٥٤:٠٤
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٠:٢٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٢:٥٤٢٣:٥٤:٠٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٢:١٣١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٣:٥٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٨:١٩١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:١٠٢٣:٥٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خبوشان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان روستای خبوشان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خبوشان روستای خبوشان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خبوشان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خبوشان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خبوشان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خبوشان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خبوشان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خبوشان

روستای خبوشان بر روی نقشه

روستای خبوشان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خبوشان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خبوشان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خبوشان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خبوشان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خبوشان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خبوشان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خبوشان
زمان پخش اذان آنلاین به افق خبوشان
افق شرعی امروز فردا خبوشان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خبوشان دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خبوشان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خبوشان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خبوشان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو