جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خبر بافت

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خبر بافت

اذان صبح: ٠٤:٣٢:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٦
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٠:١٣

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خبر بافت (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر خبر بافت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خبر بافت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خبر بافت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بالاترین عبادت، سكوت است. (زیرا با سكوت از زبان و گناهان آن جلوگیری می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر خبر بافت

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خبر بافت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خبر بافت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خبر بافت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خبر بافت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خبر بافت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٠:٠٤١٢:٤٤:٥٢١٩:١٠:٠٦١٩:٢٧:١٦٠٠:٠٤:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٩:٠٠١٢:٤٤:٣٧١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٥٢٠٠:٠٣:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٧:٥٧١٢:٤٤:٢٣١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٢٩٠٠:٠٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٦:٥٤١٢:٤٤:٠٩١٩:١١:٥١١٩:٢٩:٠٥٠٠:٠٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٥:٥٢١٢:٤٣:٥٦١٩:١٢:٢٦١٩:٢٩:٤٢٠٠:٠٣:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٤:٥١١٢:٤٣:٤٣١٩:١٣:٠١١٩:٣٠:١٩٠٠:٠٢:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٣:٣٠١٩:١٣:٣٦١٩:٣٠:٥٦٠٠:٠٢:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:١١٠٦:١٢:٥٠١٢:٤٣:١٨١٩:١٤:١٢١٩:٣١:٣٤٠٠:٠٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١١:٥١١٢:٤٣:٠٦١٩:١٤:٤٧١٩:٣٢:١١٠٠:٠١:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٠:٥٢١٢:٤٢:٥٥١٩:١٥:٢٣١٩:٣٢:٤٩٠٠:٠١:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤٢:٤٤١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٢٦٠٠:٠١:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٨:٥٨١٢:٤٢:٣٣١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٠٤٠٠:٠٠:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٢:٢٣١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:٤٢٠٠:٠٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٧:٠٧١٢:٤٢:١٤١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٢٠٠٠:٠٠:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٦:١٢١٢:٤٢:٠٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٥:٥٩٠٠:٠٠:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:١٩١٢:٤١:٥٦١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٩:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤١:٤٨١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:١٦٢٣:٥٩:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٣:٣٥١٢:٤١:٤١١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٩:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٢:٤٤١٢:٤١:٣٤١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٣٣٢٣:٥٩:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠١:٥٥١٢:٤١:٢٨١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٢٢٣:٥٨:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠١:٠٦١٢:٤١:٢٢١٩:٢٢:٠١١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٨:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٠:١٩١٢:٤١:١٧١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٨:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٩:٣٣١٢:٤١:١٢١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:١٠٢٣:٥٨:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤١:٠٨١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٨:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤١:٠٥١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٢٨٢٣:٥٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٧:٢١١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٠٨٢٣:٥٧:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٦:٣٩١٢:٤١:٠٠١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٧:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٢٦٢٣:٥٧:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٥:١٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خبر بافت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خبر بافت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خبر بافت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خبر بافت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خبر بافت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خبر بافت شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خبر بافت شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خبر بافت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خبر بافت

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٠:٠٦١١:٢٩:٠١١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٤:٣٨٢٢:٥٠:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٠:٤٦١١:٢٨:٥٣١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٣:٤٣٢٢:٥٠:٠٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥١:٢٦١١:٢٨:٤٥١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٢:٥٠٢٢:٤٩:٥٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٢:٠٦١١:٢٨:٣٨١٧:٠٤:٤٨١٧:٢١:٥٧٢٢:٤٩:٤٣
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٢:٤٧١١:٢٨:٣٢١٧:٠٣:٥٥١٧:٢١:٠٥٢٢:٤٩:٣٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٣:٢٨١١:٢٨:٢٦١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٠:١٥٢٢:٤٩:٢٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٥:٥٤:١٠١١:٢٨:٢١١٧:٠٢:١١١٧:١٩:٢٥٢٢:٤٩:١٩
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٤:٥٢١١:٢٨:١٧١٧:٠١:٢١١٧:١٨:٣٧٢٢:٤٩:١٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٥:٥٥:٣٤١١:٢٨:١٤١٧:٠٠:٣٣١٧:١٧:٥٠٢٢:٤٩:٠٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٥:٥٦:١٧١١:٢٨:١١١٦:٥٩:٤٥١٧:١٧:٠٤٢٢:٤٩:٠١
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٧:٠٠١١:٢٨:١٠١٦:٥٨:٥٨١٧:١٦:١٩٢٢:٤٨:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٧:٤٤١١:٢٨:٠٩١٦:٥٨:١٣١٧:١٥:٣٦٢٢:٤٨:٥٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٥:٥٨:٢٨١١:٢٨:٠٩١٦:٥٧:٢٩١٧:١٤:٥٤٢٢:٤٨:٤٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:١٢١١:٢٨:٠٩١٦:٥٦:٤٦١٧:١٤:١٣٢٢:٤٨:٤٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٥:٥٩:٥٧١١:٢٨:١١١٦:٥٦:٠٥١٧:١٣:٣٣٢٢:٤٨:٤٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:٤٢١١:٢٨:١٣١٦:٥٥:٢٥١٧:١٢:٥٥٢٢:٤٨:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠١:٢٨١١:٢٨:١٧١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:١٨٢٢:٤٨:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٢:١٤١١:٢٨:٢١١٦:٥٤:٠٩١٧:١١:٤٣٢٢:٤٨:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٣:٠٠١١:٢٨:٢٦١٦:٥٣:٣٣١٧:١١:٠٩٢٢:٤٨:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٣:٤٦١١:٢٨:٣١١٦:٥٢:٥٨١٧:١٠:٣٦٢٢:٤٨:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٤:٣٣١١:٢٨:٣٨١٦:٥٢:٢٥١٧:١٠:٠٥٢٢:٤٨:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٥:٢٠١١:٢٨:٤٦١٦:٥١:٥٤١٧:٠٩:٣٦٢٢:٤٨:٥٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٦:٠٨١١:٢٨:٥٤١٦:٥١:٢٤١٧:٠٩:٠٨٢٢:٤٩:٠٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٦:٥٥١١:٢٩:٠٣١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٨:٤١٢٢:٤٩:٠٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٧:٤٣١١:٢٩:١٤١٦:٥٠:٢٨١٧:٠٨:١٦٢٢:٤٩:١٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٨:٣١١١:٢٩:٢٥١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٧:٥٢٢٢:٤٩:٢٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٠٩:١٩١١:٢٩:٣٦١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٧:٣٠٢٢:٤٩:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٠:٠٧١١:٢٩:٤٩١٦:٤٩:١٦١٧:٠٧:١٠٢٢:٤٩:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٠:٥٥١١:٣٠:٠٣١٦:٤٨:٥٥١٧:٠٦:٥١٢٢:٤٩:٥١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١١:٤٣١١:٣٠:١٧١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٦:٣٣٢٢:٥٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خبر بافت شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خبر بافت شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خبر بافت

دهستان خَبْر از توابع بخش خَبر شهرستان بافت در استان کرمان است. این روستا با طول تقریبی چهار کیلومتر و عرض متوسط دو کیلومتر در نقطه پایانی رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است

شهر خبر بافت در ویکیپدیا

شهر خبر بافت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خبر بافت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خبر بافت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خبر بافت بر روی نقشه

شهر خبر بافت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خبر بافت
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خبر بافت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خبر بافت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خبر بافت
جدول اوقات شرعی امروز فردا خبر بافت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خبر بافت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خبر بافت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خبر بافت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خبر بافت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ خبر بافت دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خبر بافت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو