جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خبر بافت

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خبر بافت


اذان صبح: ٠٥:١١:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٤٩:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٠٥:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٤٠

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خبر بافت (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر خبر بافت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خبر بافت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خبر بافت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
هر كسی كه كامروا شده و به اوج رسیده، به ناگزیر پاسخ‌های منفی زیادی را تاب آورده است. فقط باید بدانید كه این امر، برای همه پیش آمده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خبر بافت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خبر بافت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خبر بافت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خبر بافت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خبر بافت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خبر بافت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٢:٢٢١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٥٢٠٠:٠٠:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤٢:١٣١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٣١٠٠:٠٠:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٢:٠٤١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٠٩٠٠:٠٠:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤١:٥٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٤:١٥١٢:٤١:٤٨١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤١:٤١١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٠٥٢٣:٥٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤١:٣٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٤٤٢٣:٥٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٤١:٢٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤١:٢٢١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤١:١٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٨:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤١:١٣١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٨:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤١:٠٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٨:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤١:٠٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥٧:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٧:١١١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٧:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤١:٠٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٧:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٧:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٧:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٧:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٢٢٣:٥٧:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٤١:٠١١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٦:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥١:٤١١٢:٤١:٠٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥١:١٠١٢:٤١:٠٦١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٦:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٠:٤١١٢:٤١:٠٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٢٣٢٣:٥٦:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٠:١٣١٢:٤١:١٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٠١٢٣:٥٦:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤١:١٨١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٦:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤١:٢٣١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٦:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤١:٢٩١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خبر بافت

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر خبر بافت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر خبر بافت

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٧:٣٥١٢:٤٧:٢٠١٩:١٦:٣٩١٩:٣٣:٥٦٠٠:٠٦:٤١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٨:٠٦١٢:٤٧:٠٤١٩:١٥:٣٦١٩:٣٢:٥١٠٠:٠٦:٣١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٨:٣٨١٢:٤٦:٤٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٤٦٠٠:٠٦:٢١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٩:٠٩١٢:٤٦:٣١١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٣٩٠٠:٠٦:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:١٩:٤٠١٢:٤٦:١٤١٩:١٢:٢٢١٩:٢٩:٣٢٠٠:٠٥:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٠:١١١٢:٤٥:٥٧١٩:١١:١٦١٩:٢٨:٢٥٠٠:٠٥:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٠:٤٢١٢:٤٥:٣٩١٩:١٠:١٠١٩:٢٧:١٧٠٠:٠٥:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢١:١٣١٢:٤٥:٢١١٩:٠٩:٠٣١٩:٢٦:٠٨٠٠:٠٥:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢١:٤٤١٢:٤٥:٠٣١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٤:٥٩٠٠:٠٥:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٢:١٤١٢:٤٤:٤٤١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٣:٥٠٠٠:٠٤:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٢:٤٥١٢:٤٤:٢٥١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٢:٤٠٠٠:٠٤:٣٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٣:١٥١٢:٤٤:٠٦١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:٢٩٠٠:٠٤:٢٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٣:٤٥١٢:٤٣:٤٦١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:١٩٠٠:٠٤:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٤:١٥١٢:٤٣:٢٦١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٠٨٠٠:٠٣:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٢٤:٤٥١٢:٤٣:٠٦١٩:٠١:٠١١٩:١٧:٥٦٠٠:٠٣:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٥:١٥١٢:٤٢:٤٦١٨:٥٩:٥٠١٩:١٦:٤٤٠٠:٠٣:٢١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٥:٤٥١٢:٤٢:٢٥١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٣٢٠٠:٠٣:٠٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٦:١٤١٢:٤٢:٠٤١٨:٥٧:٢٨١٩:١٤:٢٠٠٠:٠٢:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٢٦:٤٤١٢:٤١:٤٣١٨:٥٦:١٦١٩:١٣:٠٨٠٠:٠٢:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٧:١٣١٢:٤١:٢٢١٨:٥٥:٠٥١٩:١١:٥٥٠٠:٠٢:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٢٧:٤٣١٢:٤١:٠١١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٤٢٠٠:٠١:٥٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٨:١٣١٢:٤٠:٤٠١٨:٥٢:٤١١٩:٠٩:٢٩٠٠:٠١:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٢٨:٤٢١٢:٤٠:١٨١٨:٥١:٢٨١٩:٠٨:١٦٠٠:٠١:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٢٩:١٢١٢:٣٩:٥٧١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٠٣٠٠:٠٠:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٢٩:٤١١٢:٣٩:٣٥١٨:٤٩:٠٣١٩:٠٥:٥٠٠٠:٠٠:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٠:١١١٢:٣٩:١٤١٨:٤٧:٥١١٩:٠٤:٣٧٠٠:٠٠:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٠:٤٠١٢:٣٨:٥٢١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٣:٢٤٠٠:٠٠:٠٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣١:١٠١٢:٣٨:٣١١٨:٤٥:٢٥١٩:٠٢:١٠٢٣:٥٩:٤٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٣١:٤٠١٢:٣٨:٠٩١٨:٤٤:١٣١٩:٠٠:٥٧٢٣:٥٩:٢٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٢:١٠١٢:٣٧:٤٨١٨:٤٣:٠٠١٨:٥٩:٤٤٢٣:٢٩:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٢:٤٠١١:٣٧:٢٧١٧:٤١:٤٨١٧:٥٨:٣٢٢٢:٥٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خبر بافت

دهستان خَبْر از توابع بخش خَبر شهرستان بافت در استان کرمان است. این روستا با طول تقریبی چهار کیلومتر و عرض متوسط دو کیلومتر در نقطه پایانی رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است

شهر خبر بافت در ویکیپدیا

شهر خبر بافت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خبر بافت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خبر بافت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خبر بافت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خبر بافت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خبر بافت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خبر بافت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خبر بافت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خبر بافت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خبر بافت
جدول اوقات شرعی امروز فردا خبر بافت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خبر بافت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خبر بافت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خبر بافت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خبر بافت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو