جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خبر بافت

بافت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خبر بافت


اذان صبح: ٠٤:١٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٤٦

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خبر بافت (شهرستان بافت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر خبر بافت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر خبر بافت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خبر بافت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خبر بافت

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خبر بافت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خبر بافت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خبر بافت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خبر بافت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خبر بافت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٨:٤٥١٢:٤٢:٣٢١٩:١٦:٤٤١٩:٣٤:١٤٠٠:٠٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٢:٢٢١٩:١٧:٢٠١٩:٣٤:٥٢٠٠:٠٠:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٠٦:٥٤١٢:٤٢:١٣١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٣١٠٠:٠٠:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٢:٠٤١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٠٩٠٠:٠٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤١:٥٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٤:١٥١٢:٤١:٤٨١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥٩:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤١:٤١١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٠٥٢٣:٥٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤١:٣٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:٤٤٢٣:٥٩:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٤٤١٢:٤١:٢٨١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٨:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٠:٥٦١٢:٤١:٢٢١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥٨:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٠٩١٢:٤١:١٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٠:٤١٢٣:٥٨:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤١:١٣١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٢٠٢٣:٥٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤١:٠٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٥٩٢٣:٥٨:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٧:٥٤١٢:٤١:٠٥١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥٧:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٧:١١١٢:٤١:٠٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:١٨٢٣:٥٧:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٦:٢٩١٢:٤١:٠٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٧:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٧:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٥:١٠١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٧:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٧:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٣:٥٥١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٧:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٥٩٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:١٢٢٣:٥٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٠:٥٩١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٢:١٢١٢:٤١:٠١١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥١:٤١١٢:٤١:٠٣١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٦:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥١:١٠١٢:٤١:٠٦١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٠:٤١١٢:٤١:٠٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٢٣٢٣:٥٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٠:١٣١٢:٤١:١٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٠١٢٣:٥٦:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٩:٤٧١٢:٤١:١٨١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤١:٢٣١٩:٣٣:٤١١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خبر بافت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر خبر بافت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر خبر بافت

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر خبر بافت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خبر بافت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤١:١٥١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:١٠٢٣:٥٦:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٩:٤١١٢:٤١:١٩١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٤٧٢٣:٥٦:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٤٩:١٦١٢:٤١:٢٤١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٢٣٢٣:٥٦:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٨:٥٢١٢:٤١:٣٠١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٦:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٨:٣٠١٢:٤١:٣٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٣:٣٥٢٣:٥٦:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٨:١٠١٢:٤١:٤٣١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:١١٢٣:٥٦:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤١:٥٠١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥٦:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤١:٥٧١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٦:٤١
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٦٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٢:٠٦١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٥٤٢٣:٥٦:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٧:٠٠١٢:٤٢:١٤١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٦:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٦:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٦:٣٤١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٦:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٦:٢٣١٢:٤٢:٤٢١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٧:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٢:٥٢١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٨:٣٥٢٣:٥٧:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٤٣:٠٣١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٠٥٢٣:٥٧:١٤
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٣:١٣١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٣٥٢٣:٥٧:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٥:٥٢١٢:٤٣:٢٤١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٠٣٢٣:٥٧:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥١٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٣:٣٦١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٠:٣٠٢٣:٥٧:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٣:٤٧١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٥٧٢٣:٥٧:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٣:٥٩١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٢٣٢٣:٥٧:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٤:١١١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٨:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٠٠٥:٤٥:٤٣١٢:٤٤:٢٣١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:١١٢٣:٥٨:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٤:٣٦١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٥٨:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٤:٤٨١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٨:٣٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٥:٠١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:١٦٢٣:٥٨:٤٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٥:٥٩١٢:٤٥:١٤١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٨:٥٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٦:٠٦١٢:٤٥:٢٧١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٣:٥٤٢٣:٥٩:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٤:١١٢٣:٥٩:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٦:٢٤١٢:٤٥:٥٢١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٥٩:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٦:٠٥١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٤٢٢٣:٥٩:٤٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٦:١٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٥٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خبر بافت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت شهر خبر بافت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر خبر بافت شهر خبر بافت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خبر بافت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خبر بافت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر خبر بافت

دهستان خَبْر از توابع بخش خَبر شهرستان بافت در استان کرمان است. این روستا با طول تقریبی چهار کیلومتر و عرض متوسط دو کیلومتر در نقطه پایانی رشته کوه زاگرس قرار گرفته‌است

شهر خبر بافت در ویکیپدیا

شهر خبر بافت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خبر بافت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خبر بافت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خبر بافت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خبر بافت
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر خبر بافت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خبر بافت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خبر بافت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خبر بافت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خبر بافت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خبر بافت
زمان پخش اذان آنلاین به افق خبر بافت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خبر بافت
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خبر بافت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خبر بافت
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خبر بافت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خبر بافت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو