جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خاوه

فردو | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز خاوه


اذان صبح: ٠٤:١٣:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاوه (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای خاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاوه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاوه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خاوه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاوه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خاوه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٦:٣٢١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٣:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٥:١٦١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٦:٠٨١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٢:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٢:٤٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٢:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:٣٣١٣:٠٥:٤١١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢١:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٥:٢٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢١:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:٠٥:١٥١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٤:٥١١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٢:٠٤٠٠:٢٠:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٩:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٩:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٤:١٨١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٩:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٢:١١١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٩:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٨:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٨:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٨:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٧:٥١١٣:٠٣:٣٤١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٤٢٠٠:١٧:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٧:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٣:١٩١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٧:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٣:١٣١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:١٧:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٢:٥١١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١١:٥٥١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١١٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٦:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٥:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:١٢٠٠:١٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٥:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٧:٣٠١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٥١٠٠:١٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاوه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خاوه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاوه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٣:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٣:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٩:٠٩١٣:٠٣:٠٩٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٣:٥٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:١٥٠٠:١٣:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٣:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٣:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٧٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٣:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:٤١٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٣:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٦:٢٥١٣:٠٣:٤٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٣:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٥٦:٠٤١٣:٠٣:٥٨٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٣:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٥:٤٤١٣:٠٤:٠٦٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٣:٤٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٤:١٦٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٤٤٠٠:١٣:٥٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٧٠٥:٥٥:٠٨١٣:٠٤:٢٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٤:٢١٠٠:١٣:٥٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٤:٥٣١٣:٠٤:٣٥٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٣:٥٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٤:٣٩١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٤:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٥٤:٢٧١٣:٠٤:٥٦٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:١٤:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٤:١٦١٣:٠٥:٠٦٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:٣٩٠٠:١٤:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٥٤:٠٨١٣:٠٥:١٨٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٧:١١٠٠:١٤:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٥٤:٠٠١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٤٢٠٠:١٤:٢٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٥٣:٥٥١٣:٠٥:٤١٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٨:١١٠٠:١٤:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٥٣:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٤٠٠٠:١٤:٣٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٥٣:٤٨١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٩:٠٧٠٠:١٤:٤٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٦:١٧٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٩:٣٢٠٠:١٤:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٣:٤٨١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٥٧٠٠:١٥:٠٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٣:٥٠١٣:٠٦:٤٢٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٥:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٤٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٦:٥٥٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٤٢٠٠:١٥:٢٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥٣:٥٩١٣:٠٧:٠٨٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤١:٠٢٠٠:١٥:٤٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٨٠٥:٥٤:٠٦١٣:٠٧:٢١٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤١:٢١٠٠:١٥:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٤:١٤١٣:٠٧:٣٤٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٣٨٠٠:١٦:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١١٠٥:٥٤:٢٤١٣:٠٧:٤٧٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٥٤٠٠:١٦:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢١٠٥:٥٤:٣٥١٣:٠٨:٠١٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٢:٠٨٠٠:١٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاوه روستای خاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاوه روستای خاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاوه

روستای خاوه بر روی نقشه

روستای خاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاوه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خاوه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاوه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق خاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خاوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا خاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خاوه
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خاوه
افق شرعی امروز فردا خاوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو