جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خاوران

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خاوران


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٨
اذان ظهر: ١١:٤١:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٠١:١٧

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خاوران (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ شهر خاوران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر خاوران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خاوران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

امام جعفر صادق (ع)
چنان از خدا بترس كه گويا او را مي بيني و اگر تو او را نمي بيني او تو را مي بيند .

اوقات شرعی ماه جاری شهر خاوران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خاوران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاوران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خاوران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاوران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خاوران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٤:٣١١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:١٣٠٠:١٢:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٨:٥٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٣٠:١٦١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٤:١٣١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٣١٠٠:١٢:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٤:٠٥١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٠٠٠:١١:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٦:١٤١٢:٥٣:٥٧١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٤٩٠٠:١١:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٨٠٠:١١:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٧٠٠:١١:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٦٠٠:١١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٢٥٠٠:١٠:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٠:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١١:٢٠١٢:٥٣:٢٢١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٠:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٣:١٨١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٠:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٣:١٥١٩:٣٧:٠١١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٠:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٣:١٢١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٤٢٠٠:٠٩:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٣:١٠١٩:٣٨:١٥١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٩:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٠٠٠٠:٠٩:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٩:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٩٠٠:٠٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٦٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٨٠٠:٠٩:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٣:٠٧١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٩:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٣:٠٨١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٩:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٤:٠٨١٢:٥٣:١٠١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٠٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٣:٣٦١٢:٥٣:١٣١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣٣٠٠:٠٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٣:١٦١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٨:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٢:٣٦١٢:٥٣:١٩١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٩٠٠:٠٨:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠١:٤٢١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٨:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠١:١٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٣:٣٨١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٨٠٠:٠٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاوران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر خاوران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خاوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر خاوران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر خاوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خاوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر خاوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خاوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاوران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خاوران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر خاوران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاوران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خاوران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٢:٣١١١:٤١:٠٧١٧:١٩:٢١١٧:٣٦:٢٧٢٣:٠٢:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٣:١١١١:٤٠:٥٩١٧:١٨:٢٤١٧:٣٥:٣٢٢٣:٠٢:٠٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٣:٥٢١١:٤٠:٥٢١٧:١٧:٢٩١٧:٣٤:٣٨٢٣:٠١:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٠٤:٣٢١١:٤٠:٤٥١٧:١٦:٣٥١٧:٣٣:٤٦٢٣:٠١:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٥:١٤١١:٤٠:٣٩١٧:١٥:٤٢١٧:٣٢:٥٤٢٣:٠١:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٥١١:٤٠:٣٤١٧:١٤:٥٠١٧:٣٢:٠٤٢٣:٠١:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٦:٣٨١١:٤٠:٢٩١٧:١٣:٥٩١٧:٣١:١٥٢٣:٠١:٢٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٧:٢٠١١:٤٠:٢٥١٧:١٣:٠٩١٧:٣٠:٢٧٢٣:٠١:١٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٠٨:٠٣١١:٤٠:٢٢١٧:١٢:٢١١٧:٢٩:٤٠٢٣:٠١:١١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٨:٤٦١١:٤٠:٢٠١٧:١١:٣٣١٧:٢٨:٥٤٢٣:٠١:٠٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٠٩:٣٠١١:٤٠:١٩١٧:١٠:٤٧١٧:٢٨:٠٩٢٣:٠١:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٠:١٤١١:٤٠:١٨١٧:١٠:٠٢١٧:٢٧:٢٦٢٣:٠٠:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٠:٥٩١١:٤٠:١٨١٧:٠٩:١٨١٧:٢٦:٤٤٢٣:٠٠:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١١:٤٤١١:٤٠:١٩١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٦:٠٤٢٣:٠٠:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٢:٢٩١١:٤٠:٢١١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٥:٢٤٢٣:٠٠:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٣:١٤١١:٤٠:٢٤١٧:٠٧:١٤١٧:٢٤:٤٦٢٣:٠٠:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٤:٠٠١١:٤٠:٢٧١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٤:٠٩٢٣:٠٠:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٤:٤٦١١:٤٠:٣١١٧:٠٥:٥٨١٧:٢٣:٣٤٢٣:٠٠:٥٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٥:٣٢١١:٤٠:٣٧١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٣:٠٠٢٣:٠٠:٥٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٦:١٩١١:٤٠:٤٣١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٢:٢٨٢٣:٠٠:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٧:٠٦١١:٤٠:٤٩١٧:٠٤:١٥١٧:٢١:٥٧٢٣:٠١:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٧:٥٣١١:٤٠:٥٧١٧:٠٣:٤٣١٧:٢١:٢٧٢٣:٠١:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٨:٤١١١:٤١:٠٥١٧:٠٣:١٣١٧:٢٠:٥٩٢٣:٠١:١١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٩:٢٨١١:٤١:١٥١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٣٢٢٣:٠١:١٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٠:١٦١١:٤١:٢٥١٧:٠٢:١٨١٧:٢٠:٠٧٢٣:٠١:٢٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢١:٠٤١١:٤١:٣٦١٧:٠١:٥٢١٧:١٩:٤٤٢٣:٠١:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢١:٥٢١١:٤١:٤٨١٧:٠١:٢٨١٧:١٩:٢٢٢٣:٠١:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٢:٤٠١١:٤٢:٠١١٧:٠١:٠٦١٧:١٩:٠١٢٣:٠١:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٣:٢٨١١:٤٢:١٤١٧:٠٠:٤٥١٧:١٨:٤٣٢٣:٠١:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٤:١٧١١:٤٢:٢٩١٧:٠٠:٢٦١٧:١٨:٢٥٢٣:٠٢:١١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خاوران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خاوران شهر خاوران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر خاوران شهر خاوران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خاوران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاوران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خاوران

خاوَران نام شهری در استان فارس در جنوب ایران است. این شهر از توابع شهرستان جهرم و در ۱۱۵ کیلومتری شیراز، ۳۵ کیلومتری سروستان و ۶۰ کیلومتری جهرم واقع شده‌است و حدود ۲ کیلومتر با محور اصلی شیراز-جهرم فاصله دارد

شهر خاوران در ویکیپدیا

شهر خاوران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خاوران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خاوران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خاوران بر روی نقشه

شهر خاوران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خاوران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خاوران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خاوران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر خاوران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر خاوران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خاوران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خاوران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خاوران رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خاوران
زمان پخش اذان مستقیم به افق خاوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خاوران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خاوران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خاوران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خاوران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خاوران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خاوران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خاوران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو