جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خان ببین

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خان ببین


اذان صبح: ٠٤:١١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٢١
اذان ظهر: ١١:٤٢:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٧:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٠٦:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠٠:١٧

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خان ببین (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر خان ببین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خان ببین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خان ببین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام جعفر صادق (ع)
عموی ما عباس بن علی دارای بینشی عمیق و ایمانی محکم بود

اوقات شرعی ماه جاری شهر خان ببین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خان ببین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خان ببین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خان ببین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خان ببین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خان ببین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٠:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٠:١١١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٠:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٧:٣٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٩:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٩:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٧:١٤١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٨:٠٥٢٣:٥٩:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٧:٠٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٠١٢٣:٥٨:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٧:٠٠١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٨:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٦:٥٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٨:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٠٢٣:٥٨:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:١٤٠٥:٥١:١٢١٢:٤٦:٤٣١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٧:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٤٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٧:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٥٧:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٨:١٠١٢:٤٦:٣١١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥٧:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٢٩٢٣:٥٦:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:٢٥٢٣:٥٦:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٦:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٦:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٣:٣٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٥:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٠٣٢٣:٥٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٦:٢٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٦:٢٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١٢:٥٠٢٣:٥٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤٠:١٧١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٣:٤٣٢٣:٥٥:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٩:٣٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٤:٣٦٢٣:٥٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٨:٤٨١٢:٤٦:٣٢١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٤:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٨:٠٦١٢:٤٦:٣٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:١٩٢٣:٥٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٧:١٠٢٣:٥٤:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٦:٤٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:٠١٢٣:٥٤:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٦:١٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٥٠٢٣:٥٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:١٠٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٩:٣٩٢٣:٥٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خان ببین

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر خان ببین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خان ببین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خان ببین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر خان ببین

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خان ببین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خان ببین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر خان ببین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خان ببین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٢:٥٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٧:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٤٣٠٠:٠٧:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٢:١٤١٩:٢٩:١٦١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٦:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٥:٢٥١٢:٥١:٥٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٥٤٠٠:٠٦:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٦:١٥١٢:٥١:٤١١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٦:٣٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٧:٠٤١٢:٥١:٢٣١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:٠٢٠٠:٠٦:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٧:٥٣١٢:٥١:٠٥١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٦:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٦:٠٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٩:٣١١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٥:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٠:١٠١٩:١٩:٢٤١٩:٣٨:١١٠٠:٠٥:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢١:٠٩١٢:٤٩:٥١١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٤٢٠٠:٠٥:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢١:٥٨١٢:٤٩:٣٢١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:١٣٠٠:٠٥:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٢:٤٦١٢:٤٩:١٢١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٤٣٠٠:٠٥:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٣:٣٥١٢:٤٨:٥٢١٩:١٣:٣٣١٩:٣٢:١٣٠٠:٠٤:٥٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٤:٢٤١٢:٤٨:٣٢١٩:١٢:٠٤١٩:٣٠:٤٢٠٠:٠٤:٤٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٥:١٢١٢:٤٨:١٢١٩:١٠:٣٥١٩:٢٩:١٢٠٠:٠٤:٢٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:٠١١٢:٤٧:٥١١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٧:٤٠٠٠:٠٤:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٦:٤٩١٢:٤٧:٣١١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٩٠٠:٠٣:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:٣٧١٢:٤٧:١٠١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:٣٧٠٠:٠٣:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:٢٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٣:٠٦٠٠:٠٣:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٩:١٤١٢:٤٦:٢٧١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:٣٤٠٠:٠٣:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٠:٠٣١٢:٤٦:٠٦١٩:٠١:٣٣١٩:٢٠:٠٢٠٠:٠٢:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٠:٥١١٢:٤٥:٤٥١٩:٠٠:٠٢١٩:١٨:٢٩٠٠:٠٢:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣١:٣٩١٢:٤٥:٢٣١٨:٥٨:٣١١٩:١٦:٥٧٠٠:٠٢:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٢:٢٨١٢:٤٥:٠٢١٨:٥٦:٥٩١٩:١٥:٢٥٠٠:٠٢:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٤:٤٠١٨:٥٥:٢٨١٩:١٣:٥٢٠٠:٠١:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٤:٠٥١٢:٤٤:١٩١٨:٥٣:٥٦١٩:١٢:٢٠٠٠:٠١:٢٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٤:٥٤١٢:٤٣:٥٧١٨:٥٢:٢٤١٩:١٠:٤٨٠٠:٠١:١١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٣٥:٤٣١٢:٤٣:٣٦١٨:٥٠:٥٣١٩:٠٩:١٦٠٠:٠٠:٥٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٦:٣٢١٢:٤٣:١٤١٨:٤٩:٢١١٩:٠٧:٤٤٢٣:٣٠:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٧:٢١١١:٤٢:٥٣١٧:٤٧:٥٠١٨:٠٦:١٢٢٣:٠٠:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خان ببین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خان ببین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خان ببین

خان به بین یکی از شهرهای استان گلستان و زادگاه حکیم نامی ابوالقاسم میرفندرسکی است. این شهر مرکز بخش فندرسک از توابع شهرستان رامیان است و از سوی غرب ۵۵ کیلومتر از شهر گرگان و از سوی شرق ۳۰ کیلومتر از شهر گنبد کاووس فاصله دارد

شهر خان ببین در ویکیپدیا

شهر خان ببین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خان ببین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خان ببین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خان ببین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خان ببین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر خان ببین + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر خان ببین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خان ببین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خان ببین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خان ببین
جدول اوقات شرعی امروز فردا خان ببین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خان ببین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خان ببین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خان ببین
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خان ببین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خان ببین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق خان ببین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو