جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خان ببین

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خان ببین


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٥٤:١٣
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٤٨

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خان ببین (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر خان ببین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خان ببین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خان ببین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
به جهان چنان نگر كه به حباب یا سراب نگری، شهریار مرگ آن را كه به جهان چنین نگرد، نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خان ببین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خان ببین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خان ببین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خان ببین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خان ببین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خان ببین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٣:٥١١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٣:٠١١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠١:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٣٧١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:٢٢٠٠:٠٠:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٧:٤٨١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٠:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٠:١١١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٠:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٧:٣٠١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٩:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٤٧:٢٢١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٨٢٣:٥٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٦:٤١١٢:٤٧:١٤١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٨:٠٥٢٣:٥٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٧:٠٧١٩:٣٩:١٦١٩:٥٩:٠١٢٣:٥٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤٧:٠٠١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٦:٥٤١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٦:٤٩١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٠٢٣:٥٨:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:١٤٠٥:٥١:١٢١٢:٤٦:٤٣١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٢:٤٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٤٢٢٣:٥٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٢٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٢٣:٥٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٠١٠٥:٤٨:١٠١٢:٤٦:٣١١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:٣٤٢٣:٥٧:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٦:٢٩٢٣:٥٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٦:١٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:٢٥٢٣:٥٦:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٦:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٦:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٣:٣٢١٢:٤٦:٢٣١٩:٤٩:٤٤٢٠:١٠:٠٩٢٣:٥٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٠:٣٥٢٠:١١:٠٣٢٣:٥٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٦:٢٤١٩:٥١:٢٥٢٠:١١:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٦:٢٥١٩:٥٢:١٦٢٠:١٢:٥٠٢٣:٥٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٤٠:١٧١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٣:٤٣٢٣:٥٥:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٩:٣٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٤:٣٦٢٣:٥٥:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٨:٤٨١٢:٤٦:٣٢١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٥:٢٨٢٣:٥٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٨:٠٦١٢:٤٦:٣٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٦:١٩٢٣:٥٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٧:١٠٢٣:٥٤:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٦:٤٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:٠١٢٣:٥٤:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٦:١٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٥٠٢٣:٥٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خان ببین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خان ببین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خان ببین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خان ببین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر خان ببین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٦:٥٣١٢:٠٢:٣٩١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٨:٣٠٢٣:١٨:٢٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٦:١٢١٢:٠٢:٥١١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٩:٣٣٢٣:١٨:٤٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٥:٣٠١٢:٠٣:٠٢١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:٣٦٢٣:١٨:٥٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٤:٤٦١٢:٠٣:١٣١٧:١٢:٠٣١٧:٣١:٣٩٢٣:١٩:١١
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٤:٠١١٢:٠٣:٢٢١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:٤١٢٣:١٩:٢٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٣:١٣١٢:٠٣:٣١١٧:١٤:١٤١٧:٣٣:٤٤٢٣:١٩:٣٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٣:٣٩١٧:١٥:١٩١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٩:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٥١:٣٤١٢:٠٣:٤٧١٧:١٦:٢٤١٧:٣٥:٥٠٢٣:٢٠:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٤٢١٢:٠٣:٥٣١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٥٢٢٣:٢٠:١٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٩:٤٨١٢:٠٣:٥٨١٧:١٨:٣٥١٧:٣٧:٥٥٢٣:٢٠:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٨:٥٣١٢:٠٤:٠٣١٧:١٩:٤٠١٧:٣٨:٥٧٢٣:٢٠:٢٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٧:٥٦١٢:٠٤:٠٧١٧:٢٠:٤٥١٧:٤٠:٠٠٢٣:٢٠:٣٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٦:٥٨١٢:٠٤:١٠١٧:٢١:٤٩١٧:٤١:٠٢٢٣:٢٠:٤١
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:٥٩١٢:٠٤:١٣١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:٠٤٢٣:٢٠:٤٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:١٨:٤٠٠٦:٤٤:٥٨١٢:٠٤:١٤١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:٠٦٢٣:٢٠:٥٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٣:٥٦١٢:٠٤:١٥١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٤:٠٧٢٣:٢٠:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٢:٥٢١٢:٠٤:١٥١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:٠٩٢٣:٢٠:٥٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٥:٥١٠٦:٤١:٤٨١٢:٠٤:١٤١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٦:١٠٢٣:٢١:٠١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:٤٢١٢:٠٤:١٢١٧:٢٨:١٣١٧:٤٧:١١٢٣:٢١:٠٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٩:٣٤١٢:٠٤:١٠١٧:٢٩:١٦١٧:٤٨:١٢٢٣:٢١:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٨:٢٦١٢:٠٤:٠٧١٧:٣٠:١٨١٧:٤٩:١٣٢٣:٢١:٠٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٧:١٧١٢:٠٤:٠٤١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:١٣٢٣:٢١:٠١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:٠٦١٢:٠٣:٥٩١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:١٤٢٣:٢٠:٥٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٤:٥٤١٢:٠٣:٥٤١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:١٤٢٣:٢٠:٥٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:٤٢١٢:٠٣:٤٩١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٣:١٣٢٣:٢٠:٥٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٢٨١٢:٠٣:٤٣١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٤:١٣٢٣:٢٠:٤٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣١:١٣١٢:٠٣:٣٦١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٥:١٢٢٣:٢٠:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٨١٢:٠٣:٢٨١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٦:١١٢٣:٢٠:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:٤١١٢:٠٣:٢٠١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٧:١٠٢٣:٢٠:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خان ببین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خان ببین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر خان ببین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خان ببین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٣:٤٢١٢:٠٣:٤٩١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٣:١٣٢٣:٢٠:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٢٨١٢:٠٣:٤٣١٧:٣٥:٢٨١٧:٥٤:١٣٢٣:٢٠:٤٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣١:١٣١٢:٠٣:٣٦١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٥:١٢٢٣:٢٠:٤٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٩:٥٨١٢:٠٣:٢٨١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٦:١١٢٣:٢٠:٣٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:٤١١٢:٠٣:٢٠١٧:٣٨:٣٠١٧:٥٧:١٠٢٣:٢٠:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:٢٤١٢:٠٣:١١١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٨:٠٩٢٣:٢٠:٢٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٠٦١٢:٠٣:٠٢١٧:٤٠:٣٠١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٠:١٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٤:٤٧١٢:٠٢:٥٢١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٠٥٢٣:٢٠:٠٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٣:٢٧١٢:٠٢:٤١١٧:٤٢:٢٩١٨:٠١:٠٢٢٣:١٩:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٢:٠٦١٢:٠٢:٣٠١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:٠٠٢٣:١٩:٤٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٠:٤٥١٢:٠٢:١٩١٧:٤٤:٢٦١٨:٠٢:٥٧٢٣:١٩:٣٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٩:٢٣١٢:٠٢:٠٧١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:٥٤٢٣:١٩:٢٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٨:٠٠١٢:٠١:٥٤١٧:٤٦:٢١١٨:٠٤:٥١٢٣:١٩:١١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٣٧١٢:٠١:٤١١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٤٧٢٣:١٨:٥٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٥:١٣١٢:٠١:٢٧١٧:٤٨:١٦١٨:٠٦:٤٣٢٣:١٨:٤٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٣:٤٨١٢:٠١:١٣١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:٣٩٢٣:١٨:٣٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٢:٢٣١٢:٠٠:٥٩١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٣٥٢٣:١٨:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٠:٤٤١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:٣١٢٣:١٨:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٣٢١٢:٠٠:٢٩١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٢٦٢٣:١٧:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠٠:١٤١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٢١٢٣:١٧:٢٨
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٦:٣٨١١:٥٩:٥٨١٧:٥٣:٥٢١٨:١٢:١٦٢٣:١٧:١١
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٥:١١١١:٥٩:٤٢١٧:٥٤:٤٨١٨:١٣:١١٢٣:١٦:٥٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٣:٤٣١١:٥٩:٢٥١٧:٥٥:٤٣١٨:١٤:٠٦٢٣:١٦:٣٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٢:١٥١١:٥٩:٠٩١٧:٥٦:٣٧١٨:١٥:٠٠٢٣:١٦:١٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٠:٤٧١١:٥٨:٥٢١٧:٥٧:٣٢١٨:١٥:٥٥٢٣:١٥:٥٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٥:٥٩:١٩١١:٥٨:٣٥١٧:٥٨:٢٦١٨:١٦:٤٩٢٣:١٥:٣٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٧:٥٠١١:٥٨:١٨١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٤٤٢٣:١٥:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٦:٢١١١:٥٨:٠٠١٨:٠٠:١٥١٨:١٨:٣٨٢٣:١٤:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٤:٥٢١١:٥٧:٤٣١٨:٠١:٠٩١٨:١٩:٣٢٢٣:١٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر خان ببین شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خان ببین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خان ببین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خان ببین

خان به بین یکی از شهرهای استان گلستان و زادگاه حکیم نامی ابوالقاسم میرفندرسکی است. این شهر مرکز بخش فندرسک از توابع شهرستان رامیان است و از سوی غرب ۵۵ کیلومتر از شهر گرگان و از سوی شرق ۳۰ کیلومتر از شهر گنبد کاووس فاصله دارد

شهر خان ببین در ویکیپدیا

شهر خان ببین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خان ببین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خان ببین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خان ببین بر روی نقشه

شهر خان ببین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خان ببین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر خان ببین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر خان ببین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خان ببین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خان ببین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خان ببین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خان ببین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خان ببین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خان ببین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خان ببین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خان ببین
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ خان ببین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خان ببین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو