جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خان ببین

رامیان | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز خان ببین


اذان صبح: ٠٣:٤٢:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خان ببین (شهرستان رامیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر خان ببین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خان ببین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خان ببین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
هر زمان كه نتوانید به خواسته ای برسید، بدانید كه فرصتی برای آموختن نكته ای مهم از اندیشه ها و رفتارتان به دست آورده اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خان ببین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خان ببین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خان ببین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خان ببین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خان ببین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خان ببین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٧:١٩١٢:٥٠:١٨١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٥٢٠٠:٠٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٤:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٣:١٤١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٩٠٠:٠٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١١:٥٤١٢:٤٩:٢٢١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٠:٣٤١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٣١٠٠:٠٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٩:١٥١٢:٤٨:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٧:٥٧١٢:٤٨:٤٤١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٢٣٠٠:٠٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٦:٤٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٣١:٠١١٩:٥٠:١٩٠٠:٠١:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٨:٢١١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:١٥٠٠:٠١:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٨:١٠١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٢:١١٠٠:٠١:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٨:٠٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٠٨٠٠:٠٠:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠١:٤١١٢:٤٧:٥٠١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٠٤٠٠:٠٠:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٠:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٧:٣١١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٥٧٢٣:٥٩:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٨:٠٦١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٥٣٢٣:٥٩:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٦:٥٦١٢:٤٧:١٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٥٠٢٣:٥٩:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥٥:٤٨١٢:٤٧:٠٧١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٨:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٤:٤١١٢:٤٧:٠١١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٨:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٦:٥٤١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٣٩٢٣:٥٨:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٦:٤٩١٩:٤١:٤١٢٠:٠١:٣٥٢٣:٥٨:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٣٤٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٧:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٥٧:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٩:٢٣١٢:٤٦:٣٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤٦:٣١١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٢٠٢٣:٥٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٧:٢٥١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٦:١٥٢٣:٥٦:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٦:٢٨١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:١١٢٣:٥٦:٣٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٥:٣٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٨:٠٦٢٣:٥٦:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٩:٠١٢٣:٥٦:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خان ببین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خان ببین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خان ببین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خان ببین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر خان ببین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خان ببین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خان ببین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خان ببین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر خان ببین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خان ببین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خان ببین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٧:٢٦١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٧:١٠٢٣:٥٤:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٨٠٥:٣٦:٤٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٨:٠١٢٣:٥٤:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٦:١٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٨:٥٠٢٣:٥٤:٣٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٠٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٩:٣٩٢٣:٥٤:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٥٠٥:٣٥:٠١١٢:٤٧:٠١١٩:٥٩:٢٥٢٠:٢٠:٢٧٢٣:٥٤:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢١٠٥:٣٤:٢٩١٢:٤٧:٠٨٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢١:١٤٢٣:٥٤:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٠٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٧:١٥٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٢:٠١٢٣:٥٤:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٠٠٥:٣٣:٣٠١٢:٤٧:٢٣٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٢:٤٧٢٣:٥٤:١٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٣٠٥:٣٣:٠٣١٢:٤٧:٣٠٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٣:٣١٢٣:٥٤:١٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٨٠٥:٣٢:٣٨١٢:٤٧:٣٩٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٤:١٥٢٣:٥٤:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٣٢:١٥١٢:٤٧:٤٨٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٤:٥٧٢٣:٥٤:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٣١:٥٣١٢:٤٧:٥٧٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٥:٣٩٢٣:٥٤:١٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٣١:٣٣١٢:٤٨:٠٦٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٦:١٩٢٣:٥٤:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٣١:١٥١٢:٤٨:١٦٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٦:٥٩٢٣:٥٤:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٣٠:٥٨١٢:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٧:٣٧٢٣:٥٤:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٣٠:٤٣١٢:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٨:١٤٢٣:٥٤:٢٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٣٠:٣٠١٢:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٨:٤٩٢٣:٥٤:٢٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٥٠٥:٣٠:١٩١٢:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٩:٢٤٢٣:٥٤:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٢٠٥:٣٠:١٠١٢:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٩:٥٧٢٣:٥٤:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٢٠٥:٣٠:٠٢١٢:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٣٠:٢٨٢٣:٥٤:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٩:٥٦١٢:٤٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٣٠:٥٩٢٣:٥٤:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٩:٥٢١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٣١:٢٧٢٣:٥٤:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٧٠٥:٢٩:٤٩١٢:٤٩:٥٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٣١:٥٥٢٣:٥٥:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٩:٤٨١٢:٥٠:١١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٢:٢١٢٣:٥٥:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٠٠٥:٢٩:٤٩١٢:٥٠:٢٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٢:٤٥٢٣:٥٥:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٢٩:٥٢١٢:٥٠:٣٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٣:٠٨٢٣:٥٥:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٥٠٥:٢٩:٥٦١٢:٥٠:٤٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٣:٢٩٢٣:٥٥:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٣٠:٠٢١٢:٥١:٠٢٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٣:٤٩٢٣:٥٥:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٠٠٥:٣٠:١٠١٢:٥١:١٥٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٤:٠٦٢٣:٥٦:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٣٠:٢٠١٢:٥١:٢٨٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٤:٢٣٢٣:٥٦:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٦٠٥:٣٠:٣١١٢:٥١:٤٢٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٤:٣٧٢٣:٥٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خان ببین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خان ببین شهر خان ببین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر خان ببین شهر خان ببین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خان ببین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خان ببین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خان ببین

خان به بین یکی از شهرهای استان گلستان و زادگاه حکیم نامی ابوالقاسم میرفندرسکی است. این شهر مرکز بخش فندرسک از توابع شهرستان رامیان است و از سوی غرب ۵۵ کیلومتر از شهر گرگان و از سوی شرق ۳۰ کیلومتر از شهر گنبد کاووس فاصله دارد

شهر خان ببین در ویکیپدیا

شهر خان ببین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خان ببین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خان ببین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خان ببین بر روی نقشه

شهر خان ببین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خان ببین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر خان ببین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر خان ببین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خان ببین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خان ببین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خان ببین دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق خان ببین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خان ببین
زمان پخش اذان زنده به افق خان ببین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خان ببین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خان ببین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خان ببین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خان ببین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خان ببین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو