جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خانی یک

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز خانی یک


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٤:١١

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانی یک (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای خانی یک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خانی یک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانی یک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

بوذرجمهر
بهترین كارها این است كه درجوانی دانش اندوزی و در پیری به كاربری.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانی یک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانی یک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانی یک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خانی یک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانی یک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خانی یک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٢:٠٨١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢١:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠١:٥٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٦٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠١:٣٩١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٠٣٠٠:٢٠:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٣:٥٥١٣:٠١:٢٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٦:٤٠٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠١:١٢١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٧٠٠:٢٠:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢١٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٧:٥٥٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٠:٣٤١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:١٠٠٠:١٩:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٢:٢١١٩:٤٩:٤٨٠٠:١٨:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٠:١١١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٨:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٩٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٠٥٠٠:١٨:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٣٤:١٠١٩:٥١:٤٣٠٠:١٨:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٢١٠٠:١٧:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٤:٠٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:٠٨١٢:٥٩:٢١١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٢:١٤١٢:٥٩:١٣١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٨٠٠:١٧:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢١:٢١١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٧:١٣١٩:٥٤:٥٧٠٠:١٦:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٠:٢٩١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٦:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:١٥٠٠:١٦:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٥:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٧:١١١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٤٠٠:١٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٥:٣٩١٢:٥٨:٢٥١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٥:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٨:٢١١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٤:١١١٢:٥٨:١٨١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٣:٢٩١٢:٥٨:١٦١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١١٠٦:١٢:٤٨١٢:٥٨:١٥١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٤:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٨:١٤١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانی یک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خانی یک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خانی یک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانی یک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانی یک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانی یک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٦:٥٩١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٣:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٢٨٠٠:١٣:٤٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:٠٧١٢:٥٨:٤٠١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٣:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٥:٤٣١٢:٥٨:٤٥١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٣:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٨:٥١١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:١٩٠٠:١٣:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٥٥٠٠:١٣:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٣:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٩:١٢١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٥٠٠:١٣:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٣:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٥٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:١٩٠٠:١٤:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٢١٠٠:١٤:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:١٦١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٤:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٢:٤١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٢١٠٠:١٤:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٤:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٧٠٠:١٤:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٤:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠١:١٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:١٠٠٠:١٤:٥٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٥:٠٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٢:٢٣١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٥:١٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠١:٤٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٥:٢٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٢:٠١٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٤٥٠٠:١٥:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٢:١٣٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٠٦٠٠:١٥:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٥:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٢:٤٥١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٢:٣٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:١٦:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٦:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٦:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٣:١٣١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٦:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:٢٤١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خانی یک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک روستای خانی یک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانی یک روستای خانی یک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانی یک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانی یک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانی یک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانی یک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانی یک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانی یک

روستای خانی یک بر روی نقشه

روستای خانی یک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانی یک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خانی یک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خانی یک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانی یک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانی یک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خانی یک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خانی یک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خانی یک
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خانی یک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خانی یک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خانی یک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خانی یک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خانی یک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانی یک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو