جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار

کمبل سلیمان | چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز خانه های خدادادابشار


اذان صبح: ٠٤:١١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٤١:٢١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای خانه های خدادادابشار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خانه های خدادادابشار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانه های خدادادابشار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
دنیا جایگاهی است كه فنا بر آن مقدّر و خروج از آن به اهلش اجباری شده است. این دنیا بر مذاق فرزندانش شیرین و بر خیره‌شوندگانش سبز و با طراوت است. این دنیا برای جوینده‌اش شتابان است، و بر دلِ نظاره‌كننده‌اش مخلوط كننده و فریبا.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانه های خدادادابشار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانه های خدادادابشار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خانه های خدادادابشار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانه های خدادادابشار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خانه های خدادادابشار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٠٥:٣١١٢:٢٧:١٤١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٥:٥٦٢٣:٤٨:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:٠٢٠٦:٠٤:٣٤١٢:٢٧:٠٠١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٢٥٢٣:٤٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٢٦:٤٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٦:٥٤٢٣:٤٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٢:٤٢١٢:٢٦:٣٢١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٧:٢٤٢٣:٤٧:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠١:٤٧١٢:٢٦:١٨١٨:٥١:١٢١٩:٠٧:٥٤٢٣:٤٦:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٠٥١٨:٥١:٤٠١٩:٠٨:٢٤٢٣:٤٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٢:٢٥:٥٣١٨:٥٢:٠٩١٩:٠٨:٥٤٢٣:٤٦:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٣٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٢:٣٨١٩:٠٩:٢٤٢٣:٤٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٨:١٣١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٣:٠٦١٩:٠٩:٥٥٢٣:٤٥:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٥:١٧١٨:٥٣:٣٥١٩:١٠:٢٦٢٣:٤٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:٢٤٠٥:٥٦:٣٠١٢:٢٥:٠٦١٨:٥٤:٠٤١٩:١٠:٥٧٢٣:٤٥:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٥:٣٩١٢:٢٤:٥٦١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٢٨٢٣:٤٤:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٥:٢٢٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٨:٥٥:٠٣١٩:١١:٥٩٢٣:٤٤:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٤:٠١١٢:٢٤:٣٦١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٤:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٣:١٣١٢:٢٤:٢٧١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:٠٢٢٣:٤٤:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٢:٢٦١٢:٢٤:١٩١٨:٥٦:٣٢١٩:١٣:٣٤٢٣:٤٣:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:٢٥٠٥:٥١:٤٠١٢:٢٤:١١١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٠٦٢٣:٤٣:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٠:٥٥١٢:٢٤:٠٣١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٣٨٢٣:٤٣:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٣:٥٧١٨:٥٨:٠٣١٩:١٥:١١٢٣:٤٣:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢٣:٥٠١٨:٥٨:٣٤١٩:١٥:٤٣٢٣:٤٣:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٨:٤٥١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٩:٠٤١٩:١٦:١٦٢٣:٤٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٨:٠٣١٢:٢٣:٣٩١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:٤٩٢٣:٤٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٧:٢٣١٢:٢٣:٣٥١٩:٠٠:٠٦١٩:١٧:٢٢٢٣:٤٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢٣:٣١١٩:٠٠:٣٧١٩:١٧:٥٥٢٣:٤٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٣:٢٧١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٢٩٢٣:٤٢:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢٣:٢٥١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٠٢٢٣:٤٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٢:١١١٩:١٩:٣٥٢٣:٤١:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٤:١٧١٢:٢٣:٢١١٩:٠٢:٤٣١٩:٢٠:٠٩٢٣:٤١:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٣:١٤١٩:٢٠:٤٢٢٣:٤١:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانه های خدادادابشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانه های خدادادابشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانه های خدادادابشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانه های خدادادابشار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خانه های خدادادابشار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانه های خدادادابشار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانه های خدادادابشار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خانه های خدادادابشار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خانه های خدادادابشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خانه های خدادادابشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خانه های خدادادابشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانه های خدادادابشار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانه های خدادادابشار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانه های خدادادابشار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانه های خدادادابشار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانه های خدادادابشار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٥:٥٠٢٣:٤١:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٠١١٢:٢٣:٤٠١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٢٢٢٣:٤١:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٣٨:٤١١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٦:٥٥٢٣:٤١:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٢٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٣:٥١١٩:٠٩:٣٥١٩:٢٧:٢٧٢٣:٤١:٠٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٨:٠٣١٢:٢٣:٥٧١٩:١٠:٠٥١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤١:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٥:٣٧:٤٦١٢:٢٤:٠٤١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٣٠٢٣:٤١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٩٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٤:١١١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٠١٢٣:٤١:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٧:١٥١٢:٢٤:١٨١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٣٢٢٣:٤١:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٣٧:٠٢١٢:٢٤:٢٦١٩:١٢:٠٢١٩:٣٠:٠٢٢٣:٤١:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٤:٣٥١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٣٢٢٣:٤١:٢٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٩٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٤:٤٣١٩:١٢:٥٨١٩:٣١:٠٢٢٣:٤١:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٠٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٤:٥٢١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٣٠٢٣:٤١:٣٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٥:٠٢١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٥٩٢٣:٤١:٤٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٦:١٣١٢:٢٥:١٢١٩:١٤:١٩١٩:٣٢:٢٧٢٣:٤١:٤٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٥:٢٢١٩:١٤:٤٥١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤١:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢٥:٣٢١٩:١٥:١١١٩:٣٣:٢٠٢٣:٤٢:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥١٠٥:٣٥:٥٩١٢:٢٥:٤٣١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٤٦٢٣:٤٢:٠٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٥:٥٤١٩:١٦:٠٠١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٢:١٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٦:٠٦١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٣٦٢٣:٤٢:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٦:١٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٥:٠٠٢٣:٤٢:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٦:٢٩١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٢٣٢٣:٤٢:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٥:٥٨١٢:٢٦:٤١١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٤٥٢٣:٤٢:٥٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٦:٥٤١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٣:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٧:٠٦١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٣:١٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٣٦:١١١٢:٢٧:١٩١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٣:٢٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٧:٣٢١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٣:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٧:٤٥١٩:١٩:٠٧١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٣:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٦:٣٤١٢:٢٧:٥٨١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٤:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٣٦:٤٤١٢:٢٨:١١١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٥٧٢٣:٤٤:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٦:٥٥١٢:٢٨:٢٤١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:١٢٢٣:٤٤:٣٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٧:٠٧١٢:٢٨:٣٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٢٦٢٣:٤٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خانه های خدادادابشار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانه های خدادادابشار روستای خانه های خدادادابشار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانه های خدادادابشار روستای خانه های خدادادابشار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانه های خدادادابشار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانه های خدادادابشار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانه های خدادادابشار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانه های خدادادابشار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانه های خدادادابشار

روستای خانه های خدادادابشار بر روی نقشه

روستای خانه های خدادادابشار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانه های خدادادابشار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خانه های خدادادابشار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خانه های خدادادابشار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانه های خدادادابشار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خانه های خدادادابشار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خانه های خدادادابشار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خانه های خدادادابشار
زمان پخش اذان آنلاین به افق خانه های خدادادابشار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خانه های خدادادابشار دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خانه های خدادادابشار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خانه های خدادادابشار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق خانه های خدادادابشار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانه های خدادادابشار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو