جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خانه خاتون

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خانه خاتون


اذان صبح: ٠٥:١٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٢٤
اذان مغرب: ١٩:١٢:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٤

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانه خاتون (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای خانه خاتون)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خانه خاتون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خانه خاتون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانه خاتون

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانه خاتون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانه خاتون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خانه خاتون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانه خاتون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خانه خاتون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٣٦:٣٠١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:٠٨٢٣:٥٤:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٦:٢١١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٤٧٢٣:٥٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٠:٠٤١٢:٣٦:١١١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٤:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٩:٠٩١٢:٣٦:٠٣١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٠٦٢٣:٥٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٥:٥٤١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٤٦٢٣:٥٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٥:٤٧١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:٢٦٢٣:٥٣:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٥:٣٩١٩:١٥:١٥١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٥:٣٧١٢:٣٥:٣٣١٩:١٥:٥٣١٩:٣٣:٤٦٢٣:٥٢:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٥:٢٧١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢٦٢٣:٥٢:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٥:٢١١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٠٦٢٣:٥٢:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٥:١٦١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٤٧٢٣:٥٢:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٥:١١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٢٧٢٣:٥١:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٣٥:٠٧١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٠٧٢٣:٥١:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٥:٠٤١٩:١٩:٤٠١٩:٣٧:٤٧٢٣:٥١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٥:٠١١٩:٢٠:١٧١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٩:٢٥١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٠٨٢٣:٥١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٨:٤٣١٢:٣٤:٥٧١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٤٨٢٣:٥١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٢٨٢٣:٥٠:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٧:٢٤١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٢:٤٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٠:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٤٨٢٣:٥٠:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٢٧٢٣:٥٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٠٧٢٣:٥٠:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٢٦٢٣:٥٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٠٥٢٣:٥٠:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٤٣٢٣:٥٠:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٢:٥٨١٢:٣٥:١٢١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٠:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٢:٣١١٢:٣٥:١٧١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٠٠٢٣:٥٠:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٥:٢٢١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٧:٣٨٢٣:٥٠:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانه خاتون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانه خاتون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانه خاتون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانه خاتون

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خانه خاتون

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانه خاتون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانه خاتون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای خانه خاتون

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٥:٠٨١٢:٤٤:١٠١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٣٣٠٠:٠٤:٣٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٣:٥٧١٢:٤٣:٥٢١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٠٩٠٠:٠٤:١٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٢:٤٦١٢:٤٣:٣٤١٨:٥٤:٤٩١٩:١١:٤٥٠٠:٠٣:٥٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:٠١٠٦:٣١:٣٥١٢:٤٣:١٦١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٢٠٠٠:٠٣:٣٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:٤٢:٥٨١٨:٥٥:٥٩١٩:١٢:٥٦٠٠:٠٣:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٢٥٠٦:٢٩:١٣١٢:٤٢:٤٠١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٣٢٠٠:٠٢:٥١
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٨:٠٢١٢:٤٢:٢٢١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٠٨٠٠:٠٢:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٦:٥٢١٢:٤٢:٠٤١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٤٤٠٠:٠٢:٠٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٥:٤٢١٢:٤١:٤٧١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٢٠٠٠:٠١:٤٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٤:٣٢١٢:٤١:٢٩١٨:٥٨:٥٤١٩:١٥:٥٦٠٠:٠١:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١٢:٤١:١٢١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:٣٢٠٠:٠١:٠٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٢:١٣١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٠٩٠٠:٠٠:٤٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢١:٠٤١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٤٥٠٠:٠٠:٢١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٩:٥٦١٢:٤٠:٢١١٩:٠١:١٥١٩:١٨:٢٢٢٤:٠٠:٠٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٤٠:٠٥١٩:٠١:٥٠١٩:١٨:٥٨٢٣:٥٩:٣٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٧:٤٠١٢:٣٩:٤٩١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٣٥٢٣:٥٩:١٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٩:٣٣١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٨:٥٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٥:٢٦١٢:٣٩:١٧١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٨:٣٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٤:٢٠١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٨:١٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٣:١٤١٢:٣٨:٤٧١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٠٤٢٣:٥٧:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٢:٠٩١٢:٣٨:٣٣١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٢٢٣:٥٧:٣٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١١:٠٥١٢:٣٨:١٩١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٩٢٣:٥٧:١٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٠:٠١١٢:٣٨:٠٥١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٥٧٢٣:٥٦:٥٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥٦:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٦:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٦:٥٤١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٥٥:٥٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٥:٥٣١٢:٣٧:١٤١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٣١٢٣:٥٥:٤١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٣٧:٠٢١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:١٠٢٣:٥٥:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٣:٥٣١٢:٣٦:٥١١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٤٩٢٣:٥٥:٠٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:٥٥١٢:٣٦:٤١١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای خانه خاتون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خانه خاتون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای خانه خاتون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانه خاتون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانه خاتون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خانه خاتون

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانه خاتون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانه خاتون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خانه خاتون

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٢:١٦١١:٤٥:٥٨١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٦:٥٧٢٣:٣٦:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤١:٠٥١٢:٤٥:٤٠١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٧:٣٣٠٠:٠٦:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٣٩:٥٤١٢:٤٥:٢٢١٨:٥١:١٧١٩:٠٨:٠٩٠٠:٠٥:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤١٠٦:٣٨:٤٢١٢:٤٥:٠٤١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٤٥٠٠:٠٥:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:٣١١٢:٤٤:٤٦١٨:٥٢:٢٨١٩:٠٩:٢١٠٠:٠٥:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٦:٢٠١٢:٤٤:٢٨١٨:٥٣:٠٤١٩:٠٩:٥٧٠٠:٠٤:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٣٥:٠٨١٢:٤٤:١٠١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٣٣٠٠:٠٤:٣٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٣:٥٧١٢:٤٣:٥٢١٨:٥٤:١٤١٩:١١:٠٩٠٠:٠٤:١٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٢:٤٦١٢:٤٣:٣٤١٨:٥٤:٤٩١٩:١١:٤٥٠٠:٠٣:٥٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠١٠٦:٣١:٣٥١٢:٤٣:١٦١٨:٥٥:٢٤١٩:١٢:٢٠٠٠:٠٣:٣٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:٤٢:٥٨١٨:٥٥:٥٩١٩:١٢:٥٦٠٠:٠٣:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٥٠٦:٢٩:١٣١٢:٤٢:٤٠١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٣٢٠٠:٠٢:٥١
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٨:٠٢١٢:٤٢:٢٢١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٠٨٠٠:٠٢:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٦:٥٢١٢:٤٢:٠٤١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٤٤٠٠:٠٢:٠٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٥:٤٢١٢:٤١:٤٧١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٢٠٠٠:٠١:٤٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٤:٣٢١٢:٤١:٢٩١٨:٥٨:٥٤١٩:١٥:٥٦٠٠:٠١:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٣:٢٢١٢:٤١:١٢١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:٣٢٠٠:٠١:٠٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٢:١٣١٢:٤٠:٥٥١٩:٠٠:٠٤١٩:١٧:٠٩٠٠:٠٠:٤٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢١:٠٤١٢:٤٠:٣٨١٩:٠٠:٣٩١٩:١٧:٤٥٠٠:٠٠:٢١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٩:٥٦١٢:٤٠:٢١١٩:٠١:١٥١٩:١٨:٢٢٢٤:٠٠:٠٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٤٧١٢:٤٠:٠٥١٩:٠١:٥٠١٩:١٨:٥٨٢٣:٥٩:٣٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٧:٤٠١٢:٣٩:٤٩١٩:٠٢:٢٥١٩:١٩:٣٥٢٣:٥٩:١٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٦:٣٣١٢:٣٩:٣٣١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:١٢٢٣:٥٨:٥٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٥:٢٦١٢:٣٩:١٧١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٤٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٤:٢٠١٢:٣٩:٠٢١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٨:١٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٣:١٤١٢:٣٨:٤٧١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٠٤٢٣:٥٧:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٢:٠٩١٢:٣٨:٣٣١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٢:٤٢٢٣:٥٧:٣٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١١:٠٥١٢:٣٨:١٩١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٩٢٣:٥٧:١٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٠:٠١١٢:٣٨:٠٥١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٥٧٢٣:٥٦:٥٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٠٧:١٢١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥٦:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:٣٩١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٦:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خانه خاتون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خانه خاتون روستای خانه خاتون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای خانه خاتون روستای خانه خاتون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانه خاتون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانه خاتون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانه خاتون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانه خاتون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانه خاتون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانه خاتون

روستای خانه خاتون بر روی نقشه

روستای خانه خاتون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانه خاتون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانه خاتون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانه خاتون
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای خانه خاتون + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای خانه خاتون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خانه خاتون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانه خاتون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانه خاتون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خانه خاتون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خانه خاتون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا خانه خاتون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خانه خاتون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خانه خاتون
زمان پخش اذان آنلاین به افق خانه خاتون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خانه خاتون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خانه خاتون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانه خاتون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو