جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خانقاه

شیرامین | آذرشهر | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز خانقاه


اذان صبح: ٠٤:١٦:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:٤٤:٣٦
اذان مغرب: ٢١:٠٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٠٧

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانقاه (شهرستان آذرشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای خانقاه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خانقاه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانقاه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

امام سجاد (ع)
بسیار عجیب است از كسانى كه براى این دنیاى زودگذر و فانى كار مى كنند و خون دل مى خورند ولى آخرت را كه باقى و ابدى است رها و فراموش كرده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانقاه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانقاه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانقاه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خانقاه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانقاه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خانقاه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٣١٠٦:٥٣:١٦١٣:٢٦:٥٨٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٤١:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٦:٤٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٢٣٠٠:٤٠:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٩٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٦:٢٩٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٢١٠٠:٤٠:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٦:١٦٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:١٨٠٠:٣٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٧:٤٤١٣:٢٦:٠٢٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٩:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٩:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٥:٠٣١٣:٢٥:٣٧٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٨:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٠٠٦:٤٣:٤٤١٣:٢٥:٢٤٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١١٠٦:٤٢:٢٥١٣:٢٥:١٢٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٣٨:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٤١:٠٧١٣:٢٥:٠١٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٧:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢٤:٥٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٠١٠٠:٣٧:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٤:٤٠٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٧:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٧:١٩١٣:٢٤:٣٠٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٦:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٤:٢٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٣٦:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٤:٥٢١٣:٢٤:١١٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٣٦:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٤:٠٣٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٥١٠٠:٣٥:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٣٢:٣٠١٣:٢٣:٥٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٣٥:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٣:٤٧٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٨٠٦:٣٠:١١١٣:٢٣:٤١٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٣:٣٤٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٤:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٣:٢٩٢٠:١٩:٣٤٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٤:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٦:٥٣١٣:٢٣:٢٣٢٠:٢٠:٢٨٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٣٣:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢٣:١٩٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٣:١٥٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٣:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:٢٣:١٢٢٠:٢٣:١١٢٠:٤٣:٣١٠٠:٣٣:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٣:٠٩٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٣٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٠٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٣:٠٧٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٢:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:١٨٠٦:٢٠:٥١١٣:٢٣:٠٥٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٢١٠٠:٣٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٣:٠٤٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٧:١٨٠٠:٣٢:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانقاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانقاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای خانقاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانقاه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خانقاه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانقاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانقاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای خانقاه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای خانقاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خانقاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای خانقاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانقاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانقاه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانقاه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانقاه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانقاه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانقاه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٦٠٦:١٢:٣٣١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٣٠:٣٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١١:٥٣١٣:٢٣:٢٥٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٣٠:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٦:١١:١٥١٣:٢٣:٣٠٢٠:٣٦:١٠٢٠:٥٧:٢١٠٠:٣٠:٢٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٦:١٠:٣٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٨:١١٠٠:٣٠:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٦:١٠:٠٤١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٠:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٦:٠٩:٣١١٣:٢٣:٤٨٢٠:٣٨:٢٩٢٠:٥٩:٤٨٠٠:٣٠:١١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٦:٠٩:٠٠١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٩:١٣٢١:٠٠:٣٦٠٠:٣٠:٠٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠٨:٣١١٣:٢٤:٠٣٢٠:٣٩:٥٧٢١:٠١:٢٢٠٠:٣٠:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:٢٤:١١٢٠:٤٠:٤٠٢١:٠٢:٠٨٠٠:٣٠:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٧:٣٧١٣:٢٤:١٩٢٠:٤١:٢٢٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٠:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٦:٠٧:١٣١٣:٢٤:٢٨٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٣:٣٦٠٠:٣٠:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٦:٠٦:٥٠١٣:٢٤:٣٧٢٠:٤٢:٤٣٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٠:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٦:٠٦:٢٩١٣:٢٤:٤٧٢٠:٤٣:٢١٢١:٠٤:٥٩٠٠:٣٠:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٦:١١١٣:٢٤:٥٦٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٥:٣٩٠٠:٣٠:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٦:٠٥:٥٣١٣:٢٥:٠٧٢٠:٤٤:٣٦٢١:٠٦:١٨٠٠:٣٠:٠٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:٢٥:١٧٢٠:٤٥:١١٢١:٠٦:٥٥٠٠:٣٠:١٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٨٠٦:٠٥:٢٤١٣:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٤٦٢١:٠٧:٣٢٠٠:٣٠:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٦:٠٥:١٣١٣:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:١٩٢١:٠٨:٠٧٠٠:٣٠:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٦:٠٥:٠٣١٣:٢٥:٥٠٢٠:٤٦:٥١٢١:٠٨:٤٠٠٠:٣٠:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٦:٠٤:٥٤١٣:٢٦:٠٢٢٠:٤٧:٢١٢١:٠٩:١٢٠٠:٣٠:٢٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٨٠٦:٠٤:٤٨١٣:٢٦:١٤٢٠:٤٧:٥١٢١:٠٩:٤٣٠٠:٣٠:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٦:٠٤:٤٣١٣:٢٦:٢٦٢٠:٤٨:١٩٢١:١٠:١٢٠٠:٣٠:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٢٦:٣٩٢٠:٤٨:٤٥٢١:١٠:٤٠٠٠:٣٠:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٨٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢٦:٥١٢٠:٤٩:١٠٢١:١١:٠٦٠٠:٣١:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥١٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢٧:٠٤٢٠:٤٩:٣٤٢١:١١:٣١٠٠:٣١:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٦:٠٤:٤٣١٣:٢٧:١٧٢٠:٤٩:٥٦٢١:١١:٥٤٠٠:٣١:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٤٠٦:٠٤:٤٧١٣:٢٧:٣٠٢٠:٥٠:١٧٢١:١٢:١٥٠٠:٣١:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٦:٠٤:٥٣١٣:٢٧:٤٣٢٠:٥٠:٣٦٢١:١٢:٣٥٠٠:٣١:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٦:٠٥:٠١١٣:٢٧:٥٦٢٠:٥٠:٥٤٢١:١٢:٥٣٠٠:٣١:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٨:٠٩٢٠:٥١:١٠٢١:١٣:٠٩٠٠:٣٢:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٦:٠٥:٢١١٣:٢٨:٢٢٢٠:٥١:٢٤٢١:١٣:٢٣٠٠:٣٢:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خانقاه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانقاه روستای خانقاه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خانقاه روستای خانقاه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانقاه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانقاه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانقاه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانقاه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانقاه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانقاه

روستای خانقاه بر روی نقشه

روستای خانقاه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانقاه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای خانقاه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای خانقاه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خانقاه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانقاه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خانقاه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا خانقاه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ خانقاه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خانقاه
زمان پخش اذان مستقیم به افق خانقاه
زمان پخش اذان آنلاین به افق خانقاه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خانقاه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خانقاه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو