جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خانقاه علیا

کیونات | سنقر | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز خانقاه علیا


اذان صبح: ٠٥:٤١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٥٩
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٠٢

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانقاه علیا (شهرستان سنقر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای خانقاه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خانقاه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خانقاه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
از تعظیم خداست تعظیم پیران كردن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانقاه علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانقاه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانقاه علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خانقاه علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانقاه علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خانقاه علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٨:٤٩٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:١٧٠٠:٣٣:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣٤:٤١١٣:١٨:٤٠٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٢:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٣:٣٥١٣:١٨:٣١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٥٩٠٠:٣٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٢:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣١:٢٥١٣:١٨:١٥٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٢:٠٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣٠:٢٢١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣١:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٨:٠٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٨:١٩١٣:١٧:٥٥٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣١:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٧:١٩١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣١:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٦:٢١١٣:١٧:٤٥٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣٠:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٥:٢٣١٣:١٧:٤٠٢٠:١٠:٢٧٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٠:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٧:٣٦٢٠:١١:١٥٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٠:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٧:٣٣٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣١٠٠:٣٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٧:٣٠٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٩:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢١:٤٦١٣:١٧:٢٨٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٩:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٠:٥٥١٣:١٧:٢٦٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٢٠:٠٥١٣:١٧:٢٥٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٢٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٩:١٧١٣:١٧:٢٤٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٩:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٨:٣٠١٣:١٧:٢٥٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢٨:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:١٢٠٦:١٧:٤٤١٣:١٧:٢٥٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٨:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٧:٠٠١٣:١٧:٢٧٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:١٠٠٠:٢٨:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٦:١٨١٣:١٧:٢٨٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٥:٣٧١٣:١٧:٣١٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٢٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٤:٥٧١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٨:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٤:١٩١٣:١٧:٣٧٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤١:٢٣٠٠:٢٨:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٣:٤٢١٣:١٧:٤١٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:١٠٠٠:٢٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٣:٠٧١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٢٨:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٧:٥١٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٢٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٢:٠٢١٣:١٧:٥٧٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانقاه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانقاه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانقاه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانقاه علیا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خانقاه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانقاه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانقاه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای خانقاه علیا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای خانقاه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خانقاه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای خانقاه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانقاه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانقاه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خانقاه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای خانقاه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانقاه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خانقاه علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٩٠٦:٤٦:٥٣١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٣٩:٤٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤٧:٣٨١٣:٢٣:٣١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٩:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٣:١٥١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٤٠٠:٣٩:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٩٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٢:٥٩١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٩:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٢:٤٢١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٢٤٠٠:٣٩:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٧٠٦:٥٠:٣٤١٣:٢٢:٢٤١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٠٣٠٠:٣٨:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥١:١٨١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٢٠٠:٣٨:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢١:٤٨١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٣٨:٣٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٢:٤٥١٣:٢١:٣٠١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٣٨:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٣:٢٩١٣:٢١:١١١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٣٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٤:١٣١٣:٢٠:٥٢١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:١١٠٠:٣٨:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٤:٥٦١٣:٢٠:٣٣١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٧:٤٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٣٩١٣:٢٠:١٣١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٣٧:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٦:٢٣١٣:١٩:٥٣١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٣٧:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٧:٠٦١٣:١٩:٣٣١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٣٣٠٠:٣٧:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٧:٤٩١٣:١٩:١٣١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٠٨٠٠:٣٦:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٦:٥٨:٣٢١٣:١٨:٥٢١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٤٢٠٠:٣٦:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٠٠٦:٥٩:١٥١٣:١٨:٣١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٦:١٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٩:٥٨١٣:١٨:١٠١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٥٠٠٠:٣٦:٠٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٦٠٧:٠٠:٤١١٣:١٧:٤٩١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٢:٢٤٠٠:٣٥:٤٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠١:٢٤١٣:١٧:٢٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٧٠٠:٣٥:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٧:٠٧١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٣١٠٠:٣٥:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٢:٥٠١٣:١٦:٤٥١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٨:٠٤٠٠:٣٤:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٣:٣٣١٣:١٦:٢٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٦:٣٧٠٠:٣٤:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٤:١٦١٣:١٦:٠٢١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:١٠٠٠:٣٤:٢٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٤:٥٩١٣:١٥:٤١١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٣:٤٤٠٠:٣٤:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٥:٤٣١٣:١٥:١٩١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:١٧٠٠:٣٣:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٦:٢٦١٣:١٤:٥٨١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٥٠٠٠:٣٣:٢٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٧:٠٩١٣:١٤:٣٧١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:٢٣٠٠:٣٣:٠٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٧:٥٣١٣:١٤:١٥١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٧:٥٧٠٠:٠٢:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:٠٨:٣٧١٢:١٣:٥٤١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٢:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خانقاه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خانقاه علیا روستای خانقاه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای خانقاه علیا روستای خانقاه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانقاه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانقاه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانقاه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانقاه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانقاه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانقاه علیا

روستای خانقاه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانقاه علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای خانقاه علیا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای خانقاه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خانقاه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانقاه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خانقاه علیا دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ خانقاه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق خانقاه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خانقاه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خانقاه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خانقاه علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خانقاه علیا
افق شرعی امروز فردا خانقاه علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانقاه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو