جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خانجان خانی

ده پیر شمالی | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز خانجان خانی


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٢١
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٣٣:١٣
نیمه شب: ٢٣:١٨:٤٠

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خانجان خانی (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای خانجان خانی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خانجان خانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خانجان خانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الکساندر دوما
وقتی که زنان دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند؛ حتی جنایاتمان را. ولی وقتی که دوستمان نمی دارند، ارزشی حتی برای فضائل مان قایل نمی شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خانجان خانی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خانجان خانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانجان خانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خانجان خانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خانجان خانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خانجان خانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٤:٠٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:١١٠٠:٢٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣١:٥٠١٣:١٣:٥١١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٣:٤٢١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٣:٣٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٨:٤٣١٣:١٣:٢٦١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٨:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٣:١٩١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٨:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٦:٤٣١٣:١٣:١٣٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٧:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٣:٠١٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٧:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٣:٥٢١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٧:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٢:٥٧١٣:١٢:٥١٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٦:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٢:٠٣١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٦:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢١:١١١٣:١٢:٤٤٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٦:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٠:١٩١٣:١٢:٤١٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٦:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٩:٣٠١٣:١٢:٣٩٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٥:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٨:٤١١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٥٠٠:٢٥:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٧:٥٤١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٢٥:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٧:٠٨١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢٥:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٦:٢٣١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٣٧٠٠:٢٥:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٥:٤٠١٣:١٢:٣٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٥:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٤:٥٨١٣:١٢:٣٧٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٤:١٨١٣:١٢:٣٩٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٤:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٣:٣٩١٣:١٢:٤٢٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٣:٠١١٣:١٢:٤٥٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٢:٢٥١٣:١٢:٤٨٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٣:١٤٠٠:٢٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١١:٥١١٣:١٢:٥٢٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٢٤:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٤٠٦:١١:١٧١٣:١٢:٥٧٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٢٤:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٠:٤٦١٣:١٣:٠٢٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٤:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٠:١٦١٣:١٣:٠٨٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانجان خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانجان خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خانجان خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خانجان خانی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خانجان خانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خانجان خانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانجان خانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خانجان خانی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خانجان خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خانجان خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خانجان خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خانجان خانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانجان خانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خانجان خانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای خانجان خانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خانجان خانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خانجان خانی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٦:٥١١٢:٠٠:٣٦١٧:٣٣:٥٤١٧:٥١:٥٢٢٣:١٩:٥١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٧:٤١١٢:٠٠:٢٨١٧:٣٢:٤٨١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٩:٤١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٨:٣١١٢:٠٠:٢١١٧:٣١:٤٣١٧:٤٩:٤٥٢٣:١٩:٣١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٩:٢٢١٢:٠٠:١٤١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٨:٤٣٢٣:١٩:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٠:١٣١٢:٠٠:٠٨١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٧:٤٢٢٣:١٩:١٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣١:٠٤١٢:٠٠:٠٣١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٤٣٢٣:١٩:٠٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣١:٥٦١١:٥٩:٥٨١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٥:٤٤٢٣:١٨:٥٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٢:٤٨١١:٥٩:٥٥١٧:٢٦:٣٦١٧:٤٤:٤٧٢٣:١٨:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٧٠٦:٣٣:٤٠١١:٥٩:٥٢١٧:٢٥:٣٨١٧:٤٣:٥١٢٣:١٨:٤٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٤:٣٣١١:٥٩:٤٩١٧:٢٤:٤١١٧:٤٢:٥٦٢٣:١٨:٤٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٥:٢٦١١:٥٩:٤٨١٧:٢٣:٤٦١٧:٤٢:٠٣٢٣:١٨:٣٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٦:١٩١١:٥٩:٤٧١٧:٢٢:٥١١٧:٤١:١١٢٣:١٨:٣٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٣٧:١٣١١:٥٩:٤٨١٧:٢١:٥٨١٧:٤٠:٢٠٢٣:١٨:٢٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:٠٧١١:٥٩:٤٩١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٣١٢٣:١٨:٢٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٩:٠١١١:٥٩:٥٠١٧:٢٠:١٧١٧:٣٨:٤٣٢٣:١٨:٢٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٩:٥٥١١:٥٩:٥٣١٧:١٩:٢٨١٧:٣٧:٥٦٢٣:١٨:٢٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٠:٥٠١١:٥٩:٥٦١٧:١٨:٤١١٧:٣٧:١١٢٣:١٨:٢٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤١:٤٥١٢:٠٠:٠١١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٢٨٢٣:١٨:٢٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٢:٤٠١٢:٠٠:٠٦١٧:١٧:١٠١٧:٣٥:٤٦٢٣:١٨:٢٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٣:٣٥١٢:٠٠:١٢١٧:١٦:٢٧١٧:٣٥:٠٥٢٣:١٨:٢٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٣٠١٢:٠٠:١٩١٧:١٥:٤٦١٧:٣٤:٢٦٢٣:١٨:٣١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٥:٢٥١٢:٠٠:٢٦١٧:١٥:٠٦١٧:٣٣:٤٩٢٣:١٨:٣٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٦:٢١١٢:٠٠:٣٥١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:١٣٢٣:١٨:٤٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٧:١٦١٢:٠٠:٤٤١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٣٩٢٣:١٨:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٨:١٢١٢:٠٠:٥٤١٧:١٣:١٧١٧:٣٢:٠٦٢٣:١٨:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٠٨١٢:٠١:٠٥١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:٣٥٢٣:١٨:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٠:٠٣١٢:٠١:١٧١٧:١٢:١٢١٧:٣١:٠٦٢٣:١٩:٠٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٠:٥٩١٢:٠١:٣٠١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٣٩٢٣:١٩:١٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥١:٥٥١٢:٠١:٤٤١٧:١١:١٥١٧:٣٠:١٣٢٣:١٩:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٢:٥٠١٢:٠١:٥٨١٧:١٠:٤٩١٧:٢٩:٤٩٢٣:١٩:٣٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خانجان خانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خانجان خانی روستای خانجان خانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای خانجان خانی روستای خانجان خانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خانجان خانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خانجان خانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خانجان خانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خانجان خانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خانجان خانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خانجان خانی

روستای خانجان خانی بر روی نقشه

روستای خانجان خانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خانجان خانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خانجان خانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خانجان خانی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای خانجان خانی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خانجان خانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خانجان خانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خانجان خانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خانجان خانی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خانجان خانی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خانجان خانی
زمان پخش اذان مستقیم به افق خانجان خانی
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ خانجان خانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خانجان خانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خانجان خانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خانجان خانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خانجان خانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خانجان خانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو