جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خاصه سرا

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خاصه سرا

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٣٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاصه سرا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای خاصه سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خاصه سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاصه سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
آدم عادی منتظر می ماند تا فرد دیگری در او انگیزه ایجاد كند و تصور می كند كه شیوه تفكر او نتیجه شرایط و زندگی اوست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاصه سرا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاصه سرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاصه سرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خاصه سرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاصه سرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خاصه سرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٩:١٥١٣:١٤:٢٢١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٤:٠٧١٩:٥١:٠٢٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٣:٥٤١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:١٦٠٠:٢٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٣:٤٠١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:١٤٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٩٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٣:٢٧١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٣:١٥١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٣١:٠٤١٣:١٣:٠٢١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٥:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٢:٥٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٢:٣٩١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٥:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٢:٢٨١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٤:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٤٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٢:١٨١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٤:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٠:١٥٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٤:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٣:٢٢١٣:١١:٥٨٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٣:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٢:٠٩١٣:١١:٤٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٠:٥٦١٣:١١:٤١٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢٣:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٩:٤٥١٣:١١:٣٣٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٢:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤١٠٦:١٨:٣٥١٣:١١:٢٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٧:٢٦١٣:١١:١٩٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:١٨١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢١:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٥٠٦:١٥:١١١٣:١١:٠٧٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢١:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٤:٠٦١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢١:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١١:٥٨١٣:١٠:٥٣٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢٠:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٢٠٦:١٠:٥٧١٣:١٠:٥٠٢٠:١١:١٦٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٠:٤٧٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٠:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٠:٤٥٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢٠:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٨:٠٠١٣:١٠:٤٣٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٧:٠٤١٣:١٠:٤٢٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٢٩٠٠:١٩:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٦:١٠١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاصه سرا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خاصه سرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خاصه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاصه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای خاصه سرا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاصه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاصه سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خاصه سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای خاصه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاصه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خاصه سرا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خاصه سرا روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای خاصه سرا روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خاصه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاصه سرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خاصه سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاصه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاصه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خاصه سرا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٦:٥٦١٨:١١:٠١١٨:٢٩:٣٥٢٣:٢٣:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٠٧١٢:٠٦:٣٥١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٨:٠١٢٣:٢٣:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٣:٥٨١٢:٠٦:١٤١٨:٠٧:٥٤١٨:٢٦:٢٧٢٣:٢٣:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٤:٥٠١٢:٠٥:٥٣١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٥٤٢٣:٢٢:٥٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠٥:٣٣١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٢:٤٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٦:٣٤١٢:٠٥:١٢١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٤٨٢٣:٢٢:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٧:٢٦١٢:٠٤:٥٢١٨:٠١:٤٢١٨:٢٠:١٥٢٣:٢٢:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٨:١٩١٢:٠٤:٣٢١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:٤٣٢٣:٢١:٤٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٩:١٢١٢:٠٤:١٢١٧:٥٨:٣٨١٨:١٧:١٢٢٣:٢١:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٠٥١٢:٠٣:٥٣١٧:٥٧:٠٦١٨:١٥:٤٠٢٣:٢١:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٠:٥٨١٢:٠٣:٣٤١٧:٥٥:٣٥١٨:١٤:٠٩٢٣:٢٠:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١١:٥١١٢:٠٣:١٥١٧:٥٤:٠٤١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٠:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٢:٥٦١٧:٥٢:٣٣١٨:١١:٠٩٢٣:٢٠:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٣:٣٩١٢:٠٢:٣٨١٧:٥١:٠٣١٨:٠٩:٤٠٢٣:١٩:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٠٢:٢١١٧:٤٩:٣٤١٨:٠٨:١١٢٣:١٩:٤٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٥:٢٧١٢:٠٢:٠٣١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٦:٤٣٢٣:١٩:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٦:٢٢١٢:٠١:٤٦١٧:٤٦:٣٦١٨:٠٥:١٥٢٣:١٩:٠٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:١٧١٢:٠١:٣٠١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٣:٤٨٢٣:١٨:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٨:١٣١٢:٠١:١٤١٧:٤٣:٤١١٨:٠٢:٢٢٢٣:١٨:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٩:٠٩١٢:٠٠:٥٩١٧:٤٢:١٤١٨:٠٠:٥٧٢٣:١٨:١٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٠:٠٥١٢:٠٠:٤٤١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٩:٣٢٢٣:١٨:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢١:٠٢١٢:٠٠:٢٩١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:٠٨٢٣:١٧:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢١:٥٨١٢:٠٠:١٥١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٦:٤٥٢٣:١٧:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٥٦١٢:٠٠:٠٢١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٥:٢٣٢٣:١٧:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:٥٣١١:٥٩:٤٩١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٠٢٢٣:١٧:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٥١١١:٥٩:٣٧١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:٤١٢٣:١٦:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٤٩١١:٥٩:٢٥١٧:٣٢:٢٩١٧:٥١:٢٢٢٣:١٦:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٤٨١١:٥٩:١٥١٧:٣١:٠٩١٧:٥٠:٠٣٢٣:١٦:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٧:٤٧١١:٥٩:٠٤١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٨:٤٦٢٣:١٦:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٨:٤٦١١:٥٨:٥٥١٧:٢٨:٣١١٧:٤٧:٢٩٢٣:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خاصه سرا روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای خاصه سرا روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاصه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاصه سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاصه سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاصه سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاصه سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاصه سرا

روستای خاصه سرا بر روی نقشه

روستای خاصه سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاصه سرا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای خاصه سرا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای خاصه سرا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای خاصه سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاصه سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خاصه سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاصه سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خاصه سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خاصه سرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خاصه سرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خاصه سرا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خاصه سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خاصه سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خاصه سرا
افق شرعی امروز فردا خاصه سرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو