جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خاصه سرا

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز خاصه سرا


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٥
اذان ظهر: ١٢:٢٧:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٢٩

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاصه سرا (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای خاصه سرا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خاصه سرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خاصه سرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فریمن
آن كس كه می تواند از بدی جلوگیری نماید و با وجود این چنین نمی كند، خود دستیار كسی است كه بدی می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاصه سرا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاصه سرا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاصه سرا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خاصه سرا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاصه سرا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خاصه سرا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:٥١١٣:١٢:٢٦١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٢:١٦١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٤:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٤:١٩١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٤:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٣:٠٥١٣:١١:٥٧٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٥٢١٣:١١:٤٨٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:٤٠١٣:١١:٤٠٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٢٩١٣:١١:٣٢٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:١٩٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٧:١٠١٣:١١:١٨٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٢:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٦:٠٣١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢١:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٤:٥٦١٣:١١:٠٧٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢١:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٣:٥١١٣:١١:٠١٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٢:٤٧١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢١:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١١:٤٤١٣:١٠:٥٣٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٥٧٠٠:٢٠:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٢٠٦:١٠:٤٣١٣:١٠:٥٠٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٠:٤٧٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٢٠:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٨:٤٤١٣:١٠:٤٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٤٩٠٠:١٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٧:٤٧١٣:١٠:٤٣٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٤٦٠٠:١٩:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٦:٥١١٣:١٠:٤٢٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٤٣٠٠:١٩:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٥:٥٧١٣:١٠:٤١٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٣٩٠٠:١٩:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٠:٤١٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٧:٣٥٠٠:١٩:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠٤:١٣١٣:١٠:٤٢٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٨:٣١٠٠:١٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٠٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٤٣٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:٢٦٠٠:١٨:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠٢:٣٥١٣:١٠:٤٥٢٠:١٩:٢٥٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٤٠٦:٠١:٤٨١٣:١٠:٤٨٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:١٥٠٠:١٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠١:٠٣١٣:١٠:٥١٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٨:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٦٠٦:٠٠:٢٠١٣:١٠:٥٤٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٩٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:٥٤٠٠:١٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٨:٥٨١٣:١١:٠٣٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٧:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٨:٢٠١٣:١١:٠٨٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٥:٣٧٠٠:١٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاصه سرا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خاصه سرا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای خاصه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاصه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای خاصه سرا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:٢٠١٧:٥١:١٩٢٣:٤٢:١٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٤٢:٢٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢١:٣١١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٣:٢٧٢٣:٤٢:٤٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢٧:٣١١٧:٣٤:٤١١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤٢:٥٩
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:١٧٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٧:٤١١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٣٦٢٣:٤٣:١٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٣٧٠٧:١٩:٠٨١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٣:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٨:١٨١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٧:٤٥٢٣:٤٣:٣٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١١٠٧:١٧:٢٥١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٥٠٢٣:٤٣:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٦:٣١١٢:٢٨:١١١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:٥٤٢٣:٤٣:٥٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٣٩٠٧:١٥:٣٦١٢:٢٨:١٧١٧:٤١:٢٥١٨:٠٠:٥٩٢٣:٤٤:٠٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٤:٣٨١٢:٢٨:٢١١٧:٤٢:٣٢١٨:٠٢:٠٣٢٣:٤٤:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:١٣:٤٠١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٣:٠٧٢٣:٤٤:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٤٠١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٤:١١٢٣:٤٤:٣٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:١٥٠٧:١١:٣٨١٢:٢٨:٣١١٧:٤٥:٥١١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٤:٣٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٠:٣٥١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٦:١٩٢٣:٤٤:٤٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٩:٣١١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٧:٢٣٢٣:٤٤:٤٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٨:٢٦٢٣:٤٤:٤٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٠:١٥١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٤:٤٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٦:١١١٢:٢٨:٣١١٧:٥١:٢٠١٨:١٠:٣٢٢٣:٤٤:٥١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٥:٠٢١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٢:٢٥١٨:١١:٣٥٢٣:٤٤:٥١
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٤:٥١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٢:٤٠١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٤:٣٥١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٢٧١٢:٢٨:١٨١٧:٥٥:٣٩١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:١٣١٢:٢٨:١٣١٧:٥٦:٤٣١٨:١٥:٤٥٢٣:٤٤:٤٥
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٥٨١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٧:٤٧١٨:١٦:٤٧٢٣:٤٤:٤٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٧:٤٣١٢:٢٨:٠١١٧:٥٨:٥١١٨:١٧:٤٨٢٣:٤٤:٣٧
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٢٤٠٦:٥٦:٢٦١٢:٢٧:٥٤١٧:٥٩:٥٤١٨:١٨:٤٩٢٣:٤٤:٣٢
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٥:٠٨١٢:٢٧:٤٦١٨:٠٠:٥٧١٨:١٩:٥١٢٣:٤٤:٢٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٣:٥٠١٢:٢٧:٣٨١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٥١٢٣:٤٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاصه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاصه سرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاصه سرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای خاصه سرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاصه سرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاصه سرا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٦:٣١١٢:٢٥:٢٧١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٤:٥٧٢٣:٤٠:٢٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٦:٠٠١٢:٢٥:٤٤١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٦:٠٠٢٣:٤٠:٤١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٥:٢٧١٢:٢٦:٠٠١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٧:٠٣٢٣:٤١:٠١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٨٠٧:٢٤:٥٣١٢:٢٦:١٦١٧:٢٨:٠٠١٧:٤٨:٠٧٢٣:٤١:٢٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٤:١٦١٢:٢٦:٣٠١٧:٢٩:٠٦١٧:٤٩:١٠٢٣:٤١:٣٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١١٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٦:٤٤١٧:٣٠:١٣١٧:٥٠:١٤٢٣:٤١:٥٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٢:٥٧١٢:٢٦:٥٧١٧:٣١:٢٠١٧:٥١:١٩٢٣:٤٢:١٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٤٢:٢٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢١:٣١١٢:٢٧:٢٠١٧:٣٣:٣٤١٧:٥٣:٢٧٢٣:٤٢:٤٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٠:٤٥١٢:٢٧:٣١١٧:٣٤:٤١١٧:٥٤:٣٢٢٣:٤٢:٥٩
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:١٩:٥٧١٢:٢٧:٤١١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٥:٣٦٢٣:٤٣:١٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٧٠٧:١٩:٠٨١٢:٢٧:٥٠١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٦:٤١٢٣:٤٣:٢٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٨:١٨١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٧:٤٥٢٣:٤٣:٣٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١١٠٧:١٧:٢٥١٢:٢٨:٠٥١٧:٣٩:١١١٧:٥٨:٥٠٢٣:٤٣:٤٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٦:٣١١٢:٢٨:١١١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:٥٤٢٣:٤٣:٥٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٩٠٧:١٥:٣٦١٢:٢٨:١٧١٧:٤١:٢٥١٨:٠٠:٥٩٢٣:٤٤:٠٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:١٤:٣٨١٢:٢٨:٢١١٧:٤٢:٣٢١٨:٠٢:٠٣٢٣:٤٤:١٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:١٣:٤٠١٢:٢٨:٢٥١٧:٤٣:٣٨١٨:٠٣:٠٧٢٣:٤٤:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٤٠١٢:٢٨:٢٨١٧:٤٤:٤٥١٨:٠٤:١١٢٣:٤٤:٣٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١١:٣٨١٢:٢٨:٣١١٧:٤٥:٥١١٨:٠٥:١٥٢٣:٤٤:٣٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٠٠٧:١٠:٣٥١٢:٢٨:٣٢١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٦:١٩٢٣:٤٤:٤٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٩:٣١١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٧:٢٣٢٣:٤٤:٤٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:٠٨:٢٦١٢:٢٨:٣٣١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٨:٢٦٢٣:٤٤:٤٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٧:١٩١٢:٢٨:٣٢١٧:٥٠:١٥١٨:٠٩:٢٩٢٣:٤٤:٤٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٦:١١١٢:٢٨:٣١١٧:٥١:٢٠١٨:١٠:٣٢٢٣:٤٤:٥١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٥:٠٢١٢:٢٨:٢٨١٧:٥٢:٢٥١٨:١١:٣٥٢٣:٤٤:٥١
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٣:٥١١٢:٢٨:٢٥١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٤:٥١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٢٠٧:٠٢:٤٠١٢:٢٨:٢٢١٧:٥٤:٣٥١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٤:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠١:٢٧١٢:٢٨:١٨١٧:٥٥:٣٩١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٤:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:١٣١٢:٢٨:١٣١٧:٥٦:٤٣١٨:١٥:٤٥٢٣:٤٤:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خاصه سرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاصه سرا روستای خاصه سرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاصه سرا روستای خاصه سرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاصه سرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاصه سرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاصه سرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاصه سرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاصه سرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاصه سرا

روستای خاصه سرا بر روی نقشه

روستای خاصه سرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاصه سرا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خاصه سرا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای خاصه سرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خاصه سرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاصه سرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ خاصه سرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ خاصه سرا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خاصه سرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خاصه سرا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خاصه سرا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خاصه سرا
افق شرعی امروز فردا خاصه سرا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خاصه سرا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاصه سرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو