جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر خاش

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز خاش


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٣٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٤١
اذان مغرب: ١٩:٠٠:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خاش (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر خاش)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خاش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خاش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خاش

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خاش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر خاش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خاش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٠:٠٥١٢:٢٣:٠٥١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:٥٤٢٣:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٠٠٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:٣١٢٣:٤١:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٨:١٧١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٧:٤٠١٩:١٥:٠٨٢٣:٤١:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٧:٢٤١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٨:١٥١٩:١٥:٤٦٢٣:٤٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤١٠٥:٤٦:٣٢١٢:٢٢:٢٩١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٢٣٢٣:٤٠:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٤٥:٤١١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٩:٢٦١٩:١٧:٠١٢٣:٤٠:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٤:٥١١٢:٢٢:١٤١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٠:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٤:٠١١٢:٢٢:٠٨١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:١٦٢٣:٤٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٢:٠١١٩:٠١:١٣١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٩:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٢١:٥٦١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٣٢٢٣:٣٩:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٢١:٥١١٩:٠٢:٢٤١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٩:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٠:٥٥١٢:٢١:٤٦١٩:٠٣:٠٠١٩:٢٠:٤٨٢٣:٣٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٢٩٠٥:٤٠:١١١٢:٢١:٤٢١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٩:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢١:٣٩١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٠٤٢٣:٣٨:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٣٥٠٥:٣٨:٤٦١٢:٢١:٣٦١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٤٢٢٣:٣٨:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٠٠٥:٣٨:٠٦١٢:٢١:٣٤١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٢٠٢٣:٣٨:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٧:٢٦١٢:٢١:٣٢١٩:٠٥:٥٩١٩:٢٣:٥٨٢٣:٣٨:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢١:٣١١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٨:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٠٣٠٥:٣٦:١١١٢:٢١:٣٠١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:١٤٢٣:٣٨:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٥:٣٥١٢:٢١:٣٠١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٥:٠٠١٢:٢١:٣١١٩:٠٨:٢١١٩:٢٦:٣٠٢٣:٣٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٣٤:٢٧١٢:٢١:٣٢١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٠٨٢٣:٣٧:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:٥١٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢١:٣٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢١:٣٧١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٧:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢١:٣٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٠٠٢٣:٣٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٢:٢٦١٢:٢١:٤٣١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٣٧٢٣:٣٧:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣١:٥٩١٢:٢١:٤٧١٩:١١:٥٢١٩:٣٠:١٣٢٣:٣٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٣١:٣٤١٢:٢١:٥٢١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٥٠٢٣:٣٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣١:٠٩١٢:٢١:٥٧١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاش

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خاش

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر خاش

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٢:٠٢١٢:٣٠:٤٥١٨:٣٩:٥٤١٨:٥٦:٣٦٢٣:٥١:٤٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٠:٥٣١٢:٣٠:٢٧١٨:٤٠:٢٧١٨:٥٧:٠٩٢٣:٥١:٢١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:١٩:٤٤١٢:٣٠:٠٩١٨:٤٠:٥٩١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥١:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:١٨:٣٦١٢:٢٩:٥١١٨:٤١:٣٢١٨:٥٨:١٦٢٣:٥٠:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٧:٢٨١٢:٢٩:٣٣١٨:٤٢:٠٤١٨:٥٨:٤٩٢٣:٥٠:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٦:١٩١٢:٢٩:١٥١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٩:٢٢٢٣:٤٩:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٥:١١١٢:٢٨:٥٧١٨:٤٣:٠٩١٨:٥٩:٥٦٢٣:٤٩:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٤:٠٣١٢:٢٨:٣٩١٨:٤٣:٤١١٩:٠٠:٢٩٢٣:٤٩:١٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٢:٥٦١٢:٢٨:٢٢١٨:٤٤:١٤١٩:٠١:٠٢٢٣:٤٨:٥٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١١:٤٩١٢:٢٨:٠٤١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:٣٦٢٣:٤٨:٣٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٠:٤١١٢:٢٧:٤٧١٨:٤٥:١٩١٩:٠٢:١٠٢٣:٤٨:١٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٠٩:٣٥١٢:٢٧:٣٠١٨:٤٥:٥١١٩:٠٢:٤٣٢٣:٤٧:٤٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٠٨:٢٨١٢:٢٧:١٣١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٧:٢٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢٦:٥٦١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٣:٥١٢٣:٤٧:٠٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٦:١٧١٢:٢٦:٤٠١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:٢٥٢٣:٤٦:٤٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٢٦:٢٤١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٤:٥٩٢٣:٤٦:٢٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٦:٠٨١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٦:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٥:٥٢١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٦:٠٨٢٣:٤٥:٤٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠١:٥٩١٢:٢٥:٣٧١٨:٤٩:٤١١٩:٠٦:٤٣٢٣:٤٥:٢٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٠:٥٦١٢:٢٥:٢٢١٨:٥٠:١٤١٩:٠٧:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢٥:٠٨١٨:٥٠:٤٨١٩:٠٧:٥٣٢٣:٤٤:٤٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٨:٥١١٢:٢٤:٥٤١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٤:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٧:٥٠١٢:٢٤:٤٠١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٢:٢٩١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤٣:٤٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٥:٤٩١٢:٢٤:١٤١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:١٥٢٣:٤٣:٢٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٤:٠١١٨:٥٣:٣٧١٩:١٠:٥١٢٣:٤٣:١١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٣:٥٢١٢:٢٣:٤٩١٨:٥٤:١١١٩:١١:٢٧٢٣:٤٢:٥٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٣:٣٧١٨:٥٤:٤٦١٩:١٢:٠٤٢٣:٤٢:٣٥
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٢٤٠٥:٥١:٥٧١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٤٠٢٣:٤٢:١٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥١:٠٠١٢:٢٣:١٦١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:١٧٢٣:٤٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خاش

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خاش

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٢٨:٥٤١١:٣٢:٣٣١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٣:١٦٢٣:٢٣:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٧:٤٥١٢:٣٢:١٥١٨:٣٧:١٠١٨:٥٣:٥٠٢٣:٥٣:٢٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٢٦:٣٧١٢:٣١:٥٧١٨:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٢٣٢٣:٥٣:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٢٥:٢٨١٢:٣١:٣٩١٨:٣٨:١٦١٨:٥٤:٥٦٢٣:٥٢:٤٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٤:١٩١٢:٣١:٢١١٨:٣٨:٤٩١٨:٥٥:٣٠٢٣:٥٢:٢٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٣:١٠١٢:٣١:٠٣١٨:٣٩:٢١١٨:٥٦:٠٣٢٣:٥٢:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٢:٠٢١٢:٣٠:٤٥١٨:٣٩:٥٤١٨:٥٦:٣٦٢٣:٥١:٤٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٠:٥٣١٢:٣٠:٢٧١٨:٤٠:٢٧١٨:٥٧:٠٩٢٣:٥١:٢١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:١٩:٤٤١٢:٣٠:٠٩١٨:٤٠:٥٩١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥١:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:١٨:٣٦١٢:٢٩:٥١١٨:٤١:٣٢١٨:٥٨:١٦٢٣:٥٠:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٧:٢٨١٢:٢٩:٣٣١٨:٤٢:٠٤١٨:٥٨:٤٩٢٣:٥٠:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٢٠٦:١٦:١٩١٢:٢٩:١٥١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٩:٢٢٢٣:٤٩:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٥:١١١٢:٢٨:٥٧١٨:٤٣:٠٩١٨:٥٩:٥٦٢٣:٤٩:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٤:٠٣١٢:٢٨:٣٩١٨:٤٣:٤١١٩:٠٠:٢٩٢٣:٤٩:١٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٢:٥٦١٢:٢٨:٢٢١٨:٤٤:١٤١٩:٠١:٠٢٢٣:٤٨:٥٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١١:٤٩١٢:٢٨:٠٤١٨:٤٤:٤٦١٩:٠١:٣٦٢٣:٤٨:٣٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٠:٤١١٢:٢٧:٤٧١٨:٤٥:١٩١٩:٠٢:١٠٢٣:٤٨:١٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:٠٩:٣٥١٢:٢٧:٣٠١٨:٤٥:٥١١٩:٠٢:٤٣٢٣:٤٧:٤٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٠٨:٢٨١٢:٢٧:١٣١٨:٤٦:٢٤١٩:٠٣:١٧٢٣:٤٧:٢٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢٦:٥٦١٨:٤٦:٥٦١٩:٠٣:٥١٢٣:٤٧:٠٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٨٠٦:٠٦:١٧١٢:٢٦:٤٠١٨:٤٧:٢٩١٩:٠٤:٢٥٢٣:٤٦:٤٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٠٥:١٢١٢:٢٦:٢٤١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٤:٥٩٢٣:٤٦:٢٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٤:٠٧١٢:٢٦:٠٨١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٦:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٥:٥٢١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٦:٠٨٢٣:٤٥:٤٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠١:٥٩١٢:٢٥:٣٧١٨:٤٩:٤١١٩:٠٦:٤٣٢٣:٤٥:٢٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٠:٥٦١٢:٢٥:٢٢١٨:٥٠:١٤١٩:٠٧:١٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٥:٥٩:٥٣١٢:٢٥:٠٨١٨:٥٠:٤٨١٩:٠٧:٥٣٢٣:٤٤:٤٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٥:٥٨:٥١١٢:٢٤:٥٤١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٤:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٧:٥٠١٢:٢٤:٤٠١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٦:٤٩١٢:٢٤:٢٦١٨:٥٢:٢٩١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤٣:٤٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٥:٤٩١٢:٢٤:١٤١٨:٥٣:٠٣١٩:١٠:١٥٢٣:٤٣:٢٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خاش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خاش شهر خاش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر خاش شهر خاش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خاش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خاش

خاش یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. جمعیت این شهر بر پایه آمار سرشماری سال ۸۵ برابر با ۵۶۶۸۳ نفر است. خاش دارای کارخانه سیمان است. کشاورزی در روستاهای پیرامون خاش بیشتر توسط مهاجران یزدی انجام می‌گیرد

شهر خاش در ویکیپدیا

شهر خاش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خاش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خاش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خاش بر روی نقشه

شهر خاش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خاش

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خاش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خاش
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر خاش + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر خاش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر خاش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خاش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خاش رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا خاش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا خاش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق خاش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خاش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ خاش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خاش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خاش
زمان پخش اذان آنلاین به افق خاش

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خاش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو