جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خاجالی

چم سنگر | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز خاجالی

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٥:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٣٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاجالی (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای خاجالی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خاجالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاجالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كلود برنار
انسان چیزی نمی‌آموزد، مگر با سفر از شناخته‌ها به ناشناخته‌ها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاجالی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاجالی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاجالی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خاجالی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاجالی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خاجالی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٦:٠٣١٣:١٤:٥٩١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٤:٥٠١٣:١٤:٤٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٣٠٠:٣١:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٣:٣٧١٣:١٤:٣٠١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٣١:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٢:٢٥١٣:١٤:١٦١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٣١:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٤١:١٤١٣:١٤:٠٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٠:٠٤١٣:١٣:٥٠١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:١٩٠٠:٣٠:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٣:٣٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٣٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٧٠٦:٣٧:٤٥١٣:١٣:٢٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٣:١٣١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٩:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٣:٠٢١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٩:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٢:٥١١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:١٢٠٠:٢٨:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:١٧١٣:١٢:٤٠١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٥٩٠٠:٢٨:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٢:١٢١٣:١٢:٣٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٤٧٠٠:٢٨:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣١:٠٨١٣:١٢:٢١١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٧:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٢:١٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٧:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٢:٠٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٧:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:١١:٥٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٧:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٧:٠٣١٣:١١:٤٨١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٦:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:١١:٤١١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣١٠٠:٢٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:١١:٣٥١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٦:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:١١:٢٩١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:١٤١٣:١١:٢٤٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٥:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٢:٢٠١٣:١١:٢٠٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٥:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢١:٢٧١٣:١١:١٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٥:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٠:٣٥١٣:١١:١٢٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٩:٤٤١٣:١١:٠٩٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٨:٥٥١٣:١١:٠٧٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٨:٠٧١٣:١١:٠٦٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٧:٢٠١٣:١١:٠٤٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاجالی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خاجالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خاجالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاجالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای خاجالی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاجالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاجالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خاجالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای خاجالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاجالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خاجالی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خاجالی روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای خاجالی روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خاجالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاجالی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خاجالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاجالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاجالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خاجالی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٦:١٤١٣:١٦:٣٦٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:١٦٠٠:٢٦:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٦:٢٨١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:٢٨٠٠:٢٦:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٦:٤٣١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٢٦:٥٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٧:١٥٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٧:١٧١٣:١٧:٢٨٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٢٧:١٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٢٧:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٧:٥٧١٣:١٧:٥٣٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٧:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠٨:١٨١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٢٨:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٨:١٧٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٢٨:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٢٧:٤٦٢٠:٤٨:٠٠٠٠:٢٨:٣٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٢٨:٥١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٧:٤٠٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٩:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٠:٢٠١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٧:٣٥٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٢٩:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:١٠:٤٨١٣:١٩:١٣٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٢٩:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٧٠٦:١١:١٦١٣:١٩:٢٣٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٢٦٠٠:٢٩:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١١:٤٦١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٧:٠٩٢٠:٤٧:١٤٠٠:٣٠:٠٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٢:١٦١٣:١٩:٤٣٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٠١٠٠:٣٠:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٦:١٢:٤٧١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٣٠:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٣:١٩١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٠:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٠:٠٩٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:١٠٠٠:٣١:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:١٤:٢٥١٣:٢٠:١٧٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣١:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٠:٢٥٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣١:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٠:٣٢٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣١:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٢:٠٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٢:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٢:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٧:٥٩١٣:٢٠:٥٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٨:٣٧١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٣٣:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٩:١٥١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٣:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٩:٥٤١٣:٢١:٠٧٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٣:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢١:١٠٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٣:٣٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خاجالی روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای خاجالی روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاجالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاجالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاجالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاجالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاجالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاجالی

روستای خاجالی بر روی نقشه

روستای خاجالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاجالی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای خاجالی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای خاجالی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای خاجالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاجالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خاجالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاجالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا خاجالی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خاجالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خاجالی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق خاجالی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ خاجالی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خاجالی
زمان پخش اذان زنده به افق خاجالی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خاجالی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو