جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خاجالی

چم سنگر | خرم آباد | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز خاجالی


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:١٩
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٢٨:١٩
نیمه شب: ٢٣:١٨:٤٢

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاجالی (شهرستان خرم آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای خاجالی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خاجالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خاجالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
برای زندگی فكر كنید، اما غصه نخورید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاجالی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاجالی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاجالی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خاجالی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاجالی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خاجالی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣١:٥٧١٣:١٢:٢٩١٩:٥٣:٣١٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٢:٢٠١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٩:٥١١٣:١٢:١١١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٨:٥٠١٣:١٢:٠٣١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٧:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٧:٤٩١٣:١١:٥٥١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٦:٤٩١٣:١١:٤٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٦:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٥:٥١١٣:١١:٤١١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٦:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٤:٥٣١٣:١١:٣٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٥٧١٣:١١:٢٩١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٩٠٠:٢٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:٠٢١٣:١١:٢٤٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٥:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٢:٠٨١٣:١١:٢٠٢٠:٠٠:٥٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٥:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢١:١٥١٣:١١:١٦٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٥:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٠:٢٣١٣:١١:١٢٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٢٩٠٠:٢٥:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٩:٣٣١٣:١١:٠٩٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٤:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٨:٤٣١٣:١١:٠٧٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٧:٥٦١٣:١١:٠٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٧:٠٩١٣:١١:٠٤٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٤:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٦:٢٤١٣:١١:٠٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٤:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٥:٤٠١٣:١١:٠٤٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢٤:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٤:٥٧١٣:١١:٠٥٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٤:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٤:١٦١٣:١١:٠٦٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٣٦١٣:١١:٠٨٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٢٣:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٢:٥٨١٣:١١:١٠٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٣:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٣٠٦:١٢:٢١١٣:١١:١٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٣:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:٤٦١٣:١١:١٧٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٣:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١١:١٢١٣:١١:٢١٢٠:١١:٥٢٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٠:٣٩١٣:١١:٢٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٣:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١١٠٦:١٠:٠٨١٣:١١:٣١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٣:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٩:٣٩١٣:١١:٣٦٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاجالی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خاجالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خاجالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاجالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای خاجالی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاجالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاجالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خاجالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای خاجالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاجالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خاجالی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥١:٢٥١٢:٠٠:٤٢١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٨:٣٩٢٣:١٨:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٢:١٩١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٨:١٩٢٣:١٨:٤٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٣:١٤١٢:٠١:١٥١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٨:٠١٢٣:١٨:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٤:٠٨١٢:٠١:٣٢١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:٤٥٢٣:١٩:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:٠٢١٢:٠١:٥١١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٣٠٢٣:١٩:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٥:٥٥١٢:٠٢:١٠١٧:٠٨:١١١٧:٢٧:١٨٢٣:١٩:٤٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٦:٤٨١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٩:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٧:٤١١٢:٠٢:٥١١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٥٨٢٣:٢٠:١٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٨:٣٣١٢:٠٣:١٢١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٠:٣٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٣:٣٤١٧:٠٧:٣٠١٧:٢٦:٤٥٢٣:٢٠:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٧:٠٠:١٦١٢:٠٣:٥٦١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٦:٤١٢٣:٢١:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٦٠٧:٠١:٠٧١٢:٠٤:٢٠١٧:٠٧:٢١١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢١:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٠٠٧:٠١:٥٧١٢:٠٤:٤٣١٧:٠٧:١٩١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢١:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٢:٤٦١٢:٠٥:٠٨١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٦:٤١٢٣:٢٢:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٥:٣٣١٧:٠٧:٢١١٧:٢٦:٤٤٢٣:٢٢:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٩٠٧:٠٤:٢٢١٢:٠٥:٥٨١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٦:٤٩٢٣:٢٢:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٥:٠٩١٢:٠٦:٢٤١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:٥٦٢٣:٢٣:٢٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٥:٥٥١٢:٠٦:٥٠١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٧:٠٥٢٣:٢٣:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٦:٤٠١٢:٠٧:١٧١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٧:١٥٢٣:٢٤:١١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٢٤١٢:٠٧:٤٤١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٢٧٢٣:٢٤:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٨:٠٧١٢:٠٨:١٢١٧:٠٨:١١١٧:٢٧:٤١٢٣:٢٥:٠٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٨:٤٩١٢:٠٨:٤٠١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٥:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٩:٣٠١٢:٠٩:٠٨١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٨:١٣٢٣:٢٥:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١٠:٠٩١٢:٠٩:٣٧١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٨:٣٢٢٣:٢٦:٢٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٤٠٧:١٠:٤٨١٢:١٠:٠٦١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٨:٥٣٢٣:٢٦:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١١:٢٥١٢:١٠:٣٥١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٧:١٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٤٠٧:١٢:٠١١٢:١١:٠٤١٧:١٠:٠٥١٧:٢٩:٣٨٢٣:٢٧:٤٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٧٠٧:١٢:٣٦١٢:١١:٣٤١٧:١٠:٣٠١٧:٣٠:٠٤٢٣:٢٨:١٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:١٣:١٠١٢:١٢:٠٣١٧:١٠:٥٦١٧:٣٠:٣٠٢٣:٢٨:٤٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣١٠٧:١٣:٤٢١٢:١٢:٣٣١٧:١١:٢٤١٧:٣٠:٥٩٢٣:٢٩:١٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خاجالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خاجالی روستای خاجالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای خاجالی روستای خاجالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاجالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاجالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاجالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاجالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاجالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاجالی

روستای خاجالی بر روی نقشه

روستای خاجالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاجالی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای خاجالی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای خاجالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خاجالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاجالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق خاجالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خاجالی
زمان پخش اذان مستقیم به افق خاجالی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خاجالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خاجالی
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ خاجالی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق خاجالی
زمان پخش اذان آنلاین به افق خاجالی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاجالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو