جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای خاتون آباد

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خاتون آباد

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٤٧:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٢٢
اذان مغرب: ١٩:٤٧:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:٠١

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاتون آباد (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای خاتون آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای خاتون آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاتون آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر ندانی به كجا می روی، پس به راستی هیچ اهمیتی نخواهد داشت كه چگونه به آنجا می رسی!

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاتون آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاتون آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاتون آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای خاتون آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاتون آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خاتون آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٧:٢١١٢:٤١:٢٥١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٢:٥٥٠٠:٠١:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٦:١٩١٢:٤١:١٠١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٣:٢٩٠٠:٠٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٢٠٦:١٥:١٧١٢:٤٠:٥٦١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٠٤٠٠:٠٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٤:١٦١٢:٤٠:٤٢١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٤:٣٩٠٠:٠٠:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٣:١٦١٢:٤٠:٢٩١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٢:١٦١٢:٤٠:١٥١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٥:٥٠٢٣:٥٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١١:١٧١٢:٤٠:٠٣١٩:٠٩:١٤١٩:٢٦:٢٥٢٣:٥٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٠:١٨١٢:٣٩:٥١١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٧:٠١٢٣:٥٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٩:٢١١٢:٣٩:٣٩١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٣٧٢٣:٥٨:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٣٩:٢٧١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:١٢٢٣:٥٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٧:٢٨١٢:٣٩:١٦١٩:١١:٢٩١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥٨:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٠٦:٣٢١٢:٣٩:٠٦١٩:١٢:٠٤١٩:٢٩:٢٥٢٣:٥٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٥:٣٨١٢:٣٨:٥٦١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٧:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٨:٤٦١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٣٨٢٣:٥٧:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:٥١١٢:٣٨:٣٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:١٤٢٣:٥٧:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٨:٢٩١٩:١٤:٢٢١٩:٣١:٥١٢٣:٥٦:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٢:٠٩١٢:٣٨:٢١١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٦:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠١:١٩١٢:٣٨:١٤١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٠٦٢٣:٥٦:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣٨:٠٧١٩:١٦:٠٧١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٦:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٨:٠٠١٩:١٦:٤٢١٩:٣٤:٢٠٢٣:٥٥:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٨:٥٥١٢:٣٧:٥٥١٩:١٧:١٧١٩:٣٤:٥٨٢٣:٥٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٧:٥٠١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:١٣٠٥:٥٧:٢٤١٢:٣٧:٤٥١٩:١٨:٢٨١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٧:٤١١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٥١٢٣:٥٥:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٧:٣٨١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٢٩٢٣:٥٥:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٥:١٦١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٠:١٥١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٤٥٢٣:٥٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٧:٣١١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٠٠٢٣:٥٤:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاتون آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای خاتون آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای خاتون آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاتون آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خاتون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خاتون آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خاتون آباد روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای خاتون آباد روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاتون آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاتون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاتون آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٨:٢١١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٥٢٠٠:٠٣:٥٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤٧:٤٠١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٤:٠٨
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٩:٢٦١٢:٤٧:٤١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٤٨٠٠:٠٤:١٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٧:٤١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٤:٢٣
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٤٧:٤١١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٤:٢٩
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٠٥١٢:٤٧:٤١١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٤:٣٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٧:٣٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٢٤٠٠:٠٤:٤١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٤:٤٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٧:٣٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٤:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٧:٣٢١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٤:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٤:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٧:٢٤١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٥٥٠٠:٠٤:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٧:١٩١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:١٠٠٠:٠٥:٠١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٧:١٣١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٥:٠٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٧:٠٧١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٥:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٦:٣٢١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٥:٠٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٥:٠٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٦:٤٥١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٠٧٠٠:٠٥:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:١٦٠٠:٠٤:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٦:٢٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٤:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٠٩:١٣١٢:٤٦:١٧١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٣٠٠٠:٠٤:٥٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:٣٥٠٠:٠٤:٤٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٠:١٧١٢:٤٥:٥٦١٩:٢١:١٣١٩:٣٨:٤٠٠٠:٠٤:٤٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٠:٤٨١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٤٣٠٠:٠٤:٤٠
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١١:٢٠١٢:٤٥:٣٣١٩:١٩:٢٤١٩:٣٦:٤٦٠٠:٠٤:٣٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١١:٥١١٢:٤٥:٢١١٩:١٨:٢٨١٩:٣٥:٤٨٠٠:٠٤:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٢:٢٢١٢:٤٥:٠٨١٩:١٧:٣١١٩:٣٤:٤٩٠٠:٠٤:٢٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١٣٠٦:١٢:٥٣١٢:٤٤:٥٥١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:٤٩٠٠:٠٤:١٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٤٤:٤١١٩:١٥:٣٥١٩:٣٢:٤٩٠٠:٠٤:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٣:٥٤١٢:٤٤:٢٧١٩:١٤:٣٥١٩:٣١:٤٨٠٠:٠٣:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٤:٢٥١٢:٤٤:١٢١٩:١٣:٣٥١٩:٣٠:٤٦٠٠:٠٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاتون آباد روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای خاتون آباد روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاتون آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاتون آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاتون آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاتون آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاتون آباد

روستای خاتون آباد بر روی نقشه

روستای خاتون آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاتون آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای خاتون آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاتون آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خاتون آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ خاتون آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خاتون آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خاتون آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خاتون آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق خاتون آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خاتون آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق خاتون آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو