جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای خاتون آباد

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خاتون آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٣١
نیمه شب: ٢٣:١٢:٢٦

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای خاتون آباد (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای خاتون آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خاتون آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خاتون آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
هنگامی كه افراد، زمانی را برای انجام كاری تعیین می‌كنند و مسئولیت آن را می‌پذیرند، بازدهی بیشتری دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای خاتون آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای خاتون آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاتون آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای خاتون آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای خاتون آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان خاتون آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٧:١٥١٢:٣٩:١٤١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:٥٨٢٣:٥٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٦:٢٠١٢:٣٩:٠٤١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٣٤٢٣:٥٧:٥٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٥:٢٦١٢:٣٨:٥٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:١١٢٣:٥٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٤:٣٢١٢:٣٨:٤٥١٩:١٣:٢٢١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:٤٠١٢:٣٨:٣٦١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٢:٤٨١٢:٣٨:٢٨١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٦:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٠١:٥٨١٢:٣٨:٢٠١٩:١٥:٠٧١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠١:٠٨١٢:٣٨:١٣١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٦:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٠:١٩١٢:٣٨:٠٧١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٦:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٨:٠٠١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٩٠٥:٥٨:٤٥١٢:٣٧:٥٥١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٩٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٧:٥٠١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٥:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٠٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٧:٤٥١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٥:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٦:٣١١٢:٣٧:٤١١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٠١٢٣:٥٥:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٠٦٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٧:٣٨١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٣٩٢٣:٥٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:١٧٢٣:٥٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٤:٢٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٥٤٢٣:٥٤:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٣٧:٣١١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٣٢٢٣:٥٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:١٠٢٣:٥٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٢:٣٣١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٤٧٢٣:٥٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٥٢٣:٥٤:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٣:٥٧١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٤:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٧:٣١١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٤٠٢٣:٥٤:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٠:١٨١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٤٢٣:٥٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٣١٢٣:٥٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٢١٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٠٨٢٣:٥٣:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤٤٢٣:٥٣:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٧:٥١١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥٣:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٧:٥٦١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٥٦٢٣:٥٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاتون آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای خاتون آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای خاتون آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣١:٠٥١١:٤٢:٢٧١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:١٣٢٣:٠١:٣١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣١:٢٧١١:٤٢:٥٦١٦:٥٤:٣٠١٧:١٢:٥٠٢٣:٠٢:٠١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣١:٤٧١١:٤٣:٢٦١٦:٥٥:٠٨١٧:١٣:٢٨٢٣:٠٢:٣١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٢:٠٦١١:٤٣:٥٥١٦:٥٥:٤٨١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٣:٠١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٢:٢٣١١:٤٤:٢٣١٦:٥٦:٢٨١٧:١٤:٤٦٢٣:٠٣:٣١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٢:٣٩١١:٤٤:٥٢١٦:٥٧:٠٩١٧:١٥:٢٧٢٣:٠٤:٠٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٢:٥٤١١:٤٥:٢٠١٦:٥٧:٥١١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٤:٣٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٣:٠٧١١:٤٥:٤٧١٦:٥٨:٣٤١٧:١٦:٤٩٢٣:٠٤:٥٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٣:١٨١١:٤٦:١٤١٦:٥٩:١٧١٧:١٧:٣٢٢٣:٠٥:٢٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٣:٢٨١١:٤٦:٤١١٧:٠٠:٠١١٧:١٨:١٥٢٣:٠٥:٥٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٣:٣٧١١:٤٧:٠٧١٧:٠٠:٤٦١٧:١٨:٥٨٢٣:٠٦:٢٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٣:٤٤١١:٤٧:٣٣١٧:٠١:٣١١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٦:٥٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٣:٤٩١١:٤٧:٥٨١٧:٠٢:١٧١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٧:١٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٣:٥٣١١:٤٨:٢٣١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:١١٢٣:٠٧:٤٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٣:٥٥١١:٤٨:٤٧١٧:٠٣:٥٠١٧:٢١:٥٦٢٣:٠٨:١٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٣:٥٥١١:٤٩:١١١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٢:٤٢٢٣:٠٨:٣٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٢:٣٩٠٦:٣٣:٥٤١١:٤٩:٣٤١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٣:٢٨٢٣:٠٩:٠٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٣:٥٢١١:٤٩:٥٦١٧:٠٦:١٢١٧:٢٤:١٤٢٣:٠٩:٢٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٣:٤٨١١:٥٠:١٨١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٥:٠١٢٣:٠٩:٥٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٣:٤٢١١:٥٠:٣٩١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٠:١٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٣:٣٤١١:٥١:٠٠١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٦:٣٥٢٣:١٠:٤٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٣:٢٦١١:٥١:٢٠١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٧:٢٢٢٣:١١:٠٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٣:١٥١١:٥١:٣٩١٧:١٠:١٦١٧:٢٨:٠٩٢٣:١١:٢٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٣:٠٣١١:٥١:٥٧١٧:١١:٠٥١٧:٢٨:٥٦٢٣:١١:٤٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٢:٥٠١١:٥٢:١٥١٧:١١:٥٤١٧:٢٩:٤٤٢٣:١٢:٠٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٢:٣٤١١:٥٢:٣٢١٧:١٢:٤٣١٧:٣٠:٣١٢٣:١٢:٢٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٢:١٨١١:٥٢:٤٨١٧:١٣:٣٣١٧:٣١:١٩٢٣:١٢:٤٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٢:٠٠١١:٥٣:٠٣١٧:١٤:٢٢١٧:٣٢:٠٦٢٣:١٣:٠٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٤٠١١:٥٣:١٨١٧:١٥:١١١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٣:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١١:٣٠٠٦:٣١:١٩١١:٥٣:٣٢١٧:١٦:٠١١٧:٣٣:٤١٢٣:١٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاتون آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاتون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاتون آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٢:٥٠١١:٥٢:١٥١٧:١١:٥٤١٧:٢٩:٤٤٢٣:١٢:٠٦
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٢:٣٤١١:٥٢:٣٢١٧:١٢:٤٣١٧:٣٠:٣١٢٣:١٢:٢٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٢:١٨١١:٥٢:٤٨١٧:١٣:٣٣١٧:٣١:١٩٢٣:١٢:٤٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٢:٠٠١١:٥٣:٠٣١٧:١٤:٢٢١٧:٣٢:٠٦٢٣:١٣:٠٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣١:٤٠١١:٥٣:١٨١٧:١٥:١١١٧:٣٢:٥٤٢٣:١٣:٢١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣١:١٩١١:٥٣:٣٢١٧:١٦:٠١١٧:٣٣:٤١٢٣:١٣:٣٨
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٥٦١١:٥٣:٤٥١٧:١٦:٥٠١٧:٣٤:٢٨٢٣:١٣:٥٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٠:٣٢١١:٥٣:٥٧١٧:١٧:٣٩١٧:٣٥:١٥٢٣:١٤:٠٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٠:٠٦١١:٥٤:٠٨١٧:١٨:٢٨١٧:٣٦:٠٢٢٣:١٤:٢٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٣٩١١:٥٤:١٩١٧:١٩:١٦١٧:٣٦:٤٩٢٣:١٤:٣٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٩:١٠١١:٥٤:٢٨١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٧:٣٥٢٣:١٤:٥٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٨:٤٠١١:٥٤:٣٧١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٨:٢٢٢٣:١٥:٠٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٢٨:٠٨١١:٥٤:٤٥١٧:٢١:٤١١٧:٣٩:٠٧٢٣:١٥:١٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٢٧:٣٦١١:٥٤:٥٣١٧:٢٢:٢٨١٧:٣٩:٥٣٢٣:١٥:٢٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:٠١١١:٥٤:٥٩١٧:٢٣:١٥١٧:٤٠:٣٩٢٣:١٥:٣٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٢٦:٢٦١١:٥٥:٠٥١٧:٢٤:٠٢١٧:٤١:٢٤٢٣:١٥:٤٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٥:٤٩١١:٥٥:٠٩١٧:٢٤:٤٩١٧:٤٢:٠٨٢٣:١٥:٤٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٢٥:١١١١:٥٥:١٣١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٢:٥٣٢٣:١٥:٥٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٤:٣١١١:٥٥:١٦١٧:٢٦:٢١١٧:٤٣:٣٧٢٣:١٦:٠٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٣:٥٠١١:٥٥:١٩١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٤:٢١٢٣:١٦:٠٥
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٣:٠٨١١:٥٥:٢٠١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٥:٠٤٢٣:١٦:١٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٢:٢٥١١:٥٥:٢١١٧:٢٨:٣٧١٧:٤٥:٤٧٢٣:١٦:١٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢١:٤١١١:٥٥:٢١١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٦:٣٠٢٣:١٦:١٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٠:٥٥١١:٥٥:٢٠١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٧:١٣٢٣:١٦:١٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٠:٠٩١١:٥٥:١٩١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٧:٥٥٢٣:١٦:١٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:١٩:٢١١١:٥٥:١٦١٧:٣١:٣٣١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٦:١٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:١٨:٣٣١١:٥٥:١٤١٧:٣٢:١٦١٧:٤٩:١٨٢٣:١٦:١٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:١٧:٤٣١١:٥٥:١٠١٧:٣٢:٥٩١٧:٤٩:٥٩٢٣:١٦:١٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٦:٥٢١١:٥٥:٠٦١٧:٣٣:٤١١٧:٥٠:٤٠٢٣:١٦:١٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:١٦:٠١١١:٥٥:٠١١٧:٣٤:٢٣١٧:٥١:٢٠٢٣:١٦:١١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاتون آباد روستای خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای خاتون آباد روستای خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای خاتون آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای خاتون آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای خاتون آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای خاتون آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای خاتون آباد

روستای خاتون آباد بر روی نقشه

روستای خاتون آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای خاتون آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای خاتون آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای خاتون آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خاتون آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ خاتون آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خاتون آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق خاتون آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا خاتون آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خاتون آباد
زمان پخش اذان زنده به افق خاتون آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خاتون آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای خاتون آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو