جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر خاتون آباد

شهر بابک | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز خاتون آباد

اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠١
اذان ظهر: ١١:٣٢:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٢٩

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر خاتون آباد (شهرستان شهر بابک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر خاتون آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خاتون آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خاتون آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا بر خدا لازم است كه چیزی از امور دنیا بالا نبرد مگر این كه در (آن را روز به روز)‌ پایین‌تر ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر خاتون آباد

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر خاتون آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاتون آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر خاتون آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر خاتون آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان خاتون آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٢:٤٢١٢:٤٨:٣٥١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:١٨٠٠:٠٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢١:٣٦١٢:٤٨:٢١١٩:١٥:٣٣١٩:٣٢:٥٧٠٠:٠٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٠:٣٠١٢:٤٨:٠٦١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:٣٦٠٠:٠٦:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:٢٥١٢:٤٧:٥٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:١٥٠٠:٠٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٨:٢١١٢:٤٧:٣٩١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٥٥٠٠:٠٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٧:١٧١٢:٤٧:٢٦١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٣٤٠٠:٠٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٦:١٤١٢:٤٧:١٣١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:١٤٠٠:٠٥:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٥:١١١٢:٤٧:٠١١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٥٤٠٠:٠٥:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:١٠١٢:٤٦:٤٩١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٣٤٠٠:٠٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:١٤٠٠:٠٤:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٢:٠٩١٢:٤٦:٢٧١٩:٢١:١٢١٩:٣٨:٥٤٠٠:٠٤:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١١:١٠١٢:٤٦:١٧١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٣٤٠٠:٠٤:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٠:١١١٢:٤٦:٠٧١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٣:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٠:٥٥٠٠:٠٣:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:١٧١٢:٤٥:٤٨١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٣:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٥:٤٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:١٦٠٠:٠٢:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٩٠٦:٠٦:٢٧١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٢:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٢:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٥:١٧١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٢:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٥:١١١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٠١٠٠:٠١:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٤٢٠٠:٠١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٠٩١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠١:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠١:٢٠١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠١:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٤:٥٢١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠١:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٩:٠٢١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٨:١٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٠:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٧:٣٦١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٠:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٢:٤٩١٩:٥١:١٣٠٠:٠٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان خاتون آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خاتون آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر خاتون آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاتون آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاتون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاتون آباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاتون آباد شهر خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر خاتون آباد شهر خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاتون آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خاتون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر خاتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر خاتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خاتون آباد

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٥:٠١١١:٣٢:٤٤١٧:١٠:٠٤١٧:٢٧:٢١٢٢:٥٣:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٥:٥٥:٤٣١١:٣٢:٣٦١٧:٠٩:٠٦١٧:٢٦:٢٤٢٢:٥٣:١٩
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٥:٥٦:٢٥١١:٣٢:٢٨١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٥:٢٨٢٢:٥٣:٠٩
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٧:٠٨١١:٣٢:٢١١٧:٠٧:١١١٧:٢٤:٣٣٢٢:٥٣:٠٠
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٥:٥٧:٥١١١:٣٢:١٥١٧:٠٦:١٦١٧:٢٣:٣٩٢٢:٥٢:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٥:٥٨:٣٥١١:٣٢:٠٩١٧:٠٥:٢١١٧:٢٢:٤٦٢٢:٥٢:٤٣
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٥:٥٩:١٩١١:٣٢:٠٥١٧:٠٤:٢٨١٧:٢١:٥٤٢٢:٥٢:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٠:٠٣١١:٣٢:٠٠١٧:٠٣:٣٦١٧:٢١:٠٤٢٢:٥٢:٢٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٠:٤٨١١:٣١:٥٧١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٠:١٤٢٢:٥٢:٢٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠١:٣٣١١:٣١:٥٥١٧:٠١:٥٤١٧:١٩:٢٦٢٢:٥٢:١٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٢:١٩١١:٣١:٥٣١٧:٠١:٠٦١٧:١٨:٣٩٢٢:٥٢:١٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٣:٠٤١١:٣١:٥٢١٧:٠٠:١٨١٧:١٧:٥٤٢٢:٥٢:٠٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٣:٥١١١:٣١:٥٢١٦:٥٩:٣٢١٧:١٧:٠٩٢٢:٥٢:٠٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٤:٣٧١١:٣١:٥٣١٦:٥٨:٤٧١٧:١٦:٢٦٢٢:٥٢:٠٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٥:٢٤١١:٣١:٥٤١٦:٥٨:٠٣١٧:١٥:٤٥٢٢:٥٢:٠٢
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٦:١٢١١:٣١:٥٦١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٠٥٢٢:٥٢:٠١
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٦:٥٩١١:٣٢:٠٠١٦:٥٦:٤٠١٧:١٤:٢٦٢٢:٥٢:٠١
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٧:٤٧١١:٣٢:٠٤١٦:٥٦:٠١١٧:١٣:٤٨٢٢:٥٢:٠٢
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٨:٣٦١١:٣٢:٠٩١٦:٥٥:٢٣١٧:١٣:١٢٢٢:٥٢:٠٣
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٠٩:٢٤١١:٣٢:١٥١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:٣٨٢٢:٥٢:٠٦
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٠:١٣١١:٣٢:٢١١٦:٥٤:١١١٧:١٢:٠٥٢٢:٥٢:٠٩
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١١:٠٢١١:٣٢:٢٩١٦:٥٣:٣٧١٧:١١:٣٣٢٢:٥٢:١٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١١:٥١١١:٣٢:٣٧١٦:٥٣:٠٥١٧:١١:٠٣٢٢:٥٢:١٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٢:٤١١١:٣٢:٤٧١٦:٥٢:٣٥١٧:١٠:٣٤٢٢:٥٢:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٣:٣١١١:٣٢:٥٧١٦:٥٢:٠٦١٧:١٠:٠٧٢٢:٥٢:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٤:٢٠١١:٣٣:٠٨١٦:٥١:٣٨١٧:٠٩:٤٢٢٢:٥٢:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٥:١٠١١:٣٣:٢٠١٦:٥١:١٢١٧:٠٩:١٨٢٢:٥٢:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٦:٠٠١١:٣٣:٣٢١٦:٥٠:٤٨١٧:٠٨:٥٦٢٢:٥٢:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٦:٥٠١١:٣٣:٤٦١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٨:٣٥٢٢:٥٣:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٧:٤٠١١:٣٤:٠٠١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٨:١٦٢٢:٥٣:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر خاتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خاتون آباد شهر خاتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر خاتون آباد شهر خاتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر خاتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر خاتون آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر خاتون آباد

شهر خاتون اباد خاتون آباد یکی از شهرهای شهرستان شهر بابک در استان کرمان می‌باشد.وجود پالایشگاه ذوب مس خاتون آباد در این شهر خاتون آباد را به یکی از بخشهای صنعتی تبدیل کرده‌است

شهر خاتون آباد در ویکیپدیا

شهر خاتون آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر خاتون آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر خاتون آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر خاتون آباد بر روی نقشه

شهر خاتون آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر خاتون آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر خاتون آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر خاتون آباد
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر خاتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر خاتون آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر خاتون آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر خاتون آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق خاتون آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق خاتون آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق خاتون آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق خاتون آباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ خاتون آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق خاتون آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق خاتون آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق خاتون آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر خاتون آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو