جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حیران

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز حیران


اذان صبح: ٠٥:٣١:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٦
اذان ظهر: ١٣:١٩:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٥

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حیران (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر حیران)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر حیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

حضرت محمد (ص)
غافل‌ترین مردم كسی است كه از گردیدن‌های دنیا از حالی به حالی پند نگیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حیران

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حیران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حیران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٢٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٥:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٣:١٩٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٣:٢١١٣:١٣:١٠٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٣:٠١٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٠:٥٣١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٣:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٩:٤١١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٢٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٧:١٩١٣:١٢:٣١٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٦:١٠١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٢:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١٢:٢٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١١٠٦:١٣:٥٦١٣:١٢:١٥٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٢:٥١١٣:١٢:١٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:٤٧١٣:١٢:٠٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:١٠:٤٤١٣:١٢:٠٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٢:٠٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٠:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٨:٤٣١٣:١١:٥٨٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٧:٤٥١٣:١١:٥٦٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٠:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٦:٤٨١٣:١١:٥٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٢٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٥:٥٢١٣:١١:٥٤٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٧٠٦:٠٤:٥٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٩:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٤:٠٦١٣:١١:٥٥٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:١٧٠٠:١٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤١٠٦:٠٣:١٥١٣:١١:٥٦٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٩:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:١١:٥٨٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١١٠٦:٠١:٣٨١٣:١٢:٠١٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٤:٠٥٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٠:٥٢١٣:١٢:٠٤٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٥:٠٠٠٠:١٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٨٠٦:٠٠:٠٨١٣:١٢:٠٧٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٥:٥٤٠٠:١٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٩:٢٥١٣:١٢:١١٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٤٧٠٠:١٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٢:١٦٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٧:٤٠٠٠:١٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٨:٠٥١٣:١٢:٢١٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٨:٣٢٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیران

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر حیران

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر حیران

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٩:٣١١٣:٢١:٠٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٣٠٠:٣٦:٤٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٧:٥٨١٣:٢٠:٥٠١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١١٠٠:٣٦:٢٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٦:٢٥١٣:٢٠:٣٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٠٩٠٠:٣٥:٥٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٥٣١٣:٢٠:١٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٥:٣٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٩:٥٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٠٤٠٠:٣٥:١٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠١:٤٨١٣:١٩:٣٨١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٠٢٠٠:٣٤:٤٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣١:٣٠٠٧:٠٠:١٦١٣:١٩:٢١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٠٠٠٠:٣٤:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٨:٤٤١٣:١٩:٠٣١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣٤:٠١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٧:١٣١٣:١٨:٤٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٦٠٠:٣٣:٣٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٥:٤٢١٣:١٨:٢٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٣٣:١٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٤:١١١٣:١٨:١٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٣٢:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٢:٤٠١٣:١٧:٥٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٣٢:٢٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢١:٠٤٠٦:٥١:١٠١٣:١٧:٣٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٣٢:٠١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٧:٢٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٣١:٣٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٨:١١١٣:١٧:٠٣١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣١:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٦:٤٣١٣:١٦:٤٧١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٣٠:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٥:١٤١٣:١٦:٣١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٠:٢٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٣:٤٧١٣:١٦:١٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٠:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٧٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٦:٠١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٩:٣٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٥:٤٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٩:١٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٥:٣١١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٥:١٧١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٨:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٥:٠٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٨:٠٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٥:١٥١٣:١٤:٥٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٧:٤٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٤:٣٧١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٧:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٤:٢٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٣٥٠٠:٢٦:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٣١:٠٩١٣:١٤:١٣١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٦:٣٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٩:٤٩١٣:١٤:٠١١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٦:١١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٣:٥٠١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٥:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٧:١١١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر حیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر حیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر حیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حیران

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٨:٤٨١٢:٢٢:٥٦١٨:٢٧:٤١١٨:٤٦:٢٦٠٠:٠٨:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٢٠٧:١٧:١٦١٣:٢٢:٣٨١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٧:٢٤٠٠:٣٨:٣٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٢٠٧:١٥:٤٣١٣:٢٢:٢٠١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٢٢٠٠:٣٨:١٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٥٢٠٧:١٤:١٠١٣:٢٢:٠٢١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:٢٠٠٠:٣٧:٥٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١١٠٧:١٢:٣٧١٣:٢١:٤٤١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:١٧٠٠:٣٧:٣٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٠٠٧:١١:٠٤١٣:٢١:٢٦١٩:٣٢:٢٧١٩:٥١:١٥٠٠:٣٧:٠٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠٩:٣١١٣:٢١:٠٨١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:١٣٠٠:٣٦:٤٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٧:٥٨١٣:٢٠:٥٠١٩:٣٤:٢١١٩:٥٣:١١٠٠:٣٦:٢٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠٦:٢٥١٣:٢٠:٣٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٤:٠٩٠٠:٣٥:٥٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٤:٥٣١٣:٢٠:١٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:٠٦٠٠:٣٥:٣٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠٣:٢٠١٣:١٩:٥٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٠٤٠٠:٣٥:١٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٧:٠١:٤٨١٣:١٩:٣٨١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٠٢٠٠:٣٤:٤٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٠٠٧:٠٠:١٦١٣:١٩:٢١١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٠٠٠٠:٣٤:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٨:٤٤١٣:١٩:٠٣١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٨٠٠:٣٤:٠١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥٧:١٣١٣:١٨:٤٥١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:٥٦٠٠:٣٣:٣٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٥:٤٢١٣:١٨:٢٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٣٣:١٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٣٠٦:٥٤:١١١٣:١٨:١٠١٩:٤٢:٤٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٣٢:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٢:٤٠١٣:١٧:٥٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٣٢:٢٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٤٠٦:٥١:١٠١٣:١٧:٣٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٣٢:٠١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٠٠٦:٤٩:٤٠١٣:١٧:٢٠١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٣١:٣٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٨:١١١٣:١٧:٠٣١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٣١:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٦:٤٣١٣:١٦:٤٧١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٣٠:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٥:١٤١٣:١٦:٣١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:٣٠:٢٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٣:٤٧١٣:١٦:١٦١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٤١٠٠:٣٠:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٦:٠١١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٩:٣٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٠:٥٣١٣:١٥:٤٦١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٩:١٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٥:٣١١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٨:٠٣١٣:١٥:١٧١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٨:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٥:٠٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٨:٠٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٥:١٥١٣:١٤:٥٠١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٧:٤٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٣:٥٢١٣:١٤:٣٧١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٧:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حیران شهر حیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر حیران شهر حیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حیران

حیران، نام روستایی ییلاقی درشهرستان آستارا واقع در استان گیلان است.[۳] این روستا در فاصله ۳۰ کیلومتری آستارا قرار دارد. حیران از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده‌است.[۴] منطقه حیران از توابع شهرستان آستارا در منتهی‌الیه غرب استان گیلان و همجوار با استان اردبیل با ۲۲۰۰ هکتار مساحت است که از این میزان ۱۲۰۰ هکتار به مستثنیات اشخاص و ۱۰۰۰ هکتار به منابع ملی تعلق دارد.

شهر حیران در ویکیپدیا

شهر حیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حیران بر روی نقشه

شهر حیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حیران
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر حیران + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر حیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حیران رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حیران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حیران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو