جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حیران

آستارا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز حیران


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٣٥
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٥٤
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٠

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حیران (شهرستان آستارا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر حیران)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر حیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمز آلن
انسان نمی تواند به گونه ای مستقیم حوادث زندگی خودش را انتخاب كند، ولی می تواند افكار خود را انتخاب كند و با این عمل به طور غیر مستقیم، شكل حوادث زندگی خود را تعیین نماید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حیران

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حیران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حیران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٥:٥٣١٣:١٣:٢٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٥:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٤:٣٧١٣:١٣:١٩٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٢٣:٢١١٣:١٣:١٠٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:٢٢:٠٧١٣:١٣:٠١٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٢٠:٥٣١٣:١٢:٥٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٣:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٩:٤١١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٢٩١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٣:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٧:١٩١٣:١٢:٣١٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٢:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٦:١٠١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٢:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١٢:٢٠٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١١٠٦:١٣:٥٦١٣:١٢:١٥٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:١٢:٥١١٣:١٢:١٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢١:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٠٠٦:١١:٤٧١٣:١٢:٠٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:١٠:٤٤١٣:١٢:٠٣٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٢:٠٠٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٠:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٨:٤٣١٣:١١:٥٨٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٧:٤٥١٣:١١:٥٦٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٢٠:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠٠٠٦:٠٦:٤٨١٣:١١:٥٥٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٢٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٥:٥٢١٣:١١:٥٤٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٩:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:١٧٠٦:٠٤:٥٨١٣:١١:٥٤٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:١٩:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥٨٠٦:٠٤:٠٦١٣:١١:٥٥٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:١٧٠٠:١٩:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤١٠٦:٠٣:١٥١٣:١١:٥٦٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٩:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:١١:٥٨٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٩:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١١٠٦:٠١:٣٨١٣:١٢:٠١٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٤:٠٥٠٠:١٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٠:٥٢١٣:١٢:٠٤٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٥:٠٠٠٠:١٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٤٨٠٦:٠٠:٠٨١٣:١٢:٠٧٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٥:٥٤٠٠:١٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٩:٢٥١٣:١٢:١١٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٤٧٠٠:١٨:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٣٣٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٢:١٦٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٧:٤٠٠٠:١٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٢٨٠٥:٥٨:٠٥١٣:١٢:٢١٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٨:٣٢٠٠:١٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیران

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر حیران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر حیران

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر حیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر حیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر حیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر حیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حیران

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٩:١٥١٣:١٢:١٢٢٠:٢٥:٣٧٢٠:٤٧:٠٠٠٠:١٨:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٧٠٥:٥٨:٣٤١٣:١٢:١٧٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٧:٥٣٠٠:١٨:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٧:٥٥١٣:١٢:٢٢٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٨:٤٥٠٠:١٨:١٣
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١١٠٥:٥٧:١٨١٣:١٢:٢٨٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٩:٣٦٠٠:١٨:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٥٦:٤٢١٣:١٢:٣٤٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٥٠:٢٦٠٠:١٨:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥٦:٠٩١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٩:٣٦٢٠:٥١:١٥٠٠:١٧:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٧٠٥:٥٥:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥٢:٠٤٠٠:١٧:٥٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٥٥:٠٦١٣:١٢:٥٥٢٠:٣١:٠٧٢٠:٥٢:٥١٠٠:١٧:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٥٤:٣٨١٣:١٣:٠٣٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٣:٣٨٠٠:١٧:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٥٤:١١١٣:١٣:١٢٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٤:٢٣٠٠:١٧:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٥٣:٤٦١٣:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٥٢٠:٥٥:٠٨٠٠:١٧:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٤٠٥:٥٣:٢٣١٣:١٣:٣٠٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٥:٥١٠٠:١٧:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٣٠٥:٥٣:٠٢١٣:١٣:٤٠٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٦:٣٣٠٠:١٧:٤٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٥٢:٤٣١٣:١٣:٥٠٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٧:١٤٠٠:١٧:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٨٠٥:٥٢:٢٦١٣:١٤:٠٠٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٧:٥٤٠٠:١٧:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٥٢:١٠١٣:١٤:١١٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٨:٣٢٠٠:١٧:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٤٠٥:٥١:٥٦١٣:١٤:٢٢٢٠:٣٧:٠٣٢٠:٥٩:٠٩٠٠:١٧:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٧٠٥:٥١:٤٤١٣:١٤:٣٤٢٠:٣٧:٣٦٢٠:٥٩:٤٥٠٠:١٧:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢١٠٥:٥١:٣٤١٣:١٤:٤٥٢٠:٣٨:٠٩٢١:٠٠:١٩٠٠:١٨:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٥١:٢٦١٣:١٤:٥٧٢٠:٣٨:٤٠٢١:٠٠:٥١٠٠:١٨:١٠
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٥١:١٩١٣:١٥:٠٩٢٠:٣٩:٠٩٢١:٠١:٢٢٠٠:١٨:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٥١:١٥١٣:١٥:٢١٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠١:٥٢٠٠:١٨:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٥١:١٢١٣:١٥:٣٤٢٠:٤٠:٠٤٢١:٠٢:٢٠٠٠:١٨:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٥١:١١١٣:١٥:٤٦٢٠:٤٠:٢٩٢١:٠٢:٤٦٠٠:١٨:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥١٠٥:٥١:١٢١٣:١٥:٥٩٢٠:٤٠:٥٣٢١:٠٣:١٠٠٠:١٨:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٥١:١٤١٣:١٦:١٢٢٠:٤١:١٥٢١:٠٣:٣٣٠٠:١٨:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٣٠٥:٥١:١٨١٣:١٦:٢٤٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٣:٥٤٠٠:١٩:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٥١:٢٤١٣:١٦:٣٧٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٤:١٣٠٠:١٩:٢١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٥١:٣٢١٣:١٦:٥٠٢٠:٤٢:١١٢١:٠٤:٣١٠٠:١٩:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٥٠٥:٥١:٤١١٣:١٧:٠٣٢٠:٤٢:٢٧٢١:٠٤:٤٧٠٠:١٩:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٥١:٥٢١٣:١٧:١٦٢٠:٤٢:٤٠٢١:٠٥:٠٠٠٠:١٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حیران شهر حیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر حیران شهر حیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر حیران

حیران، نام روستایی ییلاقی درشهرستان آستارا واقع در استان گیلان است.[۳] این روستا در فاصله ۳۰ کیلومتری آستارا قرار دارد. حیران از سه روستای حیران سفلی، حیران وسطی و حیران علیا تشکیل شده‌است.[۴] منطقه حیران از توابع شهرستان آستارا در منتهی‌الیه غرب استان گیلان و همجوار با استان اردبیل با ۲۲۰۰ هکتار مساحت است که از این میزان ۱۲۰۰ هکتار به مستثنیات اشخاص و ۱۰۰۰ هکتار به منابع ملی تعلق دارد.

شهر حیران در ویکیپدیا

شهر حیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حیران
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر حیران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر حیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حیران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حیران دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیران دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ حیران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حیران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا حیران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حیران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو