جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیدری

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حیدری


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٩
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدری (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای حیدری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حیدری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیدری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٥:١٤١٢:٢١:٤٨١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٤٧٢٣:٣٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٤:١٤١٢:٢١:٣٩١٨:٥٩:٣١١٩:١٧:٣٠٢٣:٣٨:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٣:١٤١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:١٢١٩:١٨:١٣٢٣:٣٨:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٢:١٦١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤١:١٩١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٣٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٧:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٥٤١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٢٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٤٨٢٣:٣٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٣٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٣١٢٣:٣٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٣٦:٤٨١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:١٤٢٣:٣٦:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٥٧٢٣:٣٦:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٤٠٢٣:٣٦:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٢٣٢٣:٣٦:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٦:٠٦٢٣:٣٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٢:٤٤١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٤٩٢٣:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣١:٥٨١٢:٢٠:١٧١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٣٢٢٣:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣١:١٤١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:١٥٢٣:٣٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٨٠٥:٣٠:٣٢١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٢٠١٩:٢٨:٥٨٢٣:٣٥:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٠٠٥:٢٩:٥٠١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٤٠٢٣:٣٥:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٣٠٥:٢٩:١٠١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٢٣٢٣:٣٤:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٨٠٥:٢٨:٣١١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:٠٥٢٣:٣٤:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٢٧:٥٣١٢:٢٠:١٥١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٧٢٣:٣٤:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٢٧:١٧١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٢٩٢٣:٣٤:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٢٦:٤٢١٢:٢٠:٢٠١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:١١٢٣:٣٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٢٦:٠٨١٢:٢٠:٢٣١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٢٢٣:٣٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٢٥:٣٦١٢:٢٠:٢٦١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٣٣٢٣:٣٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٨٠٥:٢٥:٠٦١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٤٢٣:٣٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٣٠٥:٢٤:٣٦١٢:٢٠:٣٥١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٥٢٣:٣٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٠٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٤٢٣:٣٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حیدری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حیدری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٦٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٣١٧:١٩:٥٧١٧:٣٧:٠٢٢٢:٣٦:٥١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٥٠٥:١٢:٥٥١١:١٦:٠٢١٧:١٨:٤٠١٧:٣٥:٤٥٢٢:٣٦:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٤٠٥:١٣:٣١١١:١٥:٤١١٧:١٧:٢٣١٧:٣٤:٢٨٢٢:٣٦:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٣٠٥:١٤:٠٦١١:١٥:٢٠١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١٢٢٢:٣٥:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤١٠٥:١٤:٤٢١١:١٥:٠٠١٧:١٤:٥٠١٧:٣١:٥٥٢٢:٣٥:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٩٠٥:١٥:١٧١١:١٤:٣٩١٧:١٣:٣٤١٧:٣٠:٣٩٢٢:٣٥:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٨٠٥:١٥:٥٣١١:١٤:١٩١٧:١٢:١٨١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٦٠٥:١٦:٣٠١١:١٤:٠٠١٧:١١:٠٢١٧:٢٨:٠٨٢٢:٣٤:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٤٠٥:١٧:٠٦١١:١٣:٤٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٥٣٢٢:٣٤:١٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥١٠٥:١٧:٤٣١١:١٣:٢١١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٣٨٢٢:٣٤:٠٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٩٠٥:١٨:١٩١١:١٣:٠٢١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٣:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٧٠٥:١٨:٥٦١١:١٢:٤٣١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١٠٢٢:٣٣:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:١٩:٣٤١١:١٢:٢٥١٧:٠٤:٤٩١٧:٢١:٥٦٢٢:٣٣:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٢٠٥:٢٠:١١١١:١٢:٠٧١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٠:٤٤٢٢:٣٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٠:٤٩١١:١١:٤٩١٧:٠٢:٢٢١٧:١٩:٣١٢٢:٣٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢١:٢٧١١:١١:٣٢١٧:٠١:١٠١٧:١٨:١٩٢٢:٣٢:١٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٥٠٥:٢٢:٠٦١١:١١:١٥١٦:٥٩:٥٨١٧:١٧:٠٨٢٢:٣١:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٢:٤٥١١:١٠:٥٩١٦:٥٨:٤٦١٧:١٥:٥٨٢٢:٣١:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٢٣:٢٤١١:١٠:٤٣١٦:٥٧:٣٥١٧:١٤:٤٨٢٢:٣١:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٢٤:٠٣١١:١٠:٢٧١٦:٥٦:٢٥١٧:١٣:٣٨٢٢:٣١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٢٤:٤٣١١:١٠:١٢١٦:٥٥:١٦١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٠:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٢٥:٢٣١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٠٧١٧:١١:٢٢٢٢:٣٠:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٢٦:٠٤١١:٠٩:٤٤١٦:٥٢:٥٩١٧:١٠:١٥٢٢:٣٠:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٢٦:٤٤١١:٠٩:٣١١٦:٥١:٥١١٧:٠٩:٠٩٢٢:٣٠:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٢٧:٢٦١١:٠٩:١٨١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٨:٠٣٢٢:٢٩:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٢٨:٠٧١١:٠٩:٠٦١٦:٤٩:٣٩١٧:٠٦:٥٩٢٢:٢٩:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٢٨:٤٩١١:٠٨:٥٤١٦:٤٨:٣٤١٧:٠٥:٥٥٢٢:٢٩:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٢٩:٣٢١١:٠٨:٤٣١٦:٤٧:٣٠١٧:٠٤:٥٢٢٢:٢٩:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٠:١٥١١:٠٨:٣٣١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٣:٥١٢٢:٢٨:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٣٠:٥٨١١:٠٨:٢٣١٦:٤٥:٢٤١٧:٠٢:٥٠٢٢:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدری روستای حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدری روستای حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدری

روستای حیدری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدری
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حیدری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای حیدری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ حیدری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حیدری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیدری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حیدری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حیدری
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیدری
افق شرعی امروز فردا حیدری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو