جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حیدری

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز حیدری


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:١٣
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٢
نیمه شب: ٢٣:١٩:٠٥

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حیدری (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر حیدری)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر حیدری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حیدری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
عشق، انگیزه‌ی دستیابی انسان به درجات عالی و متعالی‌ست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حیدری

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حیدری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیدری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حیدری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیدری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٧:٤٢١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٢١:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢١:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٥:٣٥١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٢١:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٥:١٥١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢١:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠٥:٠٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٠:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٠:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٤:٣٦١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٩:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٩:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٧:٤٢١٣:٠٤:٢٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:١٧٠٠:١٩:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٤:١٩١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٣٠٠:١٩:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٤:١٥١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٠٠٠:١٨:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٤:١١١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٨:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:١٢١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٨:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٦٠٦:١٢:٣٤١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٨:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١١٠٦:١١:٤٧١٣:٠٤:٠١١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٤١٠٠:١٧:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١١:٠١١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٧:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:١٧١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:١٣٠٠:١٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٩:٣٤١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٤:٠١٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٧:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٧:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:١٧:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٤:١٢٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٦:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٥:١١١٣:٠٤:١٦٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٦:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٤:٢١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٦:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدری

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر حیدری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر حیدری

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیدری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حیدری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حیدری

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٣:٢٠١١:٥٣:٣٧١٧:٠٣:٣٨١٧:٢٢:٢٨٢٣:١١:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٤:١٣١١:٥٣:٥٣١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:٠٨٢٣:١١:٥١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٥:٠٧١١:٥٤:١٠١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:٥١٢٣:١٢:٠٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٦:٠١١١:٥٤:٢٨١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٣٥٢٣:١٢:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:٥٤١١:٥٤:٤٦١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:٢٢٢٣:١٢:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٤٧١١:٥٥:٠٥١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٠٢٣:١٢:٤٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٣٩١١:٥٥:٢٥١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٣:٠٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٩:٣١١١:٥٥:٤٦١٧:٠١:٤٧١٧:٢٠:٥١٢٣:١٣:٢٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٠:٢٣١١:٥٦:٠٧١٧:٠١:٣٩١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٣:٤١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:١٤١١:٥٦:٢٩١٧:٠١:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٤:٠٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٠٥١١:٥٦:٥٢١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٤:٢٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٢:٥٥١١:٥٧:١٥١٧:٠١:٢٤١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٤:٤٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٣:٤٤١١:٥٧:٣٩١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٥:٠١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٥٤:٣٣١١:٥٨:٠٣١٧:٠١:٢٣١٧:٢٠:٣٧٢٣:١٥:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٣٠٦:٥٥:٢١١١:٥٨:٢٨١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٥:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٦:٠٨١١:٥٨:٥٣١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٤٦٢٣:١٦:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٥٥١١:٥٩:١٩١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٦:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٧:٤٠١١:٥٩:٤٥١٧:٠١:٤٣١٧:٢١:٠٢٢٣:١٦:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٨:٢٥١٢:٠٠:١٢١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:١٣٢٣:١٧:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٩:٠٨١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٢:٠٤١٧:٢١:٢٥٢٣:١٧:٤٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٩:٥١١٢:٠١:٠٧١٧:٠٢:١٧١٧:٢١:٣٩٢٣:١٨:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٦٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠١:٣٥١٧:٠٢:٣٢١٧:٢١:٥٥٢٣:١٨:٣٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٧:٠١:١٣١٢:٠٢:٠٣١٧:٠٢:٤٩١٧:٢٢:١٢٢٣:١٩:٠٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠١:٥٣١٢:٠٢:٣٢١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٢:٣١٢٣:١٩:٣٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٧٠٧:٠٢:٣١١٢:٠٣:٠١١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٢:٥٢٢٣:٢٠:٠٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٣:٠٨١٢:٠٣:٣٠١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:١٤٢٣:٢٠:٢٨
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٣:٤٤١٢:٠٣:٥٩١٧:٠٤:١٢١٧:٢٣:٣٨٢٣:٢٠:٥٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٤:١٩١٢:٠٤:٢٩١٧:٠٤:٣٧١٧:٢٤:٠٣٢٣:٢١:٢٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٤:٥٢١٢:٠٤:٥٩١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٤:٣٠٢٣:٢١:٥٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٥:٢٤١٢:٠٥:٢٨١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:٥٨٢٣:٢٢:٢٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حیدری شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حیدری شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیدری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حیدری

حیدری، روستایی از توابع بخش شیدا، شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری ایران است

شهر حیدری در ویکیپدیا

شهر حیدری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حیدری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حیدری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حیدری بر روی نقشه

شهر حیدری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حیدری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حیدری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حیدری
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر حیدری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر حیدری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حیدری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حیدری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حیدری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حیدری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیدری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حیدری
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حیدری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیدری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیدری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حیدری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حیدری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو