جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر حیدری

شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز حیدری

اذان صبح: ٠٤:٢٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٧
اذان ظهر: ١٣:١٢:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٩:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٠١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حیدری (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر حیدری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر حیدری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حیدری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حیدری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حیدری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیدری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر حیدری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حیدری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حیدری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٥:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٨:١٥١٣:٠٧:٤٠١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٧:٠٤١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٧٠٠:٢٤:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٥:٥٣١٣:٠٧:١٢١٩:٣٩:٠١١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٤:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٤:٤٣١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٣:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٦:٣٢١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٨٠٠:٢٣:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣١:١٧١٣:٠٦:٢٠١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٢:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٢:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٣٥٠٠:٢٢:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٢:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٦:٥٣١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢١:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢١:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٤:٤٦١٣:٠٥:١٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢١:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢٠:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٠:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٢٠:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٠:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٩:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٩:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٤:٢٤١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٠٤٠٠:١٩:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:١٩١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٥١٠٠:١٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٤:١٥١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٣٧٠٠:١٨:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٥:١٤١٣:٠٤:١١١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٨:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:٠٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١١٠٠:١٨:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٨:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٤:٠٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١١:٥٨١٣:٠٤:٠١١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:١٢١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:١٦٠٠:١٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر حیدری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر حیدری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیدری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حیدری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حیدری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حیدری شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر حیدری شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیدری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حیدری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر حیدری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حیدری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حیدری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٩:٣١٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٤٦٠٠:١٩:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٠:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٢٠:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠١:١١١٣:١٠:١٠٢٠:١٩:٠٧٢٠:٣٩:١٦٠٠:٢٠:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠١:٢٨١٣:١٠:٢٣٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢٠:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠١:٤٧١٣:١٠:٣٥٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٠:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٢:٠٧١٣:١٠:٤٨٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢١:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٢:٢٨١٣:١١:٠٠٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢١:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٢:٥١١٣:١١:١٢٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٢١:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٣:١٤١٣:١١:٢٤٢٠:١٩:٢٧٢٠:٣٩:٣١٠٠:٢٢:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٣:٣٨١٣:١١:٣٦٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٢٢:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٤:٠٣١٣:١١:٤٧٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٢٢:٣٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٤:٣٠١٣:١١:٥٨٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:١٧٠٠:٢٢:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٢:٠٨٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٢٣:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٥:٢٥١٣:١٢:١٩٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٣:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٢:٢٨٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٢٣:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٢:٣٨٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٢٣:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٢:٤٧٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٢٤:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٧:٢٦١٣:١٢:٥٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠٤٠٠:٢٤:١٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٣:٠٤٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٢٤:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٨:٣١١٣:١٣:١٢٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٤:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٣:٢٠٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢٥:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٣:٢٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٥:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٠:١٣١٣:١٣:٣٣٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٥:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٠:٤٩١٣:١٣:٤٠٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٥:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:١١:٢٥١٣:١٣:٤٥٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٥:٥٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٢:٠١١٣:١٣:٥٠٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٦:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٢:٣٩١٣:١٣:٥٥٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢٦:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٣:١٦١٣:١٣:٥٩٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٦:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٣:٥٤١٣:١٤:٠٢٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٦:٤٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٣٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر حیدری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حیدری شهر حیدری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر حیدری شهر حیدری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حیدری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حیدری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حیدری

حیدری، روستایی از توابع بخش شیدا، شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری ایران است

شهر حیدری در ویکیپدیا

شهر حیدری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حیدری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حیدری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حیدری بر روی نقشه

شهر حیدری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حیدری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حیدری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حیدری
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر حیدری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر حیدری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر حیدری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر حیدری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر حیدری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حیدری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حیدری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حیدری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیدری
زمان پخش اذان آنلاین به افق حیدری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق حیدری
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ حیدری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حیدری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حیدری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حیدری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو