جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیدرسلمان

چاهان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرسلمان


اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٦
اذان ظهر: ١١:١٥:٤٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:٣٧
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٣٦:٣٦

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرسلمان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای حیدرسلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حیدرسلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرسلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
آن كس كه به آموختن كوشاتر و گوشش به دانش شنواتر است، امیدوارترین كسان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرسلمان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرسلمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرسلمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیدرسلمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرسلمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرسلمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٠:٢٠١٩:١٧:٢٦٢٣:٤٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٠:٥١١٩:١٧:٥٩٢٣:٤٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٥:٤٢١٢:٢٨:٢١١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٤:٥٣١٢:٢٨:١٣١٩:٠١:٥٥١٩:١٩:٠٧٢٣:٤٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٤٠٢٣:٤٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٣:١٩١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٢:٥٩١٩:٢٠:١٥٢٣:٤٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٢:٣٣١٢:٢٧:٥١١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٤٩٢٣:٤٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥١:٤٨١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥١:٠٥١٢:٢٧:٤٠١٩:٠٤:٣٥١٩:٢١:٥٧٢٣:٤٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٠:٢٢١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٣٢٢٣:٤٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٢٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٠٧٢٣:٤٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٤٨:٥٩١٢:٢٧:٢٦١٩:٠٦:١٣١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٥:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٨:١٩١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:١٦٢٣:٤٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٧:٢٠١٩:٠٧:١٨١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٧:١٧١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٢٦٢٣:٤٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٤٦:٢٧١٢:٢٧:١٦١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٠١٢٣:٤٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٥:٥٢١٢:٢٧:١٥١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٣٥٢٣:٤٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٢٧:١٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٥:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٤:٤٥١٢:٢٧:١٤١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٤٥٢٣:٤٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٤:١٣١٢:٢٧:١٥١٩:١٠:٣٥١٩:٢٨:٢٠٢٣:٤٤:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٥٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٧:١٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٥٥٢٣:٤٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٧:١٨١٩:١١:٤٠١٩:٢٩:٣٠٢٣:٤٤:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٢:٤٥١٢:٢٧:٢٠١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٠٤٢٣:٤٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٢:١٨١٢:٢٧:٢٣١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٣٩٢٣:٤٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤١:٥٢١٢:٢٧:٢٧١٩:١٣:١٧١٩:٣١:١٣٢٣:٤٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤١:٢٨١٢:٢٧:٣١١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٣٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٧:٣٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٤:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٧:٤٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٧:٤٦١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرسلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرسلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرسلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرسلمان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حیدرسلمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرسلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرسلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای حیدرسلمان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدرسلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرسلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرسلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرسلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرسلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرسلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیدرسلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرسلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرسلمان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٣٤:٠٢١١:١٥:١٥١٦:٥٦:٠٨١٧:١٢:٤٩٢٢:٣٧:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٧٠٥:٣٤:٣٧١١:١٥:٠٧١٦:٥٥:١٧١٧:١١:٥٩٢٢:٣٧:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٣٥:١٢١١:١٤:٥٩١٦:٥٤:٢٧١٧:١١:١١٢٢:٣٦:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٣٥:٤٨١١:١٤:٥٣١٦:٥٣:٣٨١٧:١٠:٢٣٢٢:٣٦:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٩٠٥:٣٦:٢٤١١:١٤:٤٧١٦:٥٢:٥٠١٧:٠٩:٣٧٢٢:٣٦:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٣٧:٠٠١١:١٤:٤١١٦:٥٢:٠٣١٧:٠٨:٥١٢٢:٣٦:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٣٧:٣٨١١:١٤:٣٧١٦:٥١:١٧١٧:٠٨:٠٧٢٢:٣٦:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٣٨:١٥١١:١٤:٣٣١٦:٥٠:٣٢١٧:٠٧:٢٤٢٢:٣٦:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٣٨:٥٣١١:١٤:٣٠١٦:٤٩:٤٨١٧:٠٦:٤٢٢٢:٣٦:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٣٩:٣١١١:١٤:٢٨١٦:٤٩:٠٦١٧:٠٦:٠١٢٢:٣٦:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٤٠:١٠١١:١٤:٢٧١٦:٤٨:٢٤١٧:٠٥:٢١٢٢:٣٦:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٠:٤٩١١:١٤:٢٦١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٤:٤٢٢٢:٣٦:٠١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٨٠٥:٤١:٢٩١١:١٤:٢٦١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٤:٠٥٢٢:٣٥:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٢:٠٩١١:١٤:٢٧١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٣:٢٩٢٢:٣٥:٥٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٢:٤٩١١:١٤:٢٩١٦:٤٥:٥١١٧:٠٢:٥٤٢٢:٣٥:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٣:٣٠١١:١٤:٣١١٦:٤٥:١٥١٧:٠٢:٢١٢٢:٣٥:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٤:١١١١:١٤:٣٥١٦:٤٤:٤١١٧:٠١:٤٨٢٢:٣٥:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٤٤:٥٣١١:١٤:٣٩١٦:٤٤:٠٩١٧:٠١:١٨٢٢:٣٥:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٤٥:٣٥١١:١٤:٤٤١٦:٤٣:٣٧١٧:٠٠:٤٨٢٢:٣٥:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٩٠٥:٤٦:١٧١١:١٤:٥٠١٦:٤٣:٠٧١٧:٠٠:٢٠٢٢:٣٦:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٤٦:٥٩١١:١٤:٥٧١٦:٤٢:٣٨١٦:٥٩:٥٣٢٢:٣٦:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣١٠٥:٤٧:٤٢١١:١٥:٠٥١٦:٤٢:١١١٦:٥٩:٢٨٢٢:٣٦:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٤٨:٢٥١١:١٥:١٣١٦:٤١:٤٥١٦:٥٩:٠٤٢٢:٣٦:١٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٤٩:٠٨١١:١٥:٢٢١٦:٤١:٢١١٦:٥٨:٤١٢٢:٣٦:٢١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٥:٤٩:٥٢١١:١٥:٣٣١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٨:٢٠٢٢:٣٦:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٠:٣٦١١:١٥:٤٤١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٨:٠٠٢٢:٣٦:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥١:٢٠١١:١٥:٥٥١٦:٤٠:١٧١٦:٥٧:٤٢٢٢:٣٦:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٢:٠٤١١:١٦:٠٨١٦:٣٩:٥٨١٦:٥٧:٢٥٢٢:٣٦:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٢:٤٩١١:١٦:٢٢١٦:٣٩:٤١١٦:٥٧:١٠٢٢:٣٧:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٣:٣٣١١:١٦:٣٦١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٦:٥٧٢٢:٣٧:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیدرسلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرسلمان روستای حیدرسلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرسلمان روستای حیدرسلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرسلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرسلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدرسلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرسلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرسلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرسلمان

روستای حیدرسلمان بر روی نقشه

روستای حیدرسلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرسلمان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای حیدرسلمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای حیدرسلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرسلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرسلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیدرسلمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حیدرسلمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیدرسلمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدرسلمان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیدرسلمان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ حیدرسلمان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیدرسلمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حیدرسلمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو