جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حیدرسلمان

چاهان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرسلمان


اذان صبح: ٠٤:١١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٣٠
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٢٦
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٤٥

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرسلمان (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای حیدرسلمان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حیدرسلمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حیدرسلمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رام تیرت
نیایش ها همان گونه پاسخ می یابند كه پرسیده شده اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرسلمان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرسلمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرسلمان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حیدرسلمان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرسلمان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرسلمان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٠٨:٣٦١٢:٣١:٠٩١٨:٥٤:٠٦١٩:١٠:٥١٢٣:٥١:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٣٠:٥٥١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:٢٢٢٣:٥١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١١٠٦:٠٦:٣٩١٢:٣٠:٤١١٨:٥٥:٠٦١٩:١١:٥٣٢٣:٥١:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٠:٢٧١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٢٥٢٣:٥٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٤:٤٤١٢:٣٠:١٣١٨:٥٦:٠٦١٩:١٢:٥٦٢٣:٥٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٣:٤٨١٢:٣٠:٠٠١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٢٨٢٣:٥٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٢:٥٢١٢:٢٩:٤٨١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٠٠٢٣:٤٩:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠١:٥٧١٢:٢٩:٣٥١٨:٥٧:٣٧١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٣١٠٦:٠١:٠٣١٢:٢٩:٢٤١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:٠٥٢٣:٤٩:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٠:٠٩١٢:٢٩:١٢١٨:٥٨:٣٨١٩:١٥:٣٨٢٣:٤٩:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٢١٠٥:٥٩:١٦١٢:٢٩:٠١١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:١٠٢٣:٤٨:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٧٠٥:٥٨:٢٤١٢:٢٨:٥١١٨:٥٩:٤٠١٩:١٦:٤٣٢٣:٤٨:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:١٤٠٥:٥٧:٣٣١٢:٢٨:٤١١٩:٠٠:١١١٩:١٧:١٦٢٣:٤٨:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٦:٤٢١٢:٢٨:٣١١٩:٠٠:٤٢١٩:١٧:٥٠٢٣:٤٧:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٢٨:٢٢١٩:٠١:١٤١٩:١٨:٢٣٢٣:٤٧:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٨:١٤١٩:٠١:٤٦١٩:١٨:٥٧٢٣:٤٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٤:١٦١٢:٢٨:٠٦١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٣١٢٣:٤٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٣:٢٩١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٢:٤٩١٩:٢٠:٠٥٢٣:٤٧:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٢:٤٣١٢:٢٧:٥٢١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٣:٥٤١٩:٢١:١٣٢٣:٤٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥١:١٤١٢:٢٧:٤٠١٩:٠٤:٢٦١٩:٢١:٤٨٢٣:٤٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٢٢٢٣:٤٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٤٩:٤٩١٢:٢٧:٣٠١٩:٠٥:٣١١٩:٢٢:٥٧٢٣:٤٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٧:٢٦١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٣٢٢٣:٤٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٨:٢٨١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٤:٠٧٢٣:٤٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٧:٢٠١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٤٢٢٣:٤٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٧:١٧١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٥:١٧٢٣:٤٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢٧:١٦١٩:٠٨:١٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٥:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٧:١٥١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٦:٢٧٢٣:٤٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرسلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرسلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرسلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرسلمان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حیدرسلمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرسلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرسلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حیدرسلمان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدرسلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرسلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرسلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرسلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرسلمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرسلمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرسلمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرسلمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرسلمان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٥:٤١:٢٨١٢:٢٧:٣١١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٤:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٤١:٠٥١٢:٢٧:٣٥١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٢١٢٣:٤٤:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢٧:٤٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٤٤:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢٧:٤٦١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٤:٣٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٠:٠٣١٢:٢٧:٥٢١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٤:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٩:٤٥١٢:٢٧:٥٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٤:٣٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٩:٢٨١٢:٢٨:٠٦١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٠٦٢٣:٤٤:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٨:١٣١٩:١٧:٢٧١٩:٣٥:٣٧٢٣:٤٤:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٢٨:٢١١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٤:٤١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:٤٥١٢:٢٨:٣٠١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:٤٠٢٣:٤٤:٤٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٨:٣٣١٢:٢٨:٣٨١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:١٠٢٣:٤٤:٥٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٨:٢٢١٢:٢٨:٤٧١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٤٠٢٣:٤٤:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٨:١٣١٢:٢٨:٥٧١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٥:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٩٠٥:٣٨:٠٥١٢:٢٩:٠٧١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٥:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٩:١٧١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٥:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٩:٢٧١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٥:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٧:٤٨١٢:٢٩:٣٨١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٥:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٧:٤٥١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٥:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٠:٠١١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٠٢٣:٤٥:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:١٢١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:١٥٢٣:٤٥:٥٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٣٨٢٣:٤٦:٠٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٠١٢٣:٤٦:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٣٧:٤٧١٢:٣٠:٤٩١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٢٣٢٣:٤٦:٢٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٧:٥١١٢:٣١:٠١١٩:٢٤:١٦١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٦:٣٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣١:١٤١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:٠٤٢٣:٤٦:٤٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٨:٠٣١٢:٣١:٢٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٦:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٣٨:١١١٢:٣١:٤٠١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٧:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٨:١٩١٢:٣١:٥٣١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٧:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٣٨:٢٩١٢:٣٢:٠٦١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٤:١٥٢٣:٤٧:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٢:١٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:٣٠٢٣:٤٧:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٢:٣٢١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٨:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حیدرسلمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرسلمان روستای حیدرسلمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرسلمان روستای حیدرسلمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرسلمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرسلمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدرسلمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرسلمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرسلمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرسلمان

روستای حیدرسلمان بر روی نقشه

روستای حیدرسلمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرسلمان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حیدرسلمان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حیدرسلمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حیدرسلمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرسلمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیدرسلمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حیدرسلمان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حیدرسلمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حیدرسلمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا حیدرسلمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حیدرسلمان
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدرسلمان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیدرسلمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرسلمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو