جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیدرآباد

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٧

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای حیدرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حیدرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
برای شناخت درست كسی، باید بیشتر به كردار او توجه كرد تا به گفتارش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٧:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٣٠٠٠:١٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٥٠٠:١٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٦:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٠٠٠٠:١٥:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٥:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٢:١٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٥:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:٢٥١٣:٠٠:٠١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٤:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٤:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٤:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٤:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٨:١٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٤:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٨٠٠:١٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:١٢٠٠:١٣:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٣:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٣:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٤٠٠:١٣:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٢:٠٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٣:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حیدرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای حیدرآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٥:٢٧٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٦:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٤٧٠٠:١٦:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٦:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٧:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٦:١٩٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٧:٢٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٦:٣١٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٧:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٩:٥٧١٣:٠٦:٤٤٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٧:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٨:٠٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٣:٢١٠٠:١٨:٢٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٨:٣٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٠٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٨:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٩:١٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٩:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٩:٤١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٨:١٥٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤٩٠٠:١٩:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٠:١١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:١١٠٠:٢٠:٤١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:١٧٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٩:٠١٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢١:١٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٩:٠٩٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:١٨٠٠:٢١:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:١٦٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢١:٣٨
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٩:٢٣٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢١:٥٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٠٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢٢:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٢:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٢:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٢:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٣:٠٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١١:٣٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٣:١٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:١١١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حیدرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرآباد

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حیدرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق حیدرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حیدرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیدرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ حیدرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیدرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حیدرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو