جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حیدرآباد

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرآباد


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٠٤:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٤٣:١٩
نیمه شب: ٠٠:١٠:٢٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرآباد (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای حیدرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حیدرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حیدرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حیدرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٥:٤٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٥٥٠٠:٢٠:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:٣١١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٠:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٥:١٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٩:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:٠٥:٠٤١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٨:٤٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٤:٢٤١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٨:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٤:١٢١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٤:٠٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٧:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:١٨١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:١١٠٠:١٧:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٦:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٣:١٧١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٦:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٥:١٤١٣:٠٢:٥٩١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٥:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٤٥٠٠:١٥:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٢:٤٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٥:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٤٨١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٤:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١٠:٤١١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٤:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٢:١٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٢:١١١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:١٩٠٠:١٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٨:١٩٢٠:١٨:١٤٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٩:١١٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٠:٠٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١٢:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢١:٠٠٠٠:١٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠١:٥٤٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٢:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠١٠٦:٠١:٣٨١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٢:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٤٠٦:٠٠:٤٥١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٢:٠٨٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٠:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٥٣:٠٠١٣:٠٢:١٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٠:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٢:٢٤١٣:٠٢:١٨٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٠:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥١:٤٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٠:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٥١:١٦١٣:٠٢:٢٩٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٥:٠٢٠٠:١٠:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢١٠٥:٥٠:٤٤١٣:٠٢:٣٦٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٥:٤٨٠٠:١٠:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٥٠:١٤١٣:٠٢:٤٣٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:٣٤٠٠:١٠:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٩:٤٦١٣:٠٢:٥٠٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:١٩٠٠:١٠:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٩:٢٠١٣:٠٢:٥٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٨:٠٤٠٠:١٠:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٢٠٥:٤٨:٥٥١٣:٠٣:٠٧٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٨:٤٧٠٠:١٠:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٤٨:٣٢١٣:٠٣:١٥٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٩:٢٩٠٠:١٠:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥١٠٥:٤٨:١٠١٣:٠٣:٢٥٢٠:١٨:٥٧٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٠:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:١٣٠٥:٤٧:٥١١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤٠:٥٠٠٠:١٠:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٤٧:٣٣١٣:٠٣:٤٤٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٢٩٠٠:١٠:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٧:١٧١٣:٠٣:٥٤٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٢:٠٧٠٠:١٠:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٤٧:٠٢١٣:٠٤:٠٥٢٠:٢١:٢١٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٠:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٤٦:٥٠١٣:٠٤:١٥٢٠:٢١:٥٥٢٠:٤٣:١٩٠٠:١٠:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٤٦:٣٩١٣:٠٤:٢٧٢٠:٢٢:٢٧٢٠:٤٣:٥٣٠٠:١٠:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٤٦:٢٩١٣:٠٤:٣٨٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٤:٢٥٠٠:١٠:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٤٦:٢٢١٣:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٤:٥٧٠٠:١٠:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٤٦:١٦١٣:٠٥:٠٢٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٥:٢٧٠٠:١٠:٤٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٤٦:١٢١٣:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٤٢٠:٤٥:٥٦٠٠:١٠:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٤٦:١٠١٣:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٦:٢٣٠٠:١١:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٤٦:٠٩١٣:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٦:٤٨٠٠:١١:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤٦:١٠١٣:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٧:١٣٠٠:١١:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٤٦:١٣١٣:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٧:٣٥٠٠:١١:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٩٠٥:٤٦:١٨١٣:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٢١٢٠:٤٧:٥٦٠٠:١١:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٤٦:٢٤١٣:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٨:١٦٠٠:١١:٥٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤٦:٣٢١٣:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٨:٣٣٠٠:١٢:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١١٠٥:٤٦:٤١١٣:٠٦:٥٦٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٨:٥٠٠٠:١٢:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢١٠٥:٤٦:٥٢١٣:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٩:٠٤٠٠:١٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرآباد

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حیدرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حیدرآباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حیدرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حیدرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حیدرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق حیدرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیدرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیدرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو