جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیدرآباد

لنگارود شرقی | عباس آباد | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:١٨
اذان مغرب: ١٩:٢٧:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٠٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرآباد (شهرستان عباس آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای حیدرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حیدرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

پائولو كوئیلو
شتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:١١٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٣:١٦١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٤:٥٨١٣:٠٢:٥٨١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:١٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٣٣١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٥١٠٠:١٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٤:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٢:١٦١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٣:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٢:١١١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٣:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٣:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٤:١٤١٣:٠١:٥٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:٢٠:١٩٠٠:١٢:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢١:١٣٠٠:١٢:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٢:٢١١٣:٠١:٥٤٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠١:٢٦١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:١٢:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٦٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠١:٥١٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١١:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠١:٥١٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١١:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠١:٥١٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٥:٤٤٠٠:١١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٨:٠١١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٦:٣٧٠٠:١١:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٧:١٣١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١١:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١١:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٥٥:٤٣١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٠٠٥:٥٥:٠٠١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٠:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥٤:١٨١٣:٠٢:٠٤٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٥٦٠٠:١٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:٣٨١٣:٠٢:٠٨٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٠:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٠٣٠٥:٥٣:٠٠١٣:٠٢:١٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٥٢:٢٤١٣:٠٢:١٨٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:١٠:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٥١:٤٩١٣:٠٢:٢٣٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٤:١٤٠٠:١٠:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:١٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٢:٥٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٢:٤٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣٠:٢٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٢:٣٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣١:١٦١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٢:٢٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٢:٠٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٢:١٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٦:٥١١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٠٣٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢١:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٦:١٥١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:١١٠٠:٢١:٤٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٥:١٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢١:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٦:٠٦١٣:٠٥:٣٨١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:١٦٠٠:٢١:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٦:٥٥١٣:٠٥:١٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٤٨٠٠:٢١:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٧:٤٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:١٩٠٠:٢١:٠٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٤:٤٠١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٠:٤٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٩:١٨١٣:٠٤:٢٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٠:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:٠٦١٣:٠٤:٠٠١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٥١٠٠:٢٠:٢١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٠:٥٤١٣:٠٣:٤٠١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٢١٠٠:٢٠:٠٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٣:١٩١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٥١٠٠:١٩:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٢:٢٩١٣:٠٢:٥٨١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٢٠٠٠:١٩:٣٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٣:١٧١٣:٠٢:٣٧١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:٤٩٠٠:١٩:٢٢
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٠٥١٣:٠٢:١٦١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:١٨٠٠:١٩:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٤:٥٢١٣:٠١:٥٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:٤٧٠٠:١٨:٥٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٥:٤٠١٣:٠١:٣٤١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:١٦٠٠:١٨:٣٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٥٠٦:٤٦:٢٧١٣:٠١:١٢١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٤٤٠٠:١٨:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٠:٥١١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:١٣٠٠:١٨:٠٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٠٣١٣:٠٠:٢٩١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤١٠٠:١٧:٤٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٨:٥١١٣:٠٠:٠٨١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:١٠٠٠:١٧:٢٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٩:٣٩١٢:٥٩:٤٦١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٣٨٠٠:١٧:٠٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٧٠٦:٥٠:٢٧١٢:٥٩:٢٥١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:٠٦٠٠:١٦:٥٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:١٥١٢:٥٩:٠٣١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٣٥٠٠:١٦:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٢:٠٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٦:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٥١١١:٥٨:٢١١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٣٣٢٣:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرآباد

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حیدرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حیدرآباد
افق شرعی امروز فردا حیدرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیدرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق حیدرآباد
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حیدرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیدرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیدرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو