جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیدرآباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرآباد


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٩
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٣
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرآباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای حیدرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حیدرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرآباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢١:٤٢١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٥٢٢٣:٣٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٣:٥٦١٢:٢١:٣٢١٨:٥٩:٣٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢١:٢٣١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:١٨٢٣:٣٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤١:٥٩١٢:٢١:١٤١٩:٠٠:٥٦١٩:١٩:٠١٢٣:٣٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤١:٠١١٢:٢١:٠٦١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٥٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:١١٢٣:٣٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٤٠٥:٣٨:١٥١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:٥٤٢٣:٣٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٥٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٦:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٥:٠١١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣٥:٣٧١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٤:٠٤٢٣:٣٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٣٤:٤٧١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٣:٥٨١٢:٢٠:١٨١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٥:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٣:١٠١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٢:٢٤١٢:٢٠:١٢١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:٥٨٢٣:٣٥:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣١:٣٨١٢:٢٠:١٠١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٤١٢٣:٣٥:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٠:٥٤١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٥:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٠:١١١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:٠٧٢٣:٣٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٢٩:٢٩١٢:٢٠:٠٧١٩:١١:٠٧١٩:٢٩:٥٠٢٣:٣٤:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤١٠٥:٢٨:٤٨١٢:٢٠:٠٧١٩:١١:٤٨١٩:٣٠:٣٣٢٣:٣٤:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٢٨:٠٩١٢:٢٠:٠٧١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:١٥٢٣:٣٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٢٠٥:٢٧:٣١١٢:٢٠:٠٩١٩:١٣:٠٨١٩:٣١:٥٨٢٣:٣٤:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٢٦:٥٥١٢:٢٠:١٠١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٤٠٢٣:٣٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٢٦:٢٠١٢:٢٠:١٣١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢٢٢٣:٣٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٨٠٥:٢٥:٤٦١٢:٢٠:١٦١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٤:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٢٥:١٤١٢:٢٠:١٩١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٤٣١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٤:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٨٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:٢٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٥٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٣٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٤٦٢٣:٣٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٣٠٥:١٢:١٣١١:١٦:١٦١٧:١٩:٥٠١٧:٣٦:٥٧٢٢:٣٦:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٢٠٥:١٢:٤٩١١:١٥:٥٥١٧:١٨:٣٣١٧:٣٥:٤٠٢٢:٣٦:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١١٠٥:١٣:٢٤١١:١٥:٣٤١٧:١٧:١٦١٧:٣٤:٢٣٢٢:٣٦:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٠٠٥:١٤:٠٠١١:١٥:١٣١٧:١٥:٥٩١٧:٣٣:٠٦٢٢:٣٥:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٩٠٥:١٤:٣٦١١:١٤:٥٣١٧:١٤:٤٢١٧:٣١:٤٩٢٢:٣٥:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٧٠٥:١٥:١٢١١:١٤:٣٣١٧:١٣:٢٦١٧:٣٠:٣٢٢٢:٣٥:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٦٠٥:١٥:٤٨١١:١٤:١٣١٧:١٢:٠٩١٧:٢٩:١٦٢٢:٣٤:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٤٠٥:١٦:٢٤١١:١٣:٥٣١٧:١٠:٥٣١٧:٢٨:٠١٢٢:٣٤:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٢٠٥:١٧:٠١١١:١٣:٣٣١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:٤٥٢٢:٣٤:٠٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٠٠٥:١٧:٣٨١١:١٣:١٤١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٥:٣٠٢٢:٣٣:٥١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٩٠٥:١٨:١٥١١:١٢:٥٥١٧:٠٧:٠٨١٧:٢٤:١٦٢٢:٣٣:٣٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٧٠٥:١٨:٥٢١١:١٢:٣٦١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٣:٠٢٢٢:٣٣:١٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٥٠٥:١٩:٣٠١١:١٢:١٨١٧:٠٤:٣٩١٧:٢١:٤٨٢٢:٣٢:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٣٠٥:٢٠:٠٨١١:١٢:٠٠١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٠:٣٥٢٢:٣٢:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٠٠٥:٢٠:٤٦١١:١١:٤٢١٧:٠٢:١٢١٧:١٩:٢٢٢٢:٣٢:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٢١:٢٤١١:١١:٢٥١٧:٠٠:٥٩١٧:١٨:١٠٢٢:٣٢:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٢٢:٠٣١١:١١:٠٨١٦:٥٩:٤٧١٧:١٦:٥٩٢٢:٣١:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٢٢:٤٢١١:١٠:٥٢١٦:٥٨:٣٥١٧:١٥:٤٨٢٢:٣١:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٢٣:٢٢١١:١٠:٣٦١٦:٥٧:٢٤١٧:١٤:٣٨٢٢:٣١:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٢٤:٠١١١:١٠:٢١١٦:٥٦:١٣١٧:١٣:٢٨٢٢:٣٠:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٢٤:٤١١١:١٠:٠٦١٦:٥٥:٠٤١٧:١٢:١٩٢٢:٣٠:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٢٥:٢٢١١:٠٩:٥١١٦:٥٣:٥٤١٧:١١:١١٢٢:٣٠:٢٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٢٦:٠٢١١:٠٩:٣٧١٦:٥٢:٤٦١٧:١٠:٠٤٢٢:٣٠:٠٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٢٦:٤٤١١:٠٩:٢٤١٦:٥١:٣٨١٧:٠٨:٥٧٢٢:٢٩:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٢٧:٢٥١١:٠٩:١١١٦:٥٠:٣١١٧:٠٧:٥٢٢٢:٢٩:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٢٨:٠٧١١:٠٨:٥٩١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٦:٤٧٢٢:٢٩:٢٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٢٨:٤٩١١:٠٨:٤٧١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٥:٤٣٢٢:٢٩:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٩:٣٢١١:٠٨:٣٦١٦:٤٧:١٦١٧:٠٤:٤٠٢٢:٢٩:٠١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٠:١٥١١:٠٨:٢٦١٦:٤٦:١٢١٧:٠٣:٣٨٢٢:٢٨:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٠:٥٩١١:٠٨:١٧١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٢:٣٧٢٢:٢٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرآباد

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرآباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیدرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیدرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیدرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیدرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیدرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حیدرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ حیدرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حیدرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو