جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حیدرآباد

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز حیدرآباد


اذان صبح: ٠٣:٤٤:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٤٥:٠١
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٥

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیدرآباد (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای حیدرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حیدرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حیدرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
هنگامی كه به بالای كوه رسیدید، تازه آغاز بالا رفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیدرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیدرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حیدرآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیدرآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٥١:٢٥١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٢:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٦:٠٠١٢:٢٣:٤٨١٨:٥٢:٠٤١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٤:٥٢١٢:٢٣:٣٣١٨:٥٢:٤٤١٩:١٠:٢٣٢٣:٤١:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٣:١٩١٨:٥٣:٢٤١٩:١١:٠٤٢٣:٤١:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٢:٣٨١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٤:٠٣١٩:١١:٤٦٢٣:٤١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥١:٣١١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٤:٤٣١٩:١٢:٢٨٢٣:٤٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٠:٢٦١٢:٢٢:٤٠١٨:٥٥:٢٣١٩:١٣:١٠٢٣:٤٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٨:١٨١٢:٢٢:١٦١٨:٥٦:٤٣١٩:١٤:٣٤٢٣:٣٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٧:٢٣١٩:١٥:١٦٢٣:٣٩:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٦:١٢١٢:٢١:٥٤١٨:٥٨:٠٣١٩:١٥:٥٩٢٣:٣٩:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٥:١١١٢:٢١:٤٣١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤١٢٣:٣٨:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٤:١٠١٢:٢١:٣٣١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٢٤٢٣:٣٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٣:١١١٢:٢١:٢٤١٩:٠٠:٠٥١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٢:١٢١٢:٢١:١٥١٩:٠٠:٤٥١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٨:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٥٠٥:٤١:١٤١٢:٢١:٠٦١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٧:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٢٠٥:٤٠:١٧١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:١٦٢٣:٣٧:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥١٠٥:٣٩:٢١١٢:٢٠:٥١١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٥٩٢٣:٣٧:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٠٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:٢٨١٩:٢١:٤٢٢٣:٣٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٠٩١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٦:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٤:٥٠١٩:٢٣:٠٩٢٣:٣٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:١٢١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠١٠٥:٣٤:٠٩١٢:٢٠:١٨١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٥:٢٠٢٣:٣٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٣:٢١١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٢:٣٤١٢:٢٠:١٢١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٧٢٣:٣٥:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣١:٤٨١٢:٢٠:١٠١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٥:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣١:٠٤١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:١٣٢٣:٣٥:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیدرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای حیدرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیدرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیدرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٤٣١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٤:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٨٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:٢٨١٩:١٧:٠٢١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٤:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٥٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٣٣١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٤٦٢٣:٣٤:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٢٣:١٩١٢:٢٠:٣٩١٩:١٨:١٧١٩:٣٧:٢٥٢٣:٣٤:٠٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٢٢:٥٣١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:٠٥٢٣:٣٤:٠٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٦٠٥:٢٢:٣٠١٢:٢٠:٥١١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٤٣٢٣:٣٤:٠٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٢٢:٠٧١٢:٢٠:٥٨١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٩:٢١٢٣:٣٤:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٢١:٤٦١٢:٢١:٠٦١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٥٩٢٣:٣٤:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢١:٢٧١٢:٢١:١٤١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:٣٥٢٣:٣٤:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠١٠٥:٢١:٠٩١٢:٢١:٢٢١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١١٢٣:٣٤:١١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢١:٣١١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٤٧٢٣:٣٤:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٤٠٥:٢٠:٣٧١٢:٢١:٤٠١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٢١٢٣:٣٤:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢١:٤٩١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٥٥٢٣:٣٤:٢٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٥٠٥:٢٠:١١١٢:٢١:٥٩١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٢٨٢٣:٣٤:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٤٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:٣١١٩:٤٤:٠٠٢٣:٣٤:٣٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٤٠٥:١٩:٥١١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٣١٢٣:٣٤:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٥:٠١٢٣:٣٤:٤٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٥:٣٠٢٣:٣٤:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:١٩:٣١١٢:٢٢:٥٣١٩:٢٦:٢٤١٩:٤٥:٥٩٢٣:٣٥:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٣:٠٥١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٢٦٢٣:٣٥:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:١٧١٩:٢٧:١٦١٩:٤٦:٥٢٢٣:٣٥:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٢٥١٢:٢٣:٢٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٥:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٤١١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٤٢٢٣:٣٥:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٠٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٨:٠٥٢٣:٣٥:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٣١١٢:٢٤:٠٧١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٢٦٢٣:٣٥:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٣٦١٢:٢٤:١٩١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:٤٧٢٣:٣٦:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٤٢١٢:٢٤:٣٢١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٩:٠٧٢٣:٣٦:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٦٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٤:٤٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٦:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٤:٥٨١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:٤١٢٣:٣٦:٤٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:٢٠:٠٩١٢:٢٥:١٢١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٥٧٢٣:٣٦:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٥:٢٥١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:١١٢٣:٣٧:١١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حیدرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حیدرآباد روستای حیدرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیدرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیدرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیدرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیدرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیدرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیدرآباد

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

روستای حیدرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیدرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای حیدرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حیدرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیدرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حیدرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حیدرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حیدرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا حیدرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیدرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حیدرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیدرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیدرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیدرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو