جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیان

طولارود | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز حیان


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٠٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:٠٧
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٠٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیان (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حیان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یَسنَه
من دین مَزداپرستی را باور دارم كه جنگ را براندازد و رزم‌افزار را به كنار گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٦:٤٨١٣:١٢:٢٠١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٤:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٢:١٠١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:٢٤:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٤:١٧١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٢٣:٠٣١٣:١١:٥١٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٤٠٠:٢٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:٢١:٤٩١٣:١١:٤٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:٣٤٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٩:٢٦١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٨:١٧١٣:١١:١٩٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٧:٠٨١٣:١١:١٣٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٦:٠٠١٣:١١:٠٦٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢١:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٤:٥٤١٣:١١:٠١٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢١:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٣:٤٩١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٢:٤٥١٣:١٠:٥١٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٠:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١١:٤٢١٣:١٠:٤٧٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٠:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٠:٤١١٣:١٠:٤٤٢٠:١١:٢٠٢٠:٣١:٤٥٠٠:٢٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٩:٤١١٣:١٠:٤١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٠:٣٩٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٣٩٠٠:١٩:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٧:٤٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٤:٣٦٠٠:١٩:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٦:٥٠١٣:١٠:٣٦٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:١٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:١٠:٣٦٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:١٩:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠٥:٠٣١٣:١٠:٣٦٢٠:١٦:٣٩٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٧٠٦:٠٤:١١١٣:١٠:٣٦٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٨:٢٠٠٠:١٨:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:١٢٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٠:٣٨٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٨:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٩٠٦:٠٢:٣٤١٣:١٠:٣٩٢٠:١٩:١٤٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٨:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٧٠٦:٠١:٤٧١٣:١٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٥٢٠:٤١:٠٤٠٠:١٨:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٣٧٠٦:٠١:٠٢١٣:١٠:٤٥٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٥٨٠٠:١٨:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٠:١٩١٣:١٠:٤٨٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٥١٠٠:١٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٩:٣٧١٣:١٠:٥٢٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤٣٠٠:١٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٨:٥٧١٣:١٠:٥٧٢٠:٢٣:٢٣٢٠:٤٤:٣٥٠٠:١٧:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٦٠٥:٥٨:١٩١٣:١١:٠٢٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٥:٢٦٠٠:١٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حیان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حیان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٧:٢٥١٢:٠٢:٠٢١٦:٥٦:٢٢١٧:١٦:٥٢٢٣:١٦:٤٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٨:٢٤١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٦:٠٥١٧:١٦:٣٧٢٣:١٧:٠٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٩:٢٣١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٢٤٢٣:١٧:٢١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٨:٥٣٠٧:١٠:٢١١٢:٠٣:٠٥١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:١٣٢٣:١٧:٣٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٩:٤٣٠٧:١١:١٨١٢:٠٣:٢٨١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠٣٢٣:١٧:٥٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٠:٣٢٠٧:١٢:١٤١٢:٠٣:٥١١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٥٦٢٣:١٨:١٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤١:٢١٠٧:١٣:١٠١٢:٠٤:١٥١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٥١٢٣:١٨:٣٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٢:٠٩٠٧:١٤:٠٤١٢:٠٤:٣٩١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٠٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٤:٥٧١٢:٠٥:٠٤١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:٤٧٢٣:١٩:٢١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٣:٤٢٠٧:١٥:٥٠١٢:٠٥:٣٠١٦:٥٤:٥٩١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٤٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٦:٤١١٢:٠٥:٥٦١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:٥١٢٣:٢٠:٠٧
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٧:٣١١٢:٠٦:٢٢١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٥٥٢٣:٢٠:٣٠
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٨:٢٠١٢:٠٦:٤٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٦:٠٢٢٣:٢٠:٥٥
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٩:٠٧١٢:٠٧:١٦١٦:٥٥:١٧١٧:١٦:١١٢٣:٢١:٢٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٩:٥٣١٢:٠٧:٤٤١٦:٥٥:٢٧١٧:١٦:٢٢٢٣:٢١:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٨:٠٣٠٧:٢٠:٣٨١٢:٠٨:١٢١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٣٥٢٣:٢٢:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٨:٤٣٠٧:٢١:٢٢١٢:٠٨:٤٠١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٥٠٢٣:٢٢:٣٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٩:٢٢٠٧:٢٢:٠٤١٢:٠٩:٠٨١٦:٥٦:٠٨١٧:١٧:٠٧٢٣:٢٣:٠٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٠:٠٠٠٧:٢٢:٤٤١٢:٠٩:٣٧١٦:٥٦:٢٦١٧:١٧:٢٥٢٣:٢٣:٣٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٠:٣٧٠٧:٢٣:٢٣١٢:١٠:٠٦١٦:٥٦:٤٦١٧:١٧:٤٦٢٣:٢٤:٠٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥١:١٣٠٧:٢٤:٠١١٢:١٠:٣٦١٦:٥٧:٠٨١٧:١٨:٠٨٢٣:٢٤:٢٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:٢٤:٣٧١٢:١١:٠٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٨:٣٣٢٣:٢٤:٥٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢٥:١١١٢:١١:٣٥١٦:٥٧:٥٨١٧:١٨:٥٩٢٣:٢٥:٢٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢٥:٤٤١٢:١٢:٠٥١٦:٥٨:٢٦١٧:١٩:٢٧٢٣:٢٥:٥٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٦:١٤١٢:١٢:٣٥١٦:٥٨:٥٥١٧:١٩:٥٦٢٣:٢٦:٢٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٣:٥٣٠٧:٢٦:٤٣١٢:١٣:٠٥١٦:٥٩:٢٧١٧:٢٠:٢٨٢٣:٢٦:٥٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٤:٢١٠٧:٢٧:١١١٢:١٣:٣٥١٧:٠٠:٠٠١٧:٢١:٠١٢٣:٢٧:٢٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٤:٤٧٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٤:٠٥١٧:٠٠:٣٥١٧:٢١:٣٦٢٣:٢٧:٥٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٥:١٢٠٧:٢٨:٠٠١٢:١٤:٣٥١٧:٠١:١٢١٧:٢٢:١٢٢٣:٢٨:٢٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٨:٢١١٢:١٥:٠٤١٧:٠١:٥١١٧:٢٢:٥٠٢٣:٢٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠١:١٧١٢:٠٠:١٣١٦:٥٨:٥٠١٧:١٩:٠٦٢٣:١٥:٢٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٦٠٧:٠٢:٢٠١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٨:٢١١٧:١٨:٣٨٢٣:١٥:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٧:٠٣:٢٢١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٧:٥٣١٧:١٨:١٣٢٣:١٥:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٣٠٧:٠٤:٢٣١٢:٠١:٠٤١٦:٥٧:٢٧١٧:١٧:٥٠٢٣:١٦:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٥:٢٤١٢:٠١:٢٣١٦:٥٧:٠٣١٧:١٧:٢٩٢٣:١٦:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٦:٢٥١٢:٠١:٤٢١٦:٥٦:٤٢١٧:١٧:١٠٢٣:١٦:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٧:٢٥١٢:٠٢:٠٢١٦:٥٦:٢٢١٧:١٦:٥٢٢٣:١٦:٤٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١١٠٧:٠٨:٢٤١٢:٠٢:٢٢١٦:٥٦:٠٥١٧:١٦:٣٧٢٣:١٧:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٩:٢٣١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٥:٤٩١٧:١٦:٢٤٢٣:١٧:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:١٠:٢١١٢:٠٣:٠٥١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:١٣٢٣:١٧:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:١١:١٨١٢:٠٣:٢٨١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠٣٢٣:١٧:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٢٠٧:١٢:١٤١٢:٠٣:٥١١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٥٦٢٣:١٨:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:١٣:١٠١٢:٠٤:١٥١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٥١٢٣:١٨:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:١٤:٠٤١٢:٠٤:٣٩١٦:٥٥:٠٣١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٤:٥٧١٢:٠٥:٠٤١٦:٥٥:٠٠١٧:١٥:٤٧٢٣:١٩:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٢٠٧:١٥:٥٠١٢:٠٥:٣٠١٦:٥٤:٥٩١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٨٠٧:١٦:٤١١٢:٠٥:٥٦١٦:٥٥:٠١١٧:١٥:٥١٢٣:٢٠:٠٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٧:٣١١٢:٠٦:٢٢١٦:٥٥:٠٤١٧:١٥:٥٥٢٣:٢٠:٣٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٨:٢٠١٢:٠٦:٤٩١٦:٥٥:١٠١٧:١٦:٠٢٢٣:٢٠:٥٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٩:٠٧١٢:٠٧:١٦١٦:٥٥:١٧١٧:١٦:١١٢٣:٢١:٢٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٩:٥٣١٢:٠٧:٤٤١٦:٥٥:٢٧١٧:١٦:٢٢٢٣:٢١:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٣٠٧:٢٠:٣٨١٢:٠٨:١٢١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٣٥٢٣:٢٢:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٣٠٧:٢١:٢٢١٢:٠٨:٤٠١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٥٠٢٣:٢٢:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:٢٢:٠٤١٢:٠٩:٠٨١٦:٥٦:٠٨١٧:١٧:٠٧٢٣:٢٣:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:٢٢:٤٤١٢:٠٩:٣٧١٦:٥٦:٢٦١٧:١٧:٢٥٢٣:٢٣:٣٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٧٠٧:٢٣:٢٣١٢:١٠:٠٦١٦:٥٦:٤٦١٧:١٧:٤٦٢٣:٢٤:٠٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٣٠٧:٢٤:٠١١٢:١٠:٣٦١٦:٥٧:٠٨١٧:١٨:٠٨٢٣:٢٤:٢٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٧٠٧:٢٤:٣٧١٢:١١:٠٥١٦:٥٧:٣٢١٧:١٨:٣٣٢٣:٢٤:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢٥:١١١٢:١١:٣٥١٦:٥٧:٥٨١٧:١٨:٥٩٢٣:٢٥:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢٥:٤٤١٢:١٢:٠٥١٦:٥٨:٢٦١٧:١٩:٢٧٢٣:٢٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیان روستای حیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیان روستای حیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیان

روستای حیان بر روی نقشه

روستای حیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حیان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حیان
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حیان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیان
افق شرعی امروز فردا حیان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حیان
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حیان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حیان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو