جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حیات حصار

بالارخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حیات حصار


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٥٨
اذان ظهر: ١١:٢٨:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٢٠:٥٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:١٤
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٢١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حیات حصار (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حیات حصار)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حیات حصار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیات حصار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
كسی به بهشت داخل نمی‌شود، جز این‌كه پیشوایان الهی را بشناسد و آنان نیز او را بشناسند و كسی به دوزخ داخل نشود، جز این‌كه آنان را منكر و آنان نیز او را منكر شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حیات حصار

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حیات حصار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیات حصار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حیات حصار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حیات حصار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حیات حصار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٩:٠١١٢:٣١:١٤١٩:١٤:٠١١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:٠٤١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٥٥٢٣:٤٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٠:٥٤١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:٤٩٢٣:٤٤:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٠:٤٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٤:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٠:٣٦١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٠:٢٨١٩:١٨:١٣١٩:٣٧:٢٨٢٣:٤٣:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٠:٢٠١٩:١٩:٠٣١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٣:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٠:١٣١٩:١٩:٥٣١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٣:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٠:٤٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٢:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٢٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٠:٠٠١٩:٢١:٣٤١٩:٤١:٠١٢٣:٤٢:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٢:٢٤١٩:٤١:٥٤٢٣:٤٢:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٦:٥٧١٢:٢٩:٤٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٤٧٢٣:٤٢:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٩:٤٥١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٣:٤٠٢٣:٤١:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٩:٤١١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤١:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤١:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣٣:٠٧١٢:٢٩:٣٥١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٦:١٧٢٣:٤١:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٩:٣٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٧:١٠٢٣:٤١:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٣١:٢١١٢:٢٩:٣١١٩:٢٨:١٠١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٠:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢٩:٣٠١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٩:٣٩١٢:٢٩:٢٩١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٩:٢٩١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٣٦٢٣:٤٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٢٨:٠٤١٢:٢٩:٣٠١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٢٧٢٣:٤٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٥٢٠٥:٢٧:١٨١٢:٢٩:٣١١٩:٣٢:١١١٩:٥٢:١٨٢٣:٣٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٢٦:٣٤١٢:٢٩:٣٣١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٣:٠٨٢٣:٣٩:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٤٢٠٥:٢٥:٥١١٢:٢٩:٣٥١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٣:٥٨٢٣:٣٩:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٥:١٠١٢:٢٩:٣٨١٩:٣٤:٣١١٩:٥٤:٤٧٢٣:٣٩:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٣٩٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٩:٤٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٥:٣٦٢٣:٣٩:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٩:٤٦١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:٢٥٢٣:٣٩:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٤٣٠٥:٢٣:١٦١٢:٢٩:٥٠١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٧:١٣٢٣:٣٩:١٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٤٨٠٥:٢٢:٤٢١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٨:٠٠٢٣:٣٩:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیات حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیات حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حیات حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حیات حصار

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حیات حصار

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیات حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیات حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حیات حصار

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٠:٥٧١١:٢٠:٥٥١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٢٧٢٢:٣٧:٠٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢١:٥٣١١:٢١:١٥١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٧:١٧
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٢:٤٩١١:٢١:٣٦١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٧:٣٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٤٤١١:٢١:٥٨١٦:٢٠:٠٠١٦:٣٩:٥٦٢٢:٣٧:٥٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٣٨١١:٢٢:٢١١٦:١٩:٥١١٦:٣٩:٤٩٢٢:٣٨:١٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:٣١١١:٢٢:٤٤١٦:١٩:٤٥١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٨:٣٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٢٤١١:٢٣:٠٨١٦:١٩:٤٠١٦:٣٩:٤١٢٢:٣٨:٥٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٧:١٦١١:٢٣:٣٢١٦:١٩:٣٧١٦:٣٩:٤٠٢٢:٣٩:١٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٠٧١١:٢٣:٥٧١٦:١٩:٣٧١٦:٣٩:٤١٢٢:٣٩:٣٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٨:٥٧١١:٢٤:٢٢١٦:١٩:٣٨١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٩:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٩:٤٦١١:٢٤:٤٨١٦:١٩:٤١١٦:٣٩:٤٩٢٢:٤٠:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٠:٣٤١١:٢٥:١٥١٦:١٩:٤٧١٦:٣٩:٥٦٢٢:٤٠:٤٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣١:٢١١١:٢٥:٤١١٦:١٩:٥٤١٦:٤٠:٠٤٢٢:٤١:١١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٢:٠٧١١:٢٦:٠٩١٦:٢٠:٠٣١٦:٤٠:١٥٢٢:٤١:٣٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٥٢١١:٢٦:٣٦١٦:٢٠:١٤١٦:٤٠:٢٧٢٢:٤٢:٠١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٣:٣٥١١:٢٧:٠٤١٦:٢٠:٢٧١٦:٤٠:٤١٢٢:٤٢:٢٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٤:١٧١١:٢٧:٣٣١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٤:٥٨١١:٢٨:٠١١٦:٢٠:٥٩١٦:٤١:١٤٢٢:٤٣:٢١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٥:٣٨١١:٢٨:٣٠١٦:٢١:١٨١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٣:٤٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٦:١٦١١:٢٨:٥٩١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٤:١٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٦:٥٣١١:٢٩:٢٨١٦:٢٢:٠١١٦:٤٢:١٨٢٢:٤٤:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٧:٢٨١١:٢٩:٥٨١٦:٢٢:٢٦١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٥:١٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٨:٠٢١١:٣٠:٢٨١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٣:٠٩٢٢:٤٥:٤٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٨:٣٥١١:٣٠:٥٨١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٣:٣٧٢٢:٤٦:١٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٩:٠٥١١:٣١:٢٧١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٤:٠٧٢٢:٤٦:٤٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٩:٣٥١١:٣١:٥٧١٦:٢٤:٢١١٦:٤٤:٣٩٢٢:٤٧:١١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٠:٠٢١١:٣٢:٢٧١٦:٢٤:٥٤١٦:٤٥:١١٢٢:٤٧:٤١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٠:٢٩٠٦:٤٠:٢٨١١:٣٢:٥٧١٦:٢٥:٢٩١٦:٤٥:٤٦٢٢:٤٨:١١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٠:٥٤٠٦:٤٠:٥٢١١:٣٣:٢٧١٦:٢٦:٠٥١٦:٤٦:٢٢٢٢:٤٨:٤٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١١:١٨٠٦:٤١:١٥١١:٣٣:٥٧١٦:٢٦:٤٣١٦:٤٦:٥٩٢٢:٤٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حیات حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حیات حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حیات حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حیات حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیات حصار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیات حصار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حیات حصار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حیات حصار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیات حصار

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٥:١٠١١:١٩:٠٦١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:٢١٢٢:٣٥:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٦:٠٩١١:١٩:٢٣١٦:٢٢:١٩١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٥:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٧:٠٧١١:١٩:٣٩١٦:٢١:٥٤١٦:٤١:٣٥٢٢:٣٦:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٨:٠٥١١:١٩:٥٧١٦:٢١:٣٢١٦:٤١:١٥٢٢:٣٦:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٩:٠٣١١:٢٠:١٥١٦:٢١:١٢١٦:٤٠:٥٧٢٢:٣٦:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٠:٠٠١١:٢٠:٣٥١٦:٢٠:٥٤١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٦:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٠:٥٧١١:٢٠:٥٥١٦:٢٠:٣٧١٦:٤٠:٢٧٢٢:٣٧:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢١:٥٣١١:٢١:١٥١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:١٤٢٢:٣٧:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٢:٤٩١١:٢١:٣٦١٦:٢٠:١٠١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٧:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٤٤١١:٢١:٥٨١٦:٢٠:٠٠١٦:٣٩:٥٦٢٢:٣٧:٥٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٤:٣٨١١:٢٢:٢١١٦:١٩:٥١١٦:٣٩:٤٩٢٢:٣٨:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:٣١١١:٢٢:٤٤١٦:١٩:٤٥١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٨:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٦:٢٤١١:٢٣:٠٨١٦:١٩:٤٠١٦:٣٩:٤١٢٢:٣٨:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٧:١٦١١:٢٣:٣٢١٦:١٩:٣٧١٦:٣٩:٤٠٢٢:٣٩:١٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٠٧١١:٢٣:٥٧١٦:١٩:٣٧١٦:٣٩:٤١٢٢:٣٩:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٨:٥٧١١:٢٤:٢٢١٦:١٩:٣٨١٦:٣٩:٤٤٢٢:٣٩:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٩:٤٦١١:٢٤:٤٨١٦:١٩:٤١١٦:٣٩:٤٩٢٢:٤٠:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٠:٣٤١١:٢٥:١٥١٦:١٩:٤٧١٦:٣٩:٥٦٢٢:٤٠:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣١:٢١١١:٢٥:٤١١٦:١٩:٥٤١٦:٤٠:٠٤٢٢:٤١:١١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٢:٠٧١١:٢٦:٠٩١٦:٢٠:٠٣١٦:٤٠:١٥٢٢:٤١:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:٥٢١١:٢٦:٣٦١٦:٢٠:١٤١٦:٤٠:٢٧٢٢:٤٢:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٣:٣٥١١:٢٧:٠٤١٦:٢٠:٢٧١٦:٤٠:٤١٢٢:٤٢:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٤:١٧١١:٢٧:٣٣١٦:٢٠:٤٢١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤٢:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٤:٥٨١١:٢٨:٠١١٦:٢٠:٥٩١٦:٤١:١٤٢٢:٤٣:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٥:٣٨١١:٢٨:٣٠١٦:٢١:١٨١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٣:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٦:١٦١١:٢٨:٥٩١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:٥٥٢٢:٤٤:١٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٦:٥٣١١:٢٩:٢٨١٦:٢٢:٠١١٦:٤٢:١٨٢٢:٤٤:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٧:٢٨١١:٢٩:٥٨١٦:٢٢:٢٦١٦:٤٢:٤٣٢٢:٤٥:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٨:٠٢١١:٣٠:٢٨١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٣:٠٩٢٢:٤٥:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٨:٣٥١١:٣٠:٥٨١٦:٢٣:٢٠١٦:٤٣:٣٧٢٢:٤٦:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حیات حصار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیات حصار روستای حیات حصار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حیات حصار روستای حیات حصار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حیات حصار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حیات حصار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حیات حصار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حیات حصار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حیات حصار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حیات حصار

روستای حیات حصار بر روی نقشه

روستای حیات حصار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حیات حصار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حیات حصار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حیات حصار
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حیات حصار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حیات حصار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حیات حصار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حیات حصار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حیات حصار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حیات حصار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا حیات حصار دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حیات حصار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حیات حصار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حیات حصار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حیات حصار
زمان پخش اذان زنده به افق حیات حصار
زمان پخش اذان مستقیم به افق حیات حصار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حیات حصار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو