جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر حویق

طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز حویق


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٣٩
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٢٩

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر حویق (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر حویق)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر حویق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حویق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

جان ماكسول
در رندگانی هیچ چیز به اندازه سختی و ناكامی، انسان را بهبودپذیر نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر حویق

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر حویق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر حویق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر حویق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر حویق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حویق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٦:٢٧١٣:١٢:٣٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٥:١٠١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٥٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٢:١٢٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٢:٠٣٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٥٨٠٠:٢٣:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٢٦١٣:١١:٥٤٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢٠:١٣١٣:١١:٤٦٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٢:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٩:٠١١٣:١١:٣٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٥٦٠٠:٢٢:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٧:٥٠١٣:١١:٣١٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٢:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٦:٤١١٣:١١:٢٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٥٤٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٥:٣٢١٣:١١:١٨٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢١:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:١٤:٢٥١٣:١١:١٢٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٢١:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٣:١٩١٣:١١:٠٧٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢١:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٢:١٥١٣:١١:٠٣٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠٧٠٦:١١:١١١٣:١٠:٥٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣١:٤٩٠٠:٢٠:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٩٠٦:١٠:٠٩١٣:١٠:٥٥٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٠:٥٣٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:٤٣٠٠:١٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٧:١٢١٣:١٠:٤٩٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٩:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٦:١٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:٣٨٠٠:١٩:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:٤٧٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٧:٣٥٠٠:١٩:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢١٠٦:٠٤:٢٧١٣:١٠:٤٧٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٨:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٣٠٦:٠٣:٣٥١٣:١٠:٤٨٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:٢٨٠٠:١٨:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٦٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٠:٤٩٢٠:١٩:٢٤٢٠:٤٠:٢٤٠٠:١٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٣٢٠٦:٠١:٥٦١٣:١٠:٥١٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤١:١٩٠٠:١٨:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:١٩٠٦:٠١:٠٨١٣:١٠:٥٣٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:١٤٠٠:١٨:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٠٧٠٦:٠٠:٢٣١٣:١٠:٥٦٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٣:٠٨٠٠:١٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٥٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:١١:٠٠٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٤:٠٢٠٠:١٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٨:٥٧١٣:١١:٠٤٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٤:٥٥٠٠:١٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٥٠٥:٥٨:١٦١٣:١١:٠٩٢٠:٢٤:٢٨٢٠:٤٥:٤٨٠٠:١٧:٣٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٤١٠٥:٥٧:٣٧١٣:١١:١٤٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٦:٣٩٠٠:١٧:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حویق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حویق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر حویق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حویق

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر حویق

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر حویق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حویق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر حویق

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٨:٢٩١٢:٠٢:١٣١٦:٥٥:٤٢١٧:١٦:١٩٢٣:١٦:٤٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٩:٢٩١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠٣٢٣:١٧:٠٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٨:٤٠٠٧:١٠:٢٨١٢:٠٢:٥٥١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٤٩٢٣:١٧:١٩
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٩:٣١٠٧:١١:٢٦١٢:٠٣:١٧١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٣٧٢٣:١٧:٣٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٠:٢١٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٤:٤٢١٧:١٥:٢٨٢٣:١٧:٥٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤١:١١٠٧:١٣:٢٠١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٤:٣٢١٧:١٥:٢٠٢٣:١٨:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٢:٠٠٠٧:١٤:١٦١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٤:٢٥١٧:١٥:١٥٢٣:١٨:٣٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٥:١١١٢:٠٤:٥١١٦:٥٤:١٩١٧:١٥:١١٢٣:١٨:٥٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٦:٠٥١٢:٠٥:١٦١٦:٥٤:١٦١٧:١٥:١٠٢٣:١٩:١٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٤:٢٢٠٧:١٦:٥٧١٢:٠٥:٤١١٦:٥٤:١٥١٧:١٥:١٠٢٣:١٩:٤١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٧:٤٩١٢:٠٦:٠٧١٦:٥٤:١٦١٧:١٥:١٣٢٣:٢٠:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٨:٣٩١٢:٠٦:٣٤١٦:٥٤:١٩١٧:١٥:١٧٢٣:٢٠:٢٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٩:٢٨١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٤:٢٤١٧:١٥:٢٤٢٣:٢٠:٥٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٧:٢١٠٧:٢٠:١٦١٢:٠٧:٢٨١٦:٥٤:٣١١٧:١٥:٣٣٢٣:٢١:١٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٨:٠٣٠٧:٢١:٠٣١٢:٠٧:٥٥١٦:٥٤:٤١١٧:١٥:٤٣٢٣:٢١:٤٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٨:٤٤٠٧:٢١:٤٨١٢:٠٨:٢٣١٦:٥٤:٥٢١٧:١٥:٥٦٢٣:٢٢:٠٨
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٩:٢٥٠٧:٢٢:٣١١٢:٠٨:٥١١٦:٥٥:٠٦١٧:١٦:١١٢٣:٢٢:٣٥
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٠:٠٤٠٧:٢٣:١٤١٢:٠٩:٢٠١٦:٥٥:٢٢١٧:١٦:٢٧٢٣:٢٣:٠٢
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٠:٤٢٠٧:٢٣:٥٤١٢:٠٩:٤٩١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٤٦٢٣:٢٣:٢٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥١:١٩٠٧:٢٤:٣٣١٢:١٠:١٨١٦:٥٥:٥٩١٧:١٧:٠٦٢٣:٢٣:٥٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٥:١١١٢:١٠:٤٧١٦:٥٦:٢١١٧:١٧:٢٩٢٣:٢٤:٢٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢٥:٤٧١٢:١١:١٧١٦:٥٦:٤٥١٧:١٧:٥٣٢٣:٢٤:٥٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٣:٠٣٠٧:٢٦:٢١١٢:١١:٤٧١٦:٥٧:١١١٧:١٨:١٩٢٣:٢٥:٢٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢٦:٥٤١٢:١٢:١٧١٦:٥٧:٣٩١٧:١٨:٤٧٢٣:٢٥:٥٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٤:٠٥٠٧:٢٧:٢٥١٢:١٢:٤٦١٦:٥٨:٠٨١٧:١٩:١٧٢٣:٢٦:٢١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٧:٥٤١٢:١٣:١٦١٦:٥٨:٤٠١٧:١٩:٤٨٢٣:٢٦:٥١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٥:٠٣٠٧:٢٨:٢١١٢:١٣:٤٦١٦:٥٩:١٣١٧:٢٠:٢١٢٣:٢٧:٢١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٥:٢٩٠٧:٢٨:٤٦١٢:١٤:١٦١٦:٥٩:٤٩١٧:٢٠:٥٦٢٣:٢٧:٥١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٥:٥٤٠٧:٢٩:١٠١٢:١٤:٤٦١٧:٠٠:٢٥١٧:٢١:٣٣٢٣:٢٨:٢٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢٩:٣١١٢:١٥:١٦١٧:٠١:٠٤١٧:٢٢:١١٢٣:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر حویق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حویق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر حویق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر حویق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حویق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حویق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر حویق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر حویق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حویق

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٧:٠٢:١٧١٢:٠٠:٢٥١٦:٥٨:١٣١٧:١٨:٣٥٢٣:١٥:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٣:٢٠١٢:٠٠:٤١١٦:٥٧:٤٣١٧:١٨:٠٧٢٣:١٥:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٧:٠٤:٢٣١٢:٠٠:٥٨١٦:٥٧:١٥١٧:١٧:٤٢٢٣:١٥:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٥:٢٥١٢:٠١:١٦١٦:٥٦:٤٨١٧:١٧:١٨٢٣:١٦:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٦:٢٧١٢:٠١:٣٤١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:٥٦٢٣:١٦:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٧:٢٨١٢:٠١:٥٣١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٣٦٢٣:١٦:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٨:٢٩١٢:٠٢:١٣١٦:٥٥:٤٢١٧:١٦:١٩٢٣:١٦:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٩:٢٩١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٥:٢٤١٧:١٦:٠٣٢٣:١٧:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٠٠٧:١٠:٢٨١٢:٠٢:٥٥١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٤٩٢٣:١٧:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:١١:٢٦١٢:٠٣:١٧١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٣٧٢٣:١٧:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢١٠٧:١٢:٢٤١٢:٠٣:٤٠١٦:٥٤:٤٢١٧:١٥:٢٨٢٣:١٧:٥٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:١٣:٢٠١٢:٠٤:٠٣١٦:٥٤:٣٢١٧:١٥:٢٠٢٣:١٨:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٠٠٧:١٤:١٦١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٤:٢٥١٧:١٥:١٥٢٣:١٨:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٨٠٧:١٥:١١١٢:٠٤:٥١١٦:٥٤:١٩١٧:١٥:١١٢٣:١٨:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٥٠٧:١٦:٠٥١٢:٠٥:١٦١٦:٥٤:١٦١٧:١٥:١٠٢٣:١٩:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:١٦:٥٧١٢:٠٥:٤١١٦:٥٤:١٥١٧:١٥:١٠٢٣:١٩:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٧:٤٩١٢:٠٦:٠٧١٦:٥٤:١٦١٧:١٥:١٣٢٣:٢٠:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٣٠٧:١٨:٣٩١٢:٠٦:٣٤١٦:٥٤:١٩١٧:١٥:١٧٢٣:٢٠:٢٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١٩:٢٨١٢:٠٧:٠٠١٦:٥٤:٢٤١٧:١٥:٢٤٢٣:٢٠:٥٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢١٠٧:٢٠:١٦١٢:٠٧:٢٨١٦:٥٤:٣١١٧:١٥:٣٣٢٣:٢١:١٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٣٠٧:٢١:٠٣١٢:٠٧:٥٥١٦:٥٤:٤١١٧:١٥:٤٣٢٣:٢١:٤٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:٢١:٤٨١٢:٠٨:٢٣١٦:٥٤:٥٢١٧:١٥:٥٦٢٣:٢٢:٠٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٥٠٧:٢٢:٣١١٢:٠٨:٥١١٦:٥٥:٠٦١٧:١٦:١١٢٣:٢٢:٣٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٤٠٧:٢٣:١٤١٢:٠٩:٢٠١٦:٥٥:٢٢١٧:١٦:٢٧٢٣:٢٣:٠٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٢٠٧:٢٣:٥٤١٢:٠٩:٤٩١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٤٦٢٣:٢٣:٢٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٩٠٧:٢٤:٣٣١٢:١٠:١٨١٦:٥٥:٥٩١٧:١٧:٠٦٢٣:٢٣:٥٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:٢٥:١١١٢:١٠:٤٧١٦:٥٦:٢١١٧:١٧:٢٩٢٣:٢٤:٢٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢٥:٤٧١٢:١١:١٧١٦:٥٦:٤٥١٧:١٧:٥٣٢٣:٢٤:٥٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٣٠٧:٢٦:٢١١٢:١١:٤٧١٦:٥٧:١١١٧:١٨:١٩٢٣:٢٥:٢٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢٦:٥٤١٢:١٢:١٧١٦:٥٧:٣٩١٧:١٨:٤٧٢٣:٢٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر حویق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حویق شهر حویق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر حویق شهر حویق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر حویق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر حویق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر حویق

حَویق یکی از شهرهای استان گیلان در شمال ایران است. این شهر با جمعیت ۴٬۱۹۴ نفر در بخش حویق شهرستان طوالش قرار دارد. که در سی کیلومتری آستارا و چهل کیلومتری بخش مرکزی شهرستان تالش واقع است. زبان گفتاری مردم حویق ترکی‌ و تالشی می‌باشد

شهر حویق در ویکیپدیا

شهر حویق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر حویق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر حویق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر حویق بر روی نقشه

شهر حویق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر حویق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر حویق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر حویق
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر حویق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر حویق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر حویق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر حویق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر حویق رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حویق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حویق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حویق
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حویق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حویق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حویق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حویق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حویق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر حویق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو