جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حونگه

آب انار | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز حونگه


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٠٥
اذان مغرب: ١٨:٠١:٤٩
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٣٥

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حونگه (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ روستای حونگه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حونگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حونگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسمایلز
اخلاق، سرمایه است؛ اخلاق، بهترین و عالی ترین دارایی ما به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حونگه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حونگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حونگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حونگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حونگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حونگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٨:٣٩١٣:١٦:٤٩١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٤٧٠٠:٣٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٦:٣٩١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٣٣٠٠:٣٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٦:٣١١٣:١٦:٢٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٥:٢٨١٣:١٦:٢٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٠٦٠٠:٣٢:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٦:١١١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣١:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٣:٢٦١٣:١٦:٠٣١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٣٩٠٠:٣١:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٥:٥٥١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٢٦٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣١:٢٧١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:١٣٠٠:٣١:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٠:٢٩١٣:١٥:٤١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٣٠:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٣٠:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٣٣٠٠:٣٠:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٠:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٩:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٥:١٦٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٢٩:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٥:٠٦١٣:١٥:١٢٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٩:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٤:١٧١٣:١٥:١٠٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٩:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢٣:٢٨١٣:١٥:٠٧٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٩:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٢:٤١١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٨:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢١:٥٥١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٤٥٠٠:٢٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢١:١٠١٣:١٥:٠٤٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٨:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٠:٢٧١٣:١٥:٠٤٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٩:٤٥١٣:١٥:٠٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٢٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٩:٠٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٨:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٨:٢٦١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٨:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٧:٤٨١٣:١٥:١٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٧:١٢١٣:١٥:١٣٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٠١٠٠:٢٧:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٦:٣٧١٣:١٥:١٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٢٧:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢١٠٦:١٦:٠٤١٣:١٥:٢١٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢٧:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٥:٣٢١٣:١٥:٢٦٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١١٠٠:٢٧:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١٥:٠١١٣:١٥:٣١٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حونگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حونگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حونگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حونگه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حونگه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حونگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حونگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حونگه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٠٨٠٧:١٩:٤٧١٢:٢٠:٠٣١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٩:٤٨٢٣:٣٦:٥٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٠٧١٢:٢٠:٣٢١٧:٢١:٠١١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٢٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:٥١٠٧:٢٠:٢٥١٢:٢١:٠١١٧:٢١:٤٢١٧:٤١:٠٧٢٣:٣٧:٥٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:١١٠٧:٢٠:٤٢١٢:٢١:٣٠١٧:٢٢:٢٤١٧:٤١:٤٨٢٣:٣٨:٢٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢٠:٥٧١٢:٢١:٥٩١٧:٢٣:٠٧١٧:٤٢:٣٠٢٣:٣٨:٥٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢١:١٠١٢:٢٢:٢٧١٧:٢٣:٥١١٧:٤٣:١٣٢٣:٣٩:٢٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢١:٢١١٢:٢٢:٥٥١٧:٢٤:٣٦١٧:٤٣:٥٧٢٣:٣٩:٥٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:١٥٠٧:٢١:٣١١٢:٢٣:٢٣١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٤٢٢٣:٤٠:٢٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢١:٣٩١٢:٢٣:٥٠١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٢٨٢٣:٤٠:٥٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٣٨٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٤:١٧١٧:٢٦:٥٧١٧:٤٦:١٥٢٣:٤١:٢٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٥:٤٨٠٧:٢١:٤٩١٢:٢٤:٤٣١٧:٢٧:٤٦١٧:٤٧:٠٢٢٣:٤١:٥١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢١:٥٢١٢:٢٥:٠٩١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٧:٥٠٢٣:٤٢:١٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢١:٥٣١٢:٢٥:٣٤١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٨:٣٩٢٣:٤٢:٤٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢١:٥١١٢:٢٥:٥٩١٧:٣٠:١٧١٧:٤٩:٢٨٢٣:٤٣:١٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢١:٤٩١٢:٢٦:٢٣١٧:٣١:٠٩١٧:٥٠:١٨٢٣:٤٣:٤٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٦:٤٦١٧:٣٢:٠١١٧:٥١:٠٩٢٣:٤٤:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:١١٠٧:٢١:٣٧١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٥٤١٧:٥٢:٠٠٢٣:٤٤:٣٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢١:٢٩١٢:٢٧:٣٢١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٥٢٢٣:٤٤:٥٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢١:١٩١٢:٢٧:٥٣١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٣:٤٤٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٠١٠٧:٢١:٠٧١٢:٢٨:١٥١٧:٣٥:٣٦١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٥:٤٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٥:٥٥٠٧:٢٠:٥٤١٢:٢٨:٣٥١٧:٣٦:٣١١٧:٥٥:٣٠٢٣:٤٦:٠٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٠:٣٨١٢:٢٨:٥٥١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٦:٢٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٣٧٠٧:٢٠:٢١١٢:٢٩:١٤١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:١٧٢٣:٤٦:٥٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٢٦٠٧:٢٠:٠٢١٢:٢٩:٣٢١٧:٣٩:١٩١٧:٥٨:١١٢٣:٤٧:١٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:١٣٠٧:١٩:٤٢١٢:٢٩:٥٠١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٧:٣٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٩:١٩١٢:٣٠:٠٧١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:٥٩٢٣:٤٧:٥٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٨:٥٥١٢:٣٠:٢٣١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٨:١٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٢٤٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٠:٣٨١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٨:٣٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٠٥٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٠:٥٣١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٨:٥٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٣٣١٢:٣١:٠٧١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٣٨٢٣:٤٩:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حونگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حونگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حونگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حونگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حونگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حونگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حونگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حونگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حونگه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٣٠٧:١٩:٤٢١٢:٢٩:٥٠١٧:٤٠:١٥١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٧:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:١٩:١٩١٢:٣٠:٠٧١٧:٤١:١٢١٧:٥٩:٥٩٢٣:٤٧:٥٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٢٠٧:١٨:٥٥١٢:٣٠:٢٣١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٨:١٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:١٨:٣٠١٢:٣٠:٣٨١٧:٤٣:٠٥١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٨:٣٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٥٠٧:١٨:٠٢١٢:٣٠:٥٣١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٨:٥٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٤٠٧:١٧:٣٣١٢:٣١:٠٧١٧:٤٤:٥٩١٨:٠٣:٣٨٢٣:٤٩:١٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢١٠٧:١٧:٠٣١٢:٣١:٢٠١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٣٣٢٣:٤٩:٢٦
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٦:٣٠١٢:٣١:٣٢١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٥:٢٨٢٣:٤٩:٤٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣١٠٧:١٥:٥٦١٢:٣١:٤٣١٧:٤٧:٥١١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٩:٥٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٣٠٧:١٥:٢١١٢:٣١:٥٤١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:١٨٢٣:٥٠:١١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٤:٤٤١٢:٣٢:٠٤١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٨:١٢٢٣:٥٠:٢٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٤:٠٥١٢:٣٢:١٢١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٠٧٢٣:٥٠:٣٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣١٠٧:١٣:٢٥١٢:٣٢:٢٠١٧:٥١:٣٨١٨:١٠:٠١٢٣:٥٠:٤٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٢:٤٣١٢:٣٢:٢٨١٧:٥٢:٣٤١٨:١٠:٥٥٢٣:٥٠:٥٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٢:٠٠١٢:٣٢:٣٤١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٤٩٢٣:٥١:٠٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٤٠٧:١١:١٥١٢:٣٢:٤٠١٧:٥٤:٢٦١٨:١٢:٤٣٢٣:٥١:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٠:٢٩١٢:٣٢:٤٤١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:٣٧٢٣:٥١:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٥٠٧:٠٩:٤٢١٢:٣٢:٤٨١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٣٠٢٣:٥١:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٤٠٧:٠٨:٥٣١٢:٣٢:٥١١٧:٥٧:١٣١٨:١٥:٢٣٢٣:٥١:٣٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٨:٠٣١٢:٣٢:٥٣١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:١٦٢٣:٥١:٤٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:٠٧:١٢١٢:٣٢:٥٥١٧:٥٩:٠٣١٨:١٧:٠٩٢٣:٥١:٤٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٦:١٩١٢:٣٢:٥٦١٧:٥٩:٥٧١٨:١٨:٠١٢٣:٥١:٥٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٥:٢٥١٢:٣٢:٥٦١٨:٠٠:٥١١٨:١٨:٥٣٢٣:٥١:٥٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٤:٣٠١٢:٣٢:٥٥١٨:٠١:٤٥١٨:١٩:٤٥٢٣:٥١:٥٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:٠٣:٣٤١٢:٣٢:٥٣١٨:٠٢:٣٩١٨:٢٠:٣٧٢٣:٥١:٥٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٢:٣٦١٢:٣٢:٥١١٨:٠٣:٣٢١٨:٢١:٢٨٢٣:٥١:٥٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠١:٣٨١٢:٣٢:٤٨١٨:٠٤:٢٥١٨:٢٢:١٩٢٣:٥١:٥٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٠:٣٨١٢:٣٢:٤٥١٨:٠٥:١٧١٨:٢٣:١٠٢٣:٥١:٥٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٦:٥٩:٣٧١٢:٣٢:٤٠١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:٠١٢٣:٥١:٥٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٤٠٦:٥٨:٣٦١٢:٣٢:٣٥١٨:٠٧:٠١١٨:٢٤:٥١٢٣:٥١:٤٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حونگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حونگه روستای حونگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حونگه روستای حونگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حونگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حونگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حونگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حونگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حونگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حونگه

روستای حونگه بر روی نقشه

روستای حونگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حونگه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حونگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حونگه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حونگه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای حونگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حونگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حونگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حونگه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حونگه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حونگه
جدول اوقات شرعی امروز فردا حونگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حونگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حونگه
افق شرعی امروز فردا حونگه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حونگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حونگه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حونگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو