جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض کریم

ارسک | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض کریم


اذان صبح: ٠٣:٥٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٠١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٤٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض کریم (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای حوض کریم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حوض کریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض کریم

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض کریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض کریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض کریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٨:١٧١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٣٩٢٣:٥٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٨:٠٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٧:٥٨١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٣:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٤:٤٦١٢:٣٧:٥٠١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٧:٤١١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٥٣٢٣:٥٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٢:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥١:٤١١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:١٩٢٣:٥١:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٧:١٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥١:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥١:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٠:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٠:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٦:٥١١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٠:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٠:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٣٤٢٣:٤٩:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٢٢٢٣:٤٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٠٩٢٣:٤٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤٩:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٣١٢٣:٤٩:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٨:١٣١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٨:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٠٤٢٣:٤٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٨:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٦:٢٠١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٧:٣٥٢٣:٤٨:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٥:٤٥١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٢٠٢٣:٤٨:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٥:١٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٠٤٢٣:٤٨:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٤٨٢٣:٤٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض کریم

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حوض کریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض کریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای حوض کریم

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای حوض کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حوض کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای حوض کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض کریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض کریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٣٠:٣٧١٢:٤٢:١٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٢٦٢٣:٥١:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٣٠:٥١١٢:٤٢:٣٠١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٣٦٢٣:٥١:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٢٠٥:٣١:٠٦١٢:٤٢:٤٣١٩:٥٤:١٧٢٠:١٤:٤٥٢٣:٥١:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣١:٢٣١٢:٤٢:٥٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٥٣٢٣:٥٢:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٣١:٤١١٢:٤٣:٠٩١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٥٩٢٣:٥٢:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٢:٠١١٢:٤٣:٢١١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٥:٠٣٢٣:٥٢:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣٢:٢١١٢:٤٣:٣٤١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٠٦٢٣:٥٢:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٢:٤٣١٢:٤٣:٤٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٣:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٤٦٠٥:٣٣:٠٦١٢:٤٣:٥٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٥:٠٦٢٣:٥٣:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٧٠٥:٣٣:٣٠١٢:٤٤:١٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:٠٤٢٣:٥٣:٤٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٣:٥٥١٢:٤٤:٢١١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٥:٠٠٢٣:٥٤:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٣٤:٢٢١٢:٤٤:٣٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٥٥٢٣:٥٤:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠١٠٥:٣٤:٤٩١٢:٤٤:٤٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٤٧٢٣:٥٤:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣٥:١٧١٢:٤٤:٥٤١٩:٥٤:٢١٢٠:١٤:٣٨٢٣:٥٤:٤٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٥:٤٦١٢:٤٥:٠٥١٩:٥٤:١١٢٠:١٤:٢٨٢٣:٥٥:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٣٦:١٧١٢:٤٥:١٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٤:١٥٢٣:٥٥:٢١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٦:٤٨١٢:٤٥:٢٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٤:٠١٢٣:٥٥:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٣٧:١٩١٢:٤٥:٣٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٤٥٢٣:٥٥:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١١٠٥:٣٧:٥٢١٢:٤٥:٤٢١٩:٥٣:١٨٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٦:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٨:٢٥١٢:٤٥:٥١١٩:٥٣:٠١٢٠:١٣:٠٨٢٣:٥٦:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٥:٥٨١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٤٧٢٣:٥٦:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٩:٣٤١٢:٤٦:٠٦١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:٢٤٢٣:٥٦:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤٠:١٠١٢:٤٦:١٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٥٩٢٣:٥٧:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٥٠٥:٤٠:٤٦١٢:٤٦:١٩١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٣٣٢٣:٥٧:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤١:٢٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٥١:٠٩٢٠:١١:٠٥٢٣:٥٧:٣٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤١:٥٩١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٠:٤٢٢٠:١٠:٣٦٢٣:٥٧:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤٦:٣٥١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٥٢٣:٥٨:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٤٣:١٥١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٣٢٢٣:٥٨:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٣:٥٤١٢:٤٦:٤٣١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٥٨٢٣:٥٨:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٤:٣٣١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٥٨:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٥:١٣١٢:٤٦:٤٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم روستای حوض کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم روستای حوض کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض کریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای حوض کریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض کریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض کریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض کریم

روستای حوض کریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض کریم
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای حوض کریم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای حوض کریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض کریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض کریم
زمان پخش اذان زنده به افق حوض کریم
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کریم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض کریم
افق شرعی امروز فردا حوض کریم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض کریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حوض کریم
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کریم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو