جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض کریم

ارسک | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض کریم


اذان صبح: ٠٤:٠٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤١
اذان ظهر: ١١:٣٢:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٠٧

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض کریم (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای حوض کریم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حوض کریم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کریم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یورتن
دیوانگی محض است كه كسی برای آنكه ثروتمند بمیرد، زندگی خود را چون فقرا و بیچارگان به سر آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض کریم

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض کریم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کریم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض کریم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کریم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض کریم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٨:٠٨١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٣:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٥٠١٢:٣٧:٥٨١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٣:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٤:٤٦١٢:٣٧:٥٠١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٧:٤١١٩:٢٢:١٠١٩:٤٠:٥٣٢٣:٥٢:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٧:٣٤١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥١:٤١١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٢:٣٠٢٣:٥٢:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:١٩٢٣:٥١:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٩:٤٣١٢:٣٧:١٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥١:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٨:٤٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥١:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥١:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٠:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٨:١٦١٩:٤٧:٢٢٢٣:٥٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٨٠٥:٤٥:٠٨١٢:٣٦:٥١١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٠:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٤:١٦١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٤٦٢٣:٥٠:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٦:٤٤١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٣٤٢٣:٤٩:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٢٢٢٣:٤٩:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤١:٠٤١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٠٩٢٣:٤٩:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:١٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٥٧٢٣:٤٩:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٩:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:١٠٠٥:٣٨:٥٣١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٣١٢٣:٤٩:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:١١٠٥:٣٨:١٣١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:١٧٢٣:٤٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٧:٣٤١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٠٤٢٣:٤٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٦:٥٦١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٤٩٢٣:٤٨:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٣٦:٢٠١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٧:٣٥٢٣:٤٨:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٥:٤٥١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٢٠٢٣:٤٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٥:١٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٠٤٢٣:٤٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٩:٤٨٢٣:٤٨:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٧:٠١٠٥:٣٤:١٠١٢:٣٧:١٥١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض کریم

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حوض کریم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض کریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حوض کریم

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض کریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کریم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض کریم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کریم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٢٨:٤١١١:٣٢:٥٢١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٤:٠٧٢٢:٥٢:٠٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٢٩:٢٣١١:٣٢:٣١١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٢:٤٣٢٢:٥١:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٣٠:٠٤١١:٣٢:١٠١٧:٣٣:٤٤١٧:٥١:٢٠٢٢:٥١:٢٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٠:٤٥١١:٣١:٤٩١٧:٣٢:٢٢١٧:٤٩:٥٨٢٢:٥١:١٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٣١:٢٧١١:٣١:٢٩١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٨:٣٥٢٢:٥٠:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٢:٠٩١١:٣١:٠٨١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٧:١٣٢٢:٥٠:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٢:٥١١١:٣٠:٤٨١٧:٢٨:١٥١٧:٤٥:٥١٢٢:٥٠:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:١٤٠٥:٣٣:٣٣١١:٣٠:٢٩١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٤:٢٩٢٢:٤٩:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٤:١٦١١:٣٠:٠٩١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٣:٠٨٢٢:٤٩:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٣٤:٥٩١١:٢٩:٥٠١٧:٢٤:١٠١٧:٤١:٤٨٢٢:٤٩:١٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٧٠٥:٣٥:٤١١١:٢٩:٣١١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٠:٢٧٢٢:٤٩:٠١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٣٦:٢٥١١:٢٩:١٢١٧:٢١:٢٩١٧:٣٩:٠٧٢٢:٤٨:٤٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٣٧:٠٨١١:٢٨:٥٤١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٧:٤٨٢٢:٤٨:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٠٠٥:٣٧:٥٢١١:٢٨:٣٦١٧:١٨:٥٠١٧:٣٦:٢٩٢٢:٤٨:٠٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٣٠٥:٣٨:٣٦١١:٢٨:١٨١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:١١٢٢:٤٧:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٧٠٥:٣٩:٢٠١١:٢٨:٠١١٧:١٦:١٢١٧:٣٣:٥٣٢٢:٤٧:٣٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٠:٠٤١١:٢٧:٤٤١٧:١٤:٥٤١٧:٣٢:٣٦٢٢:٤٧:١٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٠:٤٩١١:٢٧:٢٨١٧:١٣:٣٧١٧:٣١:١٩٢٢:٤٦:٥٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤١:٣٤١١:٢٧:١٢١٧:١٢:٢٠١٧:٣٠:٠٣٢٢:٤٦:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٢:٢٠١١:٢٦:٥٦١٧:١١:٠٤١٧:٢٨:٤٨٢٢:٤٦:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٣:٠٦١١:٢٦:٤١١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٧:٣٤٢٢:٤٦:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٥:٤٣:٥٢١١:٢٦:٢٧١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٦:٢٠٢٢:٤٥:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٤:٣٨١١:٢٦:١٣١٧:٠٧:١٩١٧:٢٥:٠٧٢٢:٤٥:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٥:٢٥١١:٢٦:٠٠١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٣:٥٥٢٢:٤٥:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٦:١٢١١:٢٥:٤٧١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٢:٤٤٢٢:٤٥:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٧٠٥:٤٧:٠٠١١:٢٥:٣٥١٧:٠٣:٤١١٧:٢١:٣٣٢٢:٤٤:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٥:٤٧:٤٨١١:٢٥:٢٣١٧:٠٢:٣١١٧:٢٠:٢٤٢٢:٤٤:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٨:٣٦١١:٢٥:١٢١٧:٠١:٢١١٧:١٩:١٥٢٢:٤٤:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٤٩:٢٥١١:٢٥:٠٢١٧:٠٠:١١١٧:١٨:٠٨٢٢:٤٤:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٠:١٤١١:٢٤:٥٢١٦:٥٩:٠٣١٧:١٧:٠١٢٢:٤٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض کریم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم روستای حوض کریم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کریم روستای حوض کریم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض کریم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کریم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض کریم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض کریم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض کریم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض کریم

روستای حوض کریم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض کریم
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای حوض کریم + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حوض کریم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کریم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض کریم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق حوض کریم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض کریم
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض کریم
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کریم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض کریم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض کریم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض کریم
افق شرعی امروز فردا حوض کریم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض کریم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو