جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض کربلایی یحیی


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٧
اذان ظهر: ١١:٤٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٣
اذان مغرب: ١٧:١٣:١٨
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٤٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای حوض کربلایی یحیی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای حوض کربلایی یحیی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

امام علی (ع)
هر كس ترسد (احتیاط كند)، در امان باشد و هر كس عبرت بگیرد، بینا گردد و هر شخصی كه بینا شود، به مقام فهم رسد و كسی كه بفهمد، به علم نایل گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض کربلایی یحیی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کربلایی یحیی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کربلایی یحیی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض کربلایی یحیی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٥:٢٨١٩:١٦:٠٢١٩:٣٤:٣٩٢٣:٥٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٥:١٧١٩:١٦:٤٩١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٣:١١١٢:٣٥:٠٨١٩:١٧:٣٦١٩:٣٦:١٩٢٣:٥٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٤:٥٨١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٠٨٢٣:٤٩:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥١:٠١١٢:٣٤:٥٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٩:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٤:٤١١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٤٨٢٣:٤٩:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٠٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣٤:٢٦١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:١٧٢٣:٤٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٤:١٤١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:٠٦٢٣:٤٨:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٧:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٢:٠٦١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٧:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤١:١٢١٢:٣٣:٥١١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٧:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٠٣٢٣:٤٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٧:٥٢٢٣:٤٦:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٩:١٦١٩:٤٨:٤١٢٣:٤٦:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٤٣١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٩:٣٠٢٣:٤٦:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٠:٤٨١٩:٥٠:١٩٢٣:٤٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٣:٤٣١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:٠٧٢٣:٤٥:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٥:٣٤١٢:٣٣:٤٣١٩:٣٢:١٩١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:١٦٠٥:٣٤:٥١١٢:٣٣:٤٤١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٥:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٣:٤٦١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٣:٣٠٢٣:٤٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٣:٢٩١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٤:١٧٢٣:٤٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١٨٠٥:٣٢:٥١١٢:٣٣:٥٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٥:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٣:٥٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٥٠٢٣:٤٥:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٦:٣٦٢٣:٤٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣١:٠٤١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٢١٢٣:٤٥:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٤:٠٩١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٨:٠٦٢٣:٤٥:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض کربلایی یحیی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حوض کربلایی یحیی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی یحیی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای حوض کربلایی یحیی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٥٢١١:٣٨:٤٠١٦:٣٥:٣٢١٦:٥٥:٢١٢٢:٥٤:٤٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:١١١١:٣٩:١٠١٦:٣٦:١٣١٦:٥٦:٠١٢٢:٥٥:١٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٢٩١١:٣٩:٣٩١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٥:٤٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٢:٤٥١١:٤٠:٠٨١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٢٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:٣٦١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٨:٠٦٢٢:٥٦:٥٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:١١١١:٤١:٠٥١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٧:١٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٣٣١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٧:٤٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٢:٠٠١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٢٠٢٢:٥٨:١٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٢:٢٧١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٠٧٢٢:٥٨:٤٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٢:٥٤١٦:٤٢:١٦١٧:٠١:٥٥٢٢:٥٩:١٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٣:٢١١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٢:٤٤٢٢:٥٩:٤٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٣:٤٦١٦:٤٣:٥٧١٧:٠٣:٣٣٢٣:٠٠:١٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٤:١٢١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٤:٢٣٢٣:٠٠:٤٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٤:٣٦١٦:٤٥:٤١١٧:٠٥:١٤٢٣:٠١:٠٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٥:٠١١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٠٦٢٣:٠١:٣٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٣٣١١:٤٥:٢٤١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٦:٥٨٢٣:٠٢:٠٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٢٤١١:٤٥:٤٧١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٢:٢٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٣:١٤١١:٤٦:١٠١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٢:٥٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٦:٣١١٦:٥٠:١٤١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٣:١٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٦:٥٢١٦:٥١:١١١٧:١٠:٣٢٢٣:٠٣:٤٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٧:١٣١٦:٥٢:٠٨١٧:١١:٢٧٢٣:٠٤:٠٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٢:١٦١١:٤٧:٣٣١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٣٢٣:٠٤:٢٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤١:٥٧١١:٤٧:٥٢١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:١٨٢٣:٠٤:٤٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤١:٣٦١١:٤٨:١٠١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٤٢٣:٠٥:١١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٢١٠٦:٤١:١٣١١:٤٨:٢٨١٦:٥٦:٠٠١٧:١٥:١١٢٣:٠٥:٣٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٠:٤٩١١:٤٨:٤٥١٦:٥٦:٥٩١٧:١٦:٠٧٢٣:٠٥:٥٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:٢٣١١:٤٩:٠١١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٠٤٢٣:٠٦:١٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٩:٥٥١١:٤٩:١٦١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٠١٢٣:٠٦:٣١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٩:٢٥١١:٤٩:٣١١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٥٨٢٣:٠٦:٤٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٨:٥٤١١:٤٩:٤٥١٧:٠٠:٥٦١٧:١٩:٥٥٢٣:٠٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض کربلایی یحیی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی یحیی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٩:٢٠١١:٣٥:٤١١٦:٣٢:٠٢١٦:٥١:٥٣٢٢:٥١:٤٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٩:٤٩١١:٣٦:١١١٦:٣٢:٣٣١٦:٥٢:٢٤٢٢:٥٢:١٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:١٧١١:٣٦:٤١١٦:٣٣:٠٦١٦:٥٢:٥٧٢٢:٥٢:٤٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤٠:٤٣١١:٣٧:١١١٦:٣٣:٤١١٦:٥٣:٣١٢٢:٥٣:١٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤١:٠٨١١:٣٧:٤١١٦:٣٤:١٦١٦:٥٤:٠٦٢٢:٥٣:٤٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٤١:٣٠١١:٣٨:١٠١٦:٣٤:٥٤١٦:٥٤:٤٣٢٢:٥٤:١٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤١:٥٢١١:٣٨:٤٠١٦:٣٥:٣٢١٦:٥٥:٢١٢٢:٥٤:٤٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:١١١١:٣٩:١٠١٦:٣٦:١٣١٦:٥٦:٠١٢٢:٥٥:١٩
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٢٩١١:٣٩:٣٩١٦:٣٦:٥٤١٦:٥٦:٤١٢٢:٥٥:٤٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٢:٤٥١١:٤٠:٠٨١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٧:٢٣٢٢:٥٦:٢٠
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:٣٦١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٨:٠٦٢٢:٥٦:٥٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٣:١١١١:٤١:٠٥١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٨:٥٠٢٢:٥٧:١٩
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٣٠٦:٤٣:٢٢١١:٤١:٣٣١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٣٥٢٢:٥٧:٤٩
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٢:٠٠١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٢٠٢٢:٥٨:١٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٢:٢٧١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:٠٧٢٢:٥٨:٤٧
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٢:٥٤١٦:٤٢:١٦١٧:٠١:٥٥٢٢:٥٩:١٦
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٣:٤٥١١:٤٣:٢١١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٢:٤٤٢٢:٥٩:٤٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٤٧١١:٤٣:٤٦١٦:٤٣:٥٧١٧:٠٣:٣٣٢٣:٠٠:١٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٣:٤٦١١:٤٤:١٢١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٤:٢٣٢٣:٠٠:٤٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٤:٣٦١٦:٤٥:٤١١٧:٠٥:١٤٢٣:٠١:٠٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٥:٠١١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٠٦٢٣:٠١:٣٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٣٣١١:٤٥:٢٤١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٦:٥٨٢٣:٠٢:٠٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٢٤١١:٤٥:٤٧١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٢:٢٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٣:١٤١١:٤٦:١٠١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٢:٥٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٦:٣١١٦:٥٠:١٤١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٣:١٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٦:٥٢١٦:٥١:١١١٧:١٠:٣٢٢٣:٠٣:٤٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٢:٣٣١١:٤٧:١٣١٦:٥٢:٠٨١٧:١١:٢٧٢٣:٠٤:٠٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٢:١٦١١:٤٧:٣٣١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٣٢٣:٠٤:٢٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤١:٥٧١١:٤٧:٥٢١٦:٥٤:٠٣١٧:١٣:١٨٢٣:٠٤:٤٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤١:٣٦١١:٤٨:١٠١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٤٢٣:٠٥:١١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض کربلایی یحیی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض کربلایی یحیی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض کربلایی یحیی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض کربلایی یحیی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض کربلایی یحیی

روستای حوض کربلایی یحیی بر روی نقشه

روستای حوض کربلایی یحیی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض کربلایی یحیی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق حوض کربلایی یحیی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوض کربلایی یحیی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض کربلایی یحیی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض کربلایی یحیی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حوض کربلایی یحیی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو