جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض کربلایی یحیی

اذان صبح: ٠٤:١٨:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:١٤

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض کربلایی یحیی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض کربلایی یحیی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کربلایی یحیی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای حوض کربلایی یحیی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کربلایی یحیی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان حوض کربلایی یحیی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:٤٣١٢:٣٧:٣٨١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:١٩٢٣:٥٤:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٦:٢٨١٢:٣٧:٢٣١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٠٧٢٣:٥٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٧٠٦:٠٥:١٣١٢:٣٧:٠٩١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٦٢٣:٥٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٣:٥٩١٢:٣٦:٥٥١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:٤٤٢٣:٥٣:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣٦:٤٢١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٣٣٢٣:٥٢:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٦:٢٩١٩:١١:٥٧١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٠:٢١١٢:٣٦:١٦١٩:١٢:٤٣١٩:٣١:١١٢٣:٥٢:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٩:١٠١٢:٣٦:٠٤١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:٠٠٢٣:٥١:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٥:٥٢١٩:١٤:١٧١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥١:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٥:٤١١٩:١٥:٠٣١٩:٣٣:٣٨٢٣:٥١:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٥:٤١١٢:٣٥:٣٠١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٢٧٢٣:٥٠:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٤:٣٣١٢:٣٥:١٩١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٠:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٥:٠٩١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٠:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٢:٢٠١٢:٣٥:٠٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٩:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥١:١٥١٢:٣٤:٥١١٩:١٨:٥٧١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٩:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٠٠٥:٥٠:١١١٢:٣٤:٤٢١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٤٢٣:٤٨:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٨٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٤:٢٧١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٨:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٧:٠٥١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٤:١٤١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٥٣٢٣:٤٨:١٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٥٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٢٢٢٣:٤٧:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:١٢٢٣:٤٧:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤١:٢٤١٢:٣٣:٥١١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٠١٢٣:٤٧:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٦:٥١٢٣:٤٦:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٤٠٢٣:٤٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٦:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٣:٤٣١٩:٢٩:٥١١٩:٤٩:١٨٢٣:٤٦:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض کربلایی یحیی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حوض کربلایی یحیی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی یحیی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای حوض کربلایی یحیی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض کربلایی یحیی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض کربلایی یحیی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای حوض کربلایی یحیی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی یحیی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض کربلایی یحیی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض کربلایی یحیی روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای حوض کربلایی یحیی روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای حوض کربلایی یحیی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی یحیی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی یحیی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٤١:٣٧١٢:٤٣:٥١١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥٥:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢١٠٥:٤٢:١٨١٢:٤٣:٥٣١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٤٩٢٣:٥٥:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٣:٠٠١٢:٤٣:٥٤١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٥٥:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٣:٥٥١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٢٣٢٣:٥٦:٠٣
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٤:٢٤١٢:٤٣:٥٥١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٦:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٤٥:٠٦١٢:٤٣:٥٤١٩:٤٢:١٦٢٠:٠١:٥١٢٣:٥٦:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٣:٥٣١٩:٤١:٣١٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٦:٣٠
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٣:٥١١٩:٤٠:٤٤٢٠:٠٠:١٢٢٣:٥٦:٣٨
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٣:٤٨١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٩:٢١٢٣:٥٦:٤٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٣:٤٥١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٢٨٢٣:٥٦:٥١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٤٣:٤١١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٣٤٢٣:٥٦:٥٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٦:٣٩٢٣:٥٧:٠٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٣:٣٢١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٥:٤٢٢٣:٥٧:٠٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٧:١١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٣:٢٠١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٤٥٢٣:٥٧:١٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٣:١٣١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٧:١٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٢:٤٠١٩:٥١:٤٣٢٣:٥٧:١٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٣:٤٦١٢:٤٢:٥٨١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٧:٢٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٢:٤٩١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٣٧٢٣:٥٧:٢١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٥:١٣١٢:٤٢:٤٠١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٣٢٢٣:٥٧:٢١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٥:٥٧١٢:٤٢:٣١١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٢٦٢٣:٥٧:٢٠
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٦:٤٠١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٦:١٩٢٣:٥٧:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٢:١٠١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:١١٢٣:٥٧:١٧
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤١:٥٨١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٧:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٥١١٢:٤١:٤٧١٩:٢٤:١١١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٧:١٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٩:٣٥١٢:٤١:٣٤١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:٤١٢٣:٥٧:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٤١:٢٢١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:٣٠٢٣:٥٧:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠١:٠٢١٢:٤١:٠٨١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٦:٥٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٠:٥٥١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٠٤٢٣:٥٦:٥٣
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٢:٢٨١٢:٤٠:٤٠١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٤٩٢٣:٥٦:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٣:١١١٢:٤٠:٢٦١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٣٤٢٣:٥٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی روستای حوض کربلایی یحیی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای حوض کربلایی یحیی روستای حوض کربلایی یحیی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض کربلایی یحیی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض کربلایی یحیی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض کربلایی یحیی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض کربلایی یحیی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض کربلایی یحیی

روستای حوض کربلایی یحیی بر روی نقشه

روستای حوض کربلایی یحیی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض کربلایی یحیی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای حوض کربلایی یحیی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق حوض کربلایی یحیی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض کربلایی یحیی
افق شرعی امروز فردا حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ حوض کربلایی یحیی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض کربلایی یحیی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی یحیی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو