جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین

حومه | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض کربلایی حسین


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٠
اذان ظهر: ١١:٣٢:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٠٨
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای حوض کربلایی حسین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض کربلایی حسین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کربلایی حسین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
فروتنی زینت علم و كمال و جاه و جلال است. اهل هنر اگر فروتن باشند، هنر آنان بهتر جلوه می كند؛ همان طور كه سایه عكس آن را برجسته و نمودار می كند، فروتنی نیز هنر را آشكار می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض کربلایی حسین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کربلایی حسین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض کربلایی حسین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض کربلایی حسین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض کربلایی حسین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٦:١٤١٢:٣٦:٠٤١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥١:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٥:٥٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥١٢٣:٥١:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٥:٤٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤٠٢٣:٥٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣٥:٣٥١٩:١٨:٤٦١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥٠:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥١:٥١١٢:٣٥:٢٦١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٠:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٥:١٨١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٠٨٢٣:٤٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٩:٤٥١٢:٣٥:١٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٥٨٢٣:٤٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٥:٠٣١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٩:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٢:٤٠١٩:٤١:٣٧٢٣:٤٩:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤٦:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٢٦٢٣:٤٨:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٥:٤٦١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٨:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٨:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٣:٥٣١٢:٣٤:٣٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٥٤٢٣:٤٨:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٣٥٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٤:٣١١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٧:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٤:٢٨١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٣٢٢٣:٤٧:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤١:١٣١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٧:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٠:٢٣١٢:٣٤:٢٣١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:١٠٢٣:٤٧:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٤:٢١١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٤٧٢٣:٤٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٤:١٩١٩:٣١:٠٧١٩:٥٠:٣٥٢٣:٤٦:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:٣٢٠٥:٣٧:١٣١٢:٣٤:١٩١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٤:٢٠١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:١١٢٣:٤٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٣٥:٤٦١٢:٣٤:٢١١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٢:٥٨٢٣:٤٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٤:٢٣١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤٦:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٤:٣٢٢٣:٤٦:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٣٣:٤٧١٢:٣٤:٢٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٥:١٩٢٣:٤٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٣:١٠١٢:٣٤:٣٢١٩:٣٦:١٧١٩:٥٦:٠٥٢٣:٤٥:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٣٢:٣٥١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٥٠٢٣:٤٥:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٣٢:٠١١٢:٣٤:٤١١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٣٥٢٣:٤٥:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣١:٢٩١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٢٠٢٣:٤٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض کربلایی حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض کربلایی حسین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض کربلایی حسین

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض کربلایی حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض کربلایی حسین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٥٦١١:٢٥:٤٥١٦:٢٩:٢٠١٦:٤٨:٤٢٢٢:٤٢:٤٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٥٠١١:٢٦:٠٥١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٨:٣١٢٢:٤٣:٠٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٣:٤٣١١:٢٦:٢٧١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٨:٢٣٢٢:٤٣:٢١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٣٦١١:٢٦:٤٩١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:١٧٢٢:٤٣:٣٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٢٨١١:٢٧:١١١٦:٢٨:٤٢١٦:٤٨:١٢٢٢:٤٣:٥٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٢٠١١:٢٧:٣٤١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٤:١٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٧:١٠١١:٢٧:٥٨١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:٠٨٢٢:٤٤:٤٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٨:٠١١١:٢٨:٢٣١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٥:٠١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:٥٠١١:٢٨:٤٧١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:١١٢٢:٤٥:٢٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٩:٣٨١١:٢٩:١٣١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٥:٤٦
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٢٦١١:٢٩:٣٩١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٨:٢٢٢٢:٤٦:١٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:١٢١١:٣٠:٠٥١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٨:٣٠٢٢:٤٦:٣٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣١:٥٨١١:٣٠:٣٢١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٨:٣٩٢٢:٤٦:٥٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٤٣١١:٣٠:٥٩١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٨:٥١٢٢:٤٧:٢٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٣:٢٦١١:٣١:٢٧١٦:٢٩:٢١١٦:٤٩:٠٤٢٢:٤٧:٤٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٤:٠٩١١:٣١:٥٥١٦:٢٩:٣٥١٦:٤٩:١٩٢٢:٤٨:١٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٤:٥٠١١:٣٢:٢٣١٦:٢٩:٥١١٦:٤٩:٣٦٢٢:٤٨:٤٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٥:٣٠١١:٣٢:٥١١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٩:٥٤٢٢:٤٩:٠٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٦:٠٩١١:٣٣:٢٠١٦:٣٠:٢٨١٦:٥٠:١٤٢٢:٤٩:٣٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٤٧١١:٣٣:٤٩١٦:٣٠:٤٩١٦:٥٠:٣٦٢٢:٥٠:٠٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٧:٢٣١١:٣٤:١٩١٦:٣١:١٢١٦:٥٠:٥٩٢٢:٥٠:٣٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٥٨١١:٣٤:٤٨١٦:٣١:٣٧١٦:٥١:٢٥٢٢:٥١:٠٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٣٢١١:٣٥:١٨١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٥١٢٢:٥١:٣١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:٠٤١١:٣٥:٤٨١٦:٣٢:٣١١٦:٥٢:١٩٢٢:٥٢:٠٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٩:٣٥١١:٣٦:١٨١٦:٣٣:٠١١٦:٥٢:٤٩٢٢:٥٢:٣٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٠:٠٤١١:٣٦:٤٨١٦:٣٣:٣٢١٦:٥٣:٢٠٢٢:٥٣:٠٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٠:٣٢١١:٣٧:١٨١٦:٣٤:٠٥١٦:٥٣:٥٣٢٢:٥٣:٣٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤٠:٥٨١١:٣٧:٤٨١٦:٣٤:٤٠١٦:٥٤:٢٧٢٢:٥٤:٠٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤١:٢٢١١:٣٨:١٨١٦:٣٥:١٥١٦:٥٥:٠٣٢٢:٥٤:٣٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٤٥١١:٣٨:٤٧١٦:٣٥:٥٣١٦:٥٥:٣٩٢٢:٥٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض کربلایی حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کربلایی حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض کربلایی حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض کربلایی حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی حسین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض کربلایی حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض کربلایی حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی حسین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:٢٥١١:٢٣:٥٧١٦:٣١:١٢١٦:٥٠:٢١٢٢:٤١:١٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٧:٢٠١١:٢٤:١٣١٦:٣٠:٤٩١٦:٥٠:٠٠٢٢:٤١:٣١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٨:١٦١١:٢٤:٣٠١٦:٣٠:٢٧١٦:٤٩:٤١٢٢:٤١:٤٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٩:١٢١١:٢٤:٤٧١٦:٣٠:٠٧١٦:٤٩:٢٣٢٢:٤١:٥٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٠٧١١:٢٥:٠٦١٦:٢٩:٥٠١٦:٤٩:٠٨٢٢:٤٢:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:٠١١١:٢٥:٢٥١٦:٢٩:٣٤١٦:٤٨:٥٤٢٢:٤٢:٢٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٥٦١١:٢٥:٤٥١٦:٢٩:٢٠١٦:٤٨:٤٢٢٢:٤٢:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٥٠١١:٢٦:٠٥١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٨:٣١٢٢:٤٣:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:٢٣:٤٣١١:٢٦:٢٧١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٨:٢٣٢٢:٤٣:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٤:٣٦١١:٢٦:٤٩١٦:٢٨:٤٩١٦:٤٨:١٧٢٢:٤٣:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٥:٢٨١١:٢٧:١١١٦:٢٨:٤٢١٦:٤٨:١٢٢٢:٤٣:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٢٠١١:٢٧:٣٤١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٤:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٧:١٠١١:٢٧:٥٨١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:٠٨٢٢:٤٤:٤٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٢٨:٠١١١:٢٨:٢٣١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٥:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٨:٥٠١١:٢٨:٤٧١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٨:١١٢٢:٤٥:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٩:٣٨١١:٢٩:١٣١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٥:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٢٦١١:٢٩:٣٩١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٨:٢٢٢٢:٤٦:١٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:١٢١١:٣٠:٠٥١٦:٢٨:٥٠١٦:٤٨:٣٠٢٢:٤٦:٣٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣١:٥٨١١:٣٠:٣٢١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٨:٣٩٢٢:٤٦:٥٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٢:٤٣١١:٣٠:٥٩١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٨:٥١٢٢:٤٧:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٣:٢٦١١:٣١:٢٧١٦:٢٩:٢١١٦:٤٩:٠٤٢٢:٤٧:٤٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٤:٠٩١١:٣١:٥٥١٦:٢٩:٣٥١٦:٤٩:١٩٢٢:٤٨:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٣٤:٥٠١١:٣٢:٢٣١٦:٢٩:٥١١٦:٤٩:٣٦٢٢:٤٨:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٥:٣٠١١:٣٢:٥١١٦:٣٠:٠٨١٦:٤٩:٥٤٢٢:٤٩:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٦:٠٩١١:٣٣:٢٠١٦:٣٠:٢٨١٦:٥٠:١٤٢٢:٤٩:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٤٧١١:٣٣:٤٩١٦:٣٠:٤٩١٦:٥٠:٣٦٢٢:٥٠:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٧:٢٣١١:٣٤:١٩١٦:٣١:١٢١٦:٥٠:٥٩٢٢:٥٠:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٥٨١١:٣٤:٤٨١٦:٣١:٣٧١٦:٥١:٢٥٢٢:٥١:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٨:٣٢١١:٣٥:١٨١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٥١٢٢:٥١:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٩:٠٤١١:٣٥:٤٨١٦:٣٢:٣١١٦:٥٢:١٩٢٢:٥٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض کربلایی حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی حسین روستای حوض کربلایی حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای حوض کربلایی حسین روستای حوض کربلایی حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض کربلایی حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض کربلایی حسین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض کربلایی حسین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض کربلایی حسین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض کربلایی حسین

روستای حوض کربلایی حسین بر روی نقشه

روستای حوض کربلایی حسین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض کربلایی حسین
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای حوض کربلایی حسین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای حوض کربلایی حسین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض کربلایی حسین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کربلایی حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض کربلایی حسین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض کربلایی حسین
افق شرعی امروز فردا حوض کربلایی حسین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوض کربلایی حسین
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ حوض کربلایی حسین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض کربلایی حسین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا حوض کربلایی حسین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض کربلایی حسین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو