جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض عطار

پس کلوت | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض عطار


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣٨
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٥٩

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض عطار (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای حوض عطار)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حوض عطار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض عطار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
زمانی كه تعطیلات را آغاز می كنید، در برابر آینه بایستید و به خود بگویید: كسی حق ندارد این روزهای خوش را از من بگیرد، حتی تو!

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض عطار

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض عطار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض عطار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض عطار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض عطار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض عطار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥١:١٢١٢:٣١:٤٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣١:٣٣١٩:١٣:٣٥١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٦:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣١:٢٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٦:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:١٤١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٥:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣١:٠٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٥:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٥:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٠:٥٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٢٢٣:٤٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٤:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٠:٣٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٤:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٣:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٠:١٩١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٣:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٠:١٤١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٠:١٠١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٣:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٢:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٢:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٤:١٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٢:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣١:٥١١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:١٢٢٣:٤١:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤١:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٤٩٢٣:٤١:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٣٧٢٣:٤١:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٩:٠٠١٢:٣٠:٠٥١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٢٢٣:٤١:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٧:٤٤١٢:٣٠:١١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤١:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٨٠٥:٢٧:٠٧١٢:٣٠:١٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤١:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٢٦:٣٣١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٣١٢٣:٤١:٠١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٥:١٢١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض عطار

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض عطار

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض عطار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض عطار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای حوض عطار

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٥:١٦١١:٤٦:١٤١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٣٣٢٣:٠٣:٢٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٤:٤١١١:٤٦:٢٦١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٣١٢٣:٠٣:٤٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٤:٠٤١١:٤٦:٣٧١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٢٩٢٣:٠٣:٥٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٣:٢٥١١:٤٦:٤٨١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٢٧٢٣:٠٤:١٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٢:٤٥١١:٤٦:٥٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٢٥٢٣:٠٤:٢٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٠٣١١:٤٧:٠٦١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٢٣٢٣:٠٤:٣٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣١:١٩١١:٤٧:١٥١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٢٠٢٣:٠٤:٥٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٠:٣٤١١:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:١٨٢٣:٠٥:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٩:٤٨١١:٤٧:٢٨١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٥:١٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٠٠١١:٤٧:٣٤١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:١٢٢٣:٠٥:١٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٨:١٠١١:٤٧:٣٨١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٥:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٧:١٩١١:٤٧:٤٢١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٧:٠٦٢٣:٠٥:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٦:٢٧١١:٤٧:٤٥١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:٠٣٢٣:٠٥:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٥:٣٣١١:٤٧:٤٨١٧:١٠:٢٨١٧:٢٨:٥٩٢٣:٠٥:٤٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٤:٣٨١١:٤٧:٤٩١٧:١١:٢٦١٧:٢٩:٥٦٢٣:٠٥:٥٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٣:٤٢١١:٤٧:٥٠١٧:١٢:٢٤١٧:٣٠:٥٢٢٣:٠٥:٥٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٤٤١١:٤٧:٥٠١٧:١٣:٢٢١٧:٣١:٤٧٢٣:٠٥:٥٧
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢١:٤٥١١:٤٧:٤٩١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٤٣٢٣:٠٥:٥٩
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٤٥١١:٤٧:٤٨١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٣٨٢٣:٠٦:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٤٤١١:٤٧:٤٦١٧:١٦:١٤١٧:٣٤:٣٣٢٣:٠٦:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:٤٢١١:٤٧:٤٣١٧:١٧:١١١٧:٣٥:٢٨٢٣:٠٦:٠٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٣٨١١:٤٧:٣٩١٧:١٨:٠٧١٧:٣٦:٢٣٢٣:٠٥:٥٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٣٤١١:٤٧:٣٥١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:١٧٢٣:٠٥:٥٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٥:٢٨١١:٤٧:٣٠١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:١١٢٣:٠٥:٥٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٤:٢٢١١:٤٧:٢٤١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٩:٠٥٢٣:٠٥:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٣:١٤١١:٤٧:١٨١٧:٢١:٥٠١٧:٣٩:٥٨٢٣:٠٥:٤٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٢:٠٦١١:٤٧:١١١٧:٢٢:٤٥١٧:٤٠:٥٢٢٣:٠٥:٤٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٠:٥٦١١:٤٧:٠٣١٧:٢٣:٣٩١٧:٤١:٤٥٢٣:٠٥:٣٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٦:٥٥١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٢:٣٧٢٣:٠٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض عطار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض عطار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض عطار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض عطار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٨:١٣١١:٤٤:٤٤١٦:٥١:٣٢١٧:١٠:٤٨٢٣:٠١:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٧:٤٨١١:٤٥:٠١١٦:٥٢:٣٢١٧:١١:٤٥٢٣:٠١:٥٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٧:٢١١١:٤٥:١٧١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٢:١٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٦:٥٣١١:٤٥:٣٢١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:٤٠٢٣:٠٢:٣٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٥:٤٧١٦:٥٥:٣١١٧:١٤:٣٨٢٣:٠٢:٥٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٦:٠١١٦:٥٦:٣١١٧:١٥:٣٦٢٣:٠٣:١٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٥:١٦١١:٤٦:١٤١٦:٥٧:٣٢١٧:١٦:٣٣٢٣:٠٣:٢٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٤:٤١١١:٤٦:٢٦١٦:٥٨:٣٢١٧:١٧:٣١٢٣:٠٣:٤٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٤:٠٤١١:٤٦:٣٧١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٢٩٢٣:٠٣:٥٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٣:٢٥١١:٤٦:٤٨١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٢٧٢٣:٠٤:١٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٢:٤٥١١:٤٦:٥٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٢٥٢٣:٠٤:٢٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٢:٠٣١١:٤٧:٠٦١٧:٠٢:٣٣١٧:٢١:٢٣٢٣:٠٤:٣٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣١:١٩١١:٤٧:١٥١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٢٠٢٣:٠٤:٥٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٠:٣٤١١:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:١٨٢٣:٠٥:٠٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٩:٤٨١١:٤٧:٢٨١٧:٠٥:٣٢١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٥:١٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٩:٠٠١١:٤٧:٣٤١٧:٠٦:٣٢١٧:٢٥:١٢٢٣:٠٥:١٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٨:١٠١١:٤٧:٣٨١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:٠٩٢٣:٠٥:٢٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٧:١٩١١:٤٧:٤٢١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٧:٠٦٢٣:٠٥:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٦:٢٧١١:٤٧:٤٥١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:٠٣٢٣:٠٥:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٥:٣٣١١:٤٧:٤٨١٧:١٠:٢٨١٧:٢٨:٥٩٢٣:٠٥:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٤:٣٨١١:٤٧:٤٩١٧:١١:٢٦١٧:٢٩:٥٦٢٣:٠٥:٥٠
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٣:٤٢١١:٤٧:٥٠١٧:١٢:٢٤١٧:٣٠:٥٢٢٣:٠٥:٥٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٤٤١١:٤٧:٥٠١٧:١٣:٢٢١٧:٣١:٤٧٢٣:٠٥:٥٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢١:٤٥١١:٤٧:٤٩١٧:١٤:٢٠١٧:٣٢:٤٣٢٣:٠٥:٥٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٠:٤٥١١:٤٧:٤٨١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٣٨٢٣:٠٦:٠٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:١٩:٤٤١١:٤٧:٤٦١٧:١٦:١٤١٧:٣٤:٣٣٢٣:٠٦:٠٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٨:٤٢١١:٤٧:٤٣١٧:١٧:١١١٧:٣٥:٢٨٢٣:٠٦:٠٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٣٨١١:٤٧:٣٩١٧:١٨:٠٧١٧:٣٦:٢٣٢٣:٠٥:٥٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٦:٣٤١١:٤٧:٣٥١٧:١٩:٠٤١٧:٣٧:١٧٢٣:٠٥:٥٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٥:٢٨١١:٤٧:٣٠١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:١١٢٣:٠٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض عطار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض عطار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض عطار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض عطار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض عطار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض عطار

روستای حوض عطار بر روی نقشه

روستای حوض عطار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض عطار
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای حوض عطار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای حوض عطار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض عطار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض عطار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض عطار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق حوض عطار
جدول اوقات شرعی امروز فردا حوض عطار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض عطار
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض عطار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض عطار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق حوض عطار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حوض عطار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو