جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض عطار

پس کلوت | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض عطار


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٢٨:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٣٨:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٥٦:١٠
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٤٨

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض عطار (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای حوض عطار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حوض عطار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض عطار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌مجازات كردن را در صورت بروز شبهات دفع كنید و از لغزش‌‌های بزرگان خود، بگذرید مگر آن لغزش‌هایی كه مستوجب حد (الهی) است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض عطار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض عطار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض عطار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض عطار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض عطار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض عطار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣١:٢٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٦:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:١٤١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٥:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣١:٠٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٥:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٥:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٠:٥٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٢٢٣:٤٤:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٤:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٠:٣٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٣:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٠:١٩١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٣:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٠:١٤١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٣:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٠:١٠١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٣:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٢:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٢:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٢:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٤:١٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٢:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣١:٥١١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:١٢٢٣:٤١:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤١:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٤٩٢٣:٤١:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٣٧٢٣:٤١:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٩:٠٠١٢:٣٠:٠٥١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٢٢٣:٤١:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٧:٤٤١٢:٣٠:١١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤١:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٨٠٥:٢٧:٠٧١٢:٣٠:١٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤١:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٢٦:٣٣١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٣١٢٣:٤١:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٥:١٢١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٠:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٢٥:٢٩١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٣:٤٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض عطار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حوض عطار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای حوض عطار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض عطار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای حوض عطار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض عطار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض عطار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای حوض عطار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض عطار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٦:٢٢١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٦:٠٦١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٢٨٢٣:٥٢:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠١:٢٠١٢:٣٥:٥٠١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:١٠٢٣:٥٢:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٢:٠٤١٢:٣٥:٣٣١٩:٠٨:٣٠١٩:٢٦:٥١٢٣:٥٢:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٢:٤٧١٢:٣٥:١٦١٩:٠٧:١٢١٩:٢٥:٣٢٢٣:٥١:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٣:٣٠١٢:٣٤:٥٩١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:١٢٢٣:٥١:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٤:١٣١٢:٣٤:٤١١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٥١٢٣:٥١:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٥٦١٢:٣٤:٢٣١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٣٠٢٣:٥١:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٥:٣٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٠١:٥٧١٩:٢٠:٠٩٢٣:٥١:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٦:٢٢١٢:٣٣:٤٦١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٤٦٢٣:٥١:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٧:٠٤١٢:٣٣:٢٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٧:٢٤٢٣:٥٠:٤٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:٤٧١٢:٣٣:٠٧١٨:٥٧:٥٥١٩:١٦:٠١٢٣:٥٠:٣٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٣٢:٤٨١٨:٥٦:٣٣١٩:١٤:٣٧٢٣:٥٠:٢٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:١٢١٢:٣٢:٢٨١٨:٥٥:١١١٩:١٣:١٤٢٣:٥٠:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٩:٥٤١٢:٣٢:٠٨١٨:٥٣:٤٨١٩:١١:٥٠٢٣:٤٩:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٠:٣٧١٢:٣١:٤٧١٨:٥٢:٢٥١٩:١٠:٢٥٢٣:٤٩:٣٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١١:١٩١٢:٣١:٢٧١٨:٥١:٠١١٩:٠٩:٠٠٢٣:٤٩:٢١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٢:٠١١٢:٣١:٠٦١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٧:٣٥٢٣:٤٩:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٤٣١٢:٣٠:٤٥١٨:٤٨:١٤١٩:٠٦:١٠٢٣:٤٨:٤٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٢٥١٢:٣٠:٢٤١٨:٤٦:٤٩١٩:٠٤:٤٥٢٣:٤٨:٣٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٤:٠٨١٢:٣٠:٠٣١٨:٤٥:٢٥١٩:٠٣:١٩٢٣:٤٨:١٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٤:٥٠١٢:٢٩:٤١١٨:٤٤:٠٠١٩:٠١:٥٣٢٣:٤٧:٥٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:٣٢١٢:٢٩:٢٠١٨:٤٢:٣٥١٩:٠٠:٢٧٢٣:٤٧:٤٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٦:١٤١٢:٢٨:٥٩١٨:٤١:١٠١٨:٥٩:٠٢٢٣:٤٧:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٥٦١٢:٢٨:٣٧١٨:٣٩:٤٥١٨:٥٧:٣٦٢٣:٤٧:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٣٨١٢:٢٨:١٦١٨:٣٨:٢٠١٨:٥٦:١٠٢٣:٤٦:٤٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١٨:٢١١٢:٢٧:٥٤١٨:٣٦:٥٥١٨:٥٤:٤٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٩:٠٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٣٥:٢٩١٨:٥٣:١٨٢٣:٤٦:١٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٩:٤٦١٢:٢٧:١١١٨:٣٤:٠٤١٨:٥١:٥٢٢٣:٤٥:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:٢٨١٢:٢٦:٥٠١٨:٣٢:٣٩١٨:٥٠:٢٦٢٣:١٥:٣٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣١٠٥:٢١:١١١١:٢٦:٢٩١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٠١٢٢:٤٥:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای حوض عطار روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض عطار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض عطار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض عطار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض عطار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض عطار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض عطار

روستای حوض عطار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض عطار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای حوض عطار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای حوض عطار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض عطار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض عطار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ حوض عطار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ حوض عطار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض عطار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض عطار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق حوض عطار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض عطار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوض عطار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حوض عطار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو