جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای حوض عطار

پس کلوت | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز حوض عطار


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٠١:٤٧
اذان مغرب: ١٩:١٩:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٥١:٣٧

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای حوض عطار (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای حوض عطار)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حوض عطار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض عطار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

ایمانوئل كانت
اخلاق باید بر هنر حكومت كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای حوض عطار

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای حوض عطار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض عطار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای حوض عطار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای حوض عطار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان حوض عطار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣١:٣٣١٩:١٣:٣٥١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣١:٢٤١٩:١٤:٢٢١٩:٣٣:١٠٢٣:٤٦:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣١:١٤١٩:١٥:١٠١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣١:٠٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٠:٥٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٥:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٤:٣٧١٢:٣٠:٥٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٢٢٣:٤٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٠:٤٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٠:٣٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:١٣٢٣:٤٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٣٣١٢:٣٠:٣٠١٩:١٩:٥٦١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٢٢٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٣:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٠:١٩١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٤٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٠:١٤١٩:٢٢:١٩١٩:٤١:٣٥٢٣:٤٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٠:١٠١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٣:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:١٥٢٣:٤٢:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٠٥٠٥:٣٥:٥٦١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٢:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٣٥:٠٥١٢:٣٠:٠٢١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٥٥٢٣:٤٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٤:١٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤٢:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٣٤٢٣:٤٢:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:٢٣٢٣:٤٢:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣١:٥١١٢:٢٩:٥٨١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٨:١٢٢٣:٤١:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٥٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤١:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٤٩٢٣:٤١:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٢٩:٤١١٢:٣٠:٠٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٥٠:٣٧٢٣:٤١:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٩:٠٠١٢:٣٠:٠٥١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:٢٥٢٣:٤١:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٠٠٥:٢٨:٢١١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٢٢٣:٤١:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١٣٠٥:٢٧:٤٤١٢:٣٠:١١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:١٨٠٥:٢٧:٠٧١٢:٣٠:١٥١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤١:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٢٦:٣٣١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٣١٢٣:٤١:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٢٦:٠٠١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٥:١٢١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان حوض عطار

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حوض عطار

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض عطار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای حوض عطار

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٨:٥٠١٢:٣٩:١٣١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٨:٠١٢٣:٥٧:١٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٢٧١٢:٣٨:٥٥١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٨:٤٩٢٣:٥٦:٥٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١٢:٣٨:٣٧١٨:٥١:٤٣١٩:٠٩:٣٦٢٣:٥٦:٣٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٤:٤٢١٢:٣٨:١٩١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٢٤٢٣:٥٦:٠٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٨:٠١١٨:٥٣:١٦١٩:١١:١١٢٣:٥٥:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:٥٧١٢:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٠٢١٩:١١:٥٩٢٣:٥٥:٢٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٢:٣٧:٢٥١٨:٥٤:٤٩١٩:١٢:٤٧٢٣:٥٥:٠٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٩:١٣١٢:٣٧:٠٧١٨:٥٥:٣٥١٩:١٣:٣٤٢٣:٥٤:٣٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٨:٥٦:٢٢١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٤:١٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٣٦:٣٢١٨:٥٧:٠٨١٩:١٥:١٠٢٣:٥٣:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٥:٠٩١٢:٣٦:١٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٥٨٢٣:٥٣:٣٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:٣٥:٥٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٤٦٢٣:٥٣:٠٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٢٩١٢:٣٥:٤١١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:٣٤٢٣:٥٢:٤٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١١:٠٩١٢:٣٥:٢٤١٩:٠٠:١٤١٩:١٨:٢٢٢٣:٥٢:٢٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:١٠٢٣:٥١:٥٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:٣٤:٥٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٨٢٣:٥١:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٤:٣٦١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥١:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٥٤١٢:٣٤:٢٠١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٥٢٣:٥٠:٥٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٤:٣٧١٢:٣٤:٠٥١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٢٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٠:٠٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٢:٠٤١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٥:٤١١٩:٢٤:٠٢٢٣:٤٩:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٩:٢٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٣:٠٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤١٢٣:٤٩:٠٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٨:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٨:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٥:٥٤١٢:٣٢:٢٩١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:٠٩٢٣:٤٨:٠٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٢:١٧١٩:١٠:٢٤١٩:٢٨:٥٩٢٣:٤٧:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٢:٠٥١٩:١١:١٢١٩:٢٩:٤٩٢٣:٤٧:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣١:٥٤١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٣٩٢٣:٤٧:٠٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥١:١٢١٢:٣١:٤٤١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٣٠٢٣:٤٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای حوض عطار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض عطار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حوض عطار

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای حوض عطار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای حوض عطار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حوض عطار

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٧:٠٧١١:٤١:٠٠١٧:٤٥:٢٧١٨:٠٣:١٥٢٣:٢٩:٢٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٥:٤٤١٢:٤٠:٤٣١٨:٤٦:١٤١٩:٠٤:٠٣٢٣:٥٩:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٤:٢١١٢:٤٠:٢٥١٨:٤٧:٠١١٩:٠٤:٥١٢٣:٥٨:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٢:٥٩١٢:٤٠:٠٧١٨:٤٧:٤٨١٩:٠٥:٣٨٢٣:٥٨:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣١:٣٦١٢:٣٩:٤٩١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٦:٢٦٢٣:٥٧:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٠:١٣١٢:٣٩:٣١١٨:٤٩:٢٢١٩:٠٧:١٤٢٣:٥٧:٣٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٨:٥٠١٢:٣٩:١٣١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٨:٠١٢٣:٥٧:١٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٢٧١٢:٣٨:٥٥١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٨:٤٩٢٣:٥٦:٥٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١٢:٣٨:٣٧١٨:٥١:٤٣١٩:٠٩:٣٦٢٣:٥٦:٣٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٤:٤٢١٢:٣٨:١٩١٨:٥٢:٢٩١٩:١٠:٢٤٢٣:٥٦:٠٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٣:١٩١٢:٣٨:٠١١٨:٥٣:١٦١٩:١١:١١٢٣:٥٥:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢١:٥٧١٢:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٠٢١٩:١١:٥٩٢٣:٥٥:٢٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٠:٣٥١٢:٣٧:٢٥١٨:٥٤:٤٩١٩:١٢:٤٧٢٣:٥٥:٠٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٩:١٣١٢:٣٧:٠٧١٨:٥٥:٣٥١٩:١٣:٣٤٢٣:٥٤:٣٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٨:٥٦:٢٢١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٤:١٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٣٠١٢:٣٦:٣٢١٨:٥٧:٠٨١٩:١٥:١٠٢٣:٥٣:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٥:٠٩١٢:٣٦:١٥١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٥٨٢٣:٥٣:٣٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٣:٤٩١٢:٣٥:٥٨١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٤٦٢٣:٥٣:٠٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٢٩١٢:٣٥:٤١١٨:٥٩:٢٧١٩:١٧:٣٤٢٣:٥٢:٤٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١١:٠٩١٢:٣٥:٢٤١٩:٠٠:١٤١٩:١٨:٢٢٢٣:٥٢:٢٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:٤٩١٢:٣٥:٠٨١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:١٠٢٣:٥١:٥٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٨:٣٠١٢:٣٤:٥٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٨٢٣:٥١:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٤:٣٦١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥١:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٥٤١٢:٣٤:٢٠١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٥٢٣:٥٠:٥٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٤:٣٧١٢:٣٤:٠٥١٩:٠٤:٠٧١٩:٢٢:٢٤٢٣:٥٠:٣٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٢٠١٢:٣٣:٥٠١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:١٣٢٣:٥٠:٠٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٢:٠٤١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٥:٤١١٩:٢٤:٠٢٢٣:٤٩:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٠:٤٩١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٩:٢٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٣:٠٨١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤١٢٣:٤٩:٠٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٢:٥٤١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٣٠٢٣:٤٨:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:٢٠٢٣:٤٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای حوض عطار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حوض عطار روستای حوض عطار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای حوض عطار روستای حوض عطار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای حوض عطار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای حوض عطار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای حوض عطار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای حوض عطار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای حوض عطار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای حوض عطار

روستای حوض عطار بر روی نقشه

روستای حوض عطار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای حوض عطار
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای حوض عطار + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای حوض عطار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای حوض عطار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای حوض عطار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق حوض عطار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق حوض عطار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق حوض عطار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق حوض عطار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق حوض عطار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ حوض عطار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق حوض عطار
زمان پخش اذان مستقیم به افق حوض عطار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای حوض عطار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو